Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Сэдэв:5 настай хүүхдийн байгалийн зураг зурах чадварт хийсэн

No description
by

on 2 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэдэв:5 настай хүүхдийн байгалийн зураг зурах чадварт хийсэн

Судалгааны арга:
• Туршилтын арга
• Ажиглалтын арга
• Математик статистик боловсруулалтын арга

Түлхүүр үг:
Байгалийн зураг,
зурах, сараачих, өнгө будаг
Сэдэв:5 настай хүүхдийн байгалийн зураг зурах чадварт хийсэн судалгаа
Илтгэгч:-ГЭБДС - БСАЗ тэнхим
СӨБ-ийн дидактикийн багш
Б.Түвшинжаргал


Үндэслэл: Цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн хүүхэд юмс үзэгдлийг тусгай болон ерөнхий шинж чанараар нь задлан шинжлэх, нэгтгэх дүгнэх оюуны дүгнэлт хийх чадвартай болсон байдаг.
Иймд 5 настай хүүхдийн байгалийн зураг зурах чадварт судалгаа хийн тэдний зурах чадварыг үнэлэх зорилгоор энэхүү сэдвийг сонгон авлаа.
Зорилго:
5 настай хүүхдийн байгалийн зураг зурах чадварыг судлах
Таамаглал:
5 настай хотын төвийн болон захын хороололын хүүхдүүдийн байгалийн зураг зурах чадвар өөр байх ба хотын зах гэр хороололын хүүхдүүдийн зурах чадвар хотын төвийн хүүхдүүдээс сайн.
ХҮҮХДИЙН ЗУРАГ ЗУРАХ АНХНЫ АЛХАМУУД
Хүний хөгжлийн суурь үндэс нь хүүхэд нас юм. Хүүхдийн зураг дүрслэл нь дотоод ертөнцөө нээж байдаг нэг ёсны хэл учраас тэрхүү зураг дүрслэлийн хөгжлийн зүй тогтол, үе шатууд нь олон судлаачдын сонирхлыг татаж байсан байна.
2 наснаас эхлэнэ.
Тохиолдлын тэмдэглээ

Өөрийн зурагтаа нэр өгдөг болно

Дүрслэхүйн өмнөх үе

1 дэх нь
Шувууны мөр шиг муруй сараачилт
2 дахь нь
Тайлбарлалын үе
/2-3 нас/,

Дүрслэхүйн үе

Бүдүүвч дүрслэлийн үе
(4-5 нас)

Туршлага дээрээ тулгуурлан зурна

Судлаач Ж.Батдэлгэр сургуулийн өмнөх насны монгол хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг судлах явцдаа тэдний сэтгэцийн процессийн хөгжилд зурж дүрслэх үйл ажиллагааны нөлөөллийг авч үзсэн бол судлаач Д.Дашхүү монгол хүүхэд тэр дундаа сургуулийн өмнөх 3-6 насны хүүхдийн зурж дүрслэх үйл ажиллагааны хөгжил, онцлог, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлоод "Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг тэдний гарвал шинж, дүрслэх сэтгэлгээний онцлог, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлтэй нь уялдуулан хөгжүүлбэл дотоод оюун сэтгэлгээ бүтээлчээр, чөлөөтэй илэрхийлэх, улмаар гоо сайхны мэдрэмж хөгжиж төлөвших суурь тавигдана." гэж дүгнэжээ.
Дээрх судалгаанаас үзэхэд хотын захын хороололын хүүхдүүдийн зурсан зураг төвийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн зурсан зурагнаас:

1. Хотын зах гэр хороололд амьдарч буй хүүхдүүдийн зургийн өнгө дүрслэлт сайн байгалийн олон үзэгдлүүдээс дүрслэн зурахыг оролдсон бөгөөд монгол гэр, усны шувуу, мод цэцэг өвс ногоог мал ахуйтай нь баяжуулан дүрслэжээ.
2. Хотын төвийн орон сууцанд амьдардаг хүүхдүүд байгалийн зураг зурах чадвар нь хотын захын гэр хороололд амьдарч буй хүүхдүүдийнхээс дутуу хөгжсөн байгаа нь /монгол гэр, уул, үүл, мод амьтадыг баяжуулан зураагүйгээс үзэхэд хүүхэд өөртөө ойр байдаг зүйлсийг илүү дүрслэн зурдаг болох нь ажиглагдлаа.

Дүгнэлт:
5 настай хүүхдийн байгалийн зураг зурах чадварт хийсэн судалгаа

Судалгаанд хотын захын 12 хүүхэд хотын төвийн 12 нийт 24 хүүхдийн зурсан байгалийн зурагт анализ хийв.

Судалгаа
Өнгө зохицол
Байгалийн үзэгдэлүүд
Цаасны орон зайн байрлал
Нэмэлт баяжилт
Дүрслэх чадвар
1- үзүүлэлтийн үнэлгээний шалгуур /хэдэн төрлийн өнгө ашигласан байдлыг үнэлэхдээ 6 дээш өнгө ашигласан тохиолдолд /6 оноо/ өгч 6-аас доош өнгө ашигласан бол түүний тоогоор оноог өгөв. Энэ насны хүүхдүүд нь 12 өнгийг нэрлэн, ялгах, түүнийгээ зурахдаа ашиглаж чаддаг болсон байдаг.
2-р үзүүлэлтийн шалгуур: Нар, үүл, хур тунадас, уул, мод, өвс, цэцэг, амьтад эдгээрийг дүрслэж чадсан бол /8 оноо/ өгөв. Түүнээс цөөн тоогоор дүрсэлсэн бол түүний тоогоор оноог өгөх
3-р үзүүлэлтийн шалгуур: Цаасны орон зайн баримжааг зурахдаа хир тохируулсан байдлыг нийтдээ /2 оноо/-р үнэлэв. Орон зайгаа гүйцэт ашиглаж чадаагүй тохиолдолд 1оноог хасаж 0,1 гэсэн үнэлгээгээр үнэлэх
Нэмэлт баяжилт хийсэн эсэхэд 0 - 2 оноо/-р үнэлж баяжилт хийсэн дүрс бүхэнд 1 оноог өгнө.
Зурж дүрсэлж буй зүйлс нь ойлгомжтой зурсан тохиолдолд /0 - 2 оноо/-р үнэлэв.

Цаашид дэвшүүлж буй санаа.
5 настай хүүхдүүдийн зураг зурах хүсэл сонирхолыг төрүүлэхүйц:
• Будгийн хэрэгсэлүүд
• Байр талбай зэргийг бэлтгэж өгөх нь зүйтэй.
Байгалийн зураг зурахад тэднийг
• Байгалийн сайханд авч явах, байгальд илүү ойр байлгах
• Музей үзвэр үзэх
• Зурагтай ном, сэтгүүл үзэх
• Өдөр бүрийн зугаалгын үйл ажиллагааг тогтмол чанартай зохион байгуулах нь зүйтэй.

Дээрх үйл ажиллагаагаар бага насны хүүхдийн танин мэдэх чадвар, байгалийн зураг зурах төсөөлөл нэмэгдэнэ.

Ном зүй
1. Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт УБ 2011 он
2. Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандартын зөвлөмж УБ 2012 он
3. Болор О. Зураг зурах анхны алхамууд УБ 2012 он
4. Гандолгор Ш. Дүрслэх урлаг заах арга зүй УБ 1985 он
5. СӨБ-ын тухай хууль УБ 2004 он
6. СӨБ-ын Цөм хөтөлбөр УБ 2000 он

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Чингэлтэй дүүргийн 103-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн зурсан зурагт хийсэн судалгаа


Чингэлтэй дүүргийн 103-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн зурсан зурагт хийсэн судалгаа


Чингэлтэй дүүргийн 33 -р цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн зурсан зурагт хийсэн судалгаа


103-р цэцэрлэг
33 -р цэцэрлэг
83%
67%
68%
53%
Full transcript