Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DÜNYADAKİ GÖÇLER

No description
by

Izel Ozturk

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DÜNYADAKİ GÖÇLER

DÜNYADAKİ GÖÇLER,
GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

GÖÇ VE GÖÇLERİN NEDENLERİ
İnsanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları yeri geçici ya da sürekli olarak terk etmeleri hareketine göç denir.
Göç olgusunun ortaya çıkısı tarihin ilk çağlarından Paelotik Çağ'a kadar gider.Bu dönemde avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdüren insanlar,yeterli besin bulamayınca göç etmek zorunda kalmışlardır.O dönemden günümüze kadar göç hareketleri farklı boyutlar kazanmış ve bazı dönemlerde de yoğunlaşarak günümüze kadar sürmüştür.
Göçün Mekansal Etkileri
Göç hareketleri sonucunda gerek yoğun göç alan merkezlerde,gerekse göç veren merkezlerde nüfusun artması veya azalmasına bağlı olarak birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır.Göç alan yerleşim alanlarında,
Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalır,
Çevre kirliliği artar,
Yaşanan konut sıkıntısı ile birlikte gecekondulaşma artar,
Belediye hizmetleri yetersiz kalır,
Trafik sorunları yaşanır,
Yerleşim alanı oluşturmak için orman alanları tahrip edilir,
Altyapı hizmetleri yetersiz kalır,
Kültürel farklılık artar,
Sanayi tesisleri şehrin içinde kalır,
Çarpık kentleşme görülür.
Göç veren yerleşim alanlarında,
Nüfus miktarı azalır,
Tarım alanlarının bir kısmı boş kalır ve tarımsal üretim azalır,
Göç ekonomik amaçlı yapıldığı için çoğunlukla erkek nüfus göç eder ve göç veren yerde erkek nüfus oranı azalırken,kadın nüfus oranı artar,
Kırsal kesime yapılan yatırımlar verimsizleşir.
Yeni yerlere ulaşan insanlar,bu alanlarda daha önce yaşayan toplulukları da göç etmeye zorlamış ve bu göç hareketinin etkileri Avrupa kıtasına kadar ulaşmıştır.
Kitlesel olan bu göç hareketi tarihte İlk Çağ'ın kapanması,Orta Çağ'ın ise başlangıç tarihi olarak önem taşır.
Kavimler Göçü özellikle Avrupa kıtasının etnik yapısını tamamen değiştirmiştir.Yeni gelen kavimlerin eski kavimlerle karışması sonucunda bugunkü Avrupa ülkelerinin çoğunun temeli bu zamanda atılmıştır.
Göç,ülke sınırları içinde gerçekleşiyorsa iç göç,ülke sınırları dışında gerçekleşiyorsa dış göç olarak adlandırılır.İç göçler ülkenin nüfus artışına etki etmez.
GÖÇLERİN NEDENLERİ
Doğal Faktörler
Deprem,Volkanizma,Kuraklık,Sel,Heyelan, Erozyon
Sosyal Faktörler
Sağlık,Eğitim,Güvenlik,Gelenekler,Hızlı nüfus artışı,Spor
Ekonomik Faktörler
İş olanakları,Ticaret,Ulaşım,Turizm,Sanayi,
Doğal kaynakların varlığı
Siyasi Faktörler
Sınır değişiklikleri,Savaş,Mübadele,İhtilal,İltica,
Devlet politikaları
TÜRKLERİN ORTA ASYA'DAN GÖÇÜ
Orta Asya'da yaşayan Türkler MÖ 1700'den başlayarak değişik zamanlarda bulundukları bölgeden göç etmişlerdir.İnsanları bu göçlere zorlayan faktörler,
İklim koşullarının değişmesi sonucu meydana gelen kuraklık
Kuraklığa bağlı olarak tarım için elverişli toprakların ve otlakların azalması
Türk boylarının hem kendi hem de yabancı uluslarla yaşadıkları anlaşmazlıklar
Yeni yerler fethetme arzusudur.
KAVİMLER GÖÇÜ
Tarihin en büyük kitlesel göç hareketlerinden biri olan Kavimler Göçü,MS 4.yüzyılın ortalarından itibarenbaşlamıştır.Orta Asya'da sıcaklığın artması,kuraklığın belirginleşmesi ve boylar arası mücadele,insanları daha elverişli yaşam koşullarının bulunduğu bölgelere göç etmeye zorlamıştır.Göç eden insanlar dört farklı yönde hareket etmişlerdir.Güneye gidenler-->Afganistan,Çin ve Hindistan'a
Kuzeye gidenler-->Sibirya'ya
Doğuya gidenler-->Uzakdoğu ülkeleri ve Çin'e,
Batıya gidenler-->Bir kısmı Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'e,bir kısmı ise güneyinden Suriye,Irak,İran,Mısır ve Anadolu'ya ulaşmışlardır.


YENİ DÜNYA KARALARINA GÖÇ
15.yy sonlarında pusulanın kullanılmaya başlanılması,gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması gibi gelişmelerin sonucunda insanlar yeni yerler bulma girişimine yani coğrafi keşiflere başlamıştır.
Yeni Dünya karalarının bulunması ile Avrupa'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya yoğun bir göç hareketi başlamıştır.
Yeni Dünya karalarına olan göçlerin başlıca nedenleri,
Siyasi baskılardan kaçmak
Zengin olmak
Ham madde kaynakları sağlamak
Dini inançları özgürce yaşamak
Macera arayışıdır.

Mübadele Göçü
Bir anlaşmanın maddelerine bağlı olarak,iki ülke nüfusunun karşılıklı olarak yer değiştirmesi olan zorunlu göçe mübadele denir.
Beyin Göçü
Bir ülkede yaşayan iyi eğitim görmüş bilim insanı,natçı,mühendis,doktor gibi vasıflı elemanların birtakım imkansızlıklar nedeniyle daha gelişmiş ülkelere göç etmesidir.
İşçi Göçleri
Ekonomik açıdan az gelişmiş ülkelerde iş olanaklarının kısıtlı olması,insanların geçimlerini sağlayabilmek için başka ülkelere göç etmesine yol açmıştır.II. Dünya Savaşı sonrasında genç nüfuslarının önemli bir bölümünü yitiren Avrupa ülkeleri,bozulan ekonomilerini düzeltmek için kalkınma planları yapmış,yetersiz gelen iş gücü ihtiyaçlarını ise diğer ülkelerden karşılamak zorunda kalmışlardır.
Doğal Afetlere Bağlı Göçler
Deprem,volkanizma,heyelan,kuraklık,sel ve taşkın gibi doğal afetler bazen öenmli yıkımlara yol açarlar ve bu doğal afetlerden zarar gören insanlar zorunlu olarak başka bölgelere göç ederler.
İzel ÖZTÜRK
10/F 673
Full transcript