Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRIAMY MARKETING

No description
by

Alena Polakova

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRIAMY MARKETING

DM kampaň „Kačica“
Cieľom kampane bolo predstaviť novu mediálnu agentúru Mediafax
Dosiahnuté výsledky
Nástroje PM
ADRESNÉ
Vlastnosťou adresných nástrojov je oslovenie konkrétnych vopred vybraných spotrebiteľov. Medzi adresné prostriedky patria napríklad direkt mail, katalógový predaj, aktívny telemarketing, direkt e-mail, mobilný marketing a pod.
Definícia:
Podstatu priameho marketingu definuje Americká asociácia priameho marketingu takto: ,,je to interaktívny marketingový systém, ktorý využíva jedno alebo viac reklamných médií na vytvorenie merateľného ohlasu alebo obchodnej transakcie na akomkoľvek mieste".
PRIAMY MARKETING
NEADRESNÉ

- sú také, ktoré síce využívajú priamy kontakt s cieľovým segmentom, ale nepoznajú konkrétne jednotlivých prijímateľov správy.K neadresným formám zaraďujeme techniky priameho ohlasu, bezadresný mailing (distribúcia direkt mailov plošne do schránok obyvateľov vo vybranej lokalite), pasívny telemarketing, webové stránky, teleshopping a ďalšie
1. VIP DM – registrácia – 50 %
2. Normal DM – registrácia – 18 %
- adresné
- neadresné.
Direct- mail
- je akoukoľvek propagačnou záležitosťou zaslanou pomocou pošty alebo distribučnej siete priamo osobe, ktorej chce predajca produkt ponúknuť. Formy direct mailingu: list, pohľadnice, katalóg, cenník, objednávkový list, združený directmail. U neho je nutné rešpektovať zákon o regulácii reklamy a zákon o ochrane osobných údajov.
Zameranie PM
Oproti reklame, ktorá cieli na široké skupiny ľudí, sa direct marketing zameriava na výrazne užšie segmenty (tzv. mikrosegmenty) alebo dokonca na jednotlivcov. Dokáže pritom identifikovať v mase existujúcich alebo potenciálnych zákazníkov tých jedincov, ktorí sú pre danú organizáciu nejperspektivnejší. Tým možno výrazne obmedziť plytvanie finančnými prostriedkami na menej ziskových jedincov.
Cieľové skupiny:
1. Média klienti – TV, rádia, vydavateľstvá na celoštátnej aj regionálnej úrovni.
2. Privátni klienti – spoločnosti, štátne inštitúcie, divadlá, verejná správa, politické strany, regionálne spoločenstvo apod.

DM kampaň ,,Vírusy"
Cieľom bolo ponúknuť službu O2 Clean Internet od najväčšieho českého telcooperátora Telefónica .
Cieľová skupina
- rozhodujúci zástupcovia verejnej správy a firiem so štátnym podielom
Firma OgilvyOne
Už niekoľko rokov je jednou z najúspešnejších direct marketingových agentúr na českom trhu. Svojim klientom prinášajú optimálne strategické a kreatívne riešenia pre nadviazanie vzťahu s ich zákazníkmi, budovanie ich značiek a naplňovanie obchodných cieľov
DM kampaň „Kačica“
DM kampaň ,,Vírusy"
Na dotaz obchodných zástupcov si zásielky vybavilo 80 % oslovených adresátov.
Porovnaním oboch DM kampaní som dospela k záveru, že direct marketingom, konkrétne direct- mailom dokáže firma rapídne zvýšiť svoju klientelu.
Svojou praktickou časťou som chcela poukázať na to, že pri troške kreativity a vhodne zvolenej stratégii sa dá prostredníctvom priameho marketingu upútať cieľová skupina, ktorú si zvolíte a postačia na to nižšie náklady ako napríklad pri reklame.
Záver
Zoznam použitej literatúry
Odborné publikácie:

NÍZKA, H. 2002. Priamy marketing. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2002. 149 s. ISBN 80-89047-38-6.

KITA, J. a kol. 2010. Marketing. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION,
2010. 411 s. ISBN 978-80-8078-327-3.

Internetové zdroje:

BusinessInfo: Direct marketing [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupný na WWW:
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/direct-marketing-2853.html

Wikipedie: Direct mail [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Direct_mail

OgilvyOne: Ogilvy [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupný na WWW:
http://www.ogilvyone.cz/cz/

Ďakujem
Full transcript