Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ligj 1: Njohuri të përgjithshme për ndërmarrësinë Dr.Driton Sylqa

No description
by

Elvir Avdijaj

on 16 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ligj 1: Njohuri të përgjithshme për ndërmarrësinë Dr.Driton Sylqa

Bazat e Ndërmarresisë
Procesi i zhvillimit të ndërmarrësisë
Kuptimi i sipërmarrjes, funksionet dhe kërkesa për të
Karakteristikat dhe kompetencat e ndërmarrësisë
Lidhja e ndërmarrësisë me përfitimin social-ekonomik
Definicione/Përkufizimet te ndërmarrësisë
Historiku mbi ndërmarrësinë
Fjala ndermarresi vjen nga fjala frenge ”entrepreneur” qe do te thote me ndermarre diqka. R.Cantillon e perdori i pari kete term;

Peter Drucker paraqitjen e filozofise se ndermarresise e quan si “ngjarjen me shpresedhenese” sepse ajo nxit ndryshimet e shpeshta, shfrytezon shanset qe te tjeret nuk i shohin, krijon diqka ndryshe dhe bene qe nevoja per risi (inovacione) te jete e perhershme;

Ndermarresia eshte nje proces i krijimit te nje gjeje qe eshte ndryshe nga ajo qe ekziston dhe qe ka vlere ne saje te dedikimit te kohes dhe te perpjekjeve, duke perfshire rrezikun financiar, fizik dhe social per te sendertuar nje shperblim financiar ose nje kenaqesi personale;

Gjersa, ekonomistët e shohin atë si faktorin e katërt të prodhimit, së bashku me tokën e punës, fuqinë punëtore dhe kapitalin.
Kuptimi i ndërmarrësisë dhe funksionet e saj
Diferenca ndërmjet punësimit me pagë dhe ndërmarrësisë
Definicione te ndërmarrësisë
Richard Cantillon, (1725): Ndërmarrësi është një person që paguan një çmim të caktuar për një produkt për ta rishitur atë me një çmim të pasigurt, duke marrë në këtë mënyrë vendime për sigurimin dhe përdorimin e burimeve e për pasojë duke pranuar edhe rrezikun e sipërmarrjes.
J.B. Thuaj (1803): Ndërmarrësi është një agjent ekonomik që bashkon të gjitha mjetet e prodhimit - tokën e dikujt, forcën punëtore të dikujt tjetër dhe kapitalin përsëri të dikujt tjetër dhe në këtë mënyrë prodhon një produkt.
David McClleland, (1961): Ndërmarrësi është një person me kërkesa të mëdha për të arritur diçka, është mjaft energjik dhe bartës i rrezikut.
Peter Drucker, (1964): Ndërmarrësi është në kërkim të ndryshimit, i përgjigjet atij dhe shfrytëzon mundësitë.
Albert Shapero, (1975): Ndërmarrësi merr iniciativën, pranon rrezikun e dështimit dhe ka një lokus të brendshëm të kontrollit (vetëkontroll) të zhvilluar.
Kilby (1971): Thekson rolin e një ndërmarrësi imitues i cili nuk shpik vetë, por imiton teknologji të shpikura nga të tjerët.
Përkufizimet e ndërmarrësit
Ndermarres mund te konsiderohet ai person qe krijon nje biznes, duke u ballafaquar me rrezikun, duke synuar realizimin e fitimit dhe rritjen e biznesit, duke perfituar nga shanset dhe aftesia per te siguruar dhe menaxhuar resurset.
Ndermarresi ka aftesi qe nje ide profitabile ta shnderroje ne realitet.

Karakteristikat kryesore te ndermarresit mund te jene:
Te marre mbi vete riskun
Te jete specialist ne nje fushe te caktuar
Te udhehiqet nga objektivat
Te jete i pavarur
Te dije te veçoje idete e mira
Te kete rezistence fizike
Te jete punetor
Qka e dallon ndërmarrësin nga menaxheri?
Ndermarresit dallohen nga menaxheret sipas ketyre cilesive:
Rreziku (risku)
Efektiviteti
Inovacioni

Ndermarresit dallojne nga menaxheret edhe per shkak te:
Qendrimit proaktiv dhe
Qendrimit reaktiv
Karakteristikat dhe kompetencat e ndërmarrësisë
Ekzistojnë dy koncepte për ndërmarrësinë:
Koncepti i ngushtë i ndërmarrësisë si “aftësi për të filluar dhe çuar përpara një biznes”.
Koncepti më i gjerë i ndërmarrësisë si “aftësi komplekse për të ndërmarrë iniciativa, për t’u përballur me rreziqet dhe për të arritur suksesin gjatë jetës”.

Ndërmarrësia është:
Veprimtari krijuese
: përfshin risinë e produkteve dhe teknikave duke mbajtur parasysh kërkesat e tregut;
Proces dinamik:
mban parasysh ndryshimin e mjedisit të jashtëm;
Aktivitet i qëllimshëm
: i destinuar për të sjellë fitime ose ndryshime në treg;
Mbartëse e rrezikut:
vendimet sipërmarrëse janë të mëdha dhe nuk mund të rikthehen lehtë dhe të përfshijnë pjesë të madhe të investimeve.
Kompetencat e ndërmarrësisë
Aftësitë ndërmarrëse kyçe:
përfshijnë motivimin, nevojën për autonomi dhe pavarësi, krijimtarinë dhe origjinalitetin, marrjen e iniciativës, marrjen përsipër të rrezikut, kërkimin e mundësive, qëllimet sfiduese, vetëbesimin, kontrollin e brendshëm dhe durimin.
Ndërmarrësi si menaxher:
menaxhimi operacional, menaxhimi i personelit dhe organizimi, administrimi financiar, menaxhimi i marketingut, menaxhimi financiar dhe hartimi i një plan biznesi.
Ndërmarrësi si drejtues biznesi:

Kompetenca I
- aftësia për të njohur dhe analizuar mundësitë e tregut.
Kompetenca II
- aftësia për të komunikuar me konsumatorët, klientët, furnizuesit e shërbimit, konkurrentët, etj në mjedisin e biznesit, duke kuptuar më mirë nevojat, pritshmëritë, kufizimet dhe kërkesat të tyre.
Kompetenca III
- aftësia për të themeluar lidhje me aktorë të biznesit, për të mësuar dhe bashkevepruar në mënyrë të ndërsjellë, etj.
Kompetenca IV
- ndërmarrësit duhet të jenë në gjendje të jetojnë me pasigurinë e përditshme dhe madje edhe ta shijojnë këtë situatë.

Ndërmarrësia dhe përfitimi socio-ekonomik
Alfred Marshall ishte i pari që njohu zyrtarisht rëndësinë e ndërmarrësisë si një faktor prodhimi. Ai tha:
toka, puna, kapitali
dhe
organizimi
janë faktorë prodhimi – për ta zëvendësuar këtë të fundit me ndërmarrësinë.
Ndërmarrësia kontribuon në tërësinë e pasurisë shoqërore, duke krijuar tregje të reja, industri të reja, teknologji të reja, forma të reja institucionale, vende të reja pune dhe rritje neto të produktivitetit real.
Përfitimet socio-ekonomike nga ndërmarrësia janë:
1. Ndërmarrësia krijon punësim...ne Itali 90% e firmave industriale jane biznese te vogla qe thithin 84% te punonjesve.
2. Ndërmarrësia përmirëson cilësinë e jetës.
3. Ndërmarrësia kontribuon për një shpërndarje më të barabartë të të ardhurave.
4. Ndërmarrësia përdor burimet.
5. Ndërmarrësia sjell përfitimet sociale përmes investimve qeveritare.
Struktura e bizneseve në Kosovë
Bizneset mikro 98.5 %
Bizneset e vogla 1.3 %
Bizneset e mesme 0.2 %

Struktura sektoriale e bizneseve:
Prodhimi 16%
Sherbimet 33%
Tregtia 51%
Ligj 1: Njohuri të përgjithshme për ndërmarrësinë
Dr.Driton Sylqa

Të përshkruani procesin e zhvillimit të ndërmarrësisë
Të shpjegoni kuptimin, funksionin dhe rëndësinë e ndërmarrësisë
Të renditni funksionet, karakteristikat dhe kompetencat e ndërmarrësisë
Të shpjegoni lidhjen midis ndërmarrësisë dhe aspektit socio-ekonomik
Objektivat:
Çështjet për t’u trajtuar:
Zhvillimi i ndërmarrësisë
Lindja dhe zhvillimi i ndërmarrësisë përgjatë formacioneve:

1. Ekonomia tradicionale / rurale (shek.XVIII) - Organizimi ekonomik ne Ballkan, prodhim i varfer bujqesor, qarkullim i kufizuar i mallrave, sherbimeve dhe njerezve, etj.

2. Revolucioni industrial / lindja e kapitalizmit (shek.XIX-XX) – ndryshime rrenjesore ne ekonomi si pasoje e zbulimeve teknologjike

3. Nisja e re ekonomike (shek XX-XXI) – perfshin formacionin e modeleve moderne te zhvillimit qe bazohet ne industrializimin e shpejte te ekonomive ne tranzicion si, azia lindore, amerika latine, etj. Nje model ky ne mes te ekonomise se komanduar dhe te ekonomise se tregut.
Funksionet e sipërmarrjes
1. Identifikimi i mundësive sipërmarrëse.
2. Kthimi i ideve në vepra.
3. Studimi i fizibilitetit
4. Sigurimi i burimeve
5. Ngritja e ndërmarrësisë
6. Menaxhimi i ndërmarrjes.
7. Rritja dhe zhvillimi.
Burimet e investimeve te biznesit te vogel dhe te mesem ne Kosove
Me mjete vetanake 67%
Me kredi bankare të vendit 21%
Me kredi nga banka të jashtme 1.1%
Mjete pa kthim nga donatorët e jashtëm (OJQ) 0.8%
Hua nga familja ose miqtë 9.6%
Përmes investimeve të jashtme direkte 0.5
Ju faleminderit për vëmendjen!!!
Full transcript