Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diversiteit en agogiek

Hoorcollege: Hoe geef je diversiteit vorm binnen opvoeden?
by

Didi Joppe

on 21 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diversiteit en agogiek

Didi Joppe
SW VTO1 OLP4
INHOUD
* Maatschappelijke ontwikkelingen
* Identiteit
* Bewustzijn opvoeder
* Ik ben ik.... wie is de ander?
* De ontmoeting
* Anti Bias Curriculum
Ontwikkeling gezin
Gezinnen begin twintigste eeuw
Opvoeden tot jaren zestig:
* Kostwinnersmodel
* Rollen man en vrouw
* Invloed religie
* Klassenmaatschappij
* Wereldbeeld: eenduidig en statisch
* Industriële samenleving
* Opvoeden: taak vrouw
* Referentiepunten opvoeding: familie, buren...
Tv Rijnmond
Gezinnen vanaf jaren 1960
Opvoeden vanaf jaren '60
* Eerste emancipatiegolf (kinderwens)
* Secularisering
* Klassenmaatschappij (grenzen minder star_
* Wereldbeeld: complex en dynamisch (informatiemaatschappij)
* Gezinssamenstelling
* Opvoeden: taak man, vrouw én (professionele) derden
* Referentiepunten opvoeding familie, boeken, internet...
* Opvoedingsdoelen meer individueel gericht (geluk) maar óók statusgericht
Identiteit
Parental ethnotheories: een opvoeder geeft zijn waarden en culturele denkbeelden door aan kinderen, jeugdigen en volwassenen (Super en Harkness, 2002)
De opvoeder
Wie ben ik?
The Self:
1. Self-concept (Who am I?)
2. Self-knowledge
3. Self-esteem
4. Social Self
(Myers, 2008)
Postmodernisme:
de 'grote' verhalen zijn failliet. De mens moet zelf
zijn eigen verhaal samenstellen en dus ook zijn
eigen identiteit vormgeven (Lyotard, 1987)
Identiteitsvorming: actief en kritisch proces.
Het kind imiteert en creëert.
Multifrenie (Heyting, 1999)
Multi-identiteit (Essed, 1994)
Verschil met de ander zien > sociaal cognitief ontwikkelingsmodel (Aboud, 1988)
Opvoedingsdoelen
en -taken

Anti-Bias Curriculum
Uitwerking
Diversiteit en opvoeden
Toetsstof:
Hoorcollege
Hoofdstukken: 1 (pp. 17-31)
3 (pp. 57-75) en 4 (pp. 79-94)
Diversiteitscirkel
Xxx XxX O xxX XX
Token theory (Kanter, 1977)
a) kind leren leven met de verscheidenheid
b) als individu leren leven in verbondenheid
c) empathie ontwikkelen voor De Ander
d) kritisch leren denken (reflectie!)
e) voor zichzelf en anderen opkomen
f) leren (h)erkennen andere overtuigingen & opvattingen (ook al ben je het er niet mee eens!)
g) leren overeenkomsten én verschillen te zien
h) veelheid van waarheden én er is geen Waarheid
a) het kind respecteren wie het is
b) veelzijdigheid aanbieden en exploratie stimuleren
c) zekerheid, voorspelbaarheid & herkenbaarheid aanbieden
versus
d) confronteren met 'anders-zijn'
e) bewuste houding opvoeder (voorleven)
f) kind bewust maken eigen vooroordelen & stereotyperingen
g) kind bewust maken van beelden & symbolen
h) normatief kader scheppen door dialoog aan te gaan
i) wederkerigheid: geven én nemen
Vanaf 2e jaar: uiterlijk verschil valt op
Vanaf 4e jaar: Ethnic Awareness
tot 33 sec.
Sociaal verklaringsmodel:
beïnvloeding door de context waarin we leven.
De ontmoeting
Kind bouwt van jongs af beeld op van anderen:
* Binnen familie
* Buiten gezin
Waar grote verschillen zijn, is ontmoeting essentieel zodat beelden getoetst worden en geëxperimenteerd kan worden met gedrag.
Contact hypothese:
contact tussen (etnische) groepen leidt tot
afname vooroordelen en discriminatie.
Gelijke status
Weerlegging van stereotypen
Intimiteit
Gelijkheidsbevorderende normen
Bruner (1996)
Geen ontsnappen mogelijk aan beïnvloeding door
maatschappelijke structuren.
Going meta
Essentieel uitgangspunt opvoeding
Dus: (h)erkennen van andere overtuigingen & verschillen (mee eens of niet)
Subsystemen:
1. Physical and social settings
2. Customs and practices of care
3. Psychology of caretakers
Colourblindness
Essentiële voorwaarden om
positief om te gaan met diversiteit
Louise Derman Sparks
Een maatschappij-kritisch pedagogisch model
Uitgangspunten:
* vanaf 2 jaar merkt kind verschillen op
* belang context (macht)
* diversiteit is méér dan cultuur
* focus op ontwikkelingstaken
Eind jaren '60 in Verenigde Staten: idee
dat opvoeding bestaande maatschappelijke
ongelijkheden bevestigd en reproduceert.
Ontwikkelingspsychologie
Maatschappij
Doelen
1. Zelf-concept en groepsidentiteit
2. Empathische omgang
3. Kritisch denken over
vooroordelen
4. Assertiviteit
Essentieel is dat opvoeding leidt tot vrije, autonome
(zelfbewuste) burgers die hun verantwoordelijkheid
kunnen nemen op maatschappelijk vlak.
Perspectiefwisseling: dingen zien die eerst voor
jou niet zichtbaar waren.
Stap 1: Wie ben ik? Wie zijn wij?
Stap 2: Wie zijn zij?
(Loeffen & Tigchelaar, 2009)
Kinderdagverblijf, gastouder of
basisschool zijn eerste vertegenwoordigers
van de samenleving.
De leefomgeving moet recht doen aan de
verscheidenheid van de samenleving.
De waarde ligt in manier waarop volwassene omgaat met reacties van kinderen & jeugdigen.
1. Leefomgeving
2. Sociaal spel
3. Informatie-materiaal
4. Activiteiten
Opvoedingsdoelen
Opvoedingstaken
http://vimeo.com/12069404
Theodore Adorno (socioloog & filosoof) 1903-1969
Dank voor je aandacht! En veel
succes met de opdracht!
Vraag: hoeveel stereotyperingen zie je?
Conclusie: een opvoeder (social worker)
moet in staat zijn vanaf metapositie naar
zichzelf en de ander te kunnen kijken.
http://www.zoutewelleintercultureel.nl/index.php/blog/vervolg/culturele_bril
http://www.artsunlight.com/artist-PD/P-D0016-Salvador-Dali/P-D0016-0631-galatea-of-the-spheres.html
http://nl.spiderpic.com/stock-photos/dreamstime/4404016-handen-diversiteit-cirkel
http://www.coutinho.nl/index.php?id=872
http://beingsakin.wordpress.com/2011/08/10/into-your-eyes-ii/
http://www.swpbook.com/193
http://www.lantaarn.demon.nl/medemens/kleurbl/klbltest.htm
Racism by omission
http://www.mainepolicy.org/2012/04/who-are-maine%E2%80%99s-%E2%80%9Crich%E2%80%9D/
Gemeenschappelijke doelen
http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/informatievoorstudenten/Pages/default.aspx?Page=26
http://nl.123rf.com/photo_11254493_knappe-vier-jaar-oude-gehandicapte-jongen-in-een-rolstoel-het-openen-van-de-voordeur-met-een-glimlac.html
http://www.godinnenacademie.com/ikencyclus
http://www.maryskadoshop.nl/contents/nl/p2863.html
http://www.psychologytoday.com/blog/colorblind/201112/colorblind-ideology-is-form-racism Als je meer wilt lezen...
Video over Anti Bias Curriculum:
http://www.kluitman.nl/index.php?tab=boeken&actie=info&tag=7plus&link=7%20jaar%20en%20ouder&serie=Prinses%20Dani%EBlla&i=9789020662931#tab=boek
Familiemuur
http://www.baert.com/default.aspx?ref=AD&lang=NL&HrNr=4&SrNr=64&SrSrNr=102
http://members.chello.nl/h.hokke/stamboom_files/Hokke.htm
http://www.heusdeninbeeld.nl/drpersonen8.html
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/weergave/detail/tstart/0/q/zoekterm/pyama
http://blogs.rnw.nl/klaretaal/2009/11/30/kinderboek-over-adoptie-arwen-en-haar-papas/
http://www.holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=6775
http://www.nederlandersinturkije.nl/nieuws/turkse-familie-structuur-staat-op-instorten/
1) Lees interview met Sara Harkness
http://www.slate.com/blogs/how_babies_work/2013/04/10/parental_ethnotheories_and_how_parents_in_america_differ_from_parents_everywhere.html
2) Je hebt samen met je tutorgroep een doelgroep toegewezen gekregen. De uitdaging is natuurlijk na te gaan hoe jouw
Parental ethnotheorie in elkaar steekt. Hoe kijk jij zélf
tegen de doelgroep aan? Hoe ‘beoordeel’ jij die? Vind jij
een verslaafde of ex-gedetineerde diep in je hart
eigenlijk een loser? En homofielen eigenlijk maar
vreemde mensen? Of denkt jij dat je helemaal
geen (voor)oordelen hebt? Dat cultuur
jou niet beïnvloed? Denk jij dat je
vanuit je opvoeding ‘gewoon’
iedereen accepteert? Toch ben jij
ook een product van je
opvoeding én de parental
ethnotheories van je ouders/verzorgers.
Full transcript