Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NHÀ NƯỚC PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI

No description
by

hiep cong

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NHÀ NƯỚC PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI

* Ở Hy Lạp (các nhà nước thành bang)
Nhà nước trong thời đại chế độ nô lệ, dù là quân chủ hay cộng hòa quý tộc, cộng hòa dân chủ đều là nhà nước chiếm hữu nô lệ. Điều căn bản là người nô lệ ở các nước ấy đều không được coi là người.
Cơ sở hình thành và phát triển
Bản chất, chức năng của nhà nước phương Tây cổ đại
Một số nhà nước phương Tây cổ đại điển hình
Bản chất
Chức năng
Spac (TK VIII TCN)
$1.25
Monday, February 17, 2014
Vol XCIII, No. 311
Nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại
Các nội dung chính
* Ở La Mã (Nhà nước đơn nhất)
Một số nhà nước phương Tây cổ đại điển hình (tiếp)
I. Cơ sở hình thành và phát triển
1. Cơ sở kinh tế
2. Cơ sở xã hội
3. Cơ sở tư tưởng

VẤN ĐỀ: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI
II. Nhà nước phương Tây cổ đại
1. Nhà nước Hy Lạp cổ đại
2. Nhà nước La Mã cổ đại

III. Pháp luật phương Tây cổ đại
1. Pháp luật Hy Lạp cổ đại
2. Pháp luật La Mã cổ đại

V.I. Lê nin: Toàn tập, t.39, Nxb Tiến Bộ, Mat-xco-va, 1977, trg 86
Cơ sở kinh tế
+ Tính chất của nền kinh tế: nền kinh tế đa thành phần trong đó thủ công nghiệp và thương nghiệp đóng vai trò quan trọng, mang tính chất hàng hóa-tiền tệ
Cơ sở xã hội
+ Kết cấu giai cấp
Cơ sở tư tưởng
+ Tư tưởng dân chủ: Democrite, Platon
+ Chế độ sở hữu: sở hữu tư nhân phát triển triệt để
+ Mối quan hệ
giai cấp
"Chế độ nô lệ điển hình"
+ Tư tưởng phân chia quyền lực Aristote
Phương Đông
Phương Tây
Cơ sở kinh tế


Chủ đạo là nông nghiệp
Sở hữu công tồn tại lâu dài, sở hữu tư chưa triệt để
Tự cung tự cấp
Thiên về TCN và TN
Sở hữu tư triệt để


Kinh tế hàng hóa

Chủ nô (quý tộc), bình dân (chủ yếu), nô lệ (ít)
Mâu thuẫn chủ yếu là giữa chủ nô với bình dânChủ nô (quý tộc, công thương), Nô lệ (đông), bình dân (ít)
Mẫu thuẫn chủ yếu: chủ nô-nô lệ


Cơ sở xã hội
Cơ sở tư tưởng
Thần quyền
Dân chủ
- Về mặt giai cấp: tính giai cấp biểu hiện rõ nét. Nhà nước phương Tây cổ đại là công cụ chuyên chính của giai cấp chủ nô.
- Về mặt xã hội: biểu hiện không rõ rệt như các nhà nước phương Đông cổ đại, không có nhiều đòi hỏi tập hợp sức mạnh cộng đồng.
- Về mặt đối nội: chức năng hàng đầu là trấn áp giai cấp nô lệ. Tiêu biểu: các cuộc khởi nghĩa của Spactacus, Cléon.
- Về mặt đối ngoại: chiến tranh xâm lược là hoạt động thường xuyên, tù binh chiến tranh là nguồn cung cấp nô lệ chủ yếu
Aten (TK VI TCN)
* Bộ máy nhà nước Spac
Hai Vua
Hội đồng trưởng lão
(30)
Hội nghị công dân
Hội đồng 5 quan giám sát
* Tính chất của nền cộng hòa: quyền lực nhà nước không nằm trong tay một cá nhân cụ thể
* Tính chất quý tộc: quyền lực thực tế nằm trong tay Hội đồng trưởng lão, Hội nghị công dân không có thực quyền, giới quý tộc nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước
* Quá trình dân chủ hóa
Cộng hòa
quý tộc
chủ nô
Cộng hòa
dân chủ
chủ nô
Cải cách của Solon
(594 TCN)
Cải cách của Périclet (430 TCN)
Cải cách của Cleisthenes (509 TCN)
* Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ
* Chia dân cư thành 4 đẳng cấp theo tài sản
* Thành lập Hội đồng 400 người có chức năng tư vấn, chuẩn bị nội dung các phiên họp Hội nghị công dân
* Chia đơn vị hành chính thành 3 khu vực với 10 phân khu
* Mở rộng Hội đồng 400 người thành Hội đồng 500 người
* Đặt ra Hội đồng 10 tướng lĩnh
* Luật Bỏ phiếu bằng vỏ sò
* Quy định rõ kỳ họp và quyền thảo luận, biểu quyết trong Hội nghị công dân
* Cấp lương cho nhân viên nhà nước
* Thực hiện chế độ bầu cử và bốc thăm để lựa chọn quan chức
* Bộ máy nhà nước
Hội nghị công dân
Hội đồng
500 người
Hội đồng
10 tướng lĩnh
Tòa bồi thẩm
Tính dân chủ của nhà nước Aten
- Nền dân chủ đỉnh cao của thời kỳ cổ đại

- Nền dân chủ trực tiếp

- Là nền dân chủ của giai cấp chủ nô thiểu số
Thời kỳ cộng hòa (Từ TK VI TCN - năm 24 TCN)
Viện nguyên lão
Hội đồng quan
chấp chính
Hội đồng quan án
Viện quan bảo dân
Đại hội công dân
Thời kỳ quân chủ (12 TCN - 476 SCN)
* Nguyên nhân thiết lập:
Nhu cầu quản lý đất nước ngày càng cao
Mâu thuẫn giai cấp nặng nề
Tham vọng độc tài của các thủ lĩnh quân sự: Xila, Ceasar.v.v.
* Đặc điểm của nền
quân chủ La Mã
Tính chuyên chế không cao
Thời gian tồn tại ngắn
Gắn với giai đoạn khủng hoảng, suy vong của đế quốc La Mã
Đại hội Centuries
Đại hội nhân dân
Chế độ sở hữu tư nhân triệt để
Giai cấp chủ nô sở hữu phần lớn đất đai
Mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt
Hình thức chính thể của nhà nước phương Tây cổ đại
- Sự đa dạng về hình thức chính thể
+ Spac và La Mã trước 27 TCN: Nhà nước Cộng hòa quý tộc chủ nô
+ Aten: Nhà nước Cộng hòa dân chủ chủ nô
+ La Mã sau 27 TCN: Nhà nước Quân chủ chuyên chế
Sự đa dạng về điều kiện tự nhiên
Tương quan lực lượng trong nội bộ giai cấp chủ nô
Vai trò chính trị của tầng lớp bình dân
Những điểm khác biệt cơ bản giữa nhà nước phương Đông và phương Tây cổ đại
Phương Đông
Phương Tây
Bản chất
Chức năng
Hình thức chính thể
Tính xã hội biểu hiện rõ rệt
Tính giai cấp không nổi trội

Trấn áp; trị thủy, thủy lợi
Chiến tranh xâm lược, mở rộng lãnh thổ

Đều là quân chủ:
Quân chủ quý tộc (Trung Quốc)
Quân chủ chuyên chế (Ai Cập)

Tính giai cấp rõ nét, nhà nước là bộ máy chuyên chính của giai cấp thống trị
Chủ yếu là trấn áp
Chiến tranh chiếm đoạt nô lệ, tài sản; mở rộng lãnh thổ
Đa dạng: Cộng hòa dân chủ, Cộng hòa quý tộc, Quân chủ chuyên chế


* Nhận xét về nhà nước phương Tây cổ đại
- Bộ máy nhà nước hoạt động một cách chuyên nghiệp, với cơ chế làm việc đa dạng, phối hợp với nhau một cách chặt chẽ
- Sự đa dạng về tổ chức bộ máy của các nhà nước phương Tây là cơ sở cho việc phát triển các học thuyết triết học chính trị
- Nhà nước phương Tây cổ đại được xây dựng trên nền tảng xã hội là chế độ chiếm hữu nô lệ điển hình
"Không có chế độ nô lệ thì không có quốc gia Hy Lạp, không có nghệ thuật và khoa học Hy Lạp, không có chế độ nô lệ thì không có đế quốc La Mã mà không có cái cơ sở là nền văn minh Hy Lạp và đế quốc La Mã thì không có Châu Âu hiện đại được"
Chủ nô
Quý tộc
Công thương
Nô lệ
La Mã (theo Renaud Valon): 50% Aten (theo F.Engel): 73%
Bình dân
Full transcript