Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

hf 8 & 9 Org.kunde Shared Values & trends en ontwikkelingen

Organisatiekunde
by

Erik Veneboer

on 7 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of hf 8 & 9 Org.kunde Shared Values & trends en ontwikkelingen

DOEL
organisatie
mensen
middelen
doelstellingen
STRUCTUUR
systeem
Strategie
Shared values
&
Trends en ontwikkelingen
Shared values:
overeenkomstige normen en waarden=
(bedrijfs) cultuur
Cultuur
is overeenstemming van de leden van een
bepaalde gemeenschap over de dagelijkse gang van
zaken binnen die gemeenschap
Wat is het?
welke cultuurniveaus?
welke cultuur heerst (echt)
binnen het bedrijf?
hoe is de cultuur te veranderen?
Shared values
Wat is het?
Het geeft richting aan ons handelen,
de manier waarop en de omgang met elkaar.
cultuur
waarden
normen
sancties

welke cultuurniveaus?
artefacten

beleden waarden

onderliggende waarden
-rituelen
-helden
-symbolen
Hoe is de communicatie (formeel/informeel)
de trots van de cultuurgroep = identificatie
kleding binnen het bedrijf = sfeer
artefacten
beleden waarden
de waarden die men
zegt na te streven
onderliggende waarden
de waarden die men werkelijk
in de praktijk brengt
(onderliggende basis-veronderstellingen)
Cultuurdiagnose
Cultuur typen model (Handy)
Samenwerkingsgraad
Machts-
spreiding
laag
laag
hoog
hoog
personen cultuur
taak cultuur
rol cultuur
machts cultuur
personen cultuur:
machtsspreiding is groot (decentralisatie)
en weinig samenwerking (b.v: ziekhuizen,
specialisten)
taak cultuur:
machtsspreiding is decentraal maar
spreiding van specialisme door teams
en projecten
rol cultuur:
centrale macht (geen spreiding) en weinig samenwerking. Werk op individuele basis. Regels en procedures zijn voorgeschreven (b.v: bank- en verzekeringen).
machts cultuur:
gecentraliseerde macht en een
grote mate van samenwerking
overige factoren voor
Cultuurbepaling

-de omgeving
-de medewerkers
-de aard van de leiding en de geschiedenis
-de omvang
-de beschikbare hulpmiddelen en de kennis
-de doelstellingen
de omgeving
Hofstede
Onderzoek
4 dimensies
1
-machtsafstand
2
-vermijden van onzekerheid
3
-individualisering
4
-mannelijkheid
typering
Landen
culturen
Machtsafstand
onzekerheidsvermijding
onzekerheidsvermijding
klein
groot
klein
groot
Dorpsmarkt
Familie
Goed geoliede
machine

Piramide
Nl, VS, Zweden, UK
Singapore, Filipijnen, India
Dld, Zwitserland, Israël, Oostenrijk
Iran, Thailand, Spanje, Frankrijk
Dorpsmarkt
cultuur= gezellig, veilig, weinig hiërarchie,
risico's worden niet gemeden
Familie
cultuur= duidelijke hierarchie, er is één
pater familieas, geen grote risicomijding
Goed geoliede machine
goede planning en organisatie, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid is hierdoor groot, geen risico's
Piramide
oude Egypte: farao's en slaven. grote
machtsafstand en risico's worden gemeden
de medewerkers
deze hebben eigen normen en waarden die
ze meebrengen: nationale cultuur of karakter,
opvoeding, opleiding (vaak sub-culturen)
de aard van de leiding en de geschiedenis
wat heeft men met elkaar meegemaakt
omvang
een grote organisatie bestaat vaak
uit verschillende culturen
de beschikbare hulpmiddelen en de kennis
technologie in de ruimste zin dus alle
beschikbare kennis
de doelstellingen
het voorkomen van ongezonde
competitie tussen de medewerkers
Hoe is de cultuur te veranderen?
Weerstand
bij cultuurverandering
-als de veranderingen ingrijpend zijn
-als de veranderingen dieper in de
persoonlijke levenssfeer ingrijpen
-als betrokkenen weinig tot geen inzicht in
de redenen tot veranderen krijgen
-als de bestaande cultuur sterker is
zeer moeilijk
-normen en waarden zijn zeer stevig verankert
-artefacten zijn wel makkelijk te veranderen
Hoe verander je de cultuur dan wel?
de noodzaak moet duidelijk
gemaakt worden
verandering door normen en waarden
niet door rituelen en symbolen
valkuil
veranderingen van cultuuruitingen
hoeven de onderlinge waarden en
grondbeginselen niet te veranderen
Trends en ontwikkelingen
2008/2009
Financiele crisis
= vertrouwenscrisis
basis van de financiële wereld is vertrouwen
oorzaak:
hypotheekmarkt in de VS
veel particulieren en bedrijven konden
niet meer aan de aflossings (en rente)
verplichtingen voldoen
gevolg
Banken in de problemen
Banken zijn wereldwijd verweven, hierdoor
werden steeds meer banken geïnfecteerd met
dubieuze leningen
Veel dubieuze leningen=
geen kredietwaardigheid
Paniek!
Mensen halen het geld van de bank, maar dat is er niet!
Er is meer uitgeleend dan daadwerkelijk voorhanden is.
Globalisering
verschijnsel dat de wereld
steeds kleiner wordt
informatie en goederen gaan
steeds sneller de wereld rond
NIC= Newly Industrialized Countries
Landen sterk in opkomst
(China, India, Brazilië)
Politiek
heeft als taak
Het reguleren van
de economie
wordt steeds moeilijker
door:
Individualisering
De mens is steeds bewuster van zichzelf
en is dit ook belangrijk gaan vinden
tegenovergesteld
Polarisering
het vormen van polen (groepen)
organisatiekundige ontwikkelingen
zaken zo aanpakken dat ze herhaald
kunnen worden zonder dat er blijvende
schade wordt aangericht
Duurzaamheid
People
Profit
Planet
3 elementen dienen op harmonieuze
wijze gecombineerd te worden
Er mag geen onomkeerbare schade ontstaan
MVO
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
= het aanduiden van inspanningen
en activiteiten die bedrijven
ondernemen om duurzamer te worden
Bedrijven zijn verantwoording
schuldig aan de maatschappij
Systemen die zorgen voor wanverhouding of disbalans:
-de explosieve, exponentiele groei van de wereldbevolking
(verdeelde welvaart)
-roofbouw (uitputting visstand, olievelden, ontbossing).

het verbruik is groter dan de aanwas
-mechanismen die bestaande ongelijkheden in stand houden
(importheffingen, handelsbarrières , subsidieregelingen)
-overheersend gebruik van vlees als voedingsmiddel
(voor vlees is relatief gezien veel grond nodig)
-oorlogen en dictaturen
-ICT en e-management
De informatie en communicatietechnologie
ontwikkelt zich nog steeds in razend tempo
Deal & Kennedy
typering organisatieculturen door:
op basis van:
-het risico dat de bedrijfsvoering meebrengt en
-de snelheid v.d. feedback over de kwaliteit v.h. aanbod
o.a. voetbalclubs, filmproducenten en textielproducenten
o.a. hotelbusiness en handel
o.a. vliegtuigmaatschappijen, investeringsmaatschappijen en
oliemaatschappijen
o.a. ministeries, verzekeringsmaatschappijen en banken
cultuurverandering door de methode van:
Quinn & Cameron
door:
-vragenlijsten afnemen en
-antwoorden groeperen naar dimensies.
Full transcript