Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultura pod pochmurnym niebem

No description
by

malgo skow

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultura pod pochmurnym niebem

Badania na Warmii i Mazurach
Kultura pod pochmurnym niebem
Konstatacje dotyczące stanu polskiej kultury
3) Wypracowanie rekomendacji praktycznych dla polityk kulturalnych na szczeblu wojewódzkim i szczeblach lokalnych
Cele badań
*
Pochmurne niebo
nad Warmią i Mazurami
Kultura na Warmii i Mazurach
*metodologia Goffmanowska
Metodologia
Charakter badań
Eksploracyjny i diagnostyczny charakter analizowanych badań
Przydatność wniosków i rekomendacji
1) Analiza i interpretacja stanu kultury (infrastruktura, oferta, praktyki i procesy kulturalne, efekty społeczne)
2) Odtworzenie wizji rozwoju kultury na podstawie danych i ich konfrontacja z wizją modelową kultury jako narzędzia podnoszenia jakości życia i kapitału społecznego mieszkańców województwa
7) Edukacja i praktyczna pomoc w zakresie tworzenia podstaw polityki kulturalnej
6) Weryfikacja narzędzi diagnostycznych użytych w badaniu
5) Weryfikacja modeli życia kulturalnego na przykładzie Warmii i Mazur
4) Opracowanie modeli współpracy między różnymi podmiotami (administracją samorządową, instytucjami, organizacjami i firmami tworzącymi ofertę kulturalną oraz środowiskami lokalnymi), uwzględniających specyfiki lokalne
* Koncepcja
żywej kultury
Barbary Fatygi
Kulturę dziś należy rozumieć jako federację subkultur w różnym stopniu zdominowanych przez kulturę popularną lub też jako skomplikowany system różnorodnych nisz kulturowych.
Żywa kultura:
*jest złożonym środowiskiem życia współczesnego człowieka, a nie „sferą” czy biurokratyczną dziedziną
*nie daje podstawy, aby wierzyć w tradycję jako stały, nienaruszalny monolit; upada również prawomocność jej „cepeliowsko–nacjonalistycznej” wersji
*odnosi się do wszystkich orientacji temporalnych: teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, ale koncentruje się na teraźniejszości
*jest federacją (systemem) subkultur niszowych, współcześnie zdominowanych w różnym stopniu przez kulturę popularną
*opiera się na chaotycznych i zmiennych układach (rzadko hierarchiach) wartości i znaczeń
*jest obszarem procesów i praktyk, które zawsze są nacechowane kulturowo
Etapy badania:
1.
Analiza danych zastanych
- statystyki publiczne
2.
Mapa wiedzy i niewiedzy
- ilościowo-jakościowe badanie dokumentów
3.
Badanie kalendarza kultury
- ewaluacja wydarzeń kulturalnych
4.
Badanie Ludzi Kultury Warmii i Mazur
- TST czyli test dwudziestu stwierdzeń
5.
Badania terenowe
- konsultacje społeczne stanu kultury na Warmii i Mazurach
#oferta kulturalna
#uczestnictwo w kulturze
#polityka kulturalna
#infrastruktura
#sieć komunikacyjno-relacyjna
#Potrzeba ujednolicenia sposobu przygotowywania diagnoz jako podstawy formułowania założeń i snucia wizji polityki kulturalnej
#Ludzie kultury Warmii i Mazur sami stanowią najważniejszy
i najbardziej cenny zasób w kapitale społecznym województwa
# Przygotowanie ujednoliconego kwestionariusza sprawozdawczości kulturalnej
#Monitorowanie aktywności kulturalnej przynajmniej w ciągu trzech kolejnych lat, by móc określić stan równowagi pomiędzy wielkością oferty a możliwościami partycypacyjnymi uczestników lokalnego życia kulturalnego
#Prowadzenie polityki kulturalnej dla całej społeczności, a nie dla wybranych grup
#Rekomendacje
Full transcript