Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of L14nAdR

L14nAdR
by

Femke van Roozendaal

on 13 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of L14nAdR

Hechting
Wat is het eigenlijk?
Wanneer ontstaat het?
Filmpjes met vroeg hechtingsgedrag
Huilen, hechting, maatschappij
Wat doet huilen met moeder en vader?
Risico!
Verstoorde communicatie
Slechte interpretatie signalen
Wisselwerking
Nabijheid, voeden en koesteren in één
Snel behoeften baby leren kennen
Oxytocine (door huidcontact en borstvoeding) bij moeder én baby zorgt voor hormonale veranderingen
Leidt tot meningen over huilen
Goed voor de longen?
RRR, RVP? Mag dat? Moet dat?
Dragen? Troosten? Mag dat? Is dat nodig?
'Verkeerd gedaan', 'verwend'?

Doel: ontwikkelen van fundamenteel vertrouwen (Erikson)
Gehechtheid = sleutelrol in opvoeding en ontwikkeling (Bowlby)
Borstvoeding
Onderzoek Harlow: "there is more to mother love than mere milk".
Opbouw innerlijk model (mentaal model):
mama (of papa, oma, etc) is er als ik haar nodig heb
ik kan mijn omgeving beïnvloeden en aandacht krijgen als ik die nodig heb
Veilig
Onveilig-vermijdend
Ambivalent
Gedesorganiseerd
Hechtingsstoornis?
Risico op ontwikkeling antisociaal gedrag!
Risico op ontwikkeling psychopathologie!
Gaat over generaties heen!
Veilige hechting: 60-70%
Hechtingsstoornis: 15%
Hoe werkt het?
Onomkeerbare effecten op hersenontwikkeling.
Start direct postpartum!
Golden hour, golden year
Loopt door tot 5-7 jaar (nieuwe inzichten)
Ook voor moeder van belang voor hechting:
Helpt bij gevoel van moeder zijn
Helpt om belangrijk te zijn voor het kind
Borstvoeding richt invulling moederschap (nabijheid, interactie, focus)
Pijn kan belemmering zijn voor hechting!
Invloed van vroeg huidcontact direct postpartum:
Moeder besteedt
meer tijd aan kusjes geven, direct aankijken en lachen
naar baby; baby huilt minder.
Baby die binnen 30 min borst en aureola aanraakt van moeder werd
minder lang alleen gelaten en werd meer tegen gepraat
.
Hogere borstvoedingscijfers
en minder bijvoeding bij leeftijd van 2-3 mnd.
Na sectio en onderbroken huidcontact komt hechting later op gang; bij leeftijd van 12 weken werden nog verschillen gevonden: "early contact mothers were more likely than control mothers
to vocalise to them and to rise and follow when their babies were taken from them"
.
Veilige gehechtheid

= vertrouwen dat de vertrouwde basispersoon er "altijd voor me is", beschikbaar, responsief en in staat om me te helpen
Twee vragen:
Is de hechtingsfiguur beschikbaar?
Is de hechtingsfiguur
altijd
beschikbaar?
Het in staat zijn signalen van het kind waar te nemen, te begrijpen en daar snel en adequaat op te reageren
Twee uitingen insensitiviteit:
Onverschillig/ongeïnteresseerd
Bestraffend en weinig rekening houdend met de behoeften en gevoelens van het kind
Veiligheid!
Zelfvertrouwen!
maakt 't wat
gemakkelijker
Drang naar aangenaam fysiek contact is groter dan de drang naar voedsel!
Gebaseerd op
ervaringen
met opvoeders die het kind de eerste maanden/jaren opdoet.
Consequent
aanreiken van de
ervaring van
beschikbaarheid en nabijheid.
Gehechtheid is een belangrijke overlevingsfunctie (angstreductie en exploratie)
Kind probeert in de buurt blijven (mn bij verdriet, honger, angst)
In onbekende omgeving biedt gehechtspersoon veiligheid om te verkennen
Dit was een lezing van:
Femke van Roozendaal-Hendrikx
Psycholoog, lactatiekundige IBCLC
www.lactatiekundigefemke.nl
http://nl.linkedin.com/pub/femke-van-roozendaal-hendrikx/5/ba3/861
http://twitter.com/femkevanroozend

Communicatiemiddel
Spanningsontlading
Stress, verhoogde paraatheid
--> verhoogde cortisolspiegel
Verantwoording materiaal
Literatuur
Diverse bronnen internet en YouTube
Eigen fotomateriaal
Huilen mag er zijn
Acceptatie van huilen
Aandacht geven
Zelfregulatiemechanismen bij baby niet aanwezig: co-regulatie
Huilen is ongewenst
Geen huilcultuur
Ingetogen verdriet
Verschil tussen man en vrouw
Ik-cultuur (vs wij-cultuur)
Autonomie hoog gewaardeerd
zowel van moeder als baby
Non-contactcultuur
aangeboren of aangeleerd?
Ontbreken co-regulatie ('ouderlijke deprivatie') leidt tot blijvend ander afgesteld stress-systeem (sneller stress ervaren).
Lang alleen huilen? Huilen stopt, maar niet omdat het verdriet weg is
--> aangeleerde hulpeloosheid
--> verhoogde cortisolspiegel
Uit: The food of love (Kate Evans, 2009)
Goede omgang met huilen belangrijk!
Van belang voor ontwikkeling van veilige hechting!

Hechting gaat over de emotionele band die een baby/kind aangaat met een ander
Uit: The food of love (Kate Evans, 2009)
maakt dat hechting gemakkelijker tot stand komt!
positief
zelfbeeld!
gevoel van bekwaamheid
Psychosociale ontwikkeling (oa affectieve relaties)
Cognitieve prestaties
Gezagsaanvaarding
Fysieke ontwikkeling
Evenwicht tussen exploratie en hechtingsgedrag.
Angst als moeder weg
Toenaderingsgedrag bij terugkeer.
Gemakkelijk gerust te stellen.
Lijkt niet gehecht,
Weert afhankelijkheid af.
Nauwelijks hechtingsgedrag bij terugkomst moeder
Vermijdend gedrag uit angst gefrustreerd en teleurgesteld te worden.
Hunkeren naar warmte en geborgenheid.
Komt weinig tot exploratie.
Zoekt steeds nabijheid ouder.
Reageert heftig op scheidingsperiode.
Bij hereniging sterk klampend gedrag, maar wijst tegelijk ouder af (boosheid, frustratie).
Moeilijk te troosten.
Breed scala aan uiteenlopende ervaringen. Hechtingsgedrag niet te sterk of te zwak, maar vervormd.
Strange situation experiment (Mary Ainsworth)
Harlow (psycholoog):
Onderzoek naar effecten van scheiding van moeder en sociale isolatie bij rhesus-apen.
Toonde het belang aan van
liefdevolle aandacht en nabijheid voor sociale en cognitieve ontwikkeling
.
Van belang voor baby!
Van belang voor maatschappij!

Basis voor goed functioneren op school, in vriendschappen, werk, relaties etc.
Hechtingsstoornissen? Meer antisociaal gedrag en psychopathologieën! Gaat over generaties heen.
Sensitiviteit
Soorten gehechtheidsrelaties
Hechting van invloed op
"Baby's die alleen zijn, huilen meer!"
Uit: The food of love (Kate Evans, 2009)
Berry, J.W., Poortinga, Y.H. & Segall, M.H. (2002). Cross cultural psychology.

Evans, K. (2009). The food of love.

Goldstein Ferber, S. & Makhoul, I.R. (2004). The effect of skin-to-skin contact (Kangaroo Care) shortly after birth on the neurobehavioral responses of the term newborn: a randomized controlled trial. Pediatrics, 113, 858-865.

Heller, S. (1997). The vital touch. Ho wintimate contact with your baby leads to happier, healthier development. New York: Henry Holt and Company

Kitzinger, S. (2006). Stil maar. Waarom je baby huilt en wat je eraan kunt doen. Houten: MOM/Uniebook.

Klaus, M.H. & Klaus, P.H. (2005). Je wonderbaarlijke baby. Wat een pasgeboren kind al kan. Amsterdam: Thoeris.

Moore E.R., Anderson G.C. & Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD003519. DOI: 10.1002/14651858.CD003519.pub2.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sector Jeugd (2008a). Notitie in reactie op de (concept) Richtlijn ‘Aanpak van excessief huilen bij zuigelingen’ (Centrum JGZ / RIVM, november 2007). Beschikbaar op februari 14, 2010 via http://www.psynip.nl/upload6/joki/huilbabies_nip_april_2008.pdf.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sector Jeugd (2008b). Standpunten van het NIP over hulp bij omgaan met huilen. Beschikbaar op februari, 14, 2010, via http://www.psynip.nl/upload6/joki/Standpunten%20NIP%20over%20omgaan%20met%20huilen%2020%20oktober%2008.pdf.

Sears, W. & Sears, M. (1996). The fussy baby book. Parenting your high-need child from birth to age five. New York: Little, Brown & Company.

Thoomes-Vreugdenhil, A. (2006). Behandeling van hechtingsproblemen. Bohn Stafleu van Loghum.

Vanderveen, M. & Pots, S. (2008). Notitie in reactie op de (concept) richtlijn ‘Aanpak van excessief huilen bij zuigelingen’ (Centrum JGZ / RIVM, november 2007). Beschikbaar op februari 14, 2010, via http://www.borstvoeding.com/files/LactatiekundigereactieConceptrichtlijn.080625.pdf.

Verweij, R. Huid, hersenen en hormonen. Beschikbaar op december 27, 2009, via http://www.borstvoeding.com/kindjeaandeborst/kraamtijd/huidcontact.html.

IJzendoorn, M.H. (2008). Opvoeding over de grens. Gehechtheid, trauma en veerkracht. Boom Academic.

WHO (1998). Evidence for the ten steps to successful breastfeeding.
Femke van Roozendaal, 2017
Kennis is er om te delen! Je mag deze presentatie zo vaak bekijken als je wilt en doorsturen naar individuen voor 'eigen gebruik, kennis en inzicht'. Het is niet toegestaan om deze presentatie te gebruiken voor scholing, lezingen e.d. zonder mijn voorafgaande toestemming.

Sam dopt haar eigen boontjes
https://kiind.nl/sam-dopt-haar-eigen-boontjes/
Domino-effect van onveilige hechting
https://kiind.nl/domino-effect-onveilige-hechting/
Te veilig gehecht? Dat kan niet
https://kiind.nl/te-veilig-gehecht-kan-niet/
Kiind: website en magazine
voor ontspannen opvoeden
https://kiind.nl/
Dads still face experiment
https://kiind.nl/babys-hebben-overal-ter-wereld-hetzelfde-nodig/


https://kiind.nl/liefde-is-belangrijker-dan-voeding/
https://www.borstvoeding.com/aanverwant/hechting/regulatie.html
Meer lezen?
www.lactatiekundigefemke.nl/links
Borstvoeding als normvoeding kan hierbij helpen!
Nodigt uit tot
sensitief en responsief zijn op signalen baby
.
Op verzoek voeden leidt vaak tot
meer interactiemomenten
tussen moeder en kind
Cultuurverandering is verandering van
interactie
patronen
Full transcript