Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Y7: U5.4 - 5.6

Għaliex il-Ħażen
by

.d. .c.

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Y7: U5.4 - 5.6

Skont l-Iżlam
Tbatija ġejja meta l-bniedem jinsa' lil Alla
Tbatija sservi biex wieħed jitgħallem
Tbatija hi parti mill-ħajja
Tbatija = Mument ta' Prova
Il-Musulmani jemmnu li Alla qatt ma jitlob minn xi ħadd aktar milli dan jiflaħ
Min-naħa l-oħra kulħadd għandu jagħmel ħiltu biex itaffi t-tbatija tal-oħrajn billi jgħinhom mill-aħjar li jista'.
"Zakat"
Mit-Testment il-Qadim
Inti qatt ħassejt li minkejja li tipprova tgħix tajjeb u titlob lil Alla, ikun hemm ħaddieħor li qisu ma jagħtix kas u xorta jmur aħjar minnek?
Anke fil-Bibbja nsibu lil min jilmenta ma' Alla fuq dak li fid-dinja jidher li mhux ġust.
"Il-ħżiena jimxu l-quddiem...m'għandhom taħbit bħall-bnedmin tad-dinja; mhumiex imsawtin ma' wlied Adam."
Alla = TAJJEB + ĦANIN
Ħażen = Dnub
Il-bniedem ma kienx maħluq biex ibati.
Imma meta l-bniedem għażel li ma jobdix lil Alla u tbiegħed mill-għajn tal-ħajja u l-ferħ veru.
Awtomatikament daħħal it-tbatija f'ħajtu.
Fil-Bibbja naraw li aktar ma l-bniedem jidneb aktar tiżdied it-tbatija. Bħal meta l-Lhud ċaħdu lil Alla biex bdew jaduraw allat foloz.
Għax għazlu li jkunu 'l bogħod minn Alla ma baqgħux poplu magħqud u għalhekk popli oħra rebħulhom u spiċċaw eżiljati.
Iżda, daqskemm il-poplu ta' Alla tgħallem li t-tbatija hi frott id-dnub, hekk ukoll tgħallem li Alla jibqa' dejjem preżenti u lest biex isalvah.
Full transcript