Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dokumentacja działu służby pięter

No description
by

Aldona Kleszczewska

on 18 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dokumentacja działu służby pięter

Dokumentacja działu
służby pięter

opracowała Aldona Kleszczewska
ZS 2 Szczytno

Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402
Sporzadzana w celu:
*zapewnienia właściwego harmonogramu prac porządkowych,
*określenia wykorzystania czasu pracy pracowników,
*podsumowania wykonywanych czynności porządkowych,
*podsumowania wykonywanych czynności kontrolnych,
*zgłoszenia zamówienia na usługi dodatkowe,
* ................................................ .
Dokumenty/formularze:
*miesięczny grafik czasu pracy pracowników (tzw. harmonogram czasu pracy),
*wykaz rewirów,
*wykaz pokoi zajętych,
*wykaz pokoi do sprzątania,
*dzienny raport sprzątania,
*protokoły kontroli prac pokojowych,
*ewidencja współpracy z innymi działami,
*karta gospodarowania kartami/kluczami do pokoi,
*druk zgłoszenia zdarzeń nadzwyczajnych,
*materiały szkoleniowe.
Prowadzona w celu:
*ewidencji posiadanych składników majątkowych (np. wyposażenia pokoi),
*ewidencji materiałów związanych z realizacją funkcji porządkowych.
Dokumenty/formularze:
1. dokumenty przyjęcia i zużycia materiałów:
* fakury zakupu materiałów przyjmowanych na stan,
* druki Rw (wydania materiałów do zużycia),
* kartoteki magazynowe przyjętych materiałów,
2. dokumenty wyposażenia:
* kartoteki magazynowe wyposażenia,
* karta spisu inwentarza,
* księga inwentarzowa,
* protokoły strat,
3. dokumenty ewidencji materiałów:
* ewidencja produktów żywnościowych do minibarów,
* ewidencja bielizny,
* ewidencja galanterii hotelowej,
* ewidencja środków czystości.
Sporządzana w celach:
*ewidencji czasu pracy pracowników,
*zapewnienia właściwej organizacji pracy,
*rozliczeń pracowniczych.
Dokumenty/formularze:
*roczny plan urlopów,
*karty ewidencji pracy pracowników,
*ewidencja przepracowanych godzin nocnych, nadliczbowych,
*lista obecności,
*protokoły odpraw.
Sporządzana w celu:
*uporządkowania i ułatwienia bieżącej komunikacji z gośćmi,
*badania ich satysfakcji,
*ewidencjonowania pozostawionych przedmiotów.
Dokumenty/formularze:
*regulamin hotelowy,
*dokumentacja przedmiotów pozostawionych przez gości,
*druki obciążające gości za korzystanie z minibarów,
*teczki informacyjne,
*ankiety badające satysfakcje gości i oceny jakości usług hotelowych,
*wywieszki klamkowe,
*cennik usług dodatkowych.
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
JEK 1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

Uczeń:
7. przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości,
9. przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia,
10. przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gościa.
Przykładowy harmonogram
pracy pokojowych
Wykaz rewirów
Karta gospodarowania
kluczami
Harmonogram czasu
pracy
Raport służby pięter
Lista kontrolna
inspektora pięter
Karta sprawdzania
pokoju
Karta kontrolna

Karta kontrolna

Karta kontrolna
Ewidencja brudnej
bielizny
Protokół strat
w pokoju
Faktura VAT
Zestawienie zużycia artykułów
żywnościowych z minibarów
Ewidencja brudnej
i czystej bielizny
Plan urlopów
Karta urlopowa
Ewidencja czasu
pracy
Lista obecności
Wywieszki
klamkowe
Wywieszka
do whs
Zawieszka, naklejka,
znaczek ekologiczny
Zamówienie klamkowe
na śniadanie
Protokół rzeczy
znalezionej
Protokół rzeczy
znalezionych
Zlecenie
prania
Kontrolka
minibaru
Formularz rzeczy pozostawionych
przez gościa
Zamówienie śniadania
do pokoju
Ankieta hotelowa
Druk Rw - wydania
materiałów do zużycia
Jakość usług hotelarskich związana jest ze sprawną obsługą gości hotelowych. Podstawowym warunkiem jest właściwa organizacja pracy (w tym przypadku housekeepingu) w połączeniu z jej dokumentowaniem.
Większość formularzy/ druków hotelowych nie ma formy zunifikowanej - hotele mogą je przygotowywać wg własnego uznania i potrzeb. W dobie rozwoju technologii informacyjnej duża ilość dokumentów generowana jest elektronicznie (dzięki odpowiednim programom komputerowym), jednak część druków w dalszym ciągu dostępna jest w wersji papierowej.
Polecenia
1. Przygotuj formularze/dokmenty hotelowej służby pięter. Pogrupuj je na poznane 4 grupy. Wypełnij je wzorcowo.
2. Zaprojektuj wywieszki klamkowe ("
Nie przeszkadzać
", "
Proszę posprzątać pokój
" i dowolną zawieszkę ekologiczną).
3. Które rodzaje dokumentów hotel może wykorzystać w celach promocyjnych? Odpowiedź uzasadnij. Zaprojektuj taki dokument.
4. Opracuj cennik usług obowiązujący w Hotelu 5*
Kleszcz
w Szczytnie.

Grafik sprzątania
pokoi
Bibliografia
1. Hotelarstwo cz.III Działalność recepcji, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
2. Hotelarstwo cz.I Organizacja pracy, tom 1, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
3. Hotelarstwo cz.II Organizacja pracy, tom 2, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
4. W.Drogoń, B.Granecka-Wrzosek, Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP, Warszawa 2013
5. W.Drogoń, Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, Warszawa 2013
6. W.Drogoń, Obsługa gości w recepcji, WSiP, Warszawa 2013
7. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom III Działalność recepcji cz. 1 i 2, Wyd. REA, 2013.
8. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom II Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, Wyd. REA, 2013.
W razie jakichkolwiek uwag dotyczących merytorycznej i edycyjnej strony prezentacji, proszę o kontakt: kleszczewscy@o2.pl .

Będę wdzięczna za ewentualne sugestie i propozycje tematyki kolejnych prezentacji –
Aldona Kleszczewska
Full transcript