Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 2.6: Sipi mula sa sintahang Romeo at Juliet

No description
by

Reyjean Gabrielle Cawili

on 12 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 2.6: Sipi mula sa sintahang Romeo at Juliet

Aralin 2.6: Sipi mula sa sintahang Romeo at Juliet

Relihiyon
Turismo
England
Kaligirang Kasaysayan
Panitikan/ Literatura
Mga Tao
Kultura/Tradisyon
Gawain 1: Lakbayin Natin!
Panuto: Magbigay ng impormasyon tungkol sa bansang England batay sa sumusunod na aspekto.
Iba't ibang anyo ng Kristiyanismo ang nangibabaw sa bansa sa mahigit 1,400 taon. Bagaman ayon sa sarbey, karamihan ng mga mamamayan ay napapabilang sa Kristiyanismo, ang dumadalo sa misa ay lubusang bumagsak simula noong kalagitnaan ng ika-20 dantaon. Ang pandarayuhan at pagbabago sa demograpiko ay nakapagpabago sa pag-usbong ng ibang pananampalataya, lalo na ang Islam.Dahil dito, mapupunang ang UK ay isang lipunang may maraming pananampalataya, sekular o Kristiyanong makabago.
Ang Palasyo ng Westminster — sentrong pampolitika ng nagkakaisang Kaharian

Stonehenge — isang Neolithic at Edad Bronse na megalithic na monumento sa Wiltshire

Istatwa ni Winston Churchill sa Parliament Square, kaharap ng Palasyo ng Westminster sa sentro ng London. Matatagpuan din ang kaparehong Istatwa sa Oslo, Norway

Ang White cliffs of Dover, Kent

Ang Manchester Town Hall o Munisipyo ng Manchester ay isang halimbawa ng Victorian architecture na matatagpuan sa Manchester, England

Ang Clifton Suspension Bridge, sa Bristol, Inglatera, ng sikat na inhinyerong si Isambard Kingdom Brunel
Ang mga daluyong ng paninirahan ng mga makabagong tao sa UK ay nagsimula noong 30,000 taong nakalipas Ang mga sinaunang taong ito ay tinatawag na Pampulong Seltiko. Sila ay binubuo ng mga taong Britonikong Britanya at Gelikong Irlandes. Nagsimula ang panlulupig ng mga Romano noong taong 43 KP. Nagtagal ito ng 400 taong pananakop sa katimugang Britanya. Sinundan naman ito ng pananalakay ng mga Alemanikong Anglo-Sahon kung kailan pinaliit nito ang mga nasasakupan ng mga Britoniko na naging Wales na lamang.
Ang 'panitikang Britaniko' ay sinasaklaw ang panitikang kaugnay sa United Kingdom, Pulo ng Tao, at sa Kapuluang Bangbang. Karamihan ng panitikang Britaniko ay nasa wikang Ingles. Noong 2005, mayroong mga 206,000 aklat ang nailathala sa United Kingdom. At noong 2006, ito ang may pinakamaraming nalathalang aklat sa buong daigdig.

Ang kultura ng United Kingdom ay bunga ng maraming bagay: ang katayuan ng bansa bilang isang pulo; ang kasaysayan nito bilang kanluraning demokrasyang liberal at isang makapangyarihang bansa; at bilang isang samahang pampolitika ng apat na bansa na bawat isa ay pinangangalagaan ang katangi-tangi nitong kaugalian at pagsasagisag. Dahil sa Imperyo ng Britanya, makikita ang kultura nito sa wika, kultura, at sa pamamaraang legal ng karamihan ng mga dating lupang-sakop nito tulad ng Australya, Kanada, Indiya, Ireland, Bagong Selanda, Timog Aprika, at ang Nagkakaisang Pamahalaan.
Ugali: Relihiyoso, Masipag, Mapili sa kasuotan , May angking talento sa pagsulat
Pananaw/Paniniwala: Naniniwala sa wagas na pag-ibig sa iba't-ibang aspeto tulad ng pagmamahal sa pamilya, kasintahan at iba pa.
Pamumuhay: May magarbong pamumuhay na makikita sa paraan pa lamang ng kanilang pananamit, kilos at pananalita sa pang araw-araw.
Gawain 2: Palawakin mo!
Panuto: Pumili ng kapareha at magpakita ng isang maiksing dula-dulaan upang mailarawan ang tungkol sa alinman sa sumusunod na pahayag:
Love at first sight♥
Gawain 3: Tayo na't magkwentuhan!
Panuto: Magsalaysay ng kwentong nabasa, napanood, narinig at nasaksihan na humantong sa trahedya ang wakas. Gamitin ang grapikong representasyon sa pagsagot.
Kwentong nabasa
Kwentong napanood
Kwentong narinig
Kwentong Nasaksihan
Gawain 4: Punan mo!
Panuto: Punan ng angkop na pandiwa ang patlang upang mabuo ang diwang ipinapahayag ng bawat pangungusap. Piliin sa kahon ang sagot.
1. _______ ni Romeo ang matatamis na pananalitang binitawan niya kay Juliet.
2. ________ ng tapat na pag-ibig si Juliet ng isang binatang hindi niya kaangkan.
3. Ang prinsesa'y _______ ng kapatawaran
5. ______ ni Tybalt kay Romeo ang bantang kamatayan ang kapalit ng pag-ibig sa prinsesa
6. _______ ni Romeo ng lason ang apatnapung ducado sa isang butikaryo.
Tumanggap Ipinang-akit Ipinambili Ipinatakot Ginawaran Inalayan
Tumanggap Ipinang-akit Ipinambili Ipinatakot Ginawaran Inalayan
Tumanggap Ipinang-akit Ipinambili Ipinatakot Ginawaran Inalayan
Tumanggap Ipinang-akit Ipinambili Ipinatakot Ginawaran Inalayan
Gawain 5: Paglinang ng Talasalitaan
Panuto: Ibigay ang pinag-ugatan ng mga salitang may salungguhit. Gawing batayan ang kasunod na halimbawa. Pagkatapos gamitin ito sa makabuluhang pangungusap.
1. Ang ganitong
panghihimasok
mapalit na lubos
Salita: Panghihimasok
Pang (pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat) + himasok
= himasok
2. sa ngalan ng buwang
matimtiman
Salita: Matimtiman
ma + (Salitang ugat: Timtiman
= Matimtiman
3. mabait na
mamamakay

Salita:

4. O, gabing pinagpala, ako'y
nangangamba
Salita: Nangangamba
na + (Pag-uulit ng pangalawang pantig ng salitang ugat-pangamba)
=napangangamba (pagkakaltas)
=Nangangamba
5. Sa tulong ng isang
susuguin
ko
Salita: susuguin
su + (salitang ugat -sugo) + in
=susugoin
=susuguin
6. ang
marahas
na ligaya
Salita: marahas
7. Madilim na libingang
hinihigan
Salita: hinihigan
8.
Hahagkan
ko iyong mga labi
Salita: hahagkan
9.
Titingnan
kung saan siya uupo
Salita: titingnan
10. Kasiyahang maaari mong
makamtan
Salita: makamtan
Gawain 6: Pag-unawa sa akda
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1. Ano ang damdaming namayani kay Romeo nang makita si Juliet?
2. Ilarawan ang pag-iibigan nina Romeo at Juliet. Ano ang nakita nilang balakid sa kanilang pag-iibigan?
3. Paano ipinaglaban nina Romeo at Juliet ang pag-ibig nila sa isa't-isa?
4. Bakit humantong sa masaklap na trahedya ang pag-iibigan nina Romeo at Juliet?
5. Kung ikaw si Juliet at alam mong magkagalit ang inyong pamilya sa lalaking iniibig mo, ipaglalaban mo ba ang pag-ibig mo? Pangatwiranan.
6. Ano ang nadama ni Romeo nang malaman ang sinapit ni Juliet? Ano ang nadama ni Juliet sa sinapit ni Romeo?
7. Bakit umiiral ang gayong pamantayan o kalakaran sa pag-ibig sa panahon ni shakespeare?
8. Ano ang iniingatan ng pamantayang ito?
9. Paano pinadalisay nina Romeo at Juliet ang kosepto ng pag-ibig? Ihambing ito sa tulang pinag-aralan noong nakaraang aralin: Ang aking Pag-ibig
Romeo
at
Juliet
Wagas na pag-ibig sa kasintahan
Ipinaglalaban ang minamahal
Tunggalian sa pagitan ng dalawang pamilya
Ibong Adarna
Tunggalian sa pagitan ng bawat isa
Pagpapakita ng katapangan
Pagkakabuklod ng pamilya
Tunggalian ng magkakapatid
Paghanap ng susunod na mamumuno bilang hari ng isang kaharian
Pagpapatawad sa kapwa
Gawain 7: Paghambingin mo!
Gawain 8: Ibahagi mo!
Isa kang binatang lubhang napaibig sa isang dalagan napakahigpit ng magulang? Anong plano o paraan ang gagawin mo upang maipakilala ang wagas na hangarin mo para sa kaniya? Anong kultura ang naging batayan mo sa pagbuo ng plano?
Ang iyong plano....
Hakbang na gagawin: Ako'y magtutungo sa kanyang tahanan at personal na magpapaalam sa kanyang magulang kung maaari ba siyang ligawan, at kasunod nito, araw-araw kong ipapakita sa kanya at sa pamilya niya kung gaano ko siya lubos na minamahal hanggang sa dumatin ang araw na makamit ko na ang matamis niyang oo.
Kagamitang kakailanganin: Gitara para sa panghaharana, bulaklak na ibibigay sa araw-araw at pasalubong na ibibigay sa magulang.
Lakas ng loob na kailangan upang harapin ang kanyang pamilya at tiyaga na kailangan hanggang sa marinig ang kanyang matamis na oo.
Kulturang pinagbatayan
Panliligaw sa tahanan ng binibini, pagkakabuklod ng pamilya,paggalang sa nakatatanda, pagmamahal ng tapat
Panghaharana sa babaeng minamahal, paggalang sa pamilya ng minamahal/nililigawan , pagtitiyaga
4. at ang prinsepe'y _______ ng kaparusahan.
Tumanggap Ipinang-akit Ipinambili Ipinatakot Ginawaran Inalayan
Tumanggap Ipinang-akit Ipinambili Ipinatakot Ginawaran Inalayan
Full transcript