Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UNIA POLSKI Z LITWĄ

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UNIA POLSKI Z LITWĄ

TEMAT: UNIA POLSKI Z LITWĄ
1. RZĄDY ANDEGAWENÓW W POLSCE
2. OGÓLNA SYTUACJA NA LITWIE PRZED UNIĄ
3. WARUNKI UNII POLSKO -LITEWSKIEJ
4. NASTĘPNE UNIE
RZĄDY ANDEGAWENÓW W POLSCE
Zgodnie z umową z 1339 roku ,po śmierci Kazimierza Wielkiego na tronie Polskim zasiadł Ludwig Węgierski. Jego rządy w Polsce nie cieszyły się dużym poparciem.
Ludwik Węgierski nie miał męskiego potomka. Rycerstwo polskie wyraziło zgodę by na tronie Polski zasiadła jego córka. W zamian otrzymała
przywilej*
wydany w Koszycach 1374r
Przywilej zakładał zmniejszenie podatku z 12 do 2 groszy z łana,

nie nakładania podatków bez jej zgody,zwolnienie z utrzymywania króla w czasie jego podróży.
* przywilej to prawo nadane jednej grupie społecznej
Litwa przed Unią
Za twórce państwa litewskiego uważa się Mendoga
Książe Gedymin wXIV w odbudował potęgę Litwy.
litwa w XIVw
UNIA W KREWIE
PRZYCZYNY UNII:
-WSPÓLNY WRÓG KRZYŻACY
-KOŚCIÓŁ WIDZIAŁ MOŻLIWOŚĆ CHRYSTJANIZACJI
ROZLEGŁYCH TERENÓW LITWY
-MIESZCZANIE WIDZIWLI MOŻLIWOŚĆ HANDLU
-BOJARZY LITWESCY LICZYLI NA PRZYWILEJE
UNIA PERSONALNA
*
ZOSTAŁA ZAWARTA W KREWIE W 1385 ROKU
-Jagiełło ochrzcił się
-Poślubił Jadwigę
-Został koronowany na Króla Polski
*Unia personalna -jedynym ogniwem łączącym dwa państwa jest osoba króla wszystko inne pozostaje odrębne.
Następne Unie
W 1401 w Wilnie
podpisano następną unie Polsko-Litweską,która precyzował wzajemne porozumienie. Władzę na litwie dożywotnio sprawuje Witold .Po jego śmierci władza na Litwie wraca do Jagiełły i jego następców. Po zwycięstwie pod Grunwaldem w 1411 podpisano
Unię w Horodle

,
która stwierdzała że oba państwa są równe i każde państwo wybiera sobie władcę.Ponadto postanowiono o wspólnych zjazdach szlachty i bojarów. Na litwie ustanowiono urzedy wojewodów i kasztelanów. 47 rodów litweskich otrzymało herby.
PYTANIA:
1. Jakie były przyczyny zawarcia uni w Krewie?
2. Jakie korzyści przynosiła unia obu państwom?
3. Kto nie chciał unii?
4 . Co to jest unia personalna?
5. Dlaczego został wydany przywilej koszycki i czego dotyczył?
DO ZAPAMIĘTANIA :
1385 UNIA W KREWIE
KONIEC
1374 PRZYWILEJ KOSZYCKI
Dokończ zdania
1. Ludwik Węgierski pochodził z dynastii.....................................
2. Aby Jadwiga córka Ludwika Węgierskiego zasiadła na tronie Polski wydał on ................... ............................
3. Unia Polsko -Litewska została zawarta w roku.................................
4. Pierwsza unia Polsko-Litewska została
zawarta w....................................
/miasto/
5. Nowym królem po zawarciu unii z Litwą został......................................... ................................
6. Pierwszym warunkiem unii Polsko-litewskiej był...................... .............................
7. Po zawarciu unii Polsko-litewskiej na Litwie
rz dził.................................................
ą
8. Ludwik Węgierski wydał przywilej w roku...........................................
9. Wspólnym wrogiem Polski i Litwy byli...............................................
10. Po zwycięstwie nad Państwem Zakonnym Polska i Litwa podpisała unię w................................
/miasto/
11.Gdy dwoma państwami włada jeden król, a wszystko jest odzielne jest to unia..........................
Full transcript