Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La gestió del canvi cap a un govern transparent

Taula rodona al II Congrés de Govern Digital, 26 de gener de 2017, Centre Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
by

Ismael Peña-López

on 27 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La gestió del canvi cap a un govern transparent

Principis rectors d'un govern transparent
Ecologia
de
tasques

Donar context

Facilitar l'àgora

Promoure la interacció
Diagnosi

Objectius

Processos
per al Govern Obert
"La políltica ha de ser professional"

la transitorietat de la política;
la política com encàrrec o tasca.

"Los ciutadans no en saben"

Especializació per formació;
Especializació per experiència.
"Els ciutadans no tenen temps"

Reduir el cost de participar;
Incrementar el benefici de participar.
Mite 11
Mite 1v
Mite 111
Mite 1
Per a citar aquesta obra:
Peña-López, I. (2017). La gestió del canvi cap a un govern transparent.
Taula rodona al II Congrés de Govern Digital, 26 de gener de 2017. Barcelona: Centre Cultura Contemporània de Barcelona

Per a contactar amb l'autor: http://contacte.ictlogy.net


Tota la informació d'aquest document sota una llicència
Creative Commons:
Atribució – No Comercial
La gestió del canvi
cap a un
govern transparent
Ismael Peña-López
@ictlogist #GovernDigital

II Congrés de Govern Digital
26 de gener de 2017
Centre Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
http://ictlogy.net/presentations/20170126_ismael_pena-lopez_-_gestio_canvi_govern_transparent.zip
El que vull fer
(no el que puc fer)
Transparència per governar
(no per retre comptes)

Barreres tecnològiques, legals;
Manca de recursos o voluntat;
Altres prioritats, plans.

Diagnosi;
Deliberació;
Negociació;
Presa de decisions;
Avaluació (i retre comptes).
Principis rectors del nou
activisme ciutadà

Tecnopolítica (causes)

Descentralització, distribució;
Individualització;
Granularització.
Tecnopolítica
(conseqüències)

Processos, protocols, eines;
Co-disseny, co-decisió;
Subsidiarietat radical.

Canviar?
Sí,
però,
cap on?

Mites!
"El clictivisme és activisme de mentida"
"Això allargarà eternament
la presa de decisions"
Mite 1v
Teoría y práctica de la participación ciudadana
http://ictlogy.net/sociedadred/?p=840
(la mida de les figures és només il·lustrativa)

"La democràcia directa no és molt millor que la representativa"
Mite 1v
A hybrid model of direct-representative democracy
http://ictlogy.net/?p=3812
Full transcript