Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Joanna Mac

on 27 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Joanna Stolarczyk - nauczyciel jezyka angielskiego
Podyplomowe Studium Przekładu
Szkolenie z emisji głosu
zebrania w ramach spotkań
zespołów przedmiotowych

• Tworzyłam materiały i pomoce dydaktyczne, wykorzystując je w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.
DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY I JEGO EWALUACJA
Szkolenia :
szkolenie dotyczące
ewaluacji własnej pracy
Jak oceniac krótkie wypowiedzi i listy na maturze
Jak oceniac wypowiedzi pisemne na maturze rozszerzonej
Prowadziłam lekcje hospitowane przez Panią Dyrektor
Pełniłam funkcję przewodniczącej
zespołu przedmiotowego
Uczestniczyłam w wyborze podręczników do liceum i gimnazjum
konkursy
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną
 Współorganizowałam obchody tygodnia krajów anglo- i niemieckojęzycznych
(konkurs o tytuł anglisty roku, konkurs dotyczący wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, konkursy na najlepsze opowiadanie, tydzień zakończony zmaganiami klas pierwszych w przeróżnych konkursach)
"Projekt z klasą"
inne przedsięwzięcia

edukacja filmowa
warsztaty maturalne
jednodniowe wycieczki dydaktyczne
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Współpracowałam z rodzicami
• Podejmowałam działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej (rozmowy, pogadanki).
• Uczestniczyłam w zajęciach integracyjnych i innych formach integracji klasowych
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne uczniów.
• Brałam udział w dwudniowych wycieczkach klasowych (Borowice 2010, Szklarska Poręba 2011, Praga 2012, Walim 2013)
• Współuczestniczyłam w pomiarach pozostałości romańskiego zamku Henryka Brodatego w Rokitnicy przy użyciu tachimetru. Współpracowałam i wykonałam model 3D tego obiektu.
• Tłumaczyłam publikację naukową dotyczącą badań związanych z dawnym hutnictwem miedzi na terenie Pogórza Kaczawskiego, prowadzonych przez Muzeum Miedzi w Legnicy.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

strony internetowe
pozyskiwanie informacji o awansie
przygotowanie do lekcji
• Opracowywałam sprawdziany, kartkówki,
• Wykonywałam zaproszenia, dyplomy, podziękowania, dekoracje itp.
• Opracowywałam materiały i pomoce dydaktyczne – scenariusze zajęć, karty pracy, plany pracy, sprawozdania, tabele potrzebne do oceniania nowej matury ustnej itp.
• Prowadziłam dziennik elektroniczny i papierowy
• Wykorzystywałam prezentacje do przedstawiania nowych zagadnień gramatycznych
• Wykorzystywałam animowane opowiadania i piosenki
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Karta Nauczyciela
Rozporządzenia
dokumenty szkolne
NAUCZYCIEL MIANOWANY
Studiowałam literaturę i czasopisma
współpracowałam z opiekunem stażu
Matury
Brałam udział w pracach komisji jako członek komisji podczas matur pisemnych
organizowałam matury próbne
sprawdzałam arkusze
byłam protokolantką podczas posiedzeń RP
 Brałam udział w pracach komisji rekrutacyjnej
 Brałam udział w przygotowaniu obchodów 60-lecia szkoły
 Uczestniczyłam w organizacji „Otwartych Drzwi” w szkole
zajęcia pozalekcyjne
• Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Konsultowałam się również z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkoły w kwestiach wychowawczych uczniów.
Full transcript