Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Obsesif Kompulsif Bozukluk

No description
by

Ahmet Rifat Sahin

on 27 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Obsesif Kompulsif Bozukluk

Double click anywhere & add an idea Panik Bozukluk
(Agorafobili Panik Bozukluk)
(Agorafobisiz Panik Bozukluk)
Agorafobi
Özgül Fobi
Sosyal Fobi
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Akut Stres Bozukluğu
Posttravmatik Stres Bozukluğu A. Obsesyonlar ya da kompulsiyonlar vardır B. Bozukluğun gidişi sırasında bir zaman, kişi, obsesyon ya da kompulsiyonlarının aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul eder Obsesyonlar;
1. İstenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemlerdir.
2.Bunlar sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir
3. Kişi bunlara önem vermemeye ya da bunları baskılamaya ya da başka bir düşünce ya da eylemle etkisizleştirmeye çalışır.
4. Kişi bunları kendi zihninin bir ürünü olarak görür. Kompulsiyonlar;
1. Kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir.
2. Davranışlar ya da zihinsel eylemler, sıkıntıdan kurtulmaya ya da var olan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan olay ya da durumdan korunmaya yöneliktir; ancak bunlar arasında gerçekçi bir ilişki yoktur ya da açıkça aşırı düzeydedir. C. Obsesyon ya da kompulsiyonlar belirgin bir sıkıntıya neden olur, zamanın boşa harcanmasına yol açar ya da kişinin olağan günlük işlerini, mesleki işlevselliğini ya da olağan toplumsal etkinlerini ya da ilişkilerini önemli ölçüde bozar D. Başka bir eksen 1 bozukluğu varsa, obsesyon ya da kompulsiyonların içeriği bununla sınırlı değildir E. Bu bozukluk bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir En sık görülen obsesyonlar:
Bulaşma
Kuşku
Somatik
Simetri
Agresif
Cinsel
Dinsel En sık görülen kompulsiyonlar:
Kontrol etme
Yıkama-yıkanma
Sayma
Sorma-anlatma-dua etme
Simetri ve düzen
Biriktirme Kullanılan Savunma Mekanizmaları
Regresyon (Fiksasyonla birlikte)
İzolasyon
Reaksiyon Formasyon
İptal (yap-boz)
Represyon (kısmi) A. Kişi travmatik bir olayla karşılaşmıştır.
1. Kişi gerçek bir ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayını yaşamış ya da böyle bir olaya tanık olmuştur
2. Kişinin tepkileri arasında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme vardır. B. Travmatik olay sürekli olarak yeniden yaşanır
(En az biri vardır)
1. Sıkıntı verici şekilde olayın yineleyen tarzda anımsanması
2. Olayın sık sık sıkıntı verici şekilde rüyada görülmesi
3. Olay yeniden oluyormuş gibi davranma ya da hissetme
4. Olayı çağrıştıran durumlarda yoğun psikolojik sıkıntı duyma
5. Olayı çağrıştıran durumlarda yoğun fizyolojik tepki gösterme C. Travmaya eşlik etmiş uyaranlardan sürekli kaçınma ve genel tepki gösterme düzeyinde azalma
(En az üçü vardır)
1. Travmaya eşlik etmiş olan düşünce, duygu ve konuşmalardan kaçınma çabaları
2. Travmayı anımsatan etkinlik, yer ve kişilerden uzak durma çabaları
3. Travmanın önemli bir yönünü anımsayamama
4. Önemli etkinliklere karşı ilginin ya da bunlara katılımın belirgin olarak azalması
5. İnsanlardan uzaklaşma ya da yabancılaşma duyguları
6. Duygulanımda kısıtlılık
7.Bir geleceği kalmadığı duygusunu taşıma D. Artmış uyarılmışlık semptomlarının sürekli olması
(En az ikisi vardır)
1. Uykuya dalmakta ya da sürdürmede zorluk
2. İrritabilite ya da öfke patlamaları
3. Konsantrasyon güçlüğü
4. Hipervijilans
5. Aşırı irkilme tepkisi gösterme E. Bu bozukluk bir aydan uzun sürer F. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur Belirtilmeli:
AKUT: Semptomlar üç aydan daha kısa
KRONİK: Semptomlar üç ay ya da daha uzun
Varsa belirtilmeli:
GECİKMELİ BAŞLANGIÇLI: Olaydan en az altı ay sonra başlamışsa POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ANKSİYETE BOZUKLUKLARI AKUT STRES BOZUKLUĞU A. Kişi travmatik bir olayla karşılaşmıştır.
1. Kişi gerçek bir ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayını yaşamış ya da böyle bir olaya tanık olmuştur
2. Kişinin tepkileri arasında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme vardır. B. Sıkıntı doğuran olayı yaşarken ya da bu olayı yaşadıktan sonra kişide aşağıdaki dissosiyatif semptomlardan en az üçü bulunur
1. Öznel uyuşukluk, dalgınlık ya da duygusal tepkisizlik
2. Çevrede olup bitenlerin farkına varma düzeyinde azalma
3. Derealizasyon
4. Depersonalizasyon
5. Dissosiyatif amnezi C. Travmatik olay sürekli yeniden yaşanır D. Olayı anımsatan uyaranlardan belirgin kaçınma E. Belirgin anksiyete ya da artmış uyarılmışlık semptomları F. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur G. Bu bozukluk en az 2 gün, en fazla 4 hafta sürer ve travmatik olaydan sonraki 4 hafta içinde ortaya çıkar Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi
1. Farmakolojik tedavi
2. Psikoterapi
Sistematik desensitizasyon
İn vivo exposure- response prevention Stres Bozukluklarının Tedavisi
1. Farmakolojik tedavi
2. Psikoterapi
Akut dönemde krizin değerlendirilmesi
Olayla ilgili yaşantı üzerine odaklanan bireysel psikoterapi
Grup terapisi http://prezi.com/mbiluaayjmck/obsesif-kompulsif-bozukluk/
Full transcript