Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Incidenten met radioactieve stoffen

Basiskennis brandweer voor incidentbestrijding RA
by

Cleme Wermers

on 22 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Incidenten met radioactieve stoffen

Incidenten met radioactieve stoffen
Inhoud

Soorten straling
Etikettering
Bestraling/besmetting
Grootheden
Dosis(tempo)limieten
Meten Ados/Automess
Kwadratenregel
Stralingsschade
Werkwijze inzet RA
Oefening
Soorten straling

Alfa Papier
Bèta Aluminium
Gamma Lood

Röntgen Uitschakelen
toestel
Bestraling/besmetting

Gesloten bron: stralingsgevaar
Open bron: stralings- en besmettingsgevaar


Besmetting: inwendig en/of uitwendig
Grootheden

Sv: Sievert (biologische schade)
Gy: Gray (straling)

Bij Gamma-straling hebben Sv en Gy dezelfde waarde.

Micro
Mili
Dosis(tempo)limieten

25 micro Sv/hr (alarmering Automess)
BV
2 mili Sv
BV - mag redding aanvangen i.o.m. OvD
OvD/SD niv. 5
250 mili Sv - voorkomen grote materiële schade
OvD én SD niv.3
750 mili Sv - zinvol LRH
Ovd én SD niv. 3
Meten Ados

A
larm
DOS
ismeter
Meet Gamma-straling (Alfa- en Bèta-straling kan overigens ook niet door uitrukkleding heen komen)
Gaat in alarm bij:
Dosis: 2 mSv
Dosistempo: 30 micro Sv/hr (terugtrekken en overschrijding melden!)

Onder uitrukkleding dragen
Altijd vóór inzet beginwaarde noteren óf op 0 zetten
Automess

Meet Gamma-straling
Voor Alfa en Bèta-straling is speciale sonde nodig

Gaat in alarm bij:
Dosis: 2 mSv
Dosistempo: 25 micro Sv/hr
Inschakelen:
1 maal op knop drukken en er verschijnt eerst:
8.8.8.8. LCD-test
Baterijspanning (pieptoon bij ten minste 6,5 volt)
Totale Dosis

Uitschakelen:
Knop ingedrukt blijven houden tot functie UIT verschijnt
Knop loslaten
2 maal snel indrukken
Knoppen
Aan/uit
Aan: 1 maal drukken
Uit: 2 maal drukken binnen 3 seconden (in dosistempo-functie)
Signaal
Om eenmaal gegeven alarmsignaal af te zetten
Verlichting
Functieoproep
Zie achterzijde Automess
Kwadratenregel

D1 X A1 (2) = D2 X A2 (2)
Uitkomst 1 : A2 (2) = D2

Voorbeeld:
25 micro Sv/hr bij 10 meter
Hoeveel Sv/hr bij 5 meter?
25 x 10 (2) = ? x 5 (2)
25 x 100 = ? x 25
2500 = ? x 25
2500 : 25 = 100 micro Sv/hr

2000 (max. dosis) : 100 = 20 uur

Oftewel bij Gamma-straling:
Afstand 2x zo klein = 4x meer dosis

Stralingsschade in Sv aan lichaam (1Sv = 1000 mili Sv)

0,2 - 1 Geen ziekteverschijnselen; vermindering van witte bloedlichaampjes
1-2: Verminderde weerstand, vermoeidheid, braken, diarree. Herstel na enkele weken
2-3: Ernstige stralingsziekte door beschadiging van o.a. beenmerg
3-4: Ernstige stralingsziekte. Sterftekans ten hoogste 50% binnen een maand zonder
medische behandeling
4-10: Beenmergsyndroom. In nagenoem alle gevallen sterfte binnen een maand
10-50: Maag-darm syndroom. Sterfte binnen een week
>50: Centraal zenuwstelselsyndroom. Sterfte binnen enkele uren tot dagen
Werkwijze inzet RA

Uitgangsprincipe:
ALARA: as low as reasonably achievable
(Zo laag als aannemelijk uitvoerbaar)

ATA
Afstand
Tijd
Afscherming
Etikettering

Gevarenklasse 7
Komen niet voor als bijkomend gevaar (37), maar kunnen wel bijkomend gevaar hebben (73).

3 klassen m.b.t. etiketten (mate van straling aan buitenkant verpakking):
I: 0,005 mSv/h
II: 0,5 mSv/h
III: 2 mSv/h

Geen chemiekaarten / 4 algemene ERIC-kaarten (7-01 t/m 7-04)
Werkwijze inzet RA

1. Start OGS-procedure
2. Bovenwinds aanrijden en Automess/Ados aan
3. Voorlopige opstellijn: 100 meter; bepaal 25 micro Sv/hr-grens
4. Definitieve opstellijn: 25 meter bovenwinds van 25 micro Sv/hr-grens
5. Is besmetting mogelijk? (verpakking kapot, ziekenhuis, lab, brand)
6. Beoordeel of er brandgevaar is (gebruik zo min mogelijk bluswater)
7. Bepaal of inzet noodzakelijk én mogelijk is; <25 micro Sv/hr / < 2 mili Sv
8. Wacht zo mogelijk op OvD en AGS
9. Bepaal bescherming (ademlucht/bluskleding/chemiepak)
Persoonlijke beschermingsuitrusting (i.o.m. AGS)
Altijd ademlucht tijdens de start bij bestrijding van incidenten met RA

Gesloten bron/geen brand
Uitrukkleding

Gesloten bron/brand in omgeving
(kans op besmetting bij smelten verpakking)
Uitrukkleding + adembescherming

Open bron/geen brand
Chemiepak/gaspak

Open bron/brand in omgeving
Uitrukkleding + adembescherming

Kunstmatige bron (niet uitgeschakeld)
Uitrukkleding
Inzetoefening
Full transcript