Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organisatieontwikkeling opbrengst

No description
by

Gemeente Nijmegen

on 30 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organisatieontwikkeling opbrengst

Verrekenen tussen afd. / progr.
Budgetoverhevelingen: niet zo rigide
Programmabudgetten ontschotten met oog op grote opgaven
Uren schrijven
Handelen niet laten beperken door budget
Offerte schrijven voor andere afdeling

Organisatieontwikkeling

Interne financien
stoppen
behouden
ontwikkelen

Waar gaat samenwerking goed, daarvan leren
Voorbeeld 'slechte' samenwerking benoemen
Jong talent / trainees
Elkaar en elkaars kwaliteiten kennen
Verantwoordelijkheid pakken en geven.
Niet afschuiven
Wie gaat nou waar over en waar vind ik hem/haar? (zoekfunctie iNsite)
Meer projectmatig werken (projectenmachine, agile, lean)
Kennis delen, transparant zijn over procesgang
Hands on aanpak
Elkaars kracht opzoeken en benutten
Samenwerken
Oplossen gebrek aan werkplekken
Meer flexen tussen verdiepingen en gebouwen
Rust en ruimte
Vertrouwen geven
Uitdaging, kans om iets anders te doen
Ruimte en geld voor persoonlijke ontwikkeling
Goede sfeer, informeel
Zakelijk blijven, kritisch op inhoud en tempo
Vrijheid om verwonderingen te delen
Fiat om dingen anders te doen
Vaste aanstelling, minder flex-onzekerheid
Bureaucratie
Veel, lang vergaderen zonder beslissingen
Dikke notities


Werkomgeving
Sturing
Sociale omgang
Houding
Heldere kaders voor regionale samenwerking, nu teveel vormen
Verkennen bij burgers, burgers betrekken bij keuzes
Hou de inwoners in gedachten bij alles wat je doet!
Sturing op wijkniveau versus stad
Goede contacten met inwoners
Onleesbare brieven aan inwoners
Praktische oplossingen voor inwoners
Balans efficiency in de uitvoering versus klantgerichtheid
Als burger belt, neem je op (nakomen afspraken doorverbinden)
Nijmegen(aren)

Onderwerp benaderen vanuit ander domein
(bijv.: armoede vanuit ruimtelijk)
Beleid en uitvoering verbinden over afdelingsgrenzen (bv: Z&I)
Meer contact tussen afdelingen onderling. Gezamenlijke doelen delen, elkaar informeren (o.a. Z&I)
Elkaar meer tegenkomen uit de 'zuilen', keer ergens anders zitten
Integraler werken
We zijn in algemene dienst, niet van een afdeling! Geen eilandjes.
Overmatige sturing op budgetten (gevolg: wij <> zij)
Successen vieren!
Gewoon weer een introductieprogramma!
Meelopen met ander team (o.a. werkplekstages)
Eenheid
Betrek bureauhoofden als belangrijkste schakel
Ga het gesprek aan op de werkvloer
Gooi niet weg wat al goed draait
Leer van niet geslaagde veranderingen in het verleden
Communiceer over veranderingen
(bv. afschaffen programmanagers)
Faciliteer het vertalen van veranderingen naar afdelingen/ bureaus
Fiat om dingen anders te doen
Voer veranderingen consequent door!
Maak een agenda, laat het niet bij enkele bijeenkomsten
Verandering
benodigd
Collegialiteit
Machtsposities (o.b.v. kennis/contacten)
Veroordeling van anderen
Bellen/opzoeken i.p.v. mailen
Verdraagzaam in gesprek blijven
Met elkaar praten i.p.v. over elkaar.
Feedback geven en vragen,
elkaar aanspreken op gedrag
Beter luisteren naar de ander
Vragen stellen, geen 'hokjes' aannemen
Af en toe een compliment
Spiegelgesprekken
Een koers, één mond
Voorbeeldgedrag leidinggevenden
Eenduidige sturingslijn
Keuzes maken in wat we doen en hoe diepgaand (incl. wie).

Laten leiden door de waan van de dag
Werk verbinden aan een opgave.
Het 'grote verhaal'(incl. doelen) vertellen, vertalen naar individu en daarop sturen
Meer zelfsturende teams, minder leidinggevenden
Laat management zich zo min mogelijk met de inhoud bemoeien
Zet beleidsadviseurs samen voor verbinding (bij fysiek ook in uitvoering)
Duidelijk maken wie waarover gaat
Duidelijke taakomschrijving

Onprofessioneel gedrag
Compassie, sociaal, persoonlijk
Passie vanuit de inhoud
Aandacht voor de burger
Vaker eigen werk en samenwerking evalueren
Kritisch blijven op wat je ziet
Dilemma's benoemen, misstanden aankaarten
Eigen initiatief
Onderbuik gevoel volgen
Vasthouden aan oud zeer,
naar verleden blijven kijken
Legenda

Opbrengst medewerkersbijeenkomsten zomer 2018
Bold
= veelgenoemd
Full transcript