Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organisk kemi Jonstorpskolan

No description
by

Fredrik Söderberg

on 7 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organisk kemi Jonstorpskolan

Bildar sällan joner
Den bildar kemiska föreningar.
På grund av de fyra valenselektronerna så kan kol binda till nästan vad som helst.
Kolatomer förekommer i allt levande.

Rent kol förekommer i fem former
Kolväten
Består av endast kol och väte

Gas, flytande och fast

EJ lösliga i vatten

Exempel på ämnen som består av kolväten: bensin, diesel, asfalt, paraffin, vax, bensen...
Hur ritar man molekyler?
Kolatomen har 6 protoner
och 6 neutroner
Kolatomen

Kolföreningarnas kemi
Organisk kemi
Kolatomen har 4 valenselektroner
Atomerna ordnade i en stark struktur.

Förekomst: Sydafrika, USA, havsbotten utanför Godahoppsudden.

Syntetiska diamanter(konstgjorda)
Hög temperatur, högt tryck


Känt sedan förhistorien

Kommer från latinets carbo - träkol

Symbol C

Vida spritt i naturen.

Den stabila formen för kol

All diamant kommer övergå till grafit

Vad är då Grafit?
Atomerna ligger i skikt – lossnar lätt
Ex: blyertspennor.

Fullerener
Kolmolekyl med 60 st. kolatomer - fotboll

Framställdes första gången 1985
Belönades med Nobelpriset i kemi 1996

Finns även som rör

Grafit
Diamant
Metanserien
1.Metan
2.Etan
3.Propan
4.Butan
5.Pentan
6.Hexan
7.Heptan
8.Oktan
9.Nonan
10.Dekan
Amorft kol
Kollagren ligger huller om buller
Ex. träkol, koks, sot
Grafen
Liknar grafit men består av endast ett atomlager.
1 kvadratmeter väger 0,77 mg
Nobelpris 2010 kring forskning av dess egenskaper.
Kallas för
alkaner
Molekylformel Strukturformel Kulmodell
Alkoholer
Alkoholer är en grupp kolväten
som har gemensamt att
stamkolvätet innehåller en
hydroxylgrupp
(en OH-grupp)
som ersätter ett enkelt väte.
Den enklaste alkoholen heter metanol
Namngivning
Namnet på alkoholen kommer från stamkolvätet i metanserien med ändelsen -ol.
etanol
propanol
Flervärda alkoholer
Det finns alkoholer med mer än en OH-grupp. De kallas då flervärda alkoholer.

Glykol(etandiol) är en tvåvärd alkohol.

Glycerol(propantriol) är en trevärd alkohol.
glykol
glycerol
Bränsle
Kolväten och alkoholer används som bränsle som vid fullständig förbränning avger endast koldioxid och vatten.
etan
etanol
Organiska syror
Fraktionerad destillation
Råoljan som tas upp skickas till ett oljeraffenaderi. Där hettas oljan upp och ångan leds in i ett fraktioneringstorn. Oljans olika ämnen skiljs ut på olika höjd beroende på deras kokpunkt.

Ämnen längst ner har högst kokpunkt.
Organiska syror är en egen ämnesklass organiska föreningar som samtidigt är syror.
De är ganska svaga syror.

Ex.
äppelsyra, citronsyra och vinsyra som ger den sura smaken i frukter.
myrsyra, mjölksyra och smörsyra från djurriket.
Karboxylgruppen
Organiska syror innehåller den så kallade
karboxylgruppen
.
-COOH
Därför kallas organiska syror ibland för karboxylsyror.
Estrar
Om man låter en alkohol reagera med en syra framställs en ester.
Ex:
fruktestrar används till godis, bakverk
tillverkning av plaster
tillverkning av sprängämnen(nitroglycerin)

alkohol + syra

ester + vatten
The End
by Fredrik Söderberg
Alkener - Alkyner
Kolväten som har dubbelbindningar kallas för
alkener
Kolväten som har trippelbindningar kallas för
alkyner
eten
etyn
Precis som alkoholer kan ha flera OH-grupper kan även organiska syror ha flera karboxylgrupper.

Ex. citronsyra
citronsyra
Full transcript