Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hz.Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

No description
by

ömer faruk gök

on 5 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hz.Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

HZ.MUHAMMED DÖNEMI SIYASI OLAYLARI
design by Dóri Sirály for Prezi
Bedir yenilgisinin öcünü almak isteyen Mekkeliler, bu kez 3000 kişilik bir orduyla Medine üzerine yürüdü. Hz. Muhammed, Medine’de kalıp savunma savaşı yapmak düşüncesindeydi. Bedir Savaşı’na katılmamış genç Müslümanlar ise Medine’nin dışında savaşmak istediklerini Hz.Muhammed’e bildirdiler. Medineli Müslümanlarla Mekkeliler, Uhud Dagı eteklerinde karşılaştı. Müslümanlar başlangıçta Mekkelilere karşı üstünlük kurdu ancak okçu birliklerinin savaşın kazanıldıgını düşünerek yerlerini terk etmeleri üzerine Mekkeliler yeniden saldıraya geçerek üstünlügü ele geçirdiler. Hz. Muhammed’in de yaralandıgı bu savaşta Hz. Hamza ve Müslümanların önde gelen kişileri şehit oldu.
HUDEYBİYE BARIŞI (628)
HAYBER KALESİ'NİN FETHİ (629)
Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaştır.Medine’nin güney batısında, Mekke-Şam ticaret yolu üzerinde bulunan, Bedir kuyusu çevresinde yapıldıgı için Bedir Savaşı adını aldı. Hicretten sonra islamiyetin Medine’de hızlı bir şekilde yayılmaya başlaması ve özellikle Mekke-Şam ticaret yolunun Müslümanların kontrolüne geçmesi Mekkeli müşrikleri ekonomik yönden tehdit etti. Bu duruma son vermek isteyen müşrikler hazırlıklara başladı. Müslümanlar güçlerini göstermek ve Mekke’de kalan mallarının karşılıgını almak için Ebu Süfyan yönetiminde Şam’dan Mekke’ye dönen büyük bir ticaret kervanını ele geçirmek istediler. 313 kişilik bir ordu kuran Müslümanlar ile 950 kişiden oluşan Mekkeli müşrikler karşı karşıya geldi. Yapılan savaş, Müslümanların zaferi ile sonuçlandı.
Bedir Savaşı, Müslümanların kazandıgı ilk askerî başarı oldu. Bu başarı, Müslümanların kendilerine ve Hz. Muhammed’e olan güvenlerini artırdı. Tutsak alınanlardan kurtuluş parası (fidyey-i necat) ödeyenler ve on Müslüman çocuga okuma yazma ögretenler serbest bırakıldı. Ele geçirilen ganimetin beşte dördü savaşa katılanlar arasında eşit olarak paylaştırıldı. Beşte biri ise Hz. Muhammed tarafından Medine’de ki yoksullara dagıtıldı. Böylece islam savaş hukukunun esasları ortaya çıktı. Hz. Muhammed, Kaynuka Yahudilerini Medine Sözleşmesine uymadıkları için Bedir Savaşı’ndan sonra Medine’den çıkardı.
BEDIR SAVAŞI (624)
UHUD SAVAŞI (625)
Bu yenilgi Müslümanlar arasında bir süre üzüntüye neden oldu. Mekkelilerle işbirligi yaptıkları iddia edilen Medine’de ki Yahudi Ben-i Nadir Kabilesi, mal varlıklarına el konularak Hayber’e sürüldü. Bu savaş Hz. Muhammed’in sözlerinin dinlenmemesi ve ona göre hareket edilmemesinin ortaya çıkardıgı sonuçları göstermesi bakımından çok önemlidir.
Uhud Savaşı’nı kazanan Mekkeliler, Müslümanlıgın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla kendilerini destekleyen kabilelerle birlikte büyük bir ordu hazırlayarak 627 yılında yeniden Medine’ye dogru harekete geçtiler. Mekkelilerin saldırı hazırlıgını haber alan Hz. Mu hammed, Medine’de kalmanın ve şehri savunmanın en dogru yol olduguna karar verdi. Bu amaçla Medine’nin saldırıya açık yönüne, Selman-ı Farisi’nin tavsiyelerine uyarak insanların geçemeyecegi genişlikte hendekler kazdırdı. Müslümanlar bu savaşta Arabistan’da ilk kez görülen bir savunma sistemi uyguladılar. Medine önüne gelen Mekkeliler, bu savunma durumunu görünce şaşırdılar. Hendegi aşamayınca ok atmakla yetinerek bir ay beklediler. Sonunda yiyecek sıkıtısının başlaması ve kum fırtınasının çıkması nedeniyle kuşatmayı kaldırarak Mekke’ye geri döndüler.
HENDEK SAVAŞI (627)
Bu olaydan sonra Medine’ye yakın yerlerde yaşayan Arap kabileleri arasında Müslümanlıgın yayılması hızlandı. Mekkeliler bir daha Müslümanlara saldırıda bulunmadılar. Medine’de Müslümanlarla eşit haklara sahip olan Yahudilerin bir bölümü Medine’nin savunmasına katılmamıştı. Mekkelilerle işbirligi yapan Yahudi topluluklarından Ben-i Kureyza kabilesi Medine’den çıkartıldı. Bu savaş, mekkelilerin son saldırı savaşı olması açısından önemlidir.
Hendek Savaşı’ndan sonra Hz.Muhammed ve Müslümanlar Kâbe’yi ziyaret etmek istediler. Bu amaçla 1500 kişiyle yola çıktılar. Mekkeliler, Hz. Muhammed ve beraberindekilerin Mekke’ye saldıracakları söylentisi üzerine savaşa hazırlandılar. Hudeybiye yakınlarına gelince Hz.Muhammed, Hz.Osman’ı Mekkelilere göndererek amaçlarının sadece Kâbe’yi ziyaret etmek oldugunu bildirdi. Mekkeliler aralarında görüşerek barış yapmaya karar verdiler. Mekke’den gelen bir elçi ile Hz. Muhammed arasında bir antlaşma imzalandı. Hudeybiye Kuyusu başında yapılan bu antlaşmaya göre;
1. Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecek , bir yıl sonra orayı ziyaret edecek fakat üç günden fazla kalmayacaklar,
2. Müslümanlar ile Mekkeliler arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacak ,
3. Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye sıgınanlar Medine’ye dönemeyecek, fakat yeni Müslüman olan bir Mekkeli Medine’ye geldiginde tekrar Mekke’ye dönebilecek,
4. Arap kabileleri Mekkelilerin ya da Hz. Mu hammed’in koruması altına girebilecek ama iki tarafda bu kabilelere askerî yardımda bulunabileceklerdi.

Hudeybiye Antlaşması ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibi gözükmesine ragmen kısa sürede Müslümanların lehine neticeler vermeye başladı. Mekkeli müşrikler Müslümanların varlıgını hukuken tanımış oldu. Müslümanlar, dinlerini rahatça yayma fırsatı elde etti. Halid Bin Velid ve Amr ibnü’l As gibi Mekke’nin önde gelenleri Müslüman oldu.
Medine’den çıkarılan Yahudilerin Hayber Kalesi’ne yerleşmeleri ve Suriye ile yapılan ticareti engellemeleri nedeniyle Hayber Kalesi Müslümanlarca kuşatıldı. Kuşatma sonucunda kale ele geçirildi. Böylece Medine-Suriye ticaret yolu kontrol altına alındı. Yahudiler, Müslümanlar için bir tehlike olmaktan çıkarıldı. Kaledeki
Yahudilerin vergi vermek şartıyla burada yaşamalarına izin verildi.

Hz. Muhammed, Suriye’deki Hristiyan Gassanileri islama davet için Haris B. Umeyr’i elçi olarak gönderdi.Gassaniler, Bizans imparatorlugu’ndan aldıkları destekle elçiyi öldürdüler. Bunun üzerine Müslümanlar 3000 kişilik bir ordu hazırladılar. Zeyd Bin Harise’nin komutan olarak tayin edildigi orduda ayrıca Cafer B. Ebi Talip, Abdullah B. Revaha ve Halid B. Velid de görevlendirilmişti. Gassanilere yardım etmek isteyen Bizans,Müslüman ordusundan daha büyük bir ordu oluşturdu. Iki ordu Mute’de karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta önemli kayıplar veren ve üç büyük komutanını kaybeden islam ordusunu Halid Bin Velid toparladı. Izledigi taktikle saldırıya geçen Halid Bin Velid, Bizans ordusunu püskürtmeyi ve ordusunu Medine’ye geri getirmeyi başardı. Hz. Muhammed bu başarısından dolayı kendisine Seyfullah (Allahın Kılıcı) unvanını verdi. Mute Savaşı, Müslümanlarla Bizans imparatorlugu arasında yapılan ilk savaş olması açısından önemlidir.
MUTE SAVAŞI (629)
MEKKE'NİN FETHİ (630)
Hudeybiye Antlaşması’na göre Arap kabileleri Mekkelilerin ya da Müslümanların koruması altına girecek ama her iki taraf da bu kabilelere askerî yardımda bulunmayacaktı. Ancak Mekkeliler, bu kabileler arasında çıkan savaşta bir tarafa askerî yardım yaparak antlaşmayı bozdular. Mekke’nin fethi için uygun bir ortam yarattı. Hz. Muhammed bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü.Müslümanlar ciddi bir direnişle kenti ele geçirdiler. Hz. Muhammed Kâbe’yi putlardan temizledi ve genel af ilan etti. Bu savaştan sonra Mekkelilerin büyük bir bölümü Müslüman oldu. Müslümanlar Mekke’nin fethi ile ticaretin denetimini ellerine geçirdikleri için ekonomik olarak güçlendiler.
Mekke ’nin fethinden sonra putperest Arap kabileleri Müslümanlara saldırmak amacıyla Huneyn denilen yerde toplandılar. Müslümanlar burada yapılan savaşı kazandıktan sonra Taif şehrini kuşattılar. Bu seferden sonra Taifliler kendiliginden Müslüman oldular.
HUNEYN SAVAŞI VE TAIF SEFERI (630)
TEBÜK SEFERİ (631)
Arapların tamamına yakınının Müslüman olması ve Müslümanların gittikçe büyük bir güç hâline gelmesi Bizans imparatorlugunu endişelendiriyordu. Büyük bir Bizans ordusunun Arabistan üzerine sefere çıktıgı söylentisi üzerine Hz.Muhammed de büyük bir orduyla Tebük’e kadar gitti. Haberin asılsız oldugunu ögrenince geri döndü. Hz.Muhammed’in bu son seferi Bizans’a baglı Gassanilerin Müslüman olmalarını sagladı,Suriye’deki bazı kabilelerle anlaşma yapıldı.
ÖMER FARUK GÖK
9/D 1464
Full transcript