Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internasjonalt samarbeid

haraldr.no
by

haraldr no

on 24 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internasjonalt samarbeid

Mellom
EU og Norge
, Island og Lichtenstein

Gir landene fri
adgang til EUs indre marked

EUs lovgivning
blir i praksis gjeldende i Norge

EØS
-avtalen
Skape
indre marked
gjennom
frihandel og euro

Utvide samarbeidet til
mange samfunnsområder

Utvide samarbeidet til
nye land

Fatte vedtak gjennom
flertallsbeslutninger


EUs arbeids
metode
:
EUs mål:
Skape varig
fred
i Europa
Fremme
samarbeid
i Europa
Gjøre Europa til en
økonomisk stormakt
Den europeiske union,
EU
Menneskerettighetserklæringen er en
viljeserklæring

Menneskerettighetskonvensjoner er
bindende

Sivile og politiske rettigheter:
verner innbyggerne mot overgrep

Sosiale og økonomiske rettigheter:
gir innbyggerne rett til ytelser

FN og
menneskerettighetene
Fredsbevarende operasjoner:
Overvåker våpenhvile
Diplomati:
samtaler for å hindre krig /få slutt på krig
Militærmakt
: FN-styrker griper inn med militærmakt
Fredsbyggende og humanitært arbeid:
FN hjelper til med gjenoppbygging etter at en krig er over
FNs
virke
midler

Under
organisasjoner og
sær
organisasjoner

Generalforsamlingen:
alle land deltar, alle har én stemme

Sikkerhetsrådet:
15 land deltar, de fem faste har vetorett
 
De forente nasjoner (
FN
)
FNs spille
regler
Freds
arbeid

Internasjonale avtaler
(minekonvensjonen, menneskerettighetsavtaler)

Mellomstatlige organisasjoner
(regionale og globale)

Ikke-statlige internasjonale organisasjoner
(samarbeid mellom frivillige organisasjoner)


FN skal sikre statenes
selvstyrerett

Sikkerhetsrådet kan gripe inn
dersom en stat blir angrepet

Vedtak i Sikkerhetsrådet er
bindende
for medlemslandene

Vedtak i Generalforsamlingen er uttrykk for
politiske målsetninger
Internasjonalt
samarbeid
Full transcript