Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagbasa at Pagsulat

No description
by

Gosart Jozart

on 29 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagbasa at Pagsulat

Pagbasa at Pagsulat
Filipino II

Ang Ugnayang Pagbasa at Pagsulat at ng Iba Pang Kasanayang Pang wika
Katulad ng pag basa, pag sulat at pag sasalita, ang pakikinig ay isa ring mahalagang kasanayang pangwika. kailangan nating matutong makinig nang maingat, masusi at wasto upang maiwasan ang paggawa ng kamalian. ang taong sumusunod sapamantayan ng wastong pakikinig ay agad makakaunawa sa mensaheng ipinahahatid sa kanya. lalawak ang kanyang kaalaman at yayaman ang kanyang talasalitaan at ang anumang problema o suliranin sa buhay ay malulutas sa pamamagitan ng wastong pakikinig. ang kasanayang pang wikang ito ay nkakatulong sa isang tao upang magtagumpay siya sa propesyon o hanapbuhay ng kanyang pinilii.
Pagbasa at Pagsulat Para Matuto
Ang isang halimbawa ay ang pagbabasa ng panitikan sa layuning matuto at makasulat ng akdang pampanitikan. nakatutulong ang panitikan sa pagkilala sa tunay na kariktan ng buhay, ginising nito at pinag-aalab ang imahinasyon ng isang tao na nag bibigay kasiyahan, lugod, kaalaman at impormasyon sa kanya upang makagawa siya ng mga makabuluhang bagay na ikabubuti ng kanyang kapwa at ng lipunang kanyang kinabibilangan.

Ang panitikan ay nakapagpapayaman ng karanasan sa pamamagitan ng mga akdang sumasaklaw sa iba't ibang mukha ng buhay, nagiging salamin ito ng pagkilala sa sarili ng isang tao.
Ang pagbasa at pagsulat ay may malaking kaugnayan sa pag sasalita at pakikinig. Mahalaga ang pag sasalita sapagkat masasabi ng isang tao ang kayang saloobin at ang mga kanyang nasa kaisipan. Pinaka madaling paraan ito ng pagsasalin ng karunungan at impormasyon. Ang isang mahusay na tagapagsalita ay nag tatagumpay sakanyang hangarin sa buhay sapagkat nagiging kaakit-akit, kapani-paniwala at mabisa ang kanyang pag papahayag.
Samakatwid, ang apat na kasanayang pangwika: pagbasa, pagsulat, pagsasalita ay pakikinig ay magkakaugnay at pawang mahalaga at dapat pag-ukulan ng masusing pag-aaral at panahon upang matuto ang isang tao.
Ang isang paraan upang matuto ay ang paggamit ng aklatan. Sa pamamagitan ng pagbasa ng mga aklat, magasin, pahayagan at iba pang babasahin at pagsulat ng mahahalagang tala ay makakukuha ng mahahalagang kaalaman at impormasyon sa paksang sinasaliksik.

Ang isang aklat na makatutulong ng malaki upang maunawaan ang binabasa ay ang diksyonaryo. kailangang hanapin agad sa diksyonaryo ang kahulugan ng salitang hindi nauunawaan habang ang babasa.
Sa pagbabasa ng panitikan ay mababanaagan ng isang tao ang pag-asa sa katuparan ng kanyang pangarap at ang patnubay na makatutulong sa kanyan upang matamo ang inaasam na kaligayahan at kaunlaran sa buhay. Hindi magiging matagumpay ang hangaring matuto sa pamamagitan ng pagbasa at pagsulat kung ang isang magbabasa ng panitikan ay walang hilig at interes sa pagbabasa nito. hindi nya mauunawaan ang kanyang binabasa sapagkat hindi niya natutuhan ang positibong saloobin at pagpapahalaga sa sining na ito.
Ang mga sumusunod ay mga mungkahi upang matuto sa pamamagitan ng pagbabasa ng panitikan:
1. Tiyakin ang sarili kung ano ang layunin bago bumasa.
2. Timbang-timbangin sa isipan ang maidudulot at na kabutihan ng pagbabasa nito.
3. Sikaping makabuo ng mga tanong na makakatulong sa pag-unawa ng binabasa gaya ng mga sumusunod:
a. ano ba ang paksa ng binabasa ko?
b. ano ba ang mensahe nito?
c. Paano inilarawan at tinalakay ng may-akda ang mga kaisipang nais niyang ipahatid.
d. Paraang ginamit ng may-akda upang maging mabisa ang pagsasalaysay o pagpapahayag.
e. Ano ba ang opinyon o saloobing nabubuo habang binabasa ang akda?

Kapag nasagot ng isang tao ang mga naturang tanong ay tagumpay ang layunin niyang matuto mula sa kanyang binasa at nakatitiyak na napukaw ang kanyang kawilihan at lubos siyang nasiyahan sa kanyang pagbabasa. sa paulit-ulit na pagbabasa niya ng iba't ibang akdang pampanitikan ay lalawak ang kanyang kaalaman at imahinasyon na magsisilbing gabay niya upang matuto siyang sumulat ng iba't ibang akdang pampanitikan sa paraang masining at mabisa.
Full transcript