Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Scriptie

No description
by

leonie Slaghuis

on 7 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Scriptie

Inleiding & Inhoudsopgaven
Hoofdstuk 1
Theorie

Hoofdstuk 2
Praktijk

Hoofdstuk 5
Stellingen

hoofdstuk 4
Visie vorming
Hoofdstuk 3
* Wees origineel bij het begin van de inleiding (trek de aandacht van de lezer
* Zorg dat je motivatie er duidelijk in staat (wees concreet)
* Beschrijf wat de lezer te lezen krijgt
* Beschrijf jouw 2 doelstellingen
* En je onderzoeksvraag
* Een stelling moet uitlokken tot discussie en mag geen feit zijn

Bijvoorbeeld
Technologie maakt jongeren lui.
straffen voor criminelen moeten zwaarder worden
Iedereen moet zijn eigen voedsel verbouwen


* Zorg dat je een duidelijke verdeling hebt qua kopjes en paragrafen
* Beschrijf de theorie in je eigen woorden.
* Wanneer je iets citeert doe je dat altijd tussen ' '
* Bedenk voor jezelf wat de theorie helpt bij het beantwoorden van jou vraag
* Je hebt minimaal 2 boeken gebruikt
* Behandel alle onderdelen van jou vraag
Wanneer je ervaring hebt opgedaan met betrekking tot je vraag kun je de reader aanhouden en deze punten verwerken tot een samenhangend verhaal

Wanneer je geen ervaring hebt, moet je zorgen dat je mensen uit de praktijk spreekt die dat wel hebben. Dit heb je nodig om een goede conclusie te trekken in hoofdstuk 4

Minimaal 2 verschillende instellingen / beroepskrachten
Vergeet niet te vragen naar methodieken en manier van werken
Samenvatting
*Hierin staan alle hoofdzaken vanuit jou scriptie
* Je mag hierin niets nieuws vermelden dan dat in hoofdstuk 1&2 staat
* Hier mag geen eigen mening of visie in beschrijven
Wees kritisch over je
eigen werk
en bekijk stap voor
stap of het in jou scriptie terug komt

Inhoudsopgaven
Inleiding
Hoofdstuk 1- Theorie
Hoofdstuk 2- Praktijk
Hoofdstuk 3- Samenvatting & conclusie
hoofdstuk 4- Eigen visie
hoofdstuk 5- Stellingen
Nawoord
Literatuur opgave
Bijlagen

Tips en valkuilen
Scriptie
Van verslag naar deskundigheid
Wij gaan voor de 10
Bijvoorbeeld:
Actuele opening: kranten artikel/ nieuwsbericht

anekdotische opening: je beschrijft een (verzonnen of waar gebeurde) situatie die treffend illustreert waar het in de tekst om te doen is

Een inleiding is eigenlijk het visitekaartje van de scriptie dat je geschreven hebt. Bij het schrijven van een inleiding is het belangrijk dat je de interesse van de lezer trekt. Een inleiding schrijven doe je om de lezer van het verslag in te leiden in een specifiek onderwerp.
Inhoudsopgave

Maak een nette opmaak wat overzichtelijk is


Een voorbeeld:
Volgens Rigter (2008) is het mogelijk om ... (eigen Woorden)
Je benoemd de schrijven van het boek en het jaartal van uitgave en vertelt in jouw eigen woorden wat hij schrijft

Andere manier is beschrijven wat je gelezen hebt, helemaal in eigen woorden. Dan hoeft er geen bron verwijzing te staan.

LET OP: Schrijf geen stukken tekst over uit een boek!
' Een belangrijk verschil in de aanleg tussen baby's wordt gevormd door hun temperament' (Kohnstamm, 2002, blz. 41)
Een citaat wordt altijd tussen aanhalingstekens geplaatst. Het citaat kan gevolgd worden door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummers(s), of door de auteur(s) in de tekst te noemen.

Heeft je vraag te maken met zowel de ontwikkeling als de begeleiding dan moeten deze beiden aan bod zijn gekomen in jou theorie/ praktijk
Dit hoofdstuk moet jou het volgende opleveren:

* Inzicht in hoe het in de praktijk gaat met betrekking tot jou vraag
* Weten hoe er gewerkt wordt en waarom er zo gewerkt wordt
* Wanneer er een methodiek is, hoe werkt deze methodiek en of deze methodiek wel werkt (wat kan anders)

* Pas op dat jij geen conclusie schrijft op basis van 1/2 ervarings-verhaal/ verhalen
Samenvatting & Conclusie

Visie
* Hierin laat jij de lezer zien wat jij vindt van de theorie/ praktijk en vooral
waarom
jij dat vindt
*Denk aan goede argumenten en zorg dat je informatie uit je scriptie verwoord naar jou eigen visie
* Kom ook met ideeen en voeg zaken samen, geef inzicht in hoe jij het zou doen en
waarom


Bijvoorbeeld
Wanneer jij het over 2 methodieken hebt en iemand gesproken hebt over hoe het werkt, voeg je deze informatie samen
Bijvoorbeeld
Methodiek A laat in vergelijking met
methodiek B een duidelijke lijn zien qua
groei mogelijkheden voor de cliënten.
In de praktijk blijkt echter dat methodiek B
beter werkt. Het ideaalst zou zijn wanneer
de duidelijke opbouw van methodiek A zou
worden samengevoegd met de
praktische uitwerking van methodiek B.
Wanneer ik dit concreet uitwerk kom ik tot
het volgende ...
Dit is beter omdat...

Conclusie
* Hierin beantwoord jij de onderzoeksvraag. Dit kan kort en
krachtig
http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en-delen/bronnen-vermelden/
Full transcript