Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dokumentaryong Pampelikula

No description
by

Victoria Pangilinan

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dokumentaryong Pampelikula

TAKDANG-ARALIN Blg. ____
Mga Karaniwang Uri ng Anggulo
at Kuha ng Kamera sa Pelikula
a. Establishing/Long Shot
Sa ibang termino ay tinatawag na "scene setting". Mula sa malayo ay kinukuhanan ang buong senaryo o lugar upang bigyan ng ideya ang manonood sa magiging takbo ng buong pelikula o dokumentaryo
b. Medium Shot
c. Close-Up Shot
d. Extreme-Close Up
e. High Angle Shot
g. Birds Eye-View
f. Low Angle Shot
Ang kamera ay nasa bahaging ibaba, kaya ang anggulo o pokus ay nagmumula sa ibabang bahagi tungo sa itaas
h. Panning Shot
Isang mabilis na pagkuha ng anggulo ng isang kamera upang masundan ang detalyeng kinukunan. Halimbawa nito ay ang kuha sa isang tumatakbong sasakyan o isang taong kumakaripas ng takbo
Kuha ng kamera mula tuhod paitaas o mula baywang paitaas. Karaniwan ito sa mga senaryong may dayalogo o sa pagitan ng dalawang taong nag-uusap o sa isang paaksyong detalye
Ang pokus ay nasa isang partikular na bagay lamang. Hindi binibigyang-diin ang nasa paligid. Halimbawa nito ay pagpokus sa ekspresyon ng mukha; sulat kamay sa isang papel.
Ang pinakamataas na lebel ng "close-up shot". Ang pinakapokus ay isang detalye lamang mula sa close-up. Halimbawa ang pokus ng mata ay nasa mata lamang sa halip na sa buong mukha
Ag kamera ay nasa bahaging itaas, kaya ang anggulo o pokus ay nagmumula sa mataas na bahagi tungo sa ilalim
DIMENSYONG PANLITERATURA
Isa sa mga mabisang paraan ng pagsusuri ng isang pelikula bukod sa elemento nito ay batay sa aspeto o dimensyon:
Panlipunan / Sosyolohikal
Pangkaisipan / Sikolohikal
Kalagayang pang-ekonomiya
Pansarili o Personalisasyon
Pangkasaysayan / Historikal
Panlipunan / Sosyolohikal
Pagsusuri sa dinanas ng tauhan sa lugar na kinabibilangan at sa nakasasalamuha na sumasalamin sa tunay na pangyayari sa lipunan.
May iba't ibang
uri ng pelikula
tulad ng Indie o independent films, documentary films at maging commercial
films


Pangkaisipan o Sikolohikal
Kalagayang Pang-ekonomiya
Pagsusuri sa kalagayan at kabuhayan ng tauhan sa pelikula
Pansarili / Personalisasyon
Pangkasaysayan / Historikal
Pagsusuri sa kaugnayan sa nakalipas na pangyayari o sa kasaysayan
Maaari ring maging isang "aerial shot" na anggulo na nagmumula sa napakataas na bahagi at ang tingin ay nasa ibabang bahagi. Halimbawa nito ay ang senaryo ng buong karagatan at kabundukan na ang manonood at tila isang ibon na lumilipad sa himpapawid.
Pagsusuri sa kabuuang kaisipan o mensahe hango sa napanuod at kaugnayan sa tunay na pangyayari sa buhay
Pagsusuri sa napanuod batay sa kaugnayan nito sa sarili o personal na karanasan at kalagayan sa buhay
PANGKATANG GAWAIN
SURIIN ANG MANORO (ANG GURO)
BATAY SA ELEMENTO NITO at KARANIWANG URI NG ANGGULO AT KUHA NG KAMERA
1 - S
equence
iskrip, Sinematograpiya, Tunog at Musika
2 - Pananaliksik/riserts, Disenyong
Pamproduksyon, Pagdidirehe, at Pag-eedit
3 - Karaniwang anggulo at kuha ng kamera at pahiwatig nito
4. Karaniwang anggulo at kuha ng kamera at pahiwatig nito
K15% PAGSUSULIT Blg. ___
1. Mga pamamaraan at diskarte ng direktor kung paano patatakbuhuin ang kuwento.
2. Pagpuputol, pagdudugtong muli ng mga eksenang nakunan.
3. Pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasidhi ng ugnayan ng tunog at linya ng mga diyalogo.
4. Kuha ng kamera mula tuhod o baywang paitaas.
5. Ang pokus nito ay isang partikular na bagay lamang, hindi binibigyang-diin ang nasa paligid
6. Ang anggulo o pokus ay nagmumula sa ibaba patungo sa itaas.
7. Isang mabilis na pagkuha ng anggulo upang masundan ang detalyeng kinukunan.
8. Pagkuha sa wastong anggulo, timpla ng ilaw at lente ng kamera
9. Sa pamamagitan nito naihaharap ng mahusay at makatotohanan ang mga detalye ng palabas
10. Isang ekspresyong biswal na nagtatangkang makita ang realidad at katotohanan sa mga pangyayari sa lipunan
K15%
1.Anu-ano ang iba't ibang komunikatibong pahayag o mga uri ng pagpapahayag?
PS25%
2. Magbigay ng halimbawa ng pangungusap sa bawat uri.
PAMANTAYAn SA PAGMAMARKA
M D B
1. NILALAMAN----------------------3, 2, 1
2. MALINAW AT MAAYOS NA
BISWAL EYDS----------------------3, 2, 1
3. LAHAT NG MIYEMBRO AY NAKISANGKOT---------------------3, 2, 1
4. WASTONG LAKAS AT
NAUUNAWAAN ANG TINIG---------3, 2, 1
5. NAPUKAW ANG ATENSYON
NG TAGAPAKINIG-------------------3, 2, 1


5. Disenyong Pamproduksyon
- Pagpapanatili sa kaangkupan ng lugar, eksena, pananamit at sitwasyon para sa masining na paglalahad ng biswal na pagkekwento
6. Pagdidirehe
7. Pag-eedit
4. Pananaliksik o Riserts
- Mahalagang sangkap sa pagbuo at paglikha ng dokumentaryo dahil sa pamamagitan nito ay naihaharap ng mahusay at makatotohanan ang mga detalye ng palabas
1. Sequence Iskrip
2. Sinematograpiya
Pagkuha ng wastong anggulo upang maipakita sa manonood ang tunay na pangyayari sa pamamagitan ng wastong timpla ng ilaw at lente ng kamera
3. Tunog at Musika
Pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento sa pelikula. Ipinamamalas nito ang tunay na layunin ng kuwento.
Pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasidhi ng ugnayan ng tunog at linya ng mga diyalogo. Pinupukaw ang interes at damdamin ng manonood.
Mga pamamaraan at diskarte ng direktor kung paano patatakbuhin ang kuwento sa pelikula
IV. MGA ELEMENTO NG DOKUMENTARYONG PAMPELIKULA
Naglalayong magbigay - impormasyon, manghikayat, magpamulat ng kaisipan at magpabago sa lipunan
Nagsisilbing tinig ng taong-bayan upang maiparating sa kinauukulan ang mga kakulangang dapat maaksyunan
Mga Gabay na Tanong
1. Bilang isang uri ng panitikang popular sa kasalukuyan, paanong ang kahalagahan ng isang dokumentaryong pampelikula, ganoon din ang estilo at kaalamang teknikal ay makatutulong sa mga elementong taglay nito?

2. Bilang isang uri ng midyum, paanong ang isang dokumentaryong pampelikula ay isang mabisang instrumento sa pagpapaunlad ng pagkatao at pagbabagong panlipunan?
GABAY NA TANONG
1. Bilang isang uri ng panitikang popular sa kasalukuyan, paanong ang kahalagahan ng isang dokumentaryong pampelikula, ganoon din ang estilo at kaalamang teknikal ay makatutulong sa mga elementong taglay nito?
GABAY NA TANONG
2. Bilang isang uri ng midyum, paanong ang isang dokumentaryong pampelikula ay isang mabisang instrumento sa pagpapaunlad ng pagkatao at pagbabagong panlipunan?
PANUTO: TUKUYIN ANG ISINASAAD SA BAWAT BILANG. PILIIN ANG SAGOT SA LOOB NG KAHON
Pagdidirehe Panning Shot Pag-eedit Close-up Shot
Sinematograpiya Pananaliksik/riserts Tunog at Musika
Low Angle Shot Medium Shot Dokumentaryong Pampelikula
Dagdag Kaalaman
KONSEPTUWAL NA BALANGKAS ng ARALIN 3.3
- Ito ay pagpuputol, pagdurugtong-dugtong muli ng mga tagpo upang tayain kung alin ang hindi na nararapat isama ngunit di makaaapekto sa kabuuan ng istorya ng pelikula dahil may laang oras/panahon ang isang pelikula
Maligayang Kabatiran
Inihanda ni:
VICTORIA P.DE GUZMAN
Guro sa Filipino 8
III. Kaligirang Pangkasaysayan ng Dokumentaryong Pampelikula
Nagsimula noong unang taon ng 1900
Pangunahing inilalarawan ay ang pagkuha ng iba't ibang mga eksena sa anumang gawain ng mga tao sa araw-araw
Inilalarawan bilang "aktuwal na tanawin o eksena"
Katulad ng ibang dokumentaryo tulad ng
"travelogue", "newsreel tradition",
at "
cinema truth"
Naging
"wartime propaganda", "ethnographic film"
at naging inspirasyon upang makamit ang ang maraming tagumpay noon
Sa pamamagitan ng
"Cinema Vertile"
(salitang French) na nangangahulugan
film truth
o pelikulang totoo mas naging makatotohanan, mabisa at makabuluhan ang isang dokumentaryo
Mahilig ka bang manood ng PELIKULA?

Manoro (Ang Guro)
ni Brillante Mendoza

Sa kabuuan, ibuod ang mga elemento ng dokumentaryong pampelikula at karaniwang uri ng anggulo at kuha ng kamera
II. KATUTURAN NG DOKUMENTARYONG PAMPELIKULA
1. KALIGIRAN NG DOKUMENTARYO
Sa pelikula man o sa telebisyon, iba't ibang uri ng dokumentaryo ang ating napapanood na tumatalakay sa iba't ibang paksa o isyu
Tungkol sa katotohanan at realidad na pangyayari sa buhay at sa lipunan
Karaniwang nakatuon ito sa kahirapan, korapsyon, problema sa edukasyon, suliraning pang-ekonomiya at mga katiwalian.
Ano ang nais bigyan tuon ng mga larawan mula sa mga eksena sa dokumentaryong pampelikulang Manoro (Ang Guro) ?
DOKUMENTARYONG PAMPELIKULA
Full transcript