Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alternativa energikällor

No description
by

Mats Willner

on 21 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alternativa energikällor

Vindkraft Innehåll Vindkraft
Vattenkraft
Solenergi
Biobränsle
Berg- och jordvärme
Diskussion Vattenkraft Biobränsle Jordvärme Bergvärme Inledning Tekniska detaljer För- och nackdelar - Försvårar organismernas vandring i vattendragen
- Vandringshinder för bl.a. laxfiskar
- Förstört många laxpopulationer i finska älvar Vattenkraft i Finland Dammar konstrueras för att reglera vattennivån uppströms
Dammen ökar på höjdskillnaden, vilket ökar på vattnets potentiella energi
Vattnet strömmar in i turbiner -> får dessa att rotera = energi Vattenkraftens andel av energiproduktionen är ca 16,9 % (2008)
Det finns över 220 vattenkraftverk i Finland (2012)
Maksimal produktionskapacitet är ca 3190MW (2012)
Produktionen förväntas vara 14 000 GWh år 2020 - Estetiska problem?

+ Koldioxid neutral Många länder i bergstrakter använder vattenkraft som huvudsaklig energikälla
T.ex. Norge använder ca 100 % vattenkraft vid elproduktionen Finlands flacka topografi ställer problem på utbyggandet av vattenkraftverk
Konstgjorda sjöar effektiverar elproduktionen
Lokka & Portipahta stora konstgjorda sjöar i norra Finland
Finlands största vattenkraftverk finns i norra delarna av landet Solenergi Diskussion Andelen förnybar energi är ganska liten i Finland

Vattenkraft och biobränslen dominerar för tillfället Allmänt Kallas också yt- eller markvärme
Tar vara på värmen som lagras i marken
Solenergi Systemet Man gräver ner ett stort slangsystem ca 0,7-1,2 meter i marken
För ett normalstort egnahemshus t.o.m. 200 meter
Frostskyddad vätska som fångar den lagrade energin värmepanna Är ett vattenburet system För- och nackdelar + Förnybar energi
+ Klarar av hela husets uppvärmning och varmvattensförsörjningen
+ Passar utmärkt vid nybygge

- Dyrt att installera
- Krävs stor markareal för att få ett jordvärmesystem att fungera
- Hela tomten måste grävas upp Får inte blandas med jordvärme!
Man tar till vara på den energi som finns lagrad i berggrunden
Man borrar ett eller flera hål djupt ner i marken, ca 150-200 meter
Väldigt miljövänligt, kräver inte heller stor markareal
Island Elproduktion i Finland 2011 Fisktrappa Pellets Palmolja Allmänt Allt brännbart organiskt material
T.ex. flis, palmolja och pellets
Biobränslen utgör ca 18 % av energiproduktionen Biobränslen Virke Rester från kalhuggen t.ex. stubbar
Restprodukter från trädindustrin
Småskalig användning
Egnahemshus

Förbränns bl.a. vid sidan om torv, för att effektivera förbränningen samt minska användningen av torv För- och nackdelar + Koldioxid neutralt
+ ...

- T.ex. palmolje plantager
-... Tack tack!!
Andelen förnybara energiresurser borde ökas i Finland
Stöda hushåll att skaffa personliga solpaneler?
Vad kunde NI göra för att minska på energiförbrukningen? Vindturbin omvandlar vinden till el
Vinturbin kallas också för vindmölla
Finns olika typer av möllor, stora vindkraftverk har 3 st. rotorblad
Bladen roterar ungefär 20-30 gånger/minut
Det är vindens lyftkraft som sätter igång rörelsen hos rotorbladen
Aerodynamiskt byggda
Start- och stopphastighet (3-4 m/s, 25 m/s)
Finns potential i Finland, Atlanten påverkar i stor grad våra vindar För- och nackdelar + Inga utsläpp
+ Inga bränslekostnader

- Osäker energikälla
- Påverkar landskapet
- Estetiska aspekter Används inom elproduktion och varmvattenproduktion
Solceller vid elproduktion och solfångare vid varmvattenproduktion
Användningen av solenergi är ännu i utvecklingsstadiet, används inte ännu i stor grad i Finland
Ineffektivt i dagens läge, p.g.a. att man endast kan ta tillvara 20% av solenergin som tas upp i en solcell
För- och nackdelar + Miljövänlig
+ Gratis energikälla
+ Underhållsfri om korrekt installerat

- Täcker inte hela energibehovet på ett mer regionalt plan
- Beroende av väderleken
- Går inte att lagra energin en längre tid Alternativa energikällor Mats Willner
&
Elina Ek Källor www.energia.fi
www.energiamaailma.fi
http://www.hus.se/artiklar/jordvarme/
http://www.hus.se/artiklar/bergvarme/
http://www.tuuliatlas.fi/modellering/index.html
http://newsroom.vattenfall.se/2009/07/14/fordelar-och-nackdelar-med-olika-kraftslag/
http://www.vattenfall.se/sv/solenergi-for-varme-och-el.htm


Full transcript