Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eco-tourism PPP VN version

No description
by

Stanley Boots

on 1 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eco-tourism PPP VN version

Chúng tôi thực hiện các phân tích này nhằm:

Xem xét khả năng áp dụng một bộ công cụ hợp lý cho các dự án công (theo hình thức PPP, Xã Hội Hoá, và Đấu Thầu Công)
Phân tích các dự án tiềm năng phù hợp với các tiêu chí của dự án PPP quy mô nhỏ
Áp dụng cách tiếp cận của bộ công cụ để thực hiện một dự án tiềm năng

Các lưu ý quan trọng:

Dự Án này chỉ là giả định, nhưng hoàn toàn khả thi
Dự Án này không tập trung vào các vấn về liên quan đến quy hoạch bán đảo Sơn Trà hay việc trao quyền sử dụng đất hoặc rừng;
Dự Án này được phân tích từ góc độ của phía tư nhân và trên phương diện phát triển dự án PPP
Chúng tôi giả định rằng sự cần thiết và tầm quan trọng của hoạt động bảo tồn đã được công nhận

Mô hình PPP hiệu quả cần đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng, đề xuất một giải pháp mang tính sáng tạo và mang lại giá trị khi đầu tưVì sao nên áp dụng mô hình PPP trong du lịch?

Tận dụng được chuyên môn, sáng kiến và tài chính của phía tư nhân
Có thể xác định rõ ràng kết quả đầu ra của dự án đáp ứng nhu cầu của cộng đồng
Tập hợp được các kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện Dự Án
Khả thi về tài chính
Cơ hội chia sẻ doanh với Thành Phố
Giải quyết được nhu cầu tăng trưởng du lịch có kiểm soát và nhu cầu bảo tồn tại Sơn Trà

Ý tưởng cơ bản của Dự Án
Xây dựng một trung tâm môi trường và cứu hộ động vật tại rìa Khu Bảo Tồn Quốc Gia Sơn Trà
Vận hành các tour du lịch
Hoạt động bảo tồn và khoa học
Cung cấp các cơ hội giảng dạy
Tạo ra doanh thu từ hoạt động du lịch
Chia sẻ doanh thu vượt trội với Thành Phố
Cấu Trúc Dự Án PPP
Vai trò của phía Nhà Nước

Cấp quyền thực hiện dự án trong một thời gian dài
Hỗ trợ các thủ tục và giấy phép
Đưa ra các chính sách khuyến khích
Giám sát việc thực hiện Dự Án

Các Phân Tích Về Dự Án & Kết Luận

Tương thích với các quy định của pháp luật
hiện hành
Quy mô của Dự Án phù hợp
với quy mô của dự án PPP Nhóm C
Chi phí đầu tư khoảng 2 triệu USD
Thu hồi vốn đầu tư
sau 3.5 năm
45%IRR
Khả năng đạt doanh thu hàng năm
~50 TỶ VNĐ
VÀO NĂM THỨ 4
CÁC PHÂN TÍCH PHÁP LÝ
Tiêu Chí
Dự Án PPP
Quy
Hoạch
Hợp Đồng
PPP
Loại Hợp Đồng BOT
Trên 15 năm
Thiết kế, cấp vốn, xây dựng, vận hành tài sản
Thành Phố cấp hoặc cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng trung tâm môi trường
Thu phí từ người sử dụng -- phí vào cửa, phí tham gia tour du lịch, và thu từ hoạt động bán hàng
Chia sẻ phần doanh thu vượt quá tỷ suất hoàn vốn nội bộ dự kiến
Chuyển giao lại cho Thành Phố khi
kết thúc thời hạn hợp đồng
Có thể gia hạn thời hạn của hợp đồng
Đấu thầu lại dự án khi kết thúc thời hạn của hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng nếu đáp ứng các mục tiêu của dự án
Loại Hợp Đồng BOO
Đòi hỏi một thời hạn dài hơn, ví dụ trên 30 năm
Thiết kế, cấp vốn, xây dựng, sở hữu và vận hành tài sản
Thành Phố cấp hoặc cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng trung tâm môi trường
Thu phí từ người sử dụng -- phí vào cửa, phí tham gia tour du lịch và thu từ hoạt động bán hàng
Chia sẻ phần doanh thu vượt quá tỷ suất hoàn vốn nội bộ dự kiến
Không chuyển giao--Thành Phố mua lại tài sản khi kết thúc thời hạn của hợp đồng
Có thể gia hạn--có thể đàm phán lại việc thuê đất
Trên 15 năm
Thiết kế, cấp vốn, xây dựng, và vận hành tài sản
Nhà đầu tư trả tiền thuê đất xây dựng trung tâm môi trường cho Thành Phố
Thu phí từ người sử dụng -- phí vào cửa, phí tham gia tour du lịch, và thu từ hoạt động bán hàng
Chia sẻ phần doanh thu vượt quá tỷ suất hoàn vốn nội bộ dự kiến
Chuyển giao lại cho Thành Phố khi kết thúc thời hạn của hợp đồng
Có thể gia hạn
Đấu thầu lại dự án khi kết thúc thời hạn của hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng nếu đáp ứng các mục tiêu của dự án
Loại Hợp Đồng Thuê
(BLT/BTL)
Các lợi ích kinh tế - xã hội
Nâng cao chất lượng của các dịch vụ du lịch của Thành Phố
Dự kiến tạo ra khoảng 200 việc làm
Quản lý lượng khách du lịch tại bán đảo Sơn Trà
Giám sát các hoạt động săn bắt trái phép và các hoạt động bất hợp pháp khác một cách hiệu quả hơn
Hỗ trợ các hoạt động bảo tồn ngoài ngân sách của Thành Phố
Có tiềm năng tạo ra doanh thu trực tiếp cho Thành Phố
Du lịch sinh thái đã được chứng minh là sẽ mang lại các lợi ích đáng kể về mặt kinh tế và xã hội
Khu vực bảo tồn (có cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái) tạo ra...
600 Tỷ USD
lợi ích kinh tế xã hội hàng năm
chỉ với chi phí đầu tư là 10 tỷ USD
tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 60 lần
Lộ trình phát triển Dự Án
Hội thảo ngày
hôm nay
Thành Phố chấp thuận
việc thí điểm dự án
Lựa chọn mô hình PPP hoặc Xã Hội Hoá
Hình thức PPP
Lựa chọn dự án
Chấp thuận của Thủ Tướng đối với dự án thuộc lĩnh vực mới
Công bố dự án
Lập đề xuất dự án theo quy định tại Nghị Định 15
Đầu thầu cạnh tranh
Ký kết hợp đồng dự án
Thực hiện các thủ tục đầu tư
Thực hiện và giám sát dự án
Hình thức xã hội hoá
Xác định dự án
Không phải công bố dự án
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng
Lựa chọn/chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án
Ký kết hợp đồng
Thành lập doanh nghiệp xã hội hoá (không bắt buộc)
Lập đề xuất dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng
Lựa chọn
nhà đầu tư
Ký kết
hợp đồng
Thực hiện
Dự Án
Mô Hình Đối Tác Công Tư Trong Việc Phát Triển Du Lịch
Sinh Thái Tại Sơn Trà

Phân Tích Sơ Bộ Một Dự Án PPP Quy Mô Nhỏ Được Đề Xuất

2017
2030
x 100
x 100
Áp Dụng Bộ Công Cụ
BỘ CÔNG CỤ
Các hướng dẫn
Mẫu đề xuất dự án
Tài liệu đấu thầu
Hợp đồng
Lựa chọn dự án
Phân tích dự án
Lựa chọn nhà đầu tư
Kết quả đầu ra
của dự án
Thảo luận
Vai trò của phía Tư Nhân

Đóng góp các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết
Thiết kế, cấp vốn, xây dựng và vận hành Dự Án
Cung cấp kết quả đầu ra đáp ứng các tiêu chuẩn đã được xác định trước
Chia sẻ doanh thu vượt trội cho Thành Phố

Nhóm Bảo Tồn
Kiến thức về mặt kỹ thuật
Khoa học
Giáo dục
Giám sát môi trường
Uy tín
Công Ty Du Lịch
Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch
Quản lý kinh doanh
Phát triển kinh doanh
Công tác hậu cần
Kết nối với thị trường du lịch lớn hơn
Quỹ Đầu Tư Tác Động
Cấp vốn cho các dự án xanh
Giám sát tài chính
Chuyên môn về tài chính
Tăng Trưởng Nhanh Chóng Lượng Khách Du Lịch Đến Sơn Trà
Hợp Đồng
PPP
Full transcript