Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Offentlig diplomati

Presentation om Utrikesförvaltningens arbete om offentlig diplomati. Klicka på "full screen" i högra hörnet och klicka sedan framåt med pilarna.
by

Sara Modin

on 4 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Offentlig diplomati

Hur gör vi det? Offentlig diplomati Vad är offentlig diplomati? Bakgrund Peter Egardts utredning 2011 "En utrikesförvaltning i världsklass" föreslog att en handlingsplan för arbetet med offentlig diplomati bör utarbetas av UD
FIM och PIK fick detta uppdrag våren 2012
Beslut om vägledning för offentlig diplomati i ledningsgruppen, information vid chefsmötet 2012 Vad är offentlig diplomati? relationsbyggande
lyssna mer än att prata
dialog Offentlig diplomati är dialog med aktörer i civila samhället där slutmålgruppen är beslutsfattare
Komplement till traditionell diplomati med samma mål
Målgrupperna och metoder skiljer sig åt
En uppgift för alla ”Strategisk användning av offentlig diplomati inom utrikesförvaltningen kan öka genomslaget för svensk utrikespolitik.” Ur Egardts utredning: "Vi ska fortsätta satsa på offentlig och digital diplomati" Övergripande mål Att genom effektiv användning av offentlig diplomati bidra till att uppnå svenska politiska mål och tillvarata svenska intressen. Pilotsatsning 2013 Pilotländer: Brasilien
Egypten
Frankrike
Indien
Japan
Kina
Ryssland
Serbien
Storbritannien
Sydafrika
Turkiet
Tyskland
USA Det öppna Sverige Frihet och säkerhet på nätet
Öppna biståndet
Frihandel och ansvarsfullt företagande Offentlig diplomati under utveckling Frågor? Vägledningen för offentlig diplomati, augusti 2012 Alla chefer och handläggare i utrikesförvaltningen ska känna till hur Sverige arbetar med offentlig diplomati och kunna bedöma när offentlig diplomati kan vara ett relevant arbetssätt i deras verksamhet. Utrikesdepartementet ska arbeta med offentlig diplomati och erbjuda verktyg, rådgivning och kompetensutveckling till enheter och utlandsmyndigheter som ska planera, genomföra och följa upp insatser inom offentlig diplomati. Sveriges utlandsmyndigheter ska vara självklara och relevanta dialogparter för våra målgrupper i utlandet och finnas där de är, på deras villkor. Uppdraget: Utveckla nya arbetssätt för att vässa vår offentliga diplomati Diplomatens roll i framtiden
Gemensamt uppdrag
Öppenhet och dialog
Lära av andra - goda exempel
Arbeta tillsammans Genom effektiv användning av offentlig diplomati kan vi gemensamt bidra till att uppnå svenska politiska mål och tillvarata svenska intressen. Fler välkomna 2. 3. Det bidrar samtidigt till kunskap, förståelse och engagemang för Sverige i utlandet. Enskilda individer har idag egna verktyg för påverkan och relationer... Work in progress... 1. ...verktyg som är mer kraftfulla än de som stora organisationer och regeringar hade för 5-10 år sedan Satsningar och erfarenheter 9 av 10 frågor till PIK handlar om
nya digitala kanaler Dela erfarenhter, utbilda, coacha Delegerat ansvar Huvudbudskap från Stockholm - lokalanpassning för genomslag
Full transcript