Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

cris cros

on 15 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Motivaţia alegerii temei II. CADRUL DE ABORDARE A COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN GIMNAZIU III. STRATEGII ŞI TEHNICI DIDACTICE DE ÎNSUŞIRE A COMUNICĂRII CORECTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ IV. Dezvoltarea competenţelor de comunicare prin intermediul proiectelor I. COMUNICAREA ÎN MEDIILE BILINGVE 1. Probleme de socio-lingvistică şi de comunicare
2. Greşeli tipice la copiii de naţionalitate ucraineană
2.1. Consideraţii generale
2.2. Principalele dificultăţi întâmpinate în însuşirea limbii române şi soluţii propuse
2.2.1. Probleme de fonetică
2.2.2. Probleme de vocabular
2.2.3. Probleme de morfologie
2.2.4. Probleme de sintaxă şi topică Întrucât elevilor de etnie ucraineană le vine mai greu să se exprime în limba română, am decis să scriu în lucrarea mea despre exersarea comunicării în limba română la elevii de etnie ucraineană, deoarece exprimarea corectă, orală şi scrisă, a fost dintotdeauna şi este unul din dezideratele şcolii româneşti. În acest sens, am planificat o serie de activităţi şcolare şi extraşcolare la care să participe elevii mei pentru dezvoltarea competenţei de comunicare scrisă şi orală. EXERSAREA COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA ELEVII DE ETNIE UCRAINEANĂ. STRATEGII ŞI TEHNICI DIDACTICE Programa indică patru categorii de scriere:
- scriere funcţională
- scriere reflexivă
- scriere imaginativă
- scrierea despre textul literar sau non-literar. 1. Conceptul de “proiect” în didactica modernă
2. Potenţialul pedagogic al proiectului
3. Tipologia proiectelor
4. Organizarea şi conducerea proiectelor
5. Managementul de proiect
6. Indicatori de calitate ai învăţării bazate pe proiect LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I CUPRINS

INTRODUCERE
I. COMUNICAREA ÎN MEDIILE BILINGVE
1. Probleme de socio-lingvistică şi de comunicare
2. Greşeli tipice la copiii de naţionalitate ucraineană
II. CADRUL DE ABORDARE A COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN GIMNAZIU
III. STRATEGII ŞI TEHNICI DIDACTICE DE ÎNSUŞIRE A COMUNICĂRII CORECTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
IV. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR
V. ABORDARE EXPERIMENTALĂ
CONCLUZIILE LUCRĂRII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
Prof. univ. dr. Georgeta Corniţă CANDIDAT,
Prof. Mirela Dobra Ipoteza
Având în vedere că lucrez într-un mediu bilingv, cu elevii de etnie ucraineană, mi s-a părut deosebit de important să-mi aleg spre cercetare această temă, scopul fiind acela de a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească corect limba română pentru a-şi putea forma un stil, să sesizeze nuanţele expresive ale limbii pentru ca, la rândul lor, să poată să exprime ceea ce simt. Arta de a conştientiza importanţa comunicării în limba română şi a dezvolta interesele pentru lectură este condiţionată de măiestria cu care profesorul conduce gândirea elevilor prin întrebări adecvate.
Menirea dascălului este aceea de a perfecţiona procesul comunicării elevilor, de a asigura limbii atributele ei esenţiale: corectitudinea şi frumuseţea. 2. Greşeli tipice la copiii de naţionalitate ucraineană
Vorbitorii de limbă ucraineană au anumite particularităţi de vorbire date de conformaţia specifică a sistemului de articulare a unor sunete, de logica limbii bazată pe logica gândirii în structurile şi topica specifică limbii ucrainene şi evident, de gradul propriu de însuşire a limbii române. 2.2. Principalele dificultăţi întâmpinate în însuşirea limbii române şi soluţii propuse 2.2. Principalele dificultăţi întâmpinate în însuşirea limbii române şi soluţii propuse 2.2. Principalele dificultăţi întâmpinate în însuşirea limbii române şi soluţii propuse În comuna Rona de Sus învăţarea limbii române se face în mediu bilingv, marea majoritate a populaţiei fiind de naţionalitate ucraineană, deci limba maternă fiind limba ucraineană. De aici şi efortul mult mai mare care trebuie depus pentru învăţarea limbii române atât de copii cât şi de educatori, învăţători şi profesori.
Premisele cercetării rezidă în constatarea, pe de o parte, a existenţei greşelilor tipice de însuşire a limbii române şi, pe de altă parte, în convingerea că, printr-o metodologie adecvată acestea pot fi şi trebuie corectate. Şi aceasta, deoarece la examene, olimpiade şcolare sau alte concursuri, elevilor li se cer aceleaşi obiective. Sursele de informaţie pentru cercetarea de faţă au constituit

exprimarea orală
testele
lucrările scrise
caietele elevilor
portofoliile acestora Metodele/activităţile folosite pentru creşterea gradului de însuşire a limbii române

jocurile didactice
concursurile (“Cel mai bun cititor”- portofoliu)
întrecerile (“Cel mai bun povestitor/recitator”)
jocul de rol
cercul de lectură Problema dificultăţilor însuşirii limbii române de către elevii ucraineni am abordat-o în acest capitol după compartimentarea lingvistică. Astfel, la început m-am referit la aspectele de fonetică, lexic, morfologie, sintaxă şi topică. Cum însă datorită structurii de sistem a limbii, aspectele mai sus menţionate se intersectează foarte mult, unde a fost cazul, am lămurit atât aspectele legate de capitolul respectiv, cât şi de cele cu care are tangenţă. Am încercat să propun şi câteva soluţii pentru înlăturarea greşelilor pe care le-am considerat adecvate. “Şoricelul de bibliotecă”: participanţii la cerc şi-au realizat, pentru cea mai interesantă carte citită un portofoliu individual cu harta personajelor, harta timpului, harta spaţiului, un ciorchine cu nişte cuvinte cheie, un acrostih de prezentare a cărţii, un blazon al unui personaj şi o scrisoare către autor sau personaj. Ziua Mondială a Cărţii (23 aprilie)- a fost sărbătorită împărţindu-se fluturaşi cu proverbe despre carte şi lectură, având ca scop atragerea şi altor elevi înspre lectură “Pânza de păianjen”- în urma folosirii acestei metode îndrăgite de elevi a apărut o nouă listă de lecturi pe lângă cea apărută în urma concursului “Parada cărţilor” Ziua femeii – concurs de recitare, concurs de eseuri, audiţie de cântece, confecţionare de planşe şi felicitări, toate dedicate femeii Activităţi legate de viaţa şi activitatea marilor scriitori români, precum: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu ş.a. Concursurile care au avut loc la Cercul de lectură: II. CADRUL DE ABORDARE A COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN GIMNAZIU 2. Alte discipline care pot să ofere cadru

 a) orele de dirigenţie - Activităţi de îmbunătăţire a abilităţilor de comunicare.
b) disciplinele, precum: Istoria, Biologia, Muzica, Chimia, Fizica au prevăzute în Programa şcolară competenţe specifice de comunicare orală şi scrisă şi insistă pe cunoaşterea şi utilizarea termenilor specifici fiecărei discipline.
În urma discuţiei cu colegii, s-au constatat mai multe dificultăţi legate de comunicare întâmpinate de elevii de naţionalitate ucraineană, precum: exprimarea deficitară, vocabularul sărac, dificultăţi în redactarea unui text sau eseu, necunoaşterea termenilor de specialitate etc.
Soluţiile propuse pentru remedierea acestor dificultăţi sunt: elaborarea unor fişe cu texte lacunare, redactarea unor referate, lecturi din reviste de specialitate, realizarea unor PPT-uri, alcătuirea unor glosare. 1. Ora de limba română


Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.
În acest sens, curriculumul de limba şi literatura română pentru clasele a V-a – a VIII-a, ca şi pentru învăţământul liceal, se bazează pe modelul comunicativ-funcţional, model ce presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar, fiind adecvat nu doar specificului acestui obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor.
În mod concret, dezvoltarea competenţelor de comunicare, adică utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor orale şi scrise, se realizează prin familiarizarea elevilor cu situaţii diverse de comunicare, cu texte literare şi nonliterare adecvate vârstei şcolare. 3. Activităţi conexe:
3.1 Cercul de lectură
3.2 Proiecte şi parteneriate 3.1 Cercul de lectură Întrucât lectura joacă un rol important în dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, în anul 2008 mi-a venit ideea înfiinţării Cercului de lectură la şcoala noastră. Astfel, o elevă din clasa a VI-a a făcut un afiş: “Cel mai bun cititor”- elevii au realizat o machetă a cărţii preferate, prezentând-o în faţa colegilor “Olimpiada cititului”- cerchiştii şi-au arătat talentul de pictori pe lângă cel de buni cititori “Poemul din cutie”- versurile selectate, amestecate apoi extrase din cutie au dus la crearea unui nou poem Sceneta “O scrisoare pierdută “ de I.L. Caragiale prezentată cu ocazia Zilelor Şcolii, iunie 2011 Astfel, am citit poezie, proză, dramaturgie, elevii punând câte un măr pe arici pentru fiecare carte citită La sfârşitul fiecărei întâlniri din cadrul Cercului de lectură, elevii îşi notau impresiile despre activitatea la care au participat şi făceau „cercul prieteniei”, spunându-i colegului din faţă o urare potrivită pentru zilele următoare Clubul de lectură Interesul pentru lectură a fost dovedit şi prin înscrierea elevilor la Clubul de lectură, în cadrul căruia elevii, lunar (din aprilie 2012), au început să-şi achiziţioneze cărţi de la Editura Art.
Cărţile sunt însoţite de câte un jurnal de lectură, conţinând întrebări interesante legate de cartea respectivă, pe baza cărora se discută în clasă.
Fiecare elev înscris în club a primit câte un carnet de cititor, având fiecare un cod. Cu acest cod membrii clubului intră pe site-ul Clubului de lectură, unde pot discuta cu membrii clubului din şcoală, dar şi cu elevi din toată ţara. Proiecte şi parteneriate Proiectul „Creativitatea elevilor în construirea identităţii şcolii şi a comunităţii”, „Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! , finanţat de Fundaţia Soros România, prin programul Fondul de Urgenţă”
Proiectul educaţional „Cântecul prieteniei” - realizat în parteneriat cu ISJMM, Liceul „Regele Ferdinand”, Liceul Teoretic „Leowey Klara” şi Şcoala cu clasele I-VIII Rona de Sus
Proiectul educaţional „Cartea – comoară de înţelepciune” -în parteneriat cu ISJMM, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Biblioteca Comunală Rona de Sus şi Şcoala cu clasele I-VIII Rona de Sus V. ABORDARE EXPERIMENTALĂ identificarea problemelor de comunicare la elevii de etnie ucraineană;
dezvoltarea capacităţilor de comunicare prin diferite activităţi folosind metode atractive;
conştientizarea de către elevi a importanţei lecturii în dezvoltarea vocabularului şi a creativităţii. Ipotezele
cercetării Subiecţii Variabila independentă
-utilizarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive

Variabila dependentă
-eficienţa învăţării exprimată prin împlicarea intelectuală şi afectivă a elevilor Pentru studiu a fost ales un eşantion de 38 de subiecţi. Aceştia sunt elevi din clasa a V-a, la Şcoala cu clasele I-VIII Rona de Sus, Maramureş. Eşantionul experimental este format din 20 de elevi care fac parte din grupul ţintă al Proiectului educaţional ”Creativitatea elevilor în construirea identităţii şcolii şi a comunităţii”, iar eşantionul de control e alcătuit din 18 elevi din clasa a V-a , cele două colective fiind alcătuite din copii de naţionalitate ucraineană cu o dezvoltare intelectuală eterogenă. Designul
cercetării -jocul didactic
-metoda „Cartea trasă în ciocolată”
-jocul de rol şi scrisoarea
-metoda ciorchinelui
-blazonul
-metoda cadranelor
-cvintetul
-jurnalul cu dublă intrare Metodologia
cercetării Experimentul s-a derulat pe parcursul a 8 luni (1 martie 2011 - 31 octombrie 2011).
Notarea s-a realizat prin calificative.
Pentru a verifica eficacitatea demersului metodic în munca instructiv-educativă cu scopul dezvoltării competenţei de comunicare în limba română s-a apelat la o comparaţie a rezultatelor obţinute de eşantionul experimental cu cele obţinute de eşantionul de control.
Experimentul s-a desfăşurat în trei etape: etapa preexperimentală (pretest), etapa formativă şi etapa postexperimentală (posttest). Procedură Etape Activităţi utilizarea metodelor şi tehnicilor interactive, în vederea dezvoltării competenţei de comunicare în limba română la elevii de etnie ucraineană;
analiza climatului educaţional, a climatului interpersonal şi a comunicării în cadrul activităţilor proiectului;
analiza relaţiei dintre implicarea afectivă şi cognitivă a elevilor şi învăţarea prin cooperare, dar şi analiza factorilor care stimulează atât exprimarea orală, cât şi cea scrisă la elevii de naţionalitate ucraineană;
înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezulatelor obţinute de elevii din eşantionul de control şi experimental la preteste şi postteste. Obiectivele
cercetării Activitatea care face baza cercetării, intitulată ”Pe urmele lui Creangă”, face parte din Proiectul educaţional ”Creativitatea elevilor în construirea identităţii şcolii şi a comunităţii”, „Proiect Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!, finanţat de Fundaţia Soros România, prin programul Fondul de Urgenţă.” -portofoliul
-jocul perspectivelor şi interviul
-„Jurnalistul cameleon”
-lectura expresivă
-„Am văzut, am citit!”
- jurnalul de învăţare
- chestionarul. Etapa preexperimentală (pretest) În această etapă am aplicat un test de evaluare iniţială pentru a se stabili nivelul de pregătire al elevilor.
În această etapă de stabilire a nivelului de cunoştinţe ale elevilor şi aplicarea competenţelor de comunicare în situaţii practice, rezultatele au indicat că elevii ambelor grupe au nivele asemănătoare de pregătire, fiind omogene din acest punct de vedere - condiţie esenţială pentru dezvoltarea investigaţiei propuse.
Rezultatele iniţiale evidenţiază faptul că 85,00% dintre elevi - pentru clasa experimentală şi 83,40% dintre elevi - pentru clasa de control demonstrau un nivel ridicat al competenţelor de comunicare. Etapa formativ-experimentală În această etapă, la clasa de control lecţiile ce aveau ca subiect ”Amintiri din copilărie” de Ion Creangă s-au desfăşurat în mod obişnuit folosind metode tradiţionale, iar la clasa experimentală s-a lucrat intens pe opera lui Ion Creangă (nu numai pe „Amintiri din copilărie”) s-au folosit în mod creativ metode moderne care să asigure o învăţare eficientă şi un progres real al nivelului de cunoştinţe şi de capacităţi de comunicare.
La sfârşitul fiecărei activităţi din cadrul proiectului educaţional am aplicat jurnale de învăţare. Acestea mi-au permis cunoaşterea imediată a greşelilor, a dificultăţilor de exprimare ale elevilor ucraineni, preîntâmpinarea şi eliminarea din mers prin îmbunătăţirea demersului metodic şi a calităţii metodologiei aplicate. Etapa posttest Comparând rezultatele la probele date, se constată că performanţele elevilor grupei experimentale sunt superioare celor ale elevilor grupei de control, care la începutul perioadei aveau aproximativ acelaşi nivel de pregătire în ceea ce priveşte competenţele de comunicare în limba română. CONCLUZIILE LUCRĂRII Toate activităţile organizate de mine, care au dus la îmbunătăţirea competenţei de comunicare ale elevilor din grupul ţintă şi a celor din cadrul Cercului de lectură doresc să le aplic şi la nivel de clasă, întrucât elevii de etnie ucraineană au mare nevoie de ele.
Exersarea comunicării în limba română prin aplicarea strategiilor şi metodelor specifice, atât în cadrul activităţilor şcolare, cât şi în cadrul celor extraşcolare, este foarte eficientă la elevii ucraineni pentru că aceştia îşi formează reale competenţe de exprimare orală şi scrisă favorizând înţelegerea şi învăţarea eficientă.
Pe viitor îmi doresc să organizez şi un atelier de scriere, aceasta după ce se vor organiza cursurile de literaţie promise, iar creaţiile elevilor vor fi publicate într-o revistă a Catedrei, pe care intenţionăm s-o facem, pe lângă Revista Şcolii Tinere condeie, pe care o avem deja. VĂ MULŢUMESC! La baza acestor metode stă conversaţia şi observaţia.
Full transcript