Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Epikus művek elemzése

No description
by

Hargitai Bea

on 4 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Epikus művek elemzése

Epikus művek elemzése
CÍM
Alapkérdések:

Mit tartalmaz? (téma, idő, helyszín, szereplők, kulcsfogalom)
Értelmezése, jelképes értelme?
Változik-e a jelentése a mű során?
SZERKEZET
1. Expozíció (szereplők, alaphelyzet)
2. Bonyodalom
3. Kibontakozás
4. Tetőpont (fordulópont)
(Késleltetés)
5. Megoldás/zárlat/végkifejlet
IDŐ
CSELEKMÉNY
SZEREPLŐK
NARRÁCIÓ
típusa
múltja
céljai
értékrendje
motivációi
tettei: szokatlanok/szokványosak
Hol játszódik a cselekmény?
Értelmezhető-e jelképesen?
nyitott/zárt
valóságos/fantasztikus
természeti/civilizációs
Idősíkok keverése:
visszatekintés, beékelés, időben ugrálás a részek között
Idősíkok:
múlt, jelen, jövő
Történeti idő
Kozmikus idő
Évszak/napszak (kronotoposzok)
Egy vagy több szálon fut?
Egyenes vonalú-e (lineáris) a cselekményvezetés?
Ékelődnek-e epizódok a fő cselekményszálba?
MOND EL
TÖRTÉNETET
Epika
TÉR
In medias res kezdés
Keretes szerkezet (ABA)
Ismétlő-feltáró szerkezet
Csomópontok, pillérek
Ellentétek, párhuzamok
Mikor, mennyi idő alatt játszódik a cselekmény?
leíró- és párbeszédes részek aránya
drámaiság
jelenetezés
tempó, tempóváltás
motívumok
stílus és nyelv
ÉRTELMEZÉS
Toposzok, metaforikus helyszínek:
út, hegy, tenger, erdő, labirintus, barlang stb.
1.
2.
3.
4.
5.
Keletkezéstörténet
korszak
szerző
pályaszakasz
Recepciótörténet
Intertextualitás
Regény:
hosszabb, prózában vagy versben írt epikus mű
sok szereplőt mozgat
a szereplők jelleme változhat
cselekménye több szálon fut
több helyszínen játszódhat
hosszú időt ölel fel
társadalmi
lélektani
erkölcsi
biblikus/mítikus
egyéni
Jellege:
cimke
reklám
műfajjelölő
A jellemzés mikéntje:
közvetlenül a narrátor
cselekedetekkel
beszéddel
környezettel
más szereplő által
A jellemzés mélysége:
néhány jellemvonással
részletesen
csak a cselekmény szempontjából
A szereplők viszonyrendszere:
segítők
ellenfelek, hátráltatók
ellenségek
Ki az elbeszélő?
Hogyan?

Szereplő vagy kívülálló?
Ugyanaz vagy változik?
Tudása korlátozott vagy mindentudó?
E/1. vagy E/3.
Objektív vagy szubjektív?
Értelmezi-e a cselekményt?
Azonosul-e valamelyik szereplővel?
Tart-e kapcsolatot az olvasóval (megszólítás, kiszólások, reflexió)?
Milyen nézőpontból?
Motívumok
jelképes tárgyak
vezérmotívum
ismétlődő események
szín- és számszimbolika
szimbólumok
toposzok
Stílus és nyelv
verbális/nominális
hosszú/rövid mondatok
nyelvi regiszter egységes vagy széttartó
(hétköznapi nyelv, tájnyelv,
szleng, argó)
nyelvi lefokozottság
Regénytípusok:
családregény
történelmi regény
fejlődésregény
társadalmi regény
tézisregény
próbatételes kalandregény
pikareszk regény
ifjúsági regény
krimi
thriller
lélektani regény
sci-fi- és fantasy-regények
lektűr
A hős
Regény, novella,
kisregény,
hosszú elbeszélés,
mese, monda,
verses regény,
eposz, ballada,
elbeszélő költemény
Időjárás
Novella:
rövid, prózában írt epikus mű
egy főszereplő és kevés mellékszereplő
a szereplők jelleme statikus
cselekménye egy szálon fut (fordulópont a főhős életéből)
kevés helyszínen, rövid idő alatt,játszódik
tér - idő - szereplők >> amikor ezek változnak, akkor új szerkezeti egység kezdődik
1. A szövegen kívüli világ:
napfény, hó, eső, meleg, fülledtség, árvíz
Téma (miről szól? 1-2 szóval)
Történet ("5 ujjas mese")
Intertextualitás
Full transcript