Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evaluatie van het terugkeertraject

No description
by

Bieke Machiels

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evaluatie van het terugkeertraject

OTP
beschouwd als alternatief voor de straat
Negatieve perceptie van bewoners
Genereert geschillen
Problematiek van voorwaardelijke verlenging van het BGV

Evaluatie betreft heel het terugkeertraject
Focus op terreinpraktijken
Betrokkenheid van het hele opvangnetwerk
Geen a priori
Concreet
Vragenlijst

ingevuld door 461 maatschappelijk werkers;
participatiegraad 48%
Meer dan 60 interviews met MW, bewoners en medewerkers
20-tal EU lidstaten vergeleken (EMN)

Wat?
Enquête
Interviews
Statistische analyse
Geschillen en jurisprudentie
Europese vergelijking
Over de
informatie
die er tijdens het terugkeertraject verschaft wordt
Voldoende en regelmatige basisinfo
Vrijwillige terugkeer is bespreekbaar
België heeft een zekere mate van expertise terzake ontwikkeld
Over de
terugkeerplaatsen
Begeleiding in de OTP verloopt goed
Over de
opbouw
van het terugkeertraject in stappen
Na negatieve beslissing CGVS: vrijwillige terugkeer voldoende en uitvoerig aan bod
Bewoners zijn goed geïnformeerd over VT wanneer ze de opvang verlaten
Volledige integratie van vrijwillige terugkeer in maatschappelijke begeleiding
Over de
beleving
van de bewoner
Over de
impact
op de maatschappelijke begeleiding
Informatie en sensibilisatie wordt begrepen door de bewoner en hun interesse evolueert doorheen
asielprocedure
Terugkeerbegeleiding wordt op prijs gesteld, hoewel zij veelal niet wensen terug te keren
Hoe gebeurde de evaluatie?
Voornaamste bevindingen
Voornaamste bevindingen
Evaluatie van het terugkeertraject
Principes
Informatie is soms versnipperd of niet ge-update
Niet iedereen volgde reeds een
opleiding
Informatie op maat van de bewoner ontbreekt
Boodschap dringt nog onvoldoende door tot de bewoners
Formele kader van terugkeertraject: voordelen maar ook beperkingen
Gesprek bij toewijzing OTP heeft positieve aspecten maar ook knelpunten
Meningen over
meerwaarde
van toewijzing OTP zijn verdeeld
Gesprek bij intake wordt als moeilijk en weinig effectief beschouwd
Toewijzing aan OTP gaat betekening van beslissing RVV vooraf
Trajectplan krijgt veel kritiek
Terugkeertraject is slechts 1 bron van info voor de bewoner naast andere infobronnen
Negatieve beleving van de toewijzing aan een OTP
Geen interesse voor vrijwillige terugkeer
Negatieve perceptie over
OTP
Onwettig verblijf blijft een optie voor de bewoners
Overbodig formalisme kan begeleiding schaden
Terugkeerbegeleiding moet in evenwicht blijven met andere aspecten van maatschappelijke begeleiding
Terugkeerbegeleiding is geen doel op zich
Aanbevelingen
Meer

informatie op maat

Informatietools rationaliseren

Aangepast opleidingsaanbod

voor het hele opvangnetwerk
Trajectplan

aanpassen
Instructie aanpassen
:
Geen handtekening meer
Sleutelmomenten herbekijken
Bijkomende uitzonderingen voorzien
Werking OTP meer en beter
bekend maken
bij opvangnetwerk
Oprichting 2de FR centrum met OTP overwegen
Oplossing voor tijdige aflevering van negatieve beslissing RVV
Afstemming met verbindingsambtenaren optimaliseren
30 dagen verblijfsduur garanderen voor begeleiding in OTP
Aangewende terminologie evalueren
Sensibilisatie mbt leven in
illegaliteit
Thema vrijwillige terugkeer in
evenwicht
brengen met andere thema's uit de opvang
Kwalitatieve maatstaf
voorzien om impact van informatieverstrekking binnen terugkeertraject te meten
Het terugkeertraject naar voor schuiven als bijdrage aan het zoeken naar oplossingen voor een ruimere
migratieproblematiek
2. Stappen in het terugkeertraject
1.
Informatieverstrekking
3. Terugkeerplaatsen (OTP)
4.

Beleving van de bewoner
5.

Impact

op maatschappelijke begeleiding
Bevindingen?
Fedasil november 2014
Aanbevelingen
Meer rekening houden met
onderwijstaal
bij toewijzing OTP
Publiek buiten opvang meer vertrouwd maken met terugkeertraject
Wordt vervolgd...
OTP zijn nog weinig gekend bij de MW
Beperkte meerwaarde van de OTP voor de MW
Uitzonderingen zijn niet volledig
Goede samenwerking met verbindingsambtenaren ondanks enkele verbeterpunten
Aantal aankomsten in
OTP
en aantal vrijwillige terugkeerders
Slechts 1 Franstalig centrum met OTP tov 3 NL
Full transcript