Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

caynizm-budizm-sihizm

No description
by

bilal patacı

on 21 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of caynizm-budizm-sihizm

CAYNİZM
BUDİZM
SİHİZM
Cina
(muzaffer)
Mahavira
(büyük kahraman)
Thirtankara
(kurtarıcı)
Vardhamana ve Parşva
TARİHSEL SÜREÇ
MAHAVİRA (MÖ 599 -527):
Vedacı kurban ritüelerine ve kast sistemine eleştiri
Evrenin doğası ve arzulardan kurtulma yolu
MÖ. III. yüzyıl sonrasında mezhepleşme hareketleri
Gök-giyinenler (Digambaralar / G. Hindistan)
Beyaz-giyinenler (Svetambaralar / B. Hindistan)
MS. XI. yüzyıldan itibaren demografik gerileme
Az bir nüfusa rağmen etkin bir yapı (Ahimsa gereği)


VARDHAMAN (MÖ 599-527)
Kşatriya sınıfına mensup bir aile doğdu.
Ailesi Parşva'nın takipçilerindendi.
20 yıllık bir arayış ve meditasyonun ardından cina (muzaffer), kevalin (her şeyi bilen), arhat (ulu) ve mahavira (büyük kahraman) mertebesine ulaştı.
30 yıl boyunca tebliğ faaliyetlerini sürdürdü.

KUTSAL KİTAPLAR
MÖ. III. yy'da derlenmiş ve uzun yıllar sonra yazıya geçirilmiştir.
Senkretik bir dile sahiptir.
3 ana bölüm ve 60 kitaptan oluşur.
Her iki mezhep de büyük oranda metinler üzerinde ittifak ederler.

Purvalar (Eski metinler):
Bunlar, evrenin yapısı, ruhun maddenin köleliği altında oluşuna dair doktrinler, çağdaş felsefi okullara karşı polemikleri içerirler. Aynı zamanda yogik ve gizli güçlere ulaşmaya yönelik batini metotlar; Cayin astrolojisi ve astronomisi hakkında birçok şeyi de içlerinde barındırırlar.
KUTSAL KİTAPLAR
Angalar (Dallar):
12 kitaptan oluşur. Cemaatla ilgili yasa; yanlış görüşlerin denetlenmesi; doktrin ve laikleri aydınlatmaya, ahlaken yükseltmeye yönelik anlatılar.
Angabahyalar (İkincil Külliyat):
5 temel bölümden oluşur. Esas külliyatı açıklayıcı ve bir cinanın günlük yaşamını tanzim edici bilgiler muhteva eder.
Upangalar
Chedasutralar
Mulasutralar
Prakirnasutra
Culikasutra
İNANÇ ESASLARI
Üç Mücevher (temel esaslar)
Doğru inanç
Caynist kutsal metinlere ve muhtevasına inanmak
Doğru bilgi
Caynist din ve felsefesi hakkındaki bilgi
Doğru davranış
İman ve bilginin eyleme dönüşmesidir. Ancak eylem ile karmadan kurtuluş mümkündür.


Beş büyük yemin
Canlılara zarar vermeme (ahimsa)
Yalan söylememe
Hırsızlık yapmama
Bekar bir hayat sürme
Dünyadan uzak durma


Keşişler (samga) ve laikler olarak iki ayrı gruba ayrılan Caynizm'de
laikler bekaret ve dünyadan el etek çekme yerine kanaatkar ve iffetli olmak zorundadır. Ahimsa gereği et yemek yasaktır. Kurtuluş ancak keşişçe bir hayat sürmekten geçer.
İNANÇ ESASLARI
Amaç karmadan kurtulmaktır.
Reenkarnasyon
Karma:
Maddi olan ve civalara (ruh) nüfuz eden
onların yapısını bozan ve dünyaya mahkum eden şeydir. Bu durum ruh açısından bir köleliktir. Bundan ötürü herşeyi hakkıyla bilmek mümkün değildir.


İBADETLER
İlahiler
Kutsal Metinleri okuma
Thirtankaralara takdime sunma
Kurtuluş Öğretisi
1. Doğru bilgi ve nefse hakim olmakla karmanın durdurulması
2. Karmanın sonlandırılması
Keşişler ritüelleri yönetmezler. Sadece laiklere dini öğretmekle yükümlüdürler. Caynistlerin mabetleri thirtankaraların ve bazı hindu tanrılarının heykelleriyle doludur. İnanan kişi açısından bu heykeller onları kurtuluşa hazırlamaya yönelik hatırlatıcılar olarak görülür.
Kişi bu süreci takip ederek samsara çarkından kurtulup mokşa mertebesine ulaşır. Böylece civa lokakaşa denilen ikametgahta tanrısal bir vasıfla ebedi hayat sürer.
İBADETLER
Hac:
Kurtuluşa ulaşmış thirtankaraların hayatlarındaki önemli anların yaşandığı bölgeleri ziyaret etmek
Sabahları
100'lük tesbihlerle;
Arhatları
selamlıyorum,
siddhaları
selamlıyorum,
âchâryaları
selamlıyorum,
upadhyâsaları
selamlıyorum, bu dünyadaki bütün
saddhuları
selamlıyorum” şeklinde zikrederler. Burada selamlananlar sırayla, bedenlenmiş mükemmeller, tirthankaraları da içeren bedenden sıyrılmış mükemmeller, asketik liderler, öğretici azizler ve diğer bütün asketiklerdir

Günde 48 dk'lık bir ibadet ve oruç
Akşam tekrar selamlama ve tesbih
Mabette yapılan ibadetlerde thirtankara heykelleri ilahiler ya da kutsal metinden sözler eşliğinde temizlenir ve takdimeler sunulur.

Bir cayin kaderini kendisi oluşturur.
Pajjsana:
Ağustos ayı içerisinde 8-10 günlük Cayin bayramı. Laiklerle ile keşişlerin buluşması.
MEZHEPLER
DİGAMBARALAR (Hava Giyinenler)
Kurtuluş tıpkı Mahavira gibi dünyadan el etek çekmekle gerçekleşir. Bu nedenle kişi kendisini örten elbisesinden dahi sıyrılmalı ve hava giyinmelidir.
Kadınlar tekrar erkek olarak doğmadıkça kurtuluşa ulaşamazlar.
SVETAMBARALAR (Beyaz Giyinenler)
Mahavira'nın bir Brahmin ailesine mensup bir kadının rahminden Kaştriya'ya mensup başka bir kadının rahmine nakledildiğini savunurlar.
Buddha
Bodhisatva
Nirvana
Dört Temel Hakikat
Sekiz Dilimli Yol
Tripitaka
Bir din mi yoksa felsefe mi?
Bir reform girişimi
Kurtuluş yolu
İman yerine eylem
Eşyanın hakikatini bilme
TARİHSEL SÜREÇ
MÖ. VI. yy'da Siddharta isimli 35 yaşındaki bir Hindu'nun Bodi ağacı altında aydınlanması...
Benares'te ilk vaaz
45 yıllık tebliğ süresi ve hızla büyüyen Budist cemaat
Kurtuluşun iki aşırı ucu;
Kurtuluş ancak tanrılara adanan kurban ritüelleri ve takdimelerle mümkündür.
(Hinduizm)
Kurtuluş çileci, katı bir asketik hayat ile mümkündür.
(Caynizm)
Kurtuluş
ORTA YOL
öğretisi ile mümkündür.
(Budizm)
Buddha-Sasana
TARİHSEL SÜREÇ
I. Konsil(Buddha'nın öldüğü yaz) Dhamma (Doktrin) ve Vinaya (Disiplin) kuralları belirlendi.
II. Konsil (Buddha'dan 100 yıl sonra) Buddha'nın manevi statüsü ve manastır kuralları ile ilgili ayrılıklar giderildi.
III. Konsil (MÖ. III. yy) Tripitaka derlendi
MÖ. III. yy 'de Maurya kralı Aşoka Budizmi kabul etti. Bu tarih itibariyle Budist misyonerler Asya'ya dağıldılar.
M.S VII. yy'a kadar Budizm Hindistan'da gelişti. Yayılma bu tarihten sonra azaldı ve İslam'ın bölgeye girdiği XI. yy ile birlikte kültürel olarak devam etmekle birlikte yayılma hızı neredeyse durdu.
XVIII. yy'ın ortalarından sonra Batılı araştırmacıların Budist metinler üzerine araştırmalarda bulunması üzerine yeni bir canlanma söz konusu oldu.
TARİHSEL SÜREÇ
Güney Asya'ya giden misyonerler aracılığıyla Sri Lanka, Vietnam,Tayland gibi bölgelerde Budizm yayıldı. MÖ. 25'te Sri Lanka'da Pali dilinde Budist kutsal metni yazıldı.
(Pali Kanonu)
Bu bölgede XIX. yy'da Protestan Budizmi olarak da bilinen bir akım ortya çıktı. Buna göre;
Erken dönem literatüre dönüş
Laikler için daha çok dini eylem
Keşişler için sosyal faaliyet
Kuzey'de ise Moğolistan ve Tibet'de yayılan Budizm, farklı bir yorum ile şekillendi. Bölgede Budist öğreti, atalar kültü, büyü, kötü ruhlar gibi inançlara sahip ve tıpkı Budizm gibi reenkarnasyon inancına yer veren
Bon dini
ile etkileşime girdi. Guru inancının bir benzeri olan "Lama" inancı ortaya çıktı. Bu bölgede gelişen Budizm lama inancından ötürü
Lamaizm
olarak da adlandırılır.
Doğu'da Kore, Çin ve Japonya'da yayıldı. Çin de
Chan Budizm
i olarak bilinen Budist yorumu Konfüçyüsçü gelenekten etkilendi. Japonya'ya ise Çin'e göre daha geç bir tarihte giren Budizm, burada da Şintoizm ile imtizac etti ve
Zen Budizm
i şeklindeki yorum ortaya çıktı.
KURUCUSU
TARİHİN BUDDHA'SI
MÖ. 563 - 483
Siddharta Yönetici kastına mensup bir ailede doğdu. Lüks hayatın bütün imkanlarını tatmasına rağmen tatminsizlik yaşadı ve acı ve ıstırabın kaynağını sorguladı. Hakikati arayanlara katılıp uzun süreler ailesinden uzakta kurtuluş yollarını tecrübe etti. Nihayetinde aydınlandı (buddha) ve talebelerine orta yol
Budist metinlere göre Buddha insanları ve hatta tanrıları ölüm ve dahi her türlü hastalıktan kurtarmak için gökten inen güneş tanrısıdır. İnsan görünümlüdür ama insan değildir. Her dönem aydınlanmaya hazır boddhisatvalardan birinin bedeni ile yeryüzüne iner. Sidharta 7. buddhadır. Gelecekte yeryüzüne inecek olan Maitreye isimli boddhisatva için bilkuvve Buddha gökte beklemektedir.
İMANIN BUDDHA'SI
doktrinini telkin etti. 8o yaşında arkasında erkek ve kadınlardan oluşan büyük bir manastır tarikatı bıraktı. Sözleri ölümünden sonra şakirtlerince yazıya aktarıldı
KURUCUSU
Mücizevi ve Bakireden Doğum Miti
İhtiyarlık -Ölüm - Hastalık -Varlık
Aydınlanma serüveni ve Ölümü
“bedenim kurusa bile ölümün acısına
yol açan şey ile onun ilacının bilgisine ulaşmadan oradan ayrılmayacağım”,
KUTSAL METİNLER
Kanonik
Deuterokanonik
Apokrif
1.
Vinaya Pitaka:
Manastır kuralları ve 227 davranışı içerir. Ahlaki formu korumaya yönelik bir metindir.
2.
Sutta Pitaka
: Buddha'nın öğretilerini içeren metinler.
3.
Abdihamma Pitaka:
Budist öğretilerin felsefi olarak çözümleyen ve sistematize eden metinler.
Tantrik ve Mahayana metinleri
Kanjur ve Tanjur
(333 cilt, Tibet Budizmi)
İNANÇ ESASLARI
Buddha'ya sığınırım (Aydınlanmış olan)
Dhamma'ya sığınırım (Öğreti)
Sangha'ya sığınırım (Cemaat)
1. Arhat olmak ya da Boddhisatva olmak

ÜÇ MÜCEVHER
Dört Temel Hakikakt
(i) Dukkha, (ii) Samudaya, (iii) Nirodha ve
(iv) Maggha


(i)
Dukkha:
acı, hayatın ve varoluşun kaynağıdır.
(ii)
Samudaya:
acıların kaynağı arzu ve isteklerdir
(iii)
Nirodha:
istek ve arzular bırakılırsa acılar sona erdirilebilir
(iv)
Maggha:
acıların sona erdirilmesinin yolu Sekiz Aşamalı Asil Yol'dan geçer

DÖRT TEMEL HAKİKAT
doğru bilgi/anlayış,
doğru amaç/düşünce,
doğru konuşma,
doğru eylem,
doğru yaşam/kazanç,
doğru çaba,
doğru gözetim/dikkat,
doğru yoğunlaşma/tefekkür
SEKİZ DİLİMLİ YOL
Geçicilik:
Her şeyin değişken olduğu prensibi. Hayattaki her şey geçicidir, hatta Buddha'nın öğretileri dahi. İnsanoğlunu karmaya mahkum eden de bu hakikati kavrayamaması, eşyanın kalıcı olduğunu zannetmesidir.
Acı
Ruhun yokluğu
: Atman adı verilen ruhun gerçekte var olmadığını, insanın tamamen zihni ve fiziki teşekküllerin bir sonucu olduğunu kabul eder. Özetle "ben" yoktur.
DHARMA'nın ESASI
İnsanın mevcut halini belirleyen, herhangi bir varlık (aşkın ya da içkin) değil, bizatihi kendisidir. İyi davranışlar iyi karmaların, kötü davranışlar ise kötü karmaların birikmesine neden olur.
KARMA
YENİDEN DOĞUM
Dört temel hakikati ve Sekiz dilimli yolu gerçekleştiremeyenler yeni bedenlerle yeniden doğarlar. Bu arada karma gereği günahlarından ötürü yeniden doğmadan önce cehenneme giderler. Dokuz soğuk ve dokuz sıcak cehennem inancı vardır. Cennet ve cehennem hayat ile sonraki hayat arasındaki duraktır.
Manevi cehalet, inşa edici eylemler, bilinç, zihin ve beden, altı temel duyu, duyusal uyarım, his, arzu, tamah; varlık, doğum, yaşlanma ve
ölüm.
BAĞIMLI VAR OLUŞ YASASI
NİRVANA
Dört temel hakikati ve Sekiz dilimli yolu gerçekleştiremeyenler yeni bedenlerle yeniden doğarlar. Bu arada karma gereği günahlarından ötürü yeniden doğmadan önce cehenneme giderler. Dokuz soğuk ve dokuz sıcak cehennem inancı vardır. Cennet ve cehennem hayat ile sonraki hayat arasındaki duraktır.
Budist cemaat kadın ve erkek keşişler ile kadın ve erkek laiklerden oluşur. Keşişler manastırda yaşayarak
nirvana
ya ulaştıran eylemleri tekrar ederler. Laik olmayı seçenler ise kendilerini keşiş olarak yeniden doğacakları iyi bir karma için çalışırlar.
Sangha
daha çok keşişler cemaati için kullanılır.
Hindistan'da sarı,

Tibet'te kırmızı,

Kore'de gri,

Japonya'da ise siyah
renkli elbiseler giyerler. Saçlarını traş ederler. Günde sadece topladıkları gıdayı yerler.
DHAMMA
DHAMMA
DHAMMA
DHAMMA
DHAMMA
SANGHA
Kore
Japonya
Tibet
Hindistan
İbadetleri evde mabette yapılanlar olarak ikiye ayrılabilir. Evde ibadet için seçilen bir köşe vardır. İbadetin objesi Buddha'dır.
İBADETLER
Mabetlerde ise bazı günlerde toplu ibadetlere yer verilir. Budistler mabede gimeden sade elbisler giyer ve ayakkabılarını çıkarır.

Amentü ve kutsal metin okuma
Meditasyon
Secde
Takdime sunma
Günah itirafı
TAPINAK (STUPA)
ZİYARET YERLERİ
Bodhgaya
Lumbini Koruluğu
Benares
Kushinagar
MEZHEPLER
Theravada/Hinayana Budizmi
Mahayana Budizmi
Vajrayana Budizmi
Esas olan ARHAT olmaktır.
Boddhisatva inancını kabul etmezler
Pali kanonunu esas alırlar
Sadece Buda'ya saygı gösterirler.
Güney Hinduizmi olarak bilinir.
Bireysel kurtuluş esastır.
Esas olan BODDHİSATVA olmaktır.
Sutralar temel metinlerdir.
Felsefe ile imtizaç etmiştir.
Evrensel kurtuluş esastır.
Laik cemaat önemlidir.
Mahayana içinden MS. VII. yy'da ortaya çıkmıştır.
Tantrik uygulamalar aracılığıyla Buddhalık mertebesine ulaşmayı amaç edinir.
Erken dönem Budizminden daha fazla büyüsel girişim ve mucizelerle ilgilenmişr.
Hindu yoga öğretisinden etkilenmiştir.
Yaratıcı bir tanrı fikri yoktur. Madde ve ruh ezelidir. Var olma potansiyelleri vardır. Ateist bir din gibi görünse de Caynistler tanrılara inanırlar. Bu tanrılar daha önce mokşaya ulaşmış kimselerdir. Tanrılar insan türünden daha alt bir kategoride yer alırlar. Onlarda reenkarnasyona tabidirler.
Vinaya Pitaka
Sutta Pitaka
Abdihamma Pitaka
Kanjur ve Tenjur
GENEL BİLGİLER
XV. yüzyılda Guru Nanak tarafından kuruldu
Günümüzde yaklaşık 30 milyon inananı var.
Dünya üzerindeki en büyük beşinci din olarak kabul görüyor.
Monoteist bir din.
Guru inancına yer verir.
Handa adı verilen dini-askeri bir sembolü var.
Merkezdeki çift yönlü kılıç: Tanrı'nın yaratıcı gücünü simgeler

Sağdaki kılıç (Miri): Politik egemenliği;
Soldaki kılıç ise (Piri): Ruhsal egemenliği sembolize eder.

Ortadaki çakra ise, tekliği simgeler.
KHANDA
Guru Nanak Dev (1469-1539):

Sihizm'in kurucusu ve ilk Guru'su...
Nanak İslam ve Hindu dininden etkilenmiştir.
Senkretik bir dini gelenek üretmiştir.
"Tanrı dedi ki : Hindu veya Müslüman yok"

Pek çok seyahat yapmış; temelde, kardeşlik,
barış, şiddet ve çatışmadan uzak durma mesajları vermiştir.
Bir keresinde Mekke'ye dahi gittiği söylenir.
Müslüman şair Kabir'den etkilenmiştir
TARİHSEL BOYUT
Nanak'ın Üç Evresi
Kabir:

Müslüman olmasına rağmen Hindu geleneğinden de etkilenmiş olan Kabir, şiir ve yazılarında
kast ve sünnet geleneğini, putatapıcılığı eleştirmiş; yeniden doğuş öğretisini
savunmuştur. Nanak kadar doğrudan olmasa bile Kabir'in Sih geleneğinin oluşumu üzerinde önemli bir etkisinin olduğu kesindir.
Ekber Şah:

İslâmiyet, Hıristiyanlık, Zerdüştîlik, Hinduizm, Sihlik, Caynizm ve Budizm'in inanç ve ibâdetlerini
Din-i ilahi
adını verdiği felsefi bir monoteizmde birleştirmeye çalıştı. Bu akım özellikle elitler nezdinde kabul gördü. Din-i ilahiye muhalif olarak Nakşibendi tarikatının ve özellikle
İmam Rabbani
'nin önemli bir rol oynadığı söylenir.

Kast sitemini ve puta tapıcılığı reddetti.
Maya,tenasüh ve nirvana gibi Hindu düşüncesine ait temel prensipleri kabul etti.
Buna rağmen Sih dini düşüncesinde "Avatara" inancına yer vermedi.

Aydınlanma
Misyon seyahatleri
Müritlerin eğitimi
Guru Nanak'ın Misyonu
GURULAR DÖNEMİ
Nanak'tan sonra oğul Angad babasının ruhunun kendisine geçtiğini iddia etti. Böylece Gurular dönemi başladı.

Sih dini kurumsal yapısına sonraki gurular döneminde kavuştu.

4. guru Ramdas döneminde kurumsallaşmaya başlayan Sihizm, 5. guru Aryan ile birlikte fakir kitleler arasında hızla yayıldı.
Aryan döneminde
"Adi Granth"
toplandı ve Armitsar kutsal şehri 5. guru zamanında gelişti.
Dönemin meliki Cihangir 5. guruyu öldürttü. Sonrasında Sihler silahlı teşkilatlanmayı tercih ettiler. Son guru artık kendisinden sonra guru gelmeyeceğini ve
Adi Granth
'ın ilelebet guruluğunu ilan eder.
ADİ GRANTH: DAİMİ GURU
1806
1824
1857
1846-1846
1776
1552
Anglo-Sih
Egemenliği
Nowshera Harbi
Anglo-Sih Harbi
İsyan
Babür'ün Egemenliği
Sih Holokostu
SİYASİ ve ASKERİ OLAYLAR
Monoteizm:

Sih inancı, İslam'daki ilah tasavvuruna yakın bir teolojiye sahiptir. Resimlere, heykellere ya da suretlere tazim etmenin küfür olduğuna inanılır. Tanrı ile ilgili tanımlamada yapılacak olan herhangi bir sınırlamanın yanlış olduğu düşünülür ve Tanrı'nın birçok tarzda, birçok yerde ve birçok isimle tezahür ettiği ancak onunla ilgili en doğru isimlendirmenin
'Hak' olduğu belirtilir. Hindulardan farklı olarak Tanrı'nın inkarnasyonu ya da avatarası inancı kabul edilmez.


Mistik Panteizm:

Maya öğretisi doğrultusunda Sihler, her obje ve nesnenin yaratıcının hakikatinin ifadesi olduğuna inanırlar. Sih öğretisine göre aslında
her şey geçicidir ve yalnızca Tanrı gerçektir. Bir başka ifadeyle Tanrı'dan başka hiçbir şey gerçekte yoktur.
TEOLOJİK BOYUT
EN ONKAR: TANRI BİRDİR
Sih inancına göre maddi alem gerçekte geçicidir; ruh, arınana ve nihai gerçekliği tam olarak kavrayana kadar reenkarnasyon yani ruh göçü sürecine tabidir. Bu ruh göçü, sonsuz değildir; Guruların öğretisine
bağlanarak hakikat yoluna giren kişiler reenkarnasyondan kurtulur.
TANRI'DA FENÂ OLMAK
kurtuluşun yegane şartıdır.
CENNET; TANRI'NIN MUTLAK HAKİKATİNE ULAŞMAK VE O'NDA FENA OLMAK,
CEHENNEM İSE BUNDAN UZAK OLMAKTIR. REENKARNASYON BİR ÇEŞİT CEHENNEMDİR .


Reenkarnasyon
Çoğulcu/Pluralist bir yaklaşıma sahip. Başka dinlere iman edenlerin de kurtulabileceğini kabul eder.
Beş Hırsız:
Kibir, Hırs, Öfke, Tutku ve Şehvet
Beş Silah:
Kanaat, Şefkat, Hayırseverlik, İyi Davranış, Alçak gönüllülük.
İBADETLER
HAR MANDİR
(ALTIN MABED)
Adi Granth'ın tamamen vahiy ürünü olduğuna inanılır. Her sabah
Japi
denilen Nanak'a ait bir ilahi ile ibadete başlanır. Sihler arasında İslam'da olduğu gibi kutsal metni hatmetme geleneği vardır.
"Bir tek tanrı vardır; O, Hak, yaratıcı, korku ve nefretten uzak,ölümsüz, doğmamış, kendiliğinden varolan, yüce ve merhametli olarak adlandırılır. Hak başlangıçtaydı, Hak geçmişteydi, Hak şu andadır ve ey Nanak, Hak aynı zamanda gelecektedir."
Adi Granth, Guru Nanak ve diğer guruların öğretilerini; Kabir, Namdev ve Ramanand gibi şairlerin beyitlerini ve Hindu, Budist ve İslami kutsal metinlerden derlemeleri barındıran bir koleksiyondur. Kitap Gurdvara'da yüksek bir makamda muhafaza edilir.

Sabah güneş doğmadan önce meditasyon ve dua

Hac, oruç, kurban yok....

Sünnet yok... Keşişlik müessesesine karşı çıkarlar...

Alkol ve benzeri madde kullanımları haramdır.

Ölülerini gömmekle birlikte genellikle yakarlar. Cesetten arta kalan küller akarsuya bırakılır.

Baisaki ve Divali gibi bayramlar kutlanır.
Son guru tarafından kurulan
Halsa
teşkilatı
"Tanrının Grubu"
olarak nitelendirilir ve Sihler arasındaki birlikteliği ve bütünlüğü kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Pahul denilen bir merasimle teşkilata katılan erkekler
5K
olarak bilinen objeleri taşımakla yükümlüdürler.

Keş:
Saçın uzatılması
Kanga:
Tarak
Kirpan:
Hançer
Kara:
Çelik bilezik
Kaça:
Kısa şort
HALSA TEŞKİLATI
Har Mandir olarak bilinen mabedde bütün Sih ayinleri gerçekleştirilir. Halsa Teşkilatına giriş bu mabedde yapılır. Rahiplik sistemi olmadığı için Sihlerin önemsediği kimseler ayini yönetir.
Çocuklara isim verme töreni olan Nam Karan'da ayini yöneten kişi Granth'dan bir sayfa açar ve ilk kelimenin başharfi ile çocuğa bir isim verir.
SİH DİNİ
OM MANİ PADME HUM
Lotus'un içindeki mücevhere selam

Armitsar
şehri Sihler için dini merkezdir. Mabedi kuşatan havuzda yıkanmak ibadet sayılır.
CAYNİZM-BUDİZM-SİHİZM
Full transcript