Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORPEG - 26.06.2017

No description
by

Wojciech Piotrkowicz

on 26 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORPEG - 26.06.2017

Szkolne Punkty Konsultacyjne

Pretoria
Meksyk
Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza w Paryżu
Toronto
Pekin
Wiedeń
Dziękuję za uwagę
Misja ORPEG
Kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju poprzez:

Nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim ułatwiające im ewentualny powrót do polskiego systemu edukacji
Krzewienie kultury polskiej
Metodyczne i merytoryczne wspomaganie nauczycieli uczących języka polskiego

Szkolne Punkty Konsultacyjne
W szkolnych punktach konsultacyjnych realizowany jest uzupełniający program nauczania na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
Najstarsza (powstała w 1842 r.) i największa (1254 uczniów) Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza w Paryżu
Paryż

Kształcenie na odległość - KNO
System kształcenia na odległość polega na samokształceniu uczniów migrujących i czasowo przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość nauki w dwóch planach nauczania:

Uzupełniający plan nauczania

Liczba uczniów 2016/17 –
394
Ramowy plan nauczania

Liczba uczniów 2016/17 –
137

Szkoły Europejskie
Zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w instytucjach i agencjach UE
Nauczyciele pracujący w Szkołach Europejskich są skierowani przez ministrów edukacji swoich państw
Liczba Szkół Europejskich - 14
Liczba polskich uczniów - 651
Liczba polskich nauczycieli - 28

Polonijne Centrum Nauczycielskie
PLACÓWKI NA ŚWIECIE
66
Szkolnych Punktów Konsultacyjnych


1
Zespół Szkół w Atenach

4
Sekcje Polskie we Francji
Wspomaganie Oświaty Polonijnej
i Polskojęzycznej
Wspomaganie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
Organizowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą
Polonijne Centrum Nauczycielskie działalnością dydaktyczną obejmuje rocznie ponad 1000 osób z 30 krajów

Jesteśmy obecni w 35 krajach!
Szkoła Polska w Paryżu
Kształcenie na odległość - KNO
Pomoc dla repatriantów
Obszary pomocy dla repatriantów:

pozyskanie kompetencji komunikowania się w języku polskim
adaptacja w środowisku lokalnym, w tym przede wszystkim w środowisku pracy
rozwój kompetencji osobistych umożliwiających aktywne włączenie się w zawodowe, kulturalne i społeczne życie w Polsce

Wspomaganie Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej
przy placówkach dyplomatycznych
Pakiety edukacyjne MEN


flagi Polski (gabinetowa i zewnętrzna)
godło Polski oprawione,
mapa ścienna administracyjna Polski, mapa ścienna fizyczna Polski (jedna mapa ścienna dwustronna)
biało - czerwona taśma rypsowa 10 m
zeszyt edukacyjny Polska z lotu Orła Białego z płytą CD z zadaniami dla uczniów
gra edukacyjna „Polak Mały”
książka „ Od niepodległości do niepodległości, historia Polski 1918-1989”

Chania - Grecja
Kierowanie nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą
Szkoły Europejskie
Liczba uczniów objętych nauczaniem –
10 315
Legitymacje szkolne dla szkół polskich za granicą
Legitymacje przysługują uczniom m.in.:

Szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych ORPEG
Szkół w systemach oświaty innych państw
Sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
Szkół europejskich

Podpisanie pierwszej inicjatywy legislacyjnej Prezydenta RP z zakresu oświaty polonijnej w Belwederze (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Zespół Szkół w Atenach
Anna Aleksandra Radecka
Patronat honorowy ORPEG
ORPEG rekrutuje, szkoli i kieruje do pracy
za granicą nauczycieli posiadających:

kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu,
znajomość języka danego kraju lub jednego z następujących języków: rosyjskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego w przypadku, gdy jest on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega,
co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju.

Zestawienie wysłanych w 2016 roku podręczników
i pomocy dydaktycznych
Rok 2016
SPK Wiedeń - Spotkanie autorskie z pisarką Anną Onichimowską
SPK Wiedeń - Konkurs Międzynarodowy na znaczek pocztowy poświęcony Królowi Janowi III i Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 r.
SPK Wiedeń - Narodowe Czytanie - H. Sienkiewicz "Quo Vadis"
SPK Dublin- "Między Dublinem a Pierwomajką"
SPK Nowy Jork - konkurs plastyczny "Wywieś Flagę"
SPK Bratysława - Konkurs Piękne Czytania
ZS Ateny - Dni Kultury Polskiej w Atenach
Państwowe Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rzeżycy - warsztaty metodyczne dla nauczycieli j. polskiego
Rok 2017
Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu - konkurs: Twórczy nauczyciel języka polskiego
SPK Wiedeń - Spotkanie autorskie z pisarką Ewą Chotomską
ZS Ateny - Dni Kultury Polskiej w Atenach
SPK Wiedeń -Spotkanie autorskie z pisarka Barbarą Kosmowską
Liczba uczniów:
program ramowy:
162
program uzupełniajacy:
430
Liczba nauczycieli -
28

od 1985
od 1974
od 1987
od 1990
od 1973
od 1997
Kształcenie na odległość - KNO
Liczba uczniów w systemie kształcenia na odleglość
Liczba uczniów:
531
Liczba krajów:
55
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2015-2020
ORPEG koordynuje prace związane z realizacją NPRC:
zbiera wnioski składane przez SPK
rozlicza dofinansowane przez MEN projekty SPK
Wyposażanie szkół organizacji Polaków zarejestrowanych za granicą w podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim

Kształcenie na odległość - KNO
Zajęcia on-line uczniów klasy I SP
Kształcenie na odległość - KNO
Zajęcia on-line uczniów klasy II SP
Kształcenie na odległość - KNO
Zajęcia on-line uczniów klasy III SP
Kształcenie na odległość - KNO
Koło matematyczne - szkoła podstawowa
Kształcenie na odległość - KNO
Koło przyrodnicze - szkoła podstawowa
W latach 2010 – 2016 Ośrodek wysłał za granicę 162 333 sztuki podręczników i pomocy dydaktycznych do 48 krajów.
W roku
2016
Ośrodek przekazał
36 253
sztuki podręczników i pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych w
26
krajach.
Full transcript