Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mainonta ja vastamainokset

Mainontaan voi käyttää argumentaatioanallysin keinoja. Mainonta käyttää omaa kieltään.
by

Satu Mattila

on 26 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mainonta ja vastamainokset

VASTAMAINONTA
Vastamainonnan tavoitteeksi on määritelty jonkin tuotteen tai palvelun kulutuksen vähentäminen liittämällä siihen kielteisiä mielikuvia.
Toisaalta vastamainokset kritisoivat laajemmin kulutuskulttuuria sekä mainosten luomaa maailmankuvaa.

Vastamainos näyttää nopeasti katsottuna oikealta mainokselta, mutta tarkemmin katsottuna vastamainos parodioi jonkin tunnetun tuotemerkin mainosta.
Adbusters on yksi tunnetuimmista vastamainoksia tuottavista tahoista.
https://www.adbusters.org/spoofads
Kulttuurihäirintä - culture jamming
Kulttuurihäirinnän kohteena on valtavirtamedian tuottamat viestit, joita pyritään häiritsemään ja vääristämään
Kohteeksi joutuvat yhteiskunnan käytännöt, määrittelyt ja tulkinnat = normit
Juuret taiteessa ja kansan naurukulttuurissa (parodia ja karnevalistinen keppostelu)
Kulttuurihäirintä - culture jamming
Kulttuurihäirinnällä tarkoitetaan kaikkea, mikä sekoittaa taidetta, mediaa, parodiaa ja ulkopuolisuutta keskenään
Alkuperäinen idea tai materiaali muokataan uuteen ja kriittiseen kontekstiin -> kuvat ja sanat irroitetaan alkuperäisestä yhteydestä ja sijoitetaan ne uuteen kontekstiin
Vastamainos
Tehtävänä on paljastaa alkuperäisen idean kyseenalainen tai absurdi luonne
Vastamainonnassa hyödynnetään median omia työkaluja ja tapoja viestiä
Tarkoituksena kyseenalaistaa - huumorin tai parodian kautta - ympäroivä todellisuus
Kannanotto, jolla pyritään kyseenalaistamaan kaupallisuutta, ihmisen roolia kuluttajana ja mainonnalla synnytettyjä tarpeita
Mikä tekee mainoksesta mainoksen?
Brändiviestintä:
Brändin peustehtävänä on erottautua
Brändi on mielikuva -> markkinat voitetaan asiakkaan mielissä
Brändilupaus
Kiteyttää yrityksen toiminnan
Synnyttää positiivisen tunteen
On tunnettu ja tunnustettu
Brändiviestintää
Visuaalinen elementti - LOGO
Äänen liittäminen kiinteästi brändiin
Tunnusväri, -fontti jne.
Mainosteksti
- Yllättäviä kielikuvia
- Usein lyhyitä, ytimekkäitä
- Muodostaa kuvan kanssa mielikuvia.

Mainonnan keinoja: intertekstuaalisuus
Tekstien (elokuva, kuvataide, kirjallisuus, sadut, myytit jne.) väliset viittaukset
Intertekstuaalisuutta käytetään myös voimakeinona
Mainonta hakee merkityksiä kulttuurin ilmiöistä. -> Liittävät lupauksen tai lisämerkityksen tuotteelle.
Mainoksen keinoja: viittaus populaarikulttuuriin
Mikä aihe tai ilmiö tarvitsee vasta-
mainontaa?


IDEARIIHI
Mikä on mainoksen viesti?
"Elämä on lyhyt. Hanki salasuhde."
"New stuff is coming in each & every day, so why not do the same?"
"Älä tienaa enemmän kuin syöt."
"Nälkä. Mikä ihana tekosyy."
Mainoksen analyysi

& antimainokset
Mainonnalla on yleensä kolme pääasiallista tehtävää (tai jokin näistä kolmesta):
Tiedottaminen (viestinnälliset tavoitteet)
Asenteiden luominen ja muokkaus (vaikutukset käyttäytymiseen)
Käyttäytymisen ja toiminnan aikaansaaminen (esimerkiksi myynnin lisääminen)
Tunnettuuden lisääminen


"Toiset liitot toimivat
paremmin kuin toiset.
Kunta-alan ammattiliitto
KTV ajaa ponnekkaasti jäsentensä asiaa niin myötä kuin vastoinkäymisissä.
Sellainen suhde toimii varmasti myös Sinun työpaikallasi."
Viittaus historialliseen kirjallisuuteen
Mainoksen keinoja: iskulause
2008 paras slogan, Kultahuippu-tunnustus, Kiasma
Mainoskuva
- käyttötilanteen esitteleminen
keille/mihin tarkoitettu/sosiaalinen konteksti
- rinnastus/kaltaisuus johonkin
auto - nopea kuin gepardi
- ongelma/tavoite
Ovatko vakuutukset kunnossa?
- Mainontaan voi käyttää argumentaatioanalyysin keinoja.
Mainoksen teesi = mainoksen pääväite, yleensä myytävä tuote, brändi tai aate. Mainonnalla tehdään myös eroja lähes identtisten tuotteiden välille.
- Mainoksella pyritään vaikuttamaan kuluttajaan/katsojaan/lukijaan. Se on suostuttelevaa viestintää.

- Mainoksen retoriikka on useimmiten sekä kielellistä,
visuaalista ja auditiivista.

Mainonnan eettinen neuvosto
http://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/mika-on-men/
Vastamainos
Full transcript