Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Kaugnay na Pag-aaral sa Linggwistika

No description
by

Mary Joyce Talan

on 14 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Kaugnay na Pag-aaral sa Linggwistika

3 MAHALAGANG ASPETO NG SINGKRONIKONG LINGGWISTIKA (SYNCHRONIC O DESCRIPTIVE LINGUISTICS)
PONOLOHIYA
MORPOLOHIYA
SINTAKS
Mga Kaugnay na
Pag-aaral sa Linggwistika
SINGKRONIKONG LINGGWISTIKA (SYNCHRONIC O DESCRIPTIVE LINGUISTICS)
Ito ang sangay ng linggwistiks na naglalarawan sa wika sa isang partikular na panahon.
Maaaring isadiwa ang pag-aaral ng linggwistika sa
tatlong malalaking aksis
, isinisalarawan ang kanyang mga dulo ng sumusunod:


Synchronic at Diachronic
Teoretiko at Nilapat
Kontekstwal at Malaya
DAYAKRONIKONG LINGGWISTIKS (DIACHRONIC O HISTORICAL LINGUISTICS)

Ang pag-aaral ng mga pagbabago sa isang wika sa loob ng maraming taon ay ang paksa ng diachronic o historical linguistics. Samakatuwid, tinitingnan ng mga historical linguist ang ebolusyon ng isang wika. Binabakas nila ang mga kapamilyang wika nito batay sa mga katangian na komon sa kanilang ponolohiya, istruktura at leksikon.
TEORETIKONG LINGGWISTIKA (THEORETICAL LINGUISTICS)


Ang sangay ng linggwistika na sumisiyasat sa likas na katangian ng wika o mga wika nang walang pagtatangi para sa mga praktikal na mga paggamit. Binabahala nito ang pagbuo ng mga teorya ng wika o mga wika.
Ang wika ay buhay kaya inaasahang ito ay magbabago sa pamamaraang gradwal. Kung babasahin natin ang mga sinulat sa wikang Tagalog noong mga taong 1600, siguradong mararanasan natin ang kahirapan sa pagbasa at pag-intindi dahil iba ang ortograpiya nila noon, at may mga salitang hindi na ginagamit ngayon. Marami ring mga salita na ginagamit ng mga kabataan ngayon na hindi naman naiintindihan ng mga matatanda.

Halimbawa
Gimik
Praning

Isa sa mga dahilan sa pagbabago ng wika ay ang panghihiram o borrowing.

Halimbawa
bye bye
taxi
computer
Ang pagkakalayo at pagkawala ng ugnayan ng mga nagsasalita ng isang wika ay isa pang dahilan kung bakit nagbabago ang isang wika. May mga aspetong sosyal din na naging dahilan sa pagbabago ng wika tulad ng katayuan sa lipunan, relihiyon, o sa kinabibilangang lahi.
LINGGWISTIKANG NILAPAT (APPLIED LINGUISTICS)

Ang nilalapat ng linggwistikang nilapat ay ang mga teoriya ng wika sa ibang larangan.

Isang interdisiplinaryong larangan ng linggwistika na kumikilala, nag-iimbestiga, at nag-aalok ng mga solusyon sa mga problema sa totoong buhay na may kaugnay sa wika. Ang ilan sa mga pang-akademikong larangan na may kaugnayan sa linggwistikang nilapat ay edukasyon, sikolohiya, computer science, pananaliksik sa komunikasyon, antropolohiya, at sosyolohiya.
LINGGWISTIKANG KONTEKSTWAL
Binabahala ng linggwistikang kontekstwal kung papaano iangkop ang wika sa mundo: ang kanyang tungkulin sa lipunan, paano ito nakuha, paano ito nilikha at namataan.

MALAYANG LINGGWISTIKA
Binabahala naman ng malayang linggwistika ang wika para sa kanyang sariling kapakinabangan, maliban sa panlabas na kaugnay na wika.
Full transcript