Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SVC - Statik VAr Kompanzasyonu

No description
by

Melike Bahadir

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SVC - Statik VAr Kompanzasyonu

STATİK VAR KOMPANZASYONU
GÜÇ DEŞARJ PRENSİBİ

SCV’nin Başlıca Faydaları
Reaktif güç akışının iyileştirilmesi ve harmoniklerin filtrelenmesi ile aktif enerji kayıplarının azaltılması
Yük dengelemesi ve flikr kompanzasyonu ile sistem kararlılığının sağlanması
İletim ve dağıtımda kapasite artışı sağlanması
Arz kalitesinin artırılması
Demir çelik tesislerinde birim üretim maliyetlerinin azaltılması
Enerji verimliliğinin artırılması
İletim hattının geçici durum kararlarını iyileştirmek,
Değişken yük, az yük, hattın devreye alınması gibi çalışma şartlarında gerilim düzenlemesini sağlamak,
Yüksek verimli işletme
İletim ve dağıtımda kapasite artışı sağlanması
SVC - Statik VAr Kompanzasyonu
Kompanzasyona Neden İhtiyaç Duyulur?
Güçlü ve hızlı devreye girip çıkan yükleri klasik kompanzasyon sistemleri ile kontrol etmek mümkün olmamaktadır. Çünkü reaktif güç rölesi ve kontaktör yardımıyla sisteme kapasitif reaktif enerji vermeye çalışan klasik kompanzasyon sistemleri ani olarak değişen yüklere cevap verememektedir. Bu sıkıntılardan yola çıkılarak SVC geliştirilmiştir.
3 fazlı kompanzasyon kondansatörleri, güç faktörü düzeltilmesi
için kullanılır ve fiziksel olarak büyüktürler.

Sistemin güç katsayısının cos(θ) yükselmesi ile güç üçgeninde S değerinin küçülmesi ve çekilen akımın azalması sağlanır. Bu durumdan yola çıkan T.E.İ.D.A.Ş. hatların gereksiz yere fazla yüklenmemesi için elektrik tesislerinde kompanzasyonu zorunlu tutmaktadır.
Enerjiye olan taleplerin giderek artması, daha kaliteli ve güvenli bir enerji gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple enerjideki güç kalitesi de önemli hale gelmiştir. Üretilen enerjinin daha kaliteli ve verimli kullanılması, iletim kayıplarının azalması, gerilim düşümlerinin önlenmesi, tüketicilerin maddi yük getiren reaktif bedeli ödemekle karşı karşıya kalmamaları için reaktif güç kompanzasyonu zorunlu hale gelmiş ve önemi de gün geçtikçe artmaya başlamıştır.
Kompanzasyon Nedir?
İdealde voltaj ile akım arasında faz farkı olmaz. Endüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı kayar. Endüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve
akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işlemekompanzasyon denir.

İçerisinde statik,diğer bir deyişle yatı iletkenleme anahtarlama elemanları barındıran kompanzasyon sistemleridir.


Art,pota ve endüksiyon ocakları ihtiva eden endüstriyel tesisler ile iletim/dağıtım sistemlerinde kullanılmaktadır.SVC sistemleri ayrıca iletim ve dağıtım sistemlerinde reaktif güç kompanzasyonu gerilim regülasyonu ve sistem kararlılığının artırılması için tercih edilmektedir
SVC sistemleri denildiğinde akla gelen ilk teknolojiler, Tristör Kontrollü Reaktör (TCR) ve Tristör Anahtarlamalı Kapasitör (TSC) sistemleridir.

SVC’nin Dezavantajları
Reaktif güç röleleri 1sn altında değişen yüke cevap vermemesi
Kısa sürede devreye çok sayıda girip çıkmasından dolayı kaynaklanan kondansatör ve kondaktör üzerindeki olumsuz etkisi
Tam bir kompanzasyon yapabilmek için fazla sayıda monofaze kademe kullanılması
Kondansatör kademeleri devreye alınırken kondaktör kontaklarında ark meydana gelmesi.

Harmonikler
Harmonikli akım ve gerilimin güç sistemlerinde bulunması sinüzoidal dalganın bozulması anlamına gelir. Bozulan dalgalar nonsinüzoidal dalga olarak adlandırılır.
Harmoniklerin oluşmasının başlıca sebebi, elektrik devrelerinde kullanılan lineer olmayan devre elemanlarıdır.
Manyetik devrelerin aşırı doyması, deşarj prensibine göre çalışan aydınlatma armatürlerinin arkları ve güç elektroniğindeki sinüzoidal gerilimin anahtarlanması ve kıyılması lineer olmayan olaylardır.
Güç elektroniği devre elemanları (harmonik kaynağı)
DEŞARJ LAMBALAR
Bir tüp içerisindeki gazın deşarjı prensibine dayanarak geliştirilen aydınlatma elemanları nonlineer akım gerilim karakteristiğine sahip olduğu için harmonik üretirler.  


Gerçek flüoresan lambalar, gerekse cıva buharlı lambalarla sodyum buharlı lambaları kapsayan bu sınıftaki lambalar, şebekeye ancak bir balast yardımı ile bağlanırlar. Bir empedans veya transformatörden oluşan balast, şebekeyi endüktif bir yükle yükler. 
DEŞARJ LAMLABALARININ REAKTİF
GÜÇ KOMPANZASYONU
Deşarj lambalarının “gerilim / akım” karakteristiği, negatiftir, yani lambanın kutuplarındaki gerilim, akımın artmasıyla azalır. Kararlı bir çalışma için , pozitif bir karakteristik elde etmek amacıyla, seri olarak bir empedans bağlanır. Eğer şebeke gerilimi deşarjı başlatıp sürdürebilecek değerde değilse, genel olarak bir ototransformatörle yükseltilir ve bu taktirde, ayrıca seri bir empedans bağlamak yerine, bu empedansa eşdeğer olacak şekilde, transformatör kaçak mağnetik akılı olarak imaledir.

AYDINLATMADA KOMPANZASYONUN SAĞLADIKLARI
Kompanzasyondan dolayı iç tesisattaki gerilim düşümü etkilenmez.
Üretim, iletim ve dağıtım öğelerinin, kompanzasyon sayesinde, gereksiz yere yüklenmeleri önlenmiş olur.
Çekilen akımların küçülmesini sağladığından, kompanzasyon, hat ve diğer öğelerde meydana gelen joule kayıplarının azalmasını sağlar. Bu kayıplar akımın karesiyle orantılı olduğundan, azalma oranları oldukça önemlidir
Deşarj prensibine göre çalışan aydınlatma armatürler (harmonik kaynağı)
Deşarj lambalarının ışıksal verimleri, akkor lambalarınkine göre çok daha yüksektir.
Tablo 1. 1000 lm ışık akısı üretmek için çeşitli lambaların güç tüketimi
Fotovoltaik sistemle enerji ihtiyacı karşılanan yayla evi (harmonik kaynağı)
 Deşarj lambalarının yüksek ışıksal verimleri yanı sıra, çok uzun ömür süreleri vardır. Normal akkor lambaların ömrü 1000 saat, halojenli akkor lambaların ömrü 2000 saatlik olmasına karşılık, deşarj lambalarının ömür süreleri 10000 saatten fazladır.
Bir tristör kontrollü reaktörün temel elemanları yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ters paralel bağlı iki tristör ile buna bağlı reaktörden oluşur.
Full transcript