Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAPSAMLI PLANLAMA

No description
by

nida özbek

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAPSAMLI PLANLAMA

KAPSAMLI PLANLAMA
design by Dóri Sirály for Prezi
20. yüzyılın başlarına dek uzanan bu kuram,
geçen süre içinde sürekli geliştirilmiş ve ikinci Dünya
Savaşı’nı izleyen yıllarda tüm Batı dünyasının, farklı biçim
ve içerikle de olsa, en yaygın biçimde uyguladıSı planlama
yaklaşımı olmuştur.
Black’a
göre “Kapsamlı Plan”, bir yerel yönetim birimi tarafından
hazırlanan ve o yerleşmenin fiziksel gelişimine ilişkin kararların alınmasında başvurulacak siyasa rehberi niteliğindeki bir resmi belgedir.
Kapsamlı Planlama
1. Ortak değerler tarafından yönlendirilme,
2. İşbirliği-katılımcı yöntem,
3. Tematik yaklaşım,
4. Süreç ve sonuçların birleştirilmesi,
5. Yer aldığı bölge ile birlikte değerlendirme,
6. Yeni sunum biçimleri.
21. YÜZYILDA KAPSAMLI PLANLAMA
Kapsamlı Planlama Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
Black, “Kapsamlı Plan”ın temel özelliklerini şöyle sıralıyor:
Kapsamlı
,
genel
ve
uzun erimli
olmak.
Kapsamlı planların içeriği konusunda teknik açıdan üç unsur vardır.
Özel mülkiyeti konu alanlar
Genel olarak konut ve çalışma alanlarını konu alanlar,
Kamusal kullanımlar ve ulaşım sistemini konu alanlar
KAPSAMLI PLANLAMANIN iÇERiĞi
3 bölüm olarak
Tanımı,
İçeriği ,
Tarihsel Gelişimi,
Kapsamlı Planlama kavramı,
İşlevi,
Planlama sürecinin nitelikleri
Evreleri,
Süreç sonu elde edilen ürün içeriği,
Niteliği,
İzlenen Yöntem,
Sürece yönelik eleştiriler,
Günümüzde kapsamlı planlama anlayışı,
ele alınacaktır.
3 bölüm olarak
Tanımı,
İçeriği ,
Tarihsel Gelişimi,
Kapsamlı Planlama kavramı,
İşlevi,
Planlama sürecinin nitelikleri
Evreleri,
Süreç sonu elde edilen ürün içeriği,
Niteliği,
İzlenen Yöntem,
Sürece yönelik eleştiriler,
Günümüzde kapsamlı planlama anlayışı,
ele alınacaktır.
T. J. Kent, Jr.
ise şöyle bir tanım önermektedir: “Genel
Plan,3 yerleşmenin arzu edilen fiziksel gelişmesini sağlamaya yönelik olarak yerel yönetimlerin yasama organının öngördüğü siyasaları ortaya koyan resmi bir belgedir.
Gerckens
ise Kapsamlı Planı, toplumun geleceğe yönelik amaç ve istekleri esas alınarak hazırlanan ve bunların yerine getirilmesi durumunda yerleşmenin nasıl bir biçim alacağını gösteren ve bu bağlamda kamusal eylemlerde başvurulacak
çok yönlü bir rehber şeklinde tanımlamaktadır.
“Kapsamlı” olmaktan anlaşılması gereken, hazırlanan planın yerleşmenin belirli bir bölümünde değil, bütününde fiziksel gelişmeyi etkileyen tüm işlevsel unsurları kapsamasıdır.
“Genel” olma özelliğini vurgulamaktan
amaç ise, kapsamlı planın, plan raporunda özetlenen ‘siyasa ve öneriler’in, kentin belirli bölgelerine ilişkin ayrıntılı açıklamalardan çok, yerleşmenin tümüne yönelik olarak geliştirilmesi gereğidir.
“Uzun erimli” denilmesindeki sebep yerleşmenin günlük, güncel sorunlarına çözüm aramanın ötesinde, kentin
15-20 yıllık bir dönemde karşılaşabileceği değişim/dönüşümleri öngörebilecek ve bu sürede yaşanabilecek sorunların çözümüne ilişkin olarak geliştirilecek perspektifleri içerecek nitelikte olmalıdır.
Kapsamlı planlar farklı ölçeklerdeki planların oluşturduğu plan kademelenmesinde
EN ÜST
basamakta yer alır ve tüm alt ölçekli planlar için
YOL GÖSTERİCİ
nitelik taşır
KAPSAMLI PLANLAMA YAKLAŞIMININ İŞLEVİ
1 ) Kentlerde belirli konu ve sorun alanı odaklı olarak yapılacak sınırlı sektörel planlama çalışmalarına rehber olacak bir düzenleyici/nazım plan oluşturmak
2) Bu şekilde hazırlanmış sektör planlarında geliştirilen önerilerin nazım planla uyumunu degerlendirmek;
3) Kamu yararını güçlendirmek üzere sektörel planlarda geliştirilen öneriler arasında uyum ve eşgüdüm saglamak.
KAPSAMLI PLANLAMA SÜRECİNİN NİTEKLİKLERİ
Davidoff ve Reiner'a göre,
1) Belirli Amaç ve Hedeflere Ulaşmak
2) Seçme işlemi
3) Gelecege Yönelmek
4) Eylem
5) Kapsamlılık
KAPSAMLI PLANLAMA SÜRECİNİN EVRELERİ
1. Sorun Tanımı;
2. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi;
3. Almaşıkların Belirlenmesi;
4. Almaşıklar Arasında En Uygun Olanın Seçilmesi;
5. Uygulama;
6. Sözleme ve Geri Besleme

KAPSAMLI PLANLAMA YAKLAŞIMLARININ ELEŞTRİLMESİ
(Meyerson 1954 )
1) Planlama, merkezi olarak karar almayı gerektiren özelliğiyle bireylerin seçme hakkını sınırlamaktadır;

2) Planlama, bir kişi ya da grubun ulaşıp Kavrayabileceğinin ötesinde, çok sayıda değişkene ilişkin kapsamlı veri ve bilgi gerektirmektedir
Kamu Yararı
Kapsamlılık ve
Uzun Erimlilik
TEŞEKKÜRLER...
Tarihsel Süreci
Full transcript