Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eleven som aktør

No description
by

Marina Krogh

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eleven som aktør

-Thomas Nordahl Eleven som aktør "Det afgørende er hvad børn og unge tror de gør og de grunde de har til det de tror de gør" Der lægges stor vægt på den betydning lærens forståelse af og kendskab til den enkelte elev har for elevens læring og udvikling. Læren skal kende elevens virkelighedsopfattelse for at kunne forstå elevens handling. Mennesker er underlagt de strukturelle betingelser og de individuelle forudsætninger men det kan også vælge selv og dermed skal eleverne ses som aktører i deres eget liv, derfor må lærene også få elverne til forstå sig selv og det de gør i sin egen læringsproces.
. Det er vigtigt at anerkende eleverne og ikke fastholde dem i roller ved f.eks. at kalde dem en ballademager. Læren skal også se sig selv som en aktør der ved at reflektere over egen praksis og hensyn til hovedprincipperne for relationsudvikling og klasseledelse i den daglige virksomhed i skolen skal viderudvikle sin profesionelle rolle. Resume Handling Virkeligheds-opfattelse Værdi, mål el. ønske "Viden om elevoplevelser og erfaringer er afgørende for at forstå samspillet mellem de konteksturelle betingelser i skolen og elevens handling" Elever med afvigelser Der kan være mange årsager til at man ser afvigelser ved nogle elever, men de forklares ofte ud fra individuelle eller strukturelle årsagsforklaringer.

De individuelle er problematiske ved at der hentydes til at det er i individet problemet ligger hvilket også bliver dennes selvforståelse individet får. Det gode er at læreren kan få nogle vigtige informationer til at kunne forstå barnet.

Mange lærere ser hjemmet som værende et problem hvilket er strukturelle årsagsforklaring som i mange tilfælde også hænger sammen men mælkebøttebørnene har vist at det alligevel kan gå dem godt. Hvordan barnet lærer at møde udfordringer i omgivelserne betyder meget for deres mestringskompetence

For at skabe et godt læringsmiljø kan læreren kombinere elevernes opfattelser med sine egne og gå i dialog med eleverne om hvad der er vigtige kontekstuelle betingelser i skolen.
Full transcript