Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Donnergymnasiet Informationsmöte

No description
by

Jonas Nilsson

on 30 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Donnergymnasiet InformationsmöteA Uppnått kunskapskrav för A, C och E

B Uppnått kunskapskraven för C och till övervägande del för A

C Uppnått kunskapskraven för C och E

D Uppnått kunskapskraven för E och till övervägande del för C

E Uppnått kunskapskraven för E

F Ännu inte uppnått kunskapskraven för E
Examensmål
Program
Kurser 50p/100p
BEDÖMNING
Kunskapskrav Svenska 1 (skrivande)
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt
till viss del
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer for språkriktighet.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet,
och språket ar varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga
och väldisponerade
samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer for språkriktghet,
och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Historia 1b (koppling historia och framtid)
...Dessutom kan eleven dra några
enkla
slutsatser
om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha for betydelse for framtiden.
...Dessutom kan eleven dra
några välgrundade
slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
...Dessutom kan eleven dra
några välgrundade och nyanserade
slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha for betydelse for framtiden.
E
C
A
E
C
A
Gymnasieexamen 2500p
Demokratisk värdegrund
Kunskaper/Förmågor
Personlig utveckling
Vi ser på elever som rikt sammansatta människor med många och olika behov.
De söker kunskap om världen och sig själva och behöver olika sorters stimulans
för att utveckla hela sin förmåga.

Donnergymnasiet en skola för lärande och skapande
en plats där man blir sedd
och i det mötet
ser något man inte visste fanns
gör något man inte visste man kunde
blir något man inte visste man var.

Undervisning
Mentorskap
Aktiviteter

En plats där alla blir respekterade för den man är, där man känner sig trygg och trivs.
Tillsammans tar vi ansvar för skolan och varandra så att alla har möjlighet till positiva relationer. Genom dessa relationer når vi längre i både kunskapsutveckling och personlig utveckling.

Alla har möjlighet att påverka, både formella beslut på skolan men också vad som sker i klassrummet. Det betyder att alla har möjlighet att påverka det egna lärandet och lärsituationen som helhet. Genom detta medskapande föder vi både kreativitet och utveckling.

God kommunikation är en förutsättning för att kunna ta vara på varandras olikheter, erfarenheter och kunskaper. Vi använder också kommunikation för att förstå, hantera och stödja varandra genom olika situationer i livet, tillfälliga eller permanenta.Kunskap uppstår i ett socialt sammanhang, där vi är aktiva i vår lärprocess och förstår innehållet utifrån tidigare erfarenheter. En sådan varierad undervisning ökar möjligheten att utveckla flera förmågor. Kunskaper skall också kunna sättas i ett större sammanhang och lätt kopplas till livet utanför skolan.
KUNSKAPANDE
genom variation
KOMMUNIKATION
en förutsättning för lärande
MEDSKAPANDE
leder till kreativitet och utveckling
ÖMSESIDIG RESPEKT
i alla relationer
Onsdagar
Examinationer
Dagliga möten
LÄRANDEVERKTYG
KUNSKAPANDE
KOMMUNIKATION
MEDSKAPANDE
ÖMSESIDIG RESPEKT
LÄRANDEVERKTYG
Full transcript