Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El Fili Kabanata 35-36

No description
by

Alyssa Uy

on 7 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El Fili Kabanata 35-36

El Filibusterismo
Kabanata 35 at 36
Alyssa Uy at Aaron Tiu Kabanata 35: Ang Piging Talasalitaan: 1. pumanhik- umakyat
Pumanhik na ang mga panauhin sa bahay nang malamang nakahanda na ang mga pagkain.

2. nagbabantulot- nag-aalinlangan
Huminto ang ina sa paanan ng hagdanan
na tila nagbabantulot ngunit sa huli ay umakyat rin siya upang makausap ang kanyang anak.
3. panibugho- inggit, selos
Ang kanyang panibugho ay naging
dahilan ng pagkasira ng lahat ng
kanyang mga plano.

4. lumagpak- bumagsak, nahulog
Lumagpak sa basurahan ang kanyang
inumin dahil hindi niya ito
hinawakang mabuti.
Dahil sa pagtatakbuhan ng mga bata ay nagbuwal ang mga baso sa lamesa. 5. nagbuwal-nabagsak
1. Basilio- may pusong makatao ngunit tuluyang nabulag sa mga masasamang pangyayari sa kanyang buhay tulad ng pagkamatay ng kanyang ina't kapatid
- sumama kay Simoun sa kanyang planong paghihiganti
- pinilit si Isaganing umalis sa bahay dahil alam niyang madadamay siya sa pagsabog
Mga Tauhan: Sumisimbolo si Basilio sa mga Pilipinong mapagtimpi. Kung kailan malala na ang lahat ay doon mamumulat ang kanilang mga mata at sisimulang kumilos dahil ang lahat ng tao ay may hangganan. 2. Simoun- ang may planong pasabugin ang buong bahay dahil gusto niyang maghiganti sa mga taong gumawa ng sala laban sa kanya, may maitim na budhi
-wala siyang pakialam sa mga inosenteng taong madadamay sa pagsabog ng bahay Sumisimbolo siya sa mga taong
nabulag ng paghihiganti at sama ng loob. Dahil sa mga naranasan
niyang kasawian, bumalik siya
bilang Simoun upang pagbayaran
ang mga may sala at makuha ang kanyang minimithi 3. Don Timoteo Pelaez
- ama ni Juanito Pelaez
- sumakit ang ilang bahagi ng kanyang katawan dahil sa pagbabati ng mga panauhin at kinakabahan dahil sa inaasahang pagdating ng Kapitan Heneral
Sumisimbolo siya sa mga tao na nagpapahalaga ng katauhan at gustong magpa-angat sa sarili.
4. Kapitan Heneral
-malungkot dahil babalik na siya sa Espanya pagkatapos niyang manungkulan dito sa Pilipinas
-hindi niya sinunod ang payo ni Simoun sapagkat umiilag siya sa kahihiyan
-iba na ang titig at pagbati sa kanya ng mga tao pero sinikap pa rin niyang ngumiti 4. Isagani
-labis na malungkot sa pagpapakasal
ni Paulita Gomez kay Juanito Pelaez
-ang humagis ng lampara sa ilog upang hindi mapahamak si Paulita sa pagsabog
Sumisimbolo siya sa mga taong gagawin ang lahat para sa kanyang minamahal, kahit sariling buhay ay iaalay niya. 5. Pari Salvi
-hinimatay sa pagdiriwang
-siya ang tanging nakakakilala sa lagda ng nasa papel na ipinapasa at ito ay kay Ibarra
Sinisimbolo niya ang mga taong nagbabanal-banalan lamang. Hindi siya tunay na maka-Diyos dahil sa maraming buhay na kanyang sinira (Ibarra at Maria Clara) BUOD Ikapito ng gabi nang magsisimulang dumating ang mga may paanyaya. Una ang maliliit. Sunod ang palaki sa katayuan sa tungkulin at sa kabuhayan. Lahat ay pinagpupugayan ni Don Timoteo.
Dumating ang bagong kasal. Kasama si Donya Victoria. Batian. Kamayan. Naroon na sina Padre Salvi nguni’t wala pa ang Heneral. Nakaramdam ng pananakit sa ilang bahagi ng katawan si Don Timeteo nguni’t di siya
makaalis sapagkat wala pa ang Heneral.

Dumating na rin ang heneral. Nawala ang mga dinaramdam ni Don Timoteo.
Si Basilio ay nasa harap ng bahay at pinapanood ang mga nagdaratingan.
Naawa siya sa mga inakala niyang mga walang malay na mamamatay roon.
Naiisip na bigyan ng babala ang mga iyon. Nguni’t siyang pagdating ng sasakyan nina Padre Slavi at Padre Irene. Nagbago siya
ng isip.
"Hindi ako dapat magmalabis sa pagtitiwalang inilagak sa akin. Ako’y may utang na loob sa kanya (Crisostomo Ibarra) ; sa kanila’y wala. Siya ang humukay ng libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako’y nagpakabuti; pinagsikapan kong magpatawad, ano ang ginawa sa akin? Mangamatay na nga sila. Labis na ang aming pagtitiis," nasabi ni Basilio.
Nakita niya si Simoun, dala ang ilawan. Waring kakila-kilabot ang anyo ni Simoun
na naliligid ng apoy. Parang nag-alinlangan
sa pagpanhik sa hagdan si Simoun, nguni’t nagtuloy rin ito. Nang dumating ang
Kapitan Heneral ay sandaling
nakipag-usap dito at sa ibang naroon ang mag-aalahas. Saka ito nawala sa paningin
ni Basilio.
Namayani na naman ang kabutihang-loob ni Basilio. Nalimot ang ina, ang kapatid, si Huli, ang sariling kaapihan. Ninais niya na iligtas ang mga nasa bahay, nguni’t hinadlangan siya ng mga tanod dahil sa marusing niyang anyo. Namutla si Simoun nang makita si Basilio na iniwan ng tanod-pinto upang magpugay sa mag-aalahas. Matigas ang mukha ni Simoun na tumuloy sa sasakyan at nag-utos: "Sa Eskolta. Bilisan!"
Mabilis ding lumayo si Basilio. Nguni’t may nakita siyang isang lalaking tatanaw-tanaw sa bahay. Si Isagani. Niyaya niya itong lumayo. Marahang itinulak ni Isagani ang kaibigan. Nagpilit si Basilio. "Bakit ako lalayo bukas ay hindi na siya ang dati. " May hapdi ang tinig ni Isagani. Ipinaliwanag ni Basilio ang ukol sa ilawan. Hinila niya si Isagani. Tumutol ito. Mabilis na lumayo si Basilio.
Nakita ni Isagani na nagtungo sa kainan ang mga tao. Naisip niyang sasabog ang bahay kasama si Paulita. Mabilis na nagpasya ito.
Sa loob ay nagkatagpo ang nagpipiging ng isang kaputol na papel na ganito ang nakasulat.
MANE THECEL PHARES
Juan Crisostomo Ibarra
Isa raw biro iyon, ani ni Don Custodio. Patay na raw si Ibarra. Nang makita ni Padre Salvi ang papel at sulat ay namutla ito. Sinabi nitong iyon nga ang lagda ni Ibarra. Saka nahilig sa sandigan ng silya ang kura nanlambot sa takot.
Nagkatinginang takot na takot ang lahat. Tatawag sana ng mga kawal ang Kapitan Heneral. Walang nakita kundi mga utusang di niya kilala. Nagkunwang hindi takot. "Magpapatuloy tayo sa pagkain", aniya. "Huwag intindihin ang isang pagbibiro."
Nguni’t nagsalita si Don Custodio. Ipinalagay kong ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayo ngayong gabi .
Di nakakibo ang lahat. May nagsabi, baka lasunin sila. Binitiwan nila ang mga kubyertos. Lumabo ng ilawan.
Iminungkahi ng Kapitan Heneral kay Padre Irene na itaas ng niya ang mitsa ng ilawan. Biglang may mabilis na pumasok, tinabig ang utusang humadlang, kinuha ang ilawan, itinakbo sa asotea at itinapon sa ilog, May humingi ng rebolber, may magnanakaw raw. Ang anino ay tumalon sa rin sa ilog.
Mahahalagang Pahayag “Ayoko! Ibig kong manatili dito. Ibig kong makita sa huling pagkakataon…
bukas iba na siya!” (Isagani kay Basilio)

Nananaig dito ang pagmamahal ni
Isagani kay Paulita kahit na binalaan
na siya ni Basilio tungkol sa nakaambang panganib. Pinili niyang manatili sa lugar na iyon sapagkat iyon ang huling gabing si Paulita ay magiging isang dalaga.

“Hindi ako taksil. Higit na malaki ang utang ko sa kaniya kaysa sa kanilang lahat. Tiniis ko ang lahat ng ipataw sa akin at ang tanging hiniling ko’y huwag akong pakialaman. Sapat na ang aking pagtitiis!” (Basilio sa sarili)

Dito ipinapakita ni Basilio ang sukdulan o hangganan ng isang tao. Ang pagtitimpi ni Basilio ay nawala na at lumaho kung kaya naubusan na siya ng pasensya. Ipinapahiwatig ni Basilio ang tiyak na pagpanig sa mga balak at plano ni Simoun.
“Ano ba ang pakialam ko? Pabayaang magbayad ang mga mabuti kasama ang mga makasalanan!” (Basilio sa sarili)

Lumabas ang tunay na nararamdaman
ni Basilio sa pahayag na ito. Dahil sa mga kasawiang kanyang naransan sa pagkakabilanggo at sa pagkamatay ng
iniirog niyang si Huli, nagdilim ang
kanyang pananaw at nawala ang
prinsipiyo niya.

Pag-uugnay sa Kasalukuyan Paghihiganti
Ang paghihiganti ni Simoun gamit ang lampara na kapag nagalaw ang pihitan ng mitsa ay siyang magpapasabog ng nitrogliserina na papatay sa lahat ng taong nasa bahay.
Maihahambing ko ang plano niya sa drayber ng bus noong Manila Hostage Crisis. Dahil sa kagustuhan niyang maghiganti ay nakapatay siya ng walong Hongkong Nationals. Labis na Pagmamahal Nang malaman ni Isagani na maaaring sumabog ang lampara at mamatay ang kanyang mahal mula kay Basilio, hindi siya nagdalawang-isip na pumasok sa loob at ibato ang lampara sa ilog. Ginawa niya ang lahat para sa babaeng iniibig.
May mga tao pa rin ngayon ang handang magsakripisyo para sa mga mahal nila, hindi lang sa magkasintahan, kundi pati na rin sa mga magulang, kapatid o kaya'y matalik na kaibigan. ARAL 1. Huwag maging makasarili.
2. Sa kabila ng mga mapapait na
karanasan at sakuna sa buhay, manatili tayong matatag. Ang paghihiganti at kasakiman kailanman ay hindi magpupunyagi.
3. Maging maingat sa iyong mga kilos.
Pag-isipan muna ang isang bagay bago tuluyang gawin.
4. Ang totoong nagmamahal ay handang masaktan at magsakripisyo.

Mga Karagdagang Impormasyon:
Ano ang kahulugan ng Mane Thacel Phares?
Sa Daniel 5:25-28, ang Haring Belshesazzar ay nagdaos ng isang malaswang pagtitipon. Samantalang nagkakatuwa sa kalaswaan ang mga tao ay nakita nila ang isang kamay na buong hiwagang sumulat sa Pader ng "Mane, Mane, Thacel, Upharsin," isang babalang nagsasabing "Tinakdaan na ng Diyos ang Babilonya at
nabibilang na ang araw ng kahariang ito.
Di nagtagal at ang Babilonya ay sinakop ng ibang kaharian at pinaghatian ng mga
Mane at Persiyano.

Sa kabanatang ito, ang pakahulugan
marahil sa isinulat ni Simoun ay:
" Hinukuman na ang paghahari ninyo rito
at kayo ay natagpuang nagkasala at kayo'y nahatulan ng kamatayan."
Bakit si Pari Salvi lamang ang nakakilala sa lagda ni Ibarra?

Siya lamang ang nakakita na ng lagda ni Ibarra-sa sulat ng binata kay Maria Clara
na ibinigay sa kanya ng dalaga bilang
kapalit ng 3 liham ng ina nito kay Padre Damaso. Ito ay kanyang hinuwad sa mga kasulatang nagdawit kay Ibarra sa himagsikang kagagawan nila ni Lucas. Paghihiganti
Dahil sa maraming kasawiang naranasan ni Basilio, napagdesisyunan niyang gumanti kasama ni Simoun. Nawala na ang mabait niyang katauhan.
Kadalasan, dahil sa mga masasamang karanasan ng mga tao sa kanilang buhay, nagnanais silang maghiganti. Nagdidilim ang kanilang mga paningin at nagiging maitim ang kanilang mga budhi. Isa ito sa mga dahilan ng patuloy na pagdami ng mga tulisan sa bansa. Kabanata 36
Ang Kagipitan ni Ben Zayb Talasalitaan:
1. entreswelo- mesanin; silid na mas
mababa sa pangalawang palapag
Nasa entreswelo ng aming bahay
nakalagay ang aming mga mahahalagang gamit.
2. kaliksihan- kahusayan; kagalingan
Ang ating bansa ay umuunlad dahil sa kaliksihan ni pangulong Noynoy Aquino na pangunahan ang Pilipinas.
3. mabalasik- mabangis, malupitAng mga pating ay kinakatakutan ng maraming tao dahil sila ay mabalasik.
4. kaligaligan- kaguluhanAng bansang Syria ay nasa kaligaligan dahil maraming namamatay sa digmaan nila ngayon.
5. binabalangkas- pinaplanoBinabalangkas ni Barrack Obama na tumakbo ulit bilang pangulo sa susunod na eleksyon.

6. kabulaan- kasinungalingan
Ang bawat kabulaanang sinasabi mo ay nakakasira ng tiwala ng mga tao sa iyo.
7. pagkakalihis- pagkakamali, di-tuwid
Hindi tayo dapat madismaya sa ating mga pagkakalihis, bagkos matuto tayong bumangon at tayo ay maging optimistiko.
8. parunggit- pasaring, parinig; libakPuro parunggit ang natanggap ng kanyang mga magulang kahit na binigyan na nila ang kanilang anak ng mabuting edukasyon.

1. Ben Zayb
- isa siyang manunulat
-Pinapalabas niya na sa
kanyang mga sinusulat na makapangyarihan at dakila ang mga
Kastila.
-Nakaramdam ng sakit nang hindi pumayag ang Kapitan Heneral na ilabas ang kanyang isinulat ukol sa
nangyari noong gabing iyon.
2. Kapitan Heneral
- nagmukhang bayani dahil sa
mga isinulat ni Ben Zayb
- ipinagbawal niya ang pagbanggit
ng anu man ukol sa pangyayari sa
kasalan
3. Matanlawin
- siya ay si Kabesang Tales
- isang tulisang nadakip
4. Pari Camorra
- pinarusahan dahil sa kanyang mga ginawa sa Tiani
-may sugat sa kamay at bukol sa ulo dahil sa kanyang pagkakahandusay- nagkaroon siya ng pagtatalo kay Ben Zayb
5. Isang Kastila
- matangkad, kayumanggi at maputi ang buhok- namumuno sa isang pangkat na tinipan ang mga tulisan sa Sta. Mesa

6. Don Custodio
- naghanda ng habla laban kay Simoun- dinalaw ni Ben Zayb nung hapon
7. Mga tulisan
- mga nadakip
- inanyayahang sumama sa pangkat upan sumalakay sa kumbento at mga bahay ng mamamayan
- naglusob sa mga bahay
-pahingan ng mga prayle- limang libo ang kanilang natangay

BUOD:
Mula sa bahay ni Kapitan Tiyago, si Ben Zayb ay dali-daling pumunta sa kanyang bahay upang magsulat ukol sa nangyari sa kasal. Puro kasinungalingan ang mga sinulat ni Ben Zayb sa kanyang salaysay. Pinalabas niya ang pagkabayani ng Kapitan Heneral at ang katapangan ni Padre Irene. Binago niya ang kwento at pinagmukhang pawang katotohanan lamang ang kanyang mga sinulat. Kinabukasan sa kanyang
pagkamangha ay ibinalik sa kanya ng
patnugot ang kanyang lathala at hindi naimprinta sapagkat ayaw ng Kapitan
Heneral na may lumabas na kahit
anong balita ukol sa nangyari sa
kasalan. Maya maya ay nakatanggap
ng bagong balita si Ben Zayb na
pwede niyang maisulat at malathala.

Habang nasa daan pa lamang si
Ben Zayb, pinaplano na niya ang susulating paglalarawan sa paglalaban. Ang balitang isusulat
niya sa kanyang lathalain
ay idadagdag pa niya ng kung
anu-anong mga salita para kapag nabasa ng mga mambabasa ang kanyang lathalain, masasabi
nilang isang magaling na
manunulat si Ben Zayb. Nang dumating si Ben Zayb sa lugar,
nalaman niyang ang paring nasugatan ay si Pari Camorra. Mayroon lamang siyang maliit na sugat sa kamay at pasa sa ulo. Tatlo rin lamang ang mga tulisan at itak lamang ang
kanilang sandata. Limang libong piso
lamang rin ang kanilang ninakawan.
Sinabi ni Ben Zayb kay Pari Camorra na kailangang magmukhang marami ang mga tulisan. Ayaw niyang masira ang balitang isusulat niya. Samantala, ang mga tulisan ay nadakip.
Ang isa sa kanila ay si Matanlawin. Pinamumunuhan sila ng isang kastila. Inanyaya sila ng kastila na looban ang mga kumbento at ang mayayaman. Utos iyon ng Kapitan Heneral sa kastila. Ang kastila iyon
ay matalik ng kaibigan ng Kapitan Heneral. Sila raw ay tutulungan ng mga kawal kaya wala dapat silang ikatakutan. Isang katlong bahagi ng masasamsam ang ibibigay sa
kanila. Ang hudyat ay isang na putok. Walang naman nangyaring putok. Inakala ng mga tulisan na sila ay nilinlang. Umatras ang
mga ibang tulisan. Ipinangako nilang maghihiganti sila sa naturang kastila dahil niloko lamang sila. Tatlo na lamang ang
mga tulisan na nagpasyang manloob.
Sinabi ngmga tulisan na ang may pakana ng lahat ay isang lalaking kamukha ni Simoun sa kanilang pagkakalarawan.
Noong una ay hindi makapaniwala ang mga maykapangyarihan at mga pari, pero nung napansing nawawala nga si Simoun ay naniwala na din sila at siya ay ipinahahanap sa mga guardia sibil.  Nguni’t si Simoun ay hindi matagpuan sa bahay niya . Maraming bala at pulbura roon. Si Don Custodio ay naghanda ng habla laban kay Simoun. Mabilis na kumalat ang balita ukol sa mag-aalahas. Marami ang hindi makapaniwala. Dinalaw ni Ben Zayb si Don Custodio nung hapon. May binulong na mga salita si Don Custodio kay Ben Zayb. Namutla si Ben Zayb.

Mahahalagang Pahayag
1. “…gawing marami ang mga tulisan…”
Ipinapakita dito ang kawalan ng katapatan sa pagbabalita. Ang isang mamamahayag ay dapat maging tunay at totoo sa kanyang mga ipinapahayag na balita.

2. “Babanggitin niya ang relihiyon, ang pananampalatay at pananalig, ang tugtog ng mga kampana at ang malaking utang ng loob ng mga indiyo sa mga prayle. Kapag nabasa ng mga dalaga ang kanyang lathalain ay sasabihin nilang “Si Ben Zayb ay kasimbangis ng leon at malambot naman ang pusong kagaya ng isang tupa.”
Ipinapakita dito na si Ben Zayb ay paligoy-ligoy sa kanyang mga lathalain. Dinadagdagan niya ang balita ng mga makukulay na salita para magmukha siyang isang magaling na mamamahayag.
Pag-uugnay sa Kasalukuyan 1. El Filibusterismo
Sumama ang loob ni Ben Zayb nung hindi pumayag ang
Kapitan Heneral na maiprinta ang kanyang mga isinulat.
Si Ben Zayb ay isang manunulat na “bias”. Ang mga balita ay hinahaluan niya ng sarili niyang mga haka-haka. Hindi ito
pawang katotohanan. Lagi niya ring ginagawang bida ang
mga Kastila sa kanyang mga isinusulat.

Kasalukuyan
Ngayon, wala na ang pagiging “bias” sa mga balita.
Ipinapakita na ng mga mamamahayag ang magkaibang
panig ng kwento. Pawang katotohanan lamang ang
ibinabalita. Ang mga balita ngayon ay walang kinikilingan,
walang pinoprotektahan, at walang kasinungalingan.
2. El Filibusterismo
Inanyaya ng naturang Kastila ang mga tulisan na looban ang kumbento at sumalakay sa mga bahay ng mga mayayaman.
Kasalukuyan
Mayroon pa ring mga tagong grupo ng mga kriminal/masasamang tao na patuloy na gumagawa ng mga masasamang bagay katulad ng ilegal na pagbebenta ng mga drugs at armas, pagnanakaw, pag”kidnap” at pagrerebelde sa pamahalaan.
ARAL: 1. Huwag tayo maging “bias”.
2. Maging totoo sa paglalahad
ng mga balita.
3. Huwag bastang maniwala sa
kahit kaninung tao lalo na
kapag hindi mo ito kilala.
4. Tumupad ng usapan at
pangako. 3. “Siya nga ba? At ang mga brilyante?”
Ipinapakita dito na padami na ng padami ang mga kaalaman ng mga
Kastila tungkol kay Simoun. Malapit
nang mabunyag ang totoong
katauhan ni Simoun. Magkakaroon
na ng masmalaking gulo.
Sumisimbolo siya sa mga
taong makasarili at sakim sa kapangyarihan. Sa huli ay magsisisi rin sila sa kanilang mga ginawa.
Full transcript