Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kurzusaim az őszi félévekben

No description
by

Veronika Szabó

on 11 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kurzusaim az őszi félévekben

Kurzusaim
őszi félév

Könyvtári munka
A tantárgy tanításának elméleti és gyakorlati kérdései (magyar 3)
Fonetika szeminárium
Leíró magyar nyelvtan
Mondattan II. szeminárium
BA 3., osztatlan 5. félév
Helyesírás szeminárium
A többi mondattan szemináriumhoz hasonlóan az Alberti-Medve modellt tanuljuk-gyakoroljuk, a II. részben az összetett mondatokkal foglalkozunk (alárendelés, mellérendelés). Általában én elemzek a táblánál, és kérdésekkel segítem a megértést. Lépésről lépésre haladunk, az egy órán elemzett mondatok száma viszonylag kevés, türelmesen elmagyarázok mindent akár tizedszer is, ha van kérdés (legyen!). Aki sokat hiányzik, hamar lemarad, viszont lehet jönni konzultálni. A kurzus teljesítése: zh-t írunk a félév közepén és végén, emellett a házik 25%-át adják a teljesítésnek (a házi megléte, és nem minősége számít). Annak nem tudom garantálni, hogy átmegy, aki: nem jár be, nem ír házit, nem jön el konzultálni, ha valamit nem ért. Ha herótod van Shrektől, Micimackótól és barátaitól, ne nálam vedd fel a kurzust, mert a mondataimban rendre mesefigurák szerepelnek.
A legfontosabb helyesírási ismeretek (amelyek számomra a szótárhasználat, a központozás és néhány alapvető szabály) felidézése és gyakorlása után a diákok a szakjuknak megfelelő csoportokban egymásnak írnak helyesírási feladatokat. A kurzus teljesítésének feltétele az órai munka, a csoportmunka során megalkotott feladatlapok elkészítése és a társak feladatlapjainak kitöltése. Harcos nyelvvédők és hibavadászok kíméljenek!
osztatlan 1. félév
A szakmódszertan kurzuson folytatjuk az eddig megkezdett munkát. A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése kerül a középpontba, valamint a tanulási folyamat szervezése tanári kompetenciát fejlesztjük. Minden hallgató 20 perces miniórát tart, amelyet előtte átbeszélünk, felveszek webkamerával, utána megkapja a többiek reflexióit, és aztán négyszemközt is elemzünk. A teljesítés feltétele a minióra tervének időbeli elkészítése (a megadott szakirodalmak beépítésével) a minióra megtartása, konzultáció. A kurzust igény szerint egy gyakorló pedagógussal való interjúval zárjuk.
Aki nem tartja meg a minióráját, annak sajnos nem tudom garantálni a teljesítést.
Az anyanyelvi nevelés elmélete és gyakorlata
Az anyanyelvi nevelés
elmélete és gyakorlata
A rövid, 45 perces kurzus legfőbb célja, hogy megismerkedjünk a magyar magánhangzó- és mássalhangzó-állomány fonetikai tulajdonságaival. Ezek mellett kisebb részben fonológiai alapismeretek (hasonulások) is helyet kapnak a kurzuson számos érdekes hangtani jelenség mellett feladatokon keresztül (pl. nyelvjárások hangtani jellegzetességei, beszédhibák, fonetikai elemző programok kezelése…stb.) Kassai Ilona Fonetika tankönyve az alap, emellé olvasunk Siptár Péternek az Új Magyar Nyelvtanban megjelent fejezetéből, valamint a nyest.hu-ról cikkeket. A kurzus teljesítése zh-val történik, aki jelen van a kurzuson, az garantáltan teljesíteni tudja.
BA és osztatlan 1. félév
osztatlan 7. félév
évfolyamtól független
A kurzusra jelentkező diákok egy féléves gyakornokságuk alatt egy másik diáktól megtanulják a könyvtáros programok működését. A vizsga utáni félévtől pedig ügyelnek a könyvtárban, kezelik a kölcsönzéseket, rendezik a polcokat...stb. Új könyvtárosi állást csak akkor írunk ki, ha valamely tagunk kilép. Ilyenkor a jelentkezők számától függően felvételi elbeszélgetés van.
A kurzust csak a már bent lévő diákok és a felvételin átjutott diákok vegyék fel a Neptunban!
A teljesítés feltétele a kéthetente tartott találkozón való részvétel, idén télen pedig a leltárban való részvétel is. Bővebben lásd: http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/szakkonyvtar
A kurzus első felében megismerkedünk az anyanyelvi nevelés fő kérdéseivel, problémáival, tantervekkel, tananyagokkal. Emellett módszereket, munkaformákat, tantárgyspecifikus tanulásszervezési módokat tanulunk meg. Ehhez kapcsolódik az első kötelező feladat, egy tananyag vagy tanterv elemzése megadott szempontok alapján. A kurzus második felében a tanulási folyamat tervezése szervezése tanári kompetenciát fejlesztjük. Ez a kurzusrész egy 20 perces minióra megtartásával VAGY egy 90 perces tanóraterv beadásával teljesíthető.
MA tanári 3. félév
A kurzus első felében megismerkedünk az anyanyelvi nevelés fő kérdéseivel, problémáival, tantervekkel, tananyagokkal. Emellett módszereket, munkaformákat, tantárgyspecifikus tanulásszervezési módokat tanulunk meg. Ehhez kapcsolódik az első kötelező feladat, egy tananyag vagy tanterv elemzése megadott szempontok alapján. A kurzus második felében a tanulási folyamat tervezése tanári kompetenciát fejlesztjük, egy 90 perces tanóraterv beadásával teljesíthető. A tanóratervet elsőre mindenkinek visszaküldöm korrigálásra, és csak a javított verziót értékelem érdemjeggyel (amennyiben a hallgató elküldi a javított változatot is)
MA tanári 1./3. félév levelező
MA tanári 1. félév levelező
A kurzuson hangtani, alaktani és mondattani ismereteinket elevenítjük fel, és kritizálni fogjuk a jelenleg folyó nyelvtantanítási gyakorlatot. A kritika mellett alternatív lehetőségeket is mutatok a grammatikatanítás megújításához. A kurzuson való hatékony részvétel feltétele egyfajta nyitottság, az eddig tanultakhoz való görcsös ragaszkodás feladása. Ez nem egyszerű dolog, és eleinte valószínűleg némi kétségbeeséssel jár, többé-kevésbé azért mindenkinek sikerülni szokott!
A kurzus 3 feladatsor (egy hangtani, egy alaktani és egy mondattani jelenséggel kapcsolatos feladatsor) beadásával teljesíthető.
Signum szeminárium
évfolyamtól független
A kurzusra várunk minden olyan diákot, akit érdekel a nyelvészet, kutatást tervez, szeminárumi dolgozatot, TDK-dolgozatot, szakdolgozatot ír valamely nyelvészeti témakörből, és kérdéseit, ötleteit szívesen megosztaná más ilyen diákokkal. A kurzus tematikája nem kötött, minden félév elején a résztvevők közösen döntenek mind a tematikáról, mind a teljesítés feltételéről. Az eddigi félévekben a teljesítés feltétele egy szemináriumi dolgozat leadása, és egy másik hallgató dolgozatának elolvasása és kritikája volt.
Szakdolgozati szeminárium, kísérő szeminárium, tudományos írásgyakorlat
A szakdolgozati szeminárium a szakdolgozat megírását elősegítő személyes konzultáció. Témakörökről és határidőkről itt tájékozódhatsz: http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/szabo-veronika

A kísérő szeminárium az összefüggő egyéni gyakorlat kísérése, egyben a portfólió megírásának segítése MA tanári 5. félévében.

A tudományos írásgyakorlaton egyéni konzultáció formájában nyelvészeti szakszövegeket olvasunk és írunk.


Full transcript