Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INNOVATION

No description
by

thomas detlefsen

on 16 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INNOVATION

INNOVATION & LEDELSE
I TERAPIAFDELINGEN
Thomas Detlefsen
Afdelingsterapeut · Innovation
INNOVATION FRA DAG 0
EFTER ANSÆTTELSE
Nyt ansættelseskoncept med casearbejde:
Inden for det område (f.eks. kirurgisk) stillingen er
Inden for det sociale kompetence område
Inden for det organisatoriske kompetence område
Inden for det
innovative
kompetence område

Struktureret introduktion af nyansatte til
innovation som begreb
arbejdet med innovation i Terapiafdelingen
udlevering af forundringsdagbog
Intern undervisning 2 x årligt (1,5 dags varighed)
PRAKTISK I HVERDAGEN
Innovationstavle
Løbende evaluering af nye idéer
Prøvehandlinger
Afholde kreative workshops
Løbende udvikling, afprøvning og implementering
Sparring med medarbejdere om idéer
Sparring med innovationsnetværk på HEH
IDÉERNES REJSE
Idéen sættes på innovationstavlen
Sparring med medarbejder om idéen, idéen beskrives evt. yderligere
Alle idéer vurderes på ledermøder ud fra selektionsmatrix
Idéen prioriteres
Igangsætning af tiltag udfra prioritering
Evt. besked om at idé ikke er blevet vurderet og prioriteret til igangsætning
Man ender oftest ikke hvor man troede man ville
Det kræver en indsats af
HELE
holdet at innovere
Det er okay at fejle, at innovationen ikke bliver til noget
Silotankegang
Vi gør som vi plejer, det er nemmest
Komm
unikation er svært
Man skal holde fast i sit nye mind-set
Implementering af innovationskulturen i afdelingen
ERKENDELSER
,
BARRIERER
&
UDFORDRINGER
EKSEMPLER
Sommerseminar 2013
Introduktion til innovationsteori og metoder
Kreativ workshop ud fra 5 fokus spørgsmål
De idéer og tanker som kom frem blev arbejdet ind i et konkret forslag til et udetræningsområde. Det er som bekendt nu etableret som Træningshaven mellem Kvindeafdelingen og Terapiafdelingen.
PERSONLIGT MÅLEBÅND
Lyssensorer
Afskærmning ved gipstilretning
Elektronisk afbud til holdtræning
REH
APP
Hofteskopi
Elektronisk træningsdagbog
KOM
munikation
gen
OP
træning
HVAD NU HVIS.....
FREMTIDEN?
TILBAGEBLIK
2 sparerunder medførte en reduktion på næsten 25% af vores normering!

Hvad var vores modsvar?
Udvidelse af åbningstiden! Fra kl. 8-15 til 7-18.
"Jeg er ikke optaget af jeres faggruppe. Jeg er optaget af, hvordan væsenet virker."
"Det at gøre faggruppen synlig har ingen effekt, ingen gang på jord. Bevis at der er effekt af det, faggruppen laver, og det skal være en væsentlig økonomisk eller kvalitetsmæssig effekt!"
Ole Thomsen
Direktør, Region Midtjylland
Vi skal gøre os
uundværlige

og vise at vi gør en
forskel
KULTUR OG LEDELSE I EN INNOVATIONSDREVET VIRKSOMHED
MBA SPECIALE 2011 - Lene Lange
Rekruttering af ledere og medarbejdere som understøtter den kultur der ønskes i organisationen.

Kulturledelse på alle lederniveuer; fokuser på udvikling og styrkelse af ad hoc kultur og klan kultur

KULTUR,
anbefalinger
KULTUR OG LEDELSE I EN INNOVATIONSDREVET VIRKSOMHED
MBA SPECIALE 2011 - Lene Lange
Kort og præcis
Kommunikeres kontinuerligt
Skal fungere som ledestjerne for alle ansatte
Led visionen - på alle ledelsesniveauer

VISION,
anbefalinger
KULTUR OG LEDELSE I EN INNOVATIONSDREVET VIRKSOMHED
MBA SPECIALE 2011 - Lene Lange
Definer at innovation er strategien!


STRATEGI,
anbefalinger
Der findes ikke én entydig definition på innovation. Terapiledelsen ønsker, at innovation er en del af
kulturen
og de
grundlæggende antagelser
i terapiafdelingen, sådan at alle medarbejdere
altid bestræber sig på at optimere alt
, hvad der sker i terapiafdelingen.
Sommerseminar 2011
· Innovativ kultur
(Innovation som grundlæggende antagelse)
· Kreativitet
· Fleksibilitet
(ift. at indrette sig ift. skiftende omgivelser /
modsatrettede krav / uforudsigelighed)
· Risikovillighed
· Faglig refleksion
– hvor gør terapeuter den største forskel?
AD HOC KULTUR
KLAN KULTUR
Vi-følelse
Patienterne som partnere, empowerment
Aktiv deltagelse
Loyalitet
Forpligtigelse
Involvering
Teamarbejde
HVAD GJORDE VI?
Tavle i personalestuen til ideer
Ideer fordelt til en ansvarshavende
Ikke så stor fremdrift med ideerne
DRISTIGHED...
MBA anbefalinger føres ud i livet.
Nu går vi
HELE
vejen
LEDELSESTILTAG I FORHOLD TIL AT FREMME INNOVATIONSPOTENTIALT PÅ HEH
Handleplan for Terapiafdelingen, Nytårskur for lederkredsen 2014
1. Udarbejde et koncept for arbejdet med innovation i Terapiafdelingen.
2. Intern undervisning af ALLE medarbejdere i innovation (Teori og praksis)
Lederne går forrest og igangsætter processer.
Koncept for innovation færdigt.
3. Implementering/Resultater: TULE 2014, Kulturundersøgelse, Stikprøve/interview
TULE... Virker det?
KULTUR ANALYSE
ENDNU IKKE FÆRDIG
Stilling som Afdelingsterapeut for innovationsområdet
oprettes august 2012
Innovation er en del af vores virksomhedsmodel
FORDELE VED "VORES MÅDE"
· Innovation prioriteres på lige fod med det kliniske arbejde

· Innovation er koblet direkte til lederkredsen - Ingen unødige led ift beslutningstagen

· En person der altid har overblikket over innovationsarbejdet i afdelingen, og sørger for fremgang i projekter og prøvehandlinger

· Kontinuerligt fokus på innovation i rigtig mange sammenhænge.

· Nytænkning af innovationsindsatsen

"ULEMPER..."
· Patienterne kommer altid først :)

· Ikke alle synes at innovation er sagen

· Tavlen mister liv

· .......?
FRA 1 TIL 4
Vi ønskede mere spredning af innovationskulturen i afdelingen. Yderligere 3 medarbejdere uddannet som innovationsagenter, 1 afdelingsterapeut og 2 "menige" terapeuter.
HVAD HAR VI FÅET UD AF INDSATSEN?
· Vi forsøger at gøre os uundværlige ved hele tiden at gå fra best practise til next practise

· Vi kan se en markant stigning i prøvehandlinger

· Der kommer flere kvalificerede ideer og undringer på tavlen (men det kan blive bedre)

· Aktivt inddrage nyansattes friske øjne, giver nye ideer!

· Vi bruger vores innovative ideer og projekter aktivt i profilering af HEH og Terapiafdelingen

HVAD MANGLER VI?
Alle med på rejsen!

Flere patienter inddraget i innovationsprocesserne

Resultat af kulturundersøgelse

Kontinuerligt fokus hos både ledelse og medarbejdere
Struktureret innovationsproces
Lethedens princip - Prøvehandling
Vi er optaget af at forbedre arbejdets kvalitet:
81 (2010)
88 (2012)
87 (2014)
Bidrager til et miljø, hvor medarbejderne finder ny løsninger:
78 (2012)
81 (2014)
Vi hjælper hinanden med at understøtte og udvikle innovationskulturen på hospitalet:
79 (ved score 4 eller 5 (2014))
Full transcript