Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JORNADA PORTES OBERTES BATXILLERAT:HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

No description
by

Carme Pastor

on 25 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JORNADA PORTES OBERTES BATXILLERAT:HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

FÍSICA I
FÍSICA II
Imatges
Moviment
L’Univers macànic
L’energia
Corrent Elèctric
Les Ones i el Só
Planetes i Sate.lits
Màquines Electromagnètiques
Camp Elèctric

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II
ELECTRÒNICA (Optativa)
ELECTROTÈCNIA
INFORMÀTICA (Optativa)
TREBALL DE RECERCA
CIRCUITS i MESURES
INTRO. PROGRAMACIÓ( JOCS)
ROBÒTICA
OPTATIVA
Tema transversal
Aconsellable que tingui relació amb l’itinerari
Temes : informàtica, màquines, robòtica, domòtica ,etc....


Premi CIRIT 2009
Treball:Juguem amb la Wii!. Telemesura d'acceleracions en 3D. Desenvolupament d'un projecte informàtic de codi lliure.
Alumne: Roc Ramón Currius
Tutor: Antoni Ubieto
Del genotip al fenotip:
Concepte de Gen,
Proteines,
Àcids Nucleics,
Codi genètic
D’una cel.lula a un organisme:
Teoria cèl·lular
Mitosi
MeiosiPremi Treball de Recerca de la Universitat de Lleida. Curs 2009


Alumnes: Núria Comas Ars
Paula Ibañez Camprodon
Treball de Recerca: "Estudi sobre la
importància de la protecció solar“
Tutora: Anna Reyes.
GRAU S en:
Medecina
Biologia
Infermeria
Química
Física
Biologia
Matemàtiques
Veterinaria
Psicologia
INEF
Biomedecina
Biofísica
Ciències del mar
Biotecnologia
Geologia
Etc......................
Aplicació de les bones pràctiques de laboratori a totes les activitats que es realitzin en el laboratori a tots els nivells.
Actualització constant dels continguts a partir dels nous avenços de la ciència.
Aplicació de les TIC:
- Realització de modelitzacions d’experiències científiques.
- Activitats basades en continguts de la web i amb l’entorn Moodle.
- Utilització de tècniques audiovisuals en el treball a classes (vídeos on-line, presentacions, simulacions, intranet, moodle.....)‏
Ciutat de les Arts i Les Ciències de València
Indústrie Aerospatiale ( AIRBUS 380) de Toulousse i La Cité de l’Espace
EPSEM, museu de geologia, portes obertes.
Laboratori d’assajos CTM
Museu de la Ciència de Barcelona
Aquarium
Parc Eòlic de Rubió
CORRENT CONTINU(circuits i lleis)
ELECTROMAGNETISME
CORRENT ALTERN
MÀQUINES ELÈCTRIQUES
GENERACIÓ , DISTRIBUCIÓ i CONSUM E. ELÈCTRICA
APLICACIONS ELÈCTRIQUES I ELECTRÒNIQUES

Intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn. Metabolisme
Bacteris i virus en acció
Biodiversitat- ecosistemes - espècie
Minerals i Roques
Interpretació de mapes topogràfics, geològics
Història geològica de la terra
Geologia de la península Ibèrica
Geomorfologia .

Atmosfera: : aigües continentals Climatologia, Metereologia i Riscos
Hidrosfera: aigües continentals, marines i oceàniques; riscos i impacte ambiental
Geosfera i edafoesfera (estudi del sól)
Matèria Comuna a tots els primers de Batxillerats ( 2h/setmana)
Seminari Biologia-Geologia, Física i Química
S’estudia
Origen i Evolució de l’Univers i de la Vida
Ciència, Salut i estils de vida
Biotecnologia i Societat
Materials, objectes i tecnologies
Informació i Coneixement. Tecnologies de la Informació i la Comunicació
FAMÍLIES:
Indústries Alimentaries
Química:
Anàlisi i Control
Fabricació de productes farmaceutics
Sanitat:
Anatomia patològica i citologia
Dietètica
Matèria Comuna a tots els primers de Batxillerats ( 2h/setmana)
Seminari Biologia-Geologia, Física i Química
S’estudia:
Origen i Evolució de l’Univers i de la Vida
Ciència, Salut i estils de vida
Biotecnologia i Societat
Materials, objectes i tecnologies
Informació i Coneixement. Tecnologies de la Informació i la Comunicació
MODALITAT HUMANITATS - CIÈNCIES SOCIALS
ITINERARI HUMANITATS
ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS
ITINERARI HUMANITATS - CIÈNCIES SOCIALS
SORTIDES UNIVERSITÀRIES
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
GRAUS en:
BATXILLERATS
SORTIDES CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
BATXILLERATS
ITINERARI HUMANITATS
BATXILLERATS
MATÈRIES COMUNES
MATÈRIES MODALITAT
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Idioma
Filosofia
Ciències del Món Contemporani
Educació Física
TUTORIA / Treball de Recerca
Anglès
Francès
BATXILLERAT
4 matèries de Modalitat (4 h)
o
3 Matèries de Modalitat (4h) +
2 Específiques (2h)
*poden ser
transversals
GREC I i II
LLATÍ I i II
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

FRANCÈS SEGON IDIOMA (ESPECÍFICA)
SOCIOLOGIA (ESPECÍFICA)
VOLUNTARIAT (ESPECÍFICA)
CONDICIONAMENT FÍSIC

(ESPECÍFICA)
LITERATURA CASTELLANA

(ESPECÍFICA)
HISTÒRIA DE L'ART
LITERATURA CATALANA
http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do
Què i Per Què
estudiar a les universitats catalanes?
MATÈRIES DE MODALITAT
CURRÍCULUM
En acabar
Segon de Batxillerat
s'ha d'haver cursat
6 matèries de la mateixa Modalitat.

OPTATIVES
VISITA A LA TOMBA
D’ANTONIO MACHADO I A
LA MATERNITAT D'ELNA
PROMOCIÓ DE CURS
PRIMER BATXILLERAT
Si Supera totes les matèries
Juny i Setembre
Si Supera
totes menys dues
. Segon de Batxillerat. Convocatòria Exàmens
Abril
Si Supera
totes menys tres o quatre
. No cal repetir-les totes. Pendents +TR
Més de cinc matèries no Superades al Setembre
. REPETICIÓ CURS
SEGON BATXILLERAT
Si Supera totes les matèries Maig
.
PAU al
Juny
Si Supera totes les matèries Juny. PAU al
Setembre
Si

no Supera totes les matèries
.Només es
repeteixen les matèries pendents
TREBALL DE RECERCA
SOPAR DE GALA
finals de maig
Departament Castellà
ACTIVITATS
SORTIDES CURRICULARS
TREBALL DE RECERCA
Tema transversal
Aconsellable que tingui relació amb l'itinerari
Temes: economia, història, art, psicologia, etc.
De Febrer de 2014 a Gener de 2015
ANATOMIA APLICADA
Proclamació Hereu i Pubilla del Peguera 2012
Sant Jordi
Sardana
Coral
Actes diversos
Commemoracions
Parlament Verd
Nadal
Tallers
PAU
FASE GENERAL
Català
Castellà
Idioma
Història o Filosofia
Matèria Modalitat 1
FASE ESPECÍFICA
(Millora de Nota)
Matèria Modalitat 2
Matèria Modalitat 3
Matèria Modalitat 4
NOTA PAU
60% NOTA FINAL BATXILLERAT
40% FASE GENERAL PAU
JORNADA VERDA:
RECORREGUT PER L'ANELLA VERDA
DE MANRESA
Objectiu:
Conèixer el funcionament del cos tot aprenent a cuidar-lo i a preparar-lo per a obtenir el màxim grau de funcionalitat i de possibilitats artístiques i expressives
Professorat:
Ciències Experimentals (2h/setmana)
Educació Física (2h/setmana)
ROMA
VOLUNTARIAT
CONCERT DE NADAL
2011
Moltes Gràcies
per la vostra atenció
http://iespeguera.cat/moodle
Serveis Territorials a
la Catalunya Central
HISTÒRIA DE L'ART
ESQUIADA 2012
Continguts Generals:

a. Part Teòrica
La cèl·lula
Aparells i sistemes corporals: locomotor, cardiovascular, digestiu, nerviós i limfàtic
b. Part d'aplicació pràctica:
estudi del moviment: posició anatómica, plànols, eixos i moviments.
estudi funcional de l'aparell locomotor: ossos, musculs i articulacions.
prepartació física: planificació d'un entrenament cardiovascular, de força i de flexibilitat.
estudi de la postura estàtica i en moviment: col·locació corporal, dansa (jazz), coreografies, bodypercussion.
Projecte de
dinamització
d'espai públic
SEMINARI DE FILOSOFIA
Núria Masmiquel
Sardana gegant
SANT JORDI 2012
BATXILLERATS
ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS
MATEMÀTIQUES CS I i II
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
ECONOMIA DE L'EMPRESA I i
II
ECONOMIA
FRANCÈS SEGON IDIOMA (ESPECÍFICA)
SOCIOLOGIA (ESPECÍFICA)
VOLUNTARIAT (ESPECÍFICA)
CONDICIONAMENT FÍSIC

(ESPECÍFICA)
LITERATURA CASTELLANA

(ESPECÍFICA)
PSICOLOGIA(ESPECÍFICA)
GEOGRAFIA
LITERATURA CATALANA (ESPECÍFICA)
TREBALL DE RECERCA
BATXILLERATS
ITINERARI HUMANITATS -CIÈNCIES SOCIALS
MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS I i II
LLATÍ I i II
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
ECONOMIA
FRANCÈS SEGON IDIOMA (ESPECÍFICA)
SOCIOLOGIA (ESPECÍFICA)
VOLUNTARIAT (ESPECÍFICA)
CONDICIONAMENT FÍSIC

(ESPECÍFICA)
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
HISTÒRIA DE L'ART
GEOGRAFIA
TREBALL DE RECERCA
SEMINARI D’ECONOMIA
Dins del batxillerat social poden triar les assignatures de modalitat que encaminen a l'alumnat cap a carreres d'empresa, i que donen major puntuació a l'hora de fer la selectivitat cap a graus com:

Administració i direcció d'empreses
Comptabilitat i finances
Economia
Màrqueting
Relacions Laborals
Publicitat i Relacions Públiques
Estadística
Turisme
Ciències Polítiques
Dret
Educació Social
Audiovisual i Multimèdia
Criminologia
Sociologia
MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS
SEMINARI DE G. I HISTÒRIA
HISTÒRIA DE L’ART
 
La història de l’art és una disciplina científica de segon de Batxillerat que té com a finalitat la identificació, descripció, anàlisi i interpretació de l’obra d’art dels períodes clàssic i contemporani.
 
La història de l’art, a més, constitueix una eina privilegiada per afavorir la maduresa intel·lectual i humana, ja que facilita el treball autònom per mitjà de tècniques d’indagació i investigació sobre obres representatives i rellevants que ajuden a l’adquisició d’habilitats d’observació, anàlisi, interpretació, sistematització, valoració i comunicació que també es poden aplicar a la vida pràctica,
 
La història de l'art té una connexió estreta amb diverses matèries del batxillerat com són : la història de la filosofia, la literatura, el grec i el llatí, en la mesura que moltes de les explicacions de les obres arquitectòniques i plàstiques necessiten les aportacions de l'imaginari social o del pensament d'una època determinada. Connecta també amb la matèria comuna d'història i amb la història del món contemporani.
 
D'altra banda, la història de l'art manté relacions evidents amb la història
de la música i la dansa. Finalment, la història de l'art, en especial de l'època
contemporània, té connexions amb matèries com cultura audiovisual,
arts escèniques, disseny, dibuix artístic i tècniques d'expressió
 
L’assignatura completa l’exposició de les obres amb una visita in situ a Roma
SEMINARI DE G. I HISTÒRIA
Viatge a Roma dels estudiants d’Història de l’Art ( 13-16 Març 2012)
SEMINARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA


Fotografia de la xerrada sobre “Consum responsable i comerç just”, a càrrec d'Exolina Magdel. Biblioteca de l'institut. Hi van assistir l'alumnat de 1r. de batxillerat d'Història del Món Contemporani.
SEMINARI DE G. I HISTÒRIA
GEOGRAFIA
Estudi de la relació establerta entre les societats humanes i el medi així com de la localització dels fenòmens que es generen a conseqüència d’aquesta relació. Es cursa a segon de batxillerat
SEMINARI DE FILOSOFIA
La
FILOSOFIA
és una activitat reflexiva, crítica i radical que pretén realitzar una síntesi global sobre el què és:
l'home
el coneixement
la conducta adequada
la vida social i la política.
SEMINARI DE FILOSOFIA
FILOSOFIA I CIUTADANIA

És una de les dues matèries obligatories de l’especialitat de Filosofia en el Batxillerat amb una triple tasca:
ser una introducció a la filosofia i a la reflexió filosòfica
continuar l'estudi de la ciutadania
servir d'apropament a alguns dels grans problemes de reflexió filosòfica universal:
el coneixement
l'ésser humà
l'acció moral
la societat
la política i la ciutadania
SEMINARI DE FILOSOFIA
PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA

: Materia optativa

La matèria de Psicologia i sociologia pretén analitzar i comprendre les nombroses
vessants de la conducta humana –pròpia i aliena-:
els fenòmens mentals
les relacions
interpersonals
les diferències individuals i culturals
La matèria es desglossa en els
dos cursos, amb dues hores per cada curs i
sense necessària continuïtat.
Psicologia:
S'introdueix la disciplina a través de la seva història general i la seva metodologia elemental i es desenvolupen algunes de les principals corrents, autoritats teòriques i especialitats.
 
Sociologia:
Es fa una introducció històrica i es treballen les principals institucions fent referència a temes d'actualitat (premsa, televisió...)
SEMINARI DE G. I HISTÒRIA
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

L'assignatura d'Història del Món Contemporani és una matèria de modalitat del primer curs del batxillerat Humanístic i Social.

Si volem entendre el món en el que ens movem, si volem saber per què passen les coses que passen, si volem saber els motius que hi ha al darrera dels grans conflictes mundials actuals, si volem entendre mínimament el nostre entorn, hem de fer una repassada a la història i constatarem que en la història hi trobem les explicacions que buscàvem.

Té per objectiu que l'alumnat comprengui els grans problemes que es plantegen en el món d'avui. Així mateix, pretén ser una eina que fomenti el desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'argumentació i de crítica, per tal de contribuir al seu creixement com a persones, compromeses amb la realitat que els envolta.
SEMINARI DE G. I HISTÒRIA
La comprensió dels fenòmens històrics del món contemporani ha de ser una eina útil que permeti a l'alumnat no només el coneixement del passat sinó la comprensió dels problemes que es plantegen en el món d'avui, un món cada cop més complex.
En aquesta direcció, creiem que la història pot educar el jovent en la perspectiva d'un coneixement racional i crític, i els ha de permetre analitzar aquest procés evolutiu complex i global.
La situació en la què ens trobem, no deixa de ser una conseqüència d'esdeveniments i problemàtiques que s'han anat produint i combinant al llarg d'aquests darrers 25 anys en el nostre planeta, abarcant temes actuals com el canvi en les relacions internacionals després dels atemptats del 11-S, així com el col·lapse econòmic i energètic, l'augment de les desigualtats socials i econòmiques o, l'impacte de les noves tecnologies en el tractament de la informació dels fets històrics més recents.
SEMINARI DE G. I HISTÒRIA
HISTÒRIA

L'ensenyament de la història contemporània de Catalunya i Espanya (segles XIX i XX) en l'etapa de batxillerat té com a principals objectius desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

- Identificar, explicar i analitzar fets, processos i estructures de la història de Catalunya i de l'Estat espanyol.
 - Distingir els processos de transformació i canvi produïts i les conseqüències que se n'han derivat, així com la seva pervivència fins a l'actualitat.
 - Situar l'evolució particular de la història de Catalunya i de l'Estat espanyol en el context europeu i mundial.
- Desenvolupar sensibilitat i responsabilitat envers la democràcia i els drets humans tot valorant el patrimoni cultural, lingüístic i històric català.
 - Interrelacionar els aspectes polítics, econòmics, socials i culturals analitzant els antecedents i factors que els han conformat, tot assolint una visió global de la història.
 - Aplicar les tècniques elementals de comentari de texts i d'interpretacions de mapes, gràfics i altres fonts històriques tot estructurant i interpretant científicament les informacions obtingudes.
SEMINARI D’ECONOMIA
A
primer de batxillerat
s'oferta
Economia
i
Economia d'Empresa I
(EOE )


A I’economia d'empresa I, poden veure el funcionament i estructuració d'una empresa, potenciant molt la figura de l'emprenedor, ja que es participa del projecte Idees Joves de l'Ajuntament de Manresa, durant tot el curs elaboren un projecte personal, en el que han de pensar com a empresaris i aplicar tots els conceptes apresos en l'assignatura, per tal d'aconseguir un producte o servei competitiu, i assisteixen a diverses conferències sobre gent emprenedora que es celebren a la FUB. També de forma obligatoria participen en un concurs de gestió empresarial a nivell nacional que organitza una empresa de Madrid.

A segon de batxillerat s'oferta economia d'empresa II, on poden veure de forma més detallada els departaments economico financers de les empreses, iniciant-los en la comptabilitat, els càlculs financers i la direcció estratègica de l'empresa. Participen de forma voluntària en el concurs de gestió empresarial que s'organitza des de Madrid, i durant aquest curs 2011-2012 un equip del nostre centre ha estat el vencedor d'entre 2000 equips que van iniciar la competició, en una primera fase van quedar campions de Catalunya, i els vuit guanyadors de tot Espanya, van celebrar la final a Madrid, on el nostre equip es va emportar el premi final, que va ser un portatil per cada membre.
SEMINARI DE FILOSOFIA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA


És la segona matèria que s’ha d’impartir en el Batxillerat,
avaluable a les proves PAU ( a optar amb l'assignatura d'història).
 
Continguts:
Tracta els mateixos grans temes de la filosofia sota la perspectiva de les propostes teòriques dels pensadors - en els que destacaran els autors seleccionats per les proves de les pau -.
Metodologia:
Es proporcionarà informació bàsica que permeti contextualitzar i facilitar l’estudi i l’anàlisi d’alguns dels textos més representatius de la filosofia de cada època:
Objectius:
- analitzar, comentar, establir relacions amb altres posicions filosòfiques, arribar a la conceptualització del problema plantejat pel text i elaborar una síntesi crítica.
Lectura de Poesies
COM TREBALLEM?
CURSOS DE GRUP CLASSE
CURSOS DE MATÈRIES
CURSOS DE TUTORIA
INFORMACIONS DIVERSES
INTERCANVI D'INFORMACIONS ENTRE:
-PROFESSORAT I ALUMNAT
-ALUMNAT i PROFESSORAT
-PROFESSORAT I FAMÍLIES
CONTROL FALTES D'ASSISTÈNCIA
SOL·LICITAR HORA VISITA FAMÍLIA - TUTOR/A
Administració i direcció d'empreses
Comptabilitat i finances
Economia
Màrqueting
Relacions Laborals
Publicitat i Relacions Públiques
Estadística
Turisme
Ciències Polítiques
Dret
Educació Social
Audiovisual i Multimèdia
Criminologia
Sociologia
i

a l'estiu....
TREBALL DE RECERCA (10% nota BATX)
ESTADA A L'EMPRESA (matèria específica 2h)
ALUMNAT BATXILLERAT ARTS ESCÈNIQUES 2011-2012
Oriol Òrrit, Robert Guixaró i David Boja,
equip guanyador de la
XI EDICIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT
SIMULACIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
FINAL: MADRID
esperem veure-us aviat!


Us recomanem:

Trieu la Modalitat segons els vostres interessos
Trieu la Modalitat que us agradi,
és el vostre futur
Amb
treball, esforç
i
pensament positiu
, us en sortireu
BATXILLERAT
Treballar
Estudiar
automotivació
esforç i
dedicació
RECOLLIDA D'ALIMENTS
Nadal 2011
Alumnat
Parlament Verd
Els nostres clàssicsFestival de teatre clàssic grecollatí
Tarragona, 26 d’abril de 2012La cultura llatina i grega són les cultures clàssiques i el cànon europeu de referència en literatura, art, arquitectura, dret, pensament, institucions socials, des de l’antiguitat fins als nostres dies

Dues matèries interrelacionades, però independents, base fonamental de la cultura humanística.
Els clàssics del Peguera ha nascut aquets curs com a font de recursos, de construcció compartida alumnes/professors, i per publicar aportacions i treballs fets pels alumnes
https://elsclassicsdelpeguera.wikispaces.com/

http://blocs.xtec.cat/classicspeguera/
La Torre del Breny de Castellgalí
BATXILLERAT D’HUMANITAS

LLATÍ I GREC

El Llatí és la base constitutiva de la nostra llengua.

El Grec i el Llatí són la base del vocabulari culte, científic i tècnic de la major part de les disciplines
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ BATXILLERATS 2014-2015
Presentació de Sol·licituds 13 al 23 de maig
Llistes amb el barem 3 de juny
Sorteig 4 de juny
Reclamacions 4, 5 i 6 de juny
Llistes amb el barem un cop resoltes les
reclamacions 11 de juny
Publicar oferta definitiva 25 de juny
Llistes alumnes admesos 27 de juny

Periode de matriculació 1 al 9 de juliol
Matrícula extraordinària 8 al 12 de setembre
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=0a8137a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0a8137a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
Administració i Finances
Comerç Internacional
Màrketing i Publicitat
Informació i assistència turístiques
Assistència a la direcció
Famílies professionals de :
Comerç i Marketing
Administració i gestió
Serveis socioculturals i a la comunitat
ESCOLES PRIVADES:
FIAC escola Superior de Negocis
ECONOMIA I EMPRESA I i II
ECONOMIA
Les Matemàtiques són el llenguatge
de la Naturalesa
Galileo Galilei (1564-1642)
(astrònom, matemàtic i físic italià)
MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS
PROJECTE INVESTIGA LA INVESTIGACIÓ 2008 : 1r premi
“El misteri dels nombres primers “: Reportatge sobre l’obra del matemàtic anglès Marcus du Sautoy
Carla Baraldés, Alba Bonvehí, Gerard Corominas, Oriol Font, Marc Gàmez, Anna Gonzàlez, Daniel Marco, Guillem Marco, Pau Ramos, Ismael Torres.

Estudiants de l’IES Badalona VII i l’IES Lluís de Peguera
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I
Nombres reals i polinomis
Funcions
Matemàtica financera
Estadística i probabilitat
PREMI POINCARÉ 2006
1r premi
Jordi Prat Camps
“Estudi de la quarta dimensió”
Domènec Ruíz Balet
“La teoria del caos”
3r premi
PREMI POINCARÉ 2010
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II
Derivació, optimització, representació gràfica de funcions i integració

Matrius, determinants i sistemes d’equacions

Programació lineal
Llegir és aconseguir la clau per entrar en un nou món
Escena de Mar i Cel
Objectius bàsics
Facilitar la interpretació dels textos
Proporcionar unes nocions teòriques per a la iniciació en els estudis literaris
Arribar, a través de la lectura, al coneixement dels moviments estètics, i a la història social i política.
Suscitar l’interès per seguir estudis de la branca humanísticaLITERATURA CATALANA
Matèria de Modalitat
Contingut
Estudi de sis obres, de diferent gènere, representatives de la literatura catalana contemporània.
Per a la promoció 2012-2014:
Àngel Guimerà, Mar i cel
Josep Carner, Antologia poètica
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Antologia poètica
Salvador Espriu, Antígona
Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta
Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar
Metodologia

Varietat d’enfocaments en l’anàlisi dels textos

Facilitar les indicacions pertinents per completar la interpretació dels textos i per establir les connexions de cada obra amb el seu moment estètic i històric
per internet fins les 24h del dia 22 de maig
Departament de Socials
COLLIURE
Filosofia
Filologia
Traducció i interpreació
Periodisme
Geografia
Antropologia
Arqueologia
Història
Història de l'Art
PREMI ESADE 2014 (Primera Edició)
Young Entrepreneurship Challenge
ECONOMIA I EMPRESA
Professora: Rosabel Pardos
BATXILLERAT
Centre de referència a la Catalunya Central
Edifici de 1927, totalment rehabilitat i equipat amb les tecnologies necessàries a l'actualitat
Treballem des de primer d'ESO fins a Segon de Batxillerat amb ordinadors, tablets, mòbils i amb llibres en paper
Participem a diferents concursos,olímpiades, tallers, intercanvis, erasmus, viatges, amb la finalitat de que el nostre alumnat acabi els estudis amb la millor preparació possible
Busquem, a ser possible l'excel.lència
L'INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA DE MANRESA
BATXILLERAT
Etapa educativa i de formació, entre els
16 i 18 anys

Preparació acadèmica
Educació en valors, responsabilitat i autonomia

Per assolir els reptes futurs amb esforç i
exigència


BATXILLERAT
OBJECTIUS
Adequar l'educació per respondre als reptes de les
necessitats actuals i futures
Metodologia segons les necessitats de l'alumnat:
Altes capacitats

Atenció personalitzada, plans individualitzats
Treball en equip, treball per projectes.
Utilització noves tecnologies (ordinador, tablet, mòbil)
Programes específics de les diferents matèries
Promoció dels Idiomes: matèries, preparació exàmens, titulacions francès, anglès: Delf,PET, Cambridge,...
Intercanvis: Erasmus, Alemanya, etc.
Autoconeixement
Meditació
Aprenentatge i Servei
BATXILLERAT
Etapa educativa i de formació, entre els
16 i 18 anys

Preparació acadèmica
Educació en valors, responsabilitat i autonomia

Per assolir els reptes futurs amb esforç i
exigència


BATXILLERAT

DIÜRN de 8:00 a 14:30h
NOCTURN de 17:00 a 22:00h
IOC a distància ON LINE
MARC HORARI
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MODALITAT D'ARTS
BATXILLERATS
PLÀSTIQUES
ESCÈNIQUES
MODALITATS:
ORGANITZACIÓ CURRICULAR
BATXILLERATS
MATÈRIES COMUNES
MATÈRIES MODALITAT
Llengua Catalana I i II
Llengua Castellana I i II
Idioma I i II
Filosofia
CMC
Educació Física
TUTORIA / Treball de Recerca
Anglès
Francès
ESPECÍFIQUES
ESTRUCTURA
CURSOS:
1 BATX i 2 BATX, possibilitat de fer-ho en tres anys.
Matèries de Modalitat Obligatòries
a cada itinerari
A cada curs:
PROVA FINAL 2018???, sense efectes acadèmics

+
ACTIVITATS
PREMIS
SORTIDES
TEATRE 2 BATX: El cafè de la Marina
Teatre Kursaal, 29 d'Abril de 2015
BATXILLERAT
Hereu i Pubilla del Peguera 2014
Sardana gegant
SANT JORDI 2015
Premis Sant Jordi 2015
Cangur (matemàtiques), Poesia, Narrativa, Fotografia,...
Hereu i Pubilla del Peguera 2015
Lliurament de pemis
PARLAMENT VERD
Constitució del Parlament Verd
primera setmana d'octubre
El Formen els Delegats o Parlamentaris de cada grup classe
El coordina una professora Rosa Cerarols
Està composat per alumnat, la Directora, la professora coordinadora, representant de l'AMPA.
Es reuneixen un cop cada setmana o cada quinze dies a diferents hores.
Es convoca elparlament, de manera ordinària,mitjançant un curs de Moodle o bé quan els seus components ho creuen urgent , passant per les classes
Es reuneixen a la biblioteca del centre
ESCOLA VERDA
Coordinadora: Magda Gorro
Llibre Recull de Treballs de Recerca 2014-2015
28 d'Abril 2015
Auditori Plana de l'Om
PREMI RECERCA JOVE 2014
Un passat perdut en el temps:
Memòries d'en Lluís Fontanet Petit
Autor: Miquel Ventura Sitjes
Tutora: M.Alba Oliveras Rubiralta
Auditori de Barcelona, 25 d'Abril 2015
TREBALLS DE RECERCA
BE AN ENTREPENEUR
FUNDACIÓ JOVES EMPRENEDORS
ECONOMIA I EMPRESA
ANGLÈS!!
CURS de
Suport Vital Bàsic-Ciutadans.
PROFESSORAT, ALUMNAT I FAMÍLIES
Àngel Olucha
Dirigit per
Abril 2015
PARÍS
Optativa Francès
desembre 2014
https://moodle.inspeguera.cat/moodle
TREBALLEM
CURSOS DE GRUP CLASSE
CURSOS DE MATÈRIES
CURSOS DE TUTORIA
INFORMACIONS DIVERSES
INTERCANVI D'INFORMACIONS ENTRE:
-PROFESSORAT I ALUMNAT
-ALUMNAT i PROFESSORAT
-PROFESSORAT I FAMÍLIES
CONTROL FALTES D'ASSISTÈNCIA
SOL·LICITAR HORA VISITA FAMÍLIA - TUTOR/A
BATXILLERATBATXILLERAT


Trieu la Modalitat segons els vostres interessos.
Trieu la Modalitat que us agradi,
és el vostre futur
Amb
treball, esforç,

pensament positiu i dedicació
, segur que us en sortireu!
BATXILLERAT
Constància
Estudi

automotivació
esforç i
dedicació
Moltes Gràcies
per la vostra atenció

PORTES OBERTES DE BATXILLERAT

11 de maig de 2016
JORNADES DE REFLEXIÓ DEL PROFESSORAT
MANTENIMENT DEL CENTRE
Entre tots/es ajudem a les
tasques de neteja del centre
i així contribuïm a mantenir
les noves instal.lacions en
perfecte estat.
CONCURS IDEES JOVES

Ajuntament de Manresa
Primer de Batxillerat
Humanitats- Ciències SocialsINSTITUT OBERT DE CATALUNYA

Primer semestre
Alumnat antic
del
22
al 29 de juny del 2016
Alumnat nou i antic
del
6
al 13 de setembre del 2016
Segon semestre
Alumnat nou
del
24 de novembre al 1 de desembre del 2016
Alumnat antic
del
18
al 25 de gener del 2017

MATRICULA IOC
Treball en èquip
Petits grups de treball
Posada en comú
Anàlisi de la situació
Detectar mancances
Preveure canvis
Conclusions


CURSOS D'ACTUALITZACIÓ
DEL PROFESSORAT
Juliol 2015 Cosmocaixa
Barcelona
FUB 6 maig 2016
11maig 2015
BATXIBAC
Batxillerat + Baccalauréat
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B-fIK2dXvSGoMGpuNzc0OXFrQlE/view
GRADUACIÓ DE BATXILLERAT
ACTE GRADUACIÓ SEGON DE
BATXILLERAT JUNY 2015
Treball en equip
Petits grups de treball
Posada en comú
Anàlisi de la situació
Detectar mancances
Preveure canvis
Conclusions


CURSOS D'ACTUALITZACIÓ
DEL PROFESSORAT

Juliol 2015 Cosmocaixa
Barcelona

FUB 6 maig 2016
11maig 2015
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ BATXILLERATS 2016-2017
Presentació de Sol·licituds 18 al 25 de maig
Publicació llistat amb barem povisional 6 de juny
Reclamacions del 7 al 9 de juny
Llistes amb el barem 14 de juny
Sorteig 15 de juny

Publicació llistes sol.licituds amb puntuació definitiva 17 de juny
Publicar oferta final 30 de juny
Llistes alumnes admesos 4 de juliol

Periode de matriculació alumnes pre-inscrits amb plaça assignada 5 al 12 de juliol
L'alumnat
pendent de l'avaluació de setembre
han de confirmar la plaça assignada del 5 al 12 de juliol
Matrícula Extraordinària 7 al 9 de setembre

JORNADA DE REFLEXIÓ DEL PROFSSORAT
XERRADES:
UNIVERSITÀRIES
TÈCNIQUES D'ESTUDI
MÀRQUETING PERSONAL
......
TUTORIA BATXILLERAT
MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
QUOTA MATRÍCULA BATXILLERAT
130 € / alumne/a
AMPA
Serveis informàtics
Biblioteca
Fotocòpies
Cobraments de Sortides
Serveis Socials
Llibre Verd
Activitats Extraescolars

Full transcript