Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HazırBulunuşluk - İlgi - Öğrenme Stiline Göre Farklılaştırılmış Derslerin Planlanması

Farklılaştırılmış Bir Ders Planlarken Öğrencilerin İhtiyaçlarını Göz Önünde Bulundurmak
by

Mustafa Koray Köseoğlu

on 19 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HazırBulunuşluk - İlgi - Öğrenme Stiline Göre Farklılaştırılmış Derslerin Planlanması

Hazır Olma Düzeyleri - İlgileri - Öğrenme Stilleri Farklılaştırılmış Derslerin Planlanması Hazır Olma Düzeyine Göre Farklılaştırılmış Derslerin Planlanması Öğrencilerin üç özellikleri farklılaştırmaya yol gösterir; hazır olma düzeyi, ilgi ve öğrenme profili. Becerilerine ve konuyla ilgili bilgilerine (hazır olma düzeylerine) uyan, öğrencinin merakını cezbeden ya da tutkusunu ateşleyen (ilgi) ve öğrenciyi tercih ettiği yöntemle (öğrenme profili) çalışmaya teşvik eden çalışmalar verilirse, öğrenciler daha iyi öğrenir. Temele Yönelik - Dönüşüme Yönelik Bir fikir bazı öğrenciler için yeniyse ya da öğrencilerin güçlü oldukları alanlar içinde yer almıyorsa, genellikle onlar için açık ve sade bir fikrin desteğine ihtiyaç duyarlar. Böyle durumlarda öğretim, somut bir bilgi temeli oluşturmalarını sağlayacak biçimde sunulmalı ve basit olmalıdır. Diğer durumlarda ise, sunulanlar onlar için zaten açıksa ya da güçlü oldukları bir alan dahilindeyse hızlı geçmeleri gerekir. Onlara, o fikrin karmaşıklığını gösteren bilgiye ihtiyaçları vardır. Somut - Soyut Öğrenciler, bilgiyi ancak somut bir biçimde kavradıktan sonra, anlamlara ve akıl yürütmeye geçmeleri önemlidir. Somut bilgi ile çalışmak, daha sonra anlamlı bir soyutlamaya kapı açmalıdır. Basit - Karmaşık Kimi zaman öğrencilerin yalnızca konuya ya da alana dair resmin bütününü, pek ayrıntı olmadan, sadece "iskeletini" görmeleri gerekir. Öte yandan "iskelet" açık olduğunda, basitten karmaşığa giderek ona kas, kemik ve sinir eklemek daha teşvik edici olur. Tek Boyutlu - Çok Boyutlu Bazen öğrenciler, birkaç basamak ya da çözüm içeren problemler, projeler ve ikilemler üzerinde çalışırken başarılarının zirvesindedirler. Bir alanda daha çok bilgiye ya da beceriye sahip kişiler, karmaşık yönlerde hareket etmeye daha hazırdırlar. Küçük Atılım - Büyük Atılım Bazı öğrenciler için alan hesabı yapmayı öğrenmek ve sonra bu beceriyi öğretmen masası ile kuş kafesinin alanını hesaplayıp karşılaştırmada uygulamak, uygulama ve aktarım adımı için yeterlidir.
Başka öğrenciler ise, alan tahmini ve doğrulamasından yola çıkarak bir inşaat projesi için gerekli malzemeleri ve inşaat alanının nisbi maliyet sonuçlarını hesaplamaya geçebilir.
Her iki durumda da öğrenciler, bir sayfada yazılı bilgiyi okumaktan o bilgiyi kullanmaya götüren zihinsel adımlar atarlar. Bilgiyi kullanmak için uygulama, sezgi ve aktarım açısından nisbeten daha büyük atılımlarda bulunmak gerekir. Yapılandırılmış - Açık Uçlu Bazen öğrencilerin, onlar için çok açık biçimde ortaya konulmuş, pek fazla karar vermeleri gerekmeyen görevler üzerinde çalışmaları gerekir. Acemi sürücüler, otomobil sürmeye önceden belirlenmiş rotalarda ve hızlarda kullanarak başlar. Bağımlı - Bağımsız Bütün öğrenciler için hedef, bağımsız çalışma, düşünme ve üretmedir. Ancak, tıpkı bazı öğrencilerin diğerlerine göre daha hızlı boy atması gibi, bazı öğrenciler de bağımsız hareket etmeye diğerlerine göre daha hazır olacaklardır.
Bağımsız hale gelmeye dair ihtiyaçlar, genellikle şu dört aşamadan birine dahildir:
1. Beceri gelişimi
2. Yapılandırılmışl bağımsızlık
3. Paylaşılmış bağımsızlık
4. Özgüdümlü bağımsızlık Yavaş - Hızlı Bütün süremler arasında, büyük ihtimalle en çok "atlayıp zıplamayı" gerektiren budur.
Bir derste çok kabiliyetli öğrencilerin, aşina oldukları ya da çok az zorlayıcı olan materyalleri hızlı hareket edip geçmeleri gereken zamanlar vardır.
Bazı durumlarda ise öğrencilerin bazıları, bir konuyu derinlemesine incelemek için zamana ihtiyaç duyar.
Öğrenme tecrübelerinin hızını, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ayarlamak, önemli bir farklılaştırma stratejisidir. Eşitleyici İle İlgili Sorunları Gidermeye Yönelik İpuçları Farklılaştırmanın uygulandığı sınıfta dersleri hazırlamak için kullanılabilecek eşitleyiciyi kullanırken şu üç uyarıyı göz önünde bulundurmak gerekir. İçeriği, Süreci ve Ürünü Farklılaştırmak İçin Hazır Olma Düzeyini Kullanmak Öğretmenler, öğrencilerin hazır olma düzeylerine göre öğretim programının üç temel öğesinin (içerik, süreç ve ürün) hepsini ya da herhangi birini farklılaştırabilirler. Öğretmenlerin, öğrencilerin hazır olma düzeylerini; içeriği, süreci ve ürünü farklılaştırmada kullanmalarındaki amaç, öğrenci çalışmasının biraz daha zor olabilmesi için, öğrencileri kendilerini "rahat hissettikleri alanın" dışına çıkmak üzere zorlamaktır. Sonra da öğrencileri, önemli becerilerde ve bilgilerde bir sonraki yetkinlik düzeyine ulaşabilmeleri için uğraşırken desteklerler. İlgiye dayalı öğretimin amaçları arasında şunlar vardır: 1. Öğrencilerin, okul ile öğrenme arzularının birbirlerini tamamlamalarını fark etmelerine yardımcı olmak,

2. Öğrenimde her şeyin bağlantılı olduğunu göstermek,

3. Öğrencilerin sahip oldukları fikirleri ve becerileri bir köprü gibi kullanıp bilmediklerine ulaşmalarını sağlamak,

4. Öğrencinin öğrenmek için motivasyonunu güçlendirmek. Yan Çalışmalar Yan çalışmalar, işlenen konunu ya da dersin normal sürecinin yanında, öğrencilerin ilgi duydukları etkinlikler, alanlar ile o konunun bağlantılandırılması ile yapılan ekstra çalışmalardır.

Örneğin; Kurtuluş Şavaşı ile ilgili bir konunun işlenişine, öğrencilerin ilgi alanları (müzik, spor, kişiler, sanat, ulaşım, teknoloji, kahramanlar, seyahat, mizah, giyim, çözülmemiş gizemli olaylar, kitaplar, karikatür vs.) dahil edilebilir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, belirledikleri ilgi alanlarının durumu ile ilgili yan çalışmalar yapabilirler. Bu durum, konunun zenginliğini ve sınıfın çeşitliliğini otaya koyabilir. Öğrencilerin bireysel ya da küçük gruplar ile yaptıkları yan çalışmalar, tüm sınıfın işlenen konu hakkındaki bakış açısını geliştirerek öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarına yardımcı olur. İlgi Merkezleri ya da İlgi Grupları Örneğin; canlıların doğal ortamları ile ilgili yapılan bir çalışmada öğrenciler ilgi duydukları canlıların doğal ortamları ile iglili araştırmalar yapabilirler. Bu çalışmaları bireysel ya da küçük gruplar halinde sürdürebilirler. Oluşturdukları grup arkadaşları ile ve tüm grup ile, öğrendiklerini paylaşabilirler.

İlgi grupları ya da ilgi merkezleri, müfredatta yer alan bir konunun işleniş süreci devam ederken, öğrencilerin konu ile ilgili ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmalarını ve işleniş sürecindeki motivasyonlarının iyi olmasını sağlar. Uzmanlık Takımları Örneğin; Türkçe dersinin bir konusu işlenirken (deyimler ve atasözleri olabilir), öğrencilerin ilgi duydukları yazı türlerinde (roman, hikaye, şiir, kısa hikayeler, fantastik, bilimkurgu, tabiatla ilgili yazılar vs.) deyimlerin ve atasözlerinin kullanımı ile ilgili incelemeler yapmalarına fırsat verilebilir. Aynı yazı türlerine ilgi duyan öğrenciler küçük gruplarda bir araya gelerek uzmanlık takımları oluşturabilirler. Öğrencilerin İlgilerini Geliştirmek Fikirlerin ve Becerilerin Gerçek Yaşamdaki Uygulamaları Örneğin; öğrencilerin Matematik dersi ile iş dünyası arasındaki bağlantıları keşfetmesini sağlamak bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Öğrenciler, kendilerine ilginç gelen bir meslek seçerek bu meslekte çalışan birinin kesirleri nasıl kullandığı hakkında araştırmalar yapabilir. Hangi önemli işlerinde kesirleri kullandıkları hakkında röportaj yapabilirler. Yeni İfade Biçimleri Öğrenciler ne öğrendiklerini gösterirken genellikle aynı yöntemleri kullanmayı tercih ederler. Seçilen yöntemler açısından farklılık oluşsada, yöntemlerin içerikleri genellikle her konu için benzer formattadır. Bu formatı farklılaştırarak öğrencilerin sunum becerileri ve sunumları zenginleştirilebilir.

Öğrencilere model olabilecek farklı sunum teknikleri örnek olarak gösterilebilir. Sınıfa bu konuda uzman olan kişiler, veliler çağırılarak örnek sunumlar gerçekleştirmeleri istenebilir. Farklı yöntemlerin birleştirilerek sunumlar hazırlanması konusunda öğrenciler teşvik edilebilir. İlgiye Dayalı Farklılaştırma İçin Birkaç Yönerge İlgi alanları, bir bakıma, dünyaya açılan pencerelerdir. Bir alanda artan ilgi, kaçınılmaz biçimde, diğer birçok şey hakkında bilgi edinmeye yol açar.

Öğrencilerin ilgi alanlarını genişletmenin ya da onlarla bağlantı kurmanın tek bir yolu yoktur, ancak göz önünde bulundurulabilecek bazı göstergeler vardır. Bunlar ilgi alanına dayalı farklılaştırmayı daha etkili kılmalıdır. İlgi alanına dayalı araştırma ile öğretim programının ana öğeleri arasında bağlantı kurunuz. Öğrenciyi başarıya götürecek bir yapı sağlayınız. İlgi alanına dayalı tespitlerin paylaşılması için etkili yöntemler geliştiriniz. Öğrencilerin ilgileri için açık bir davette bulununuz. Ciddi bir tutkusu olan bir öğrenci için gözünüz ve zihniniz açık olsun. İlgi alanına dayalı farklılaştırmanın diğer farklılaştırma çeşitleriyle birleştirilebileceğini unutmayınız. İlgiye Dayalı Farklılaştırmayı Destekleyen Stratejilere Bakış Ben Araştırıyorum: Ben araştırıyorum formatı, öğrencilerin kendi meraklarını ortaya çıkarmalarına, sorularını cevaplamaya yardımcı olacak kaynakları bulup kullanmalarına, bulduklarını yazmalarına ve kendi çalışmalarındaki özeni değerlendirmelerine yardım eder. Yörüngeler: Bu yöntem, öğrencileri ilgi duydukları alan hakkında sorular oluşturmaya, sorularının cevaplarını nasıl bulacaklarını anlamalarına ve bulgularını başkalarıyla paylaşmak için yöntemler oluşturmalarına teşvik eder. Bir Gün Tasarla: Öğrenciler, bir ya da birkaç ders saatinde ne üzerine çalışacaklarına karar verirler. Hedef belirler, zaman çizelgeleri hazırlar, amaçları doğrultusunda çalışır ve kendi gelişimlerini değerlendirirler. Bu yöntem, öğrencilerin belirli bir ilgi alanları olduğunda ya da farklılaştırılmış bir derste sınıf arkadaşlarından birinin yaptığı şeyi yapak istediklerinde işe yarar. Yöntem, öğrenme sözleşmeleri gibi daha ilgi gerektiren ve daha uzun olan formatlarda başarılı olmalarını sağlayacak iyi bir başlangıçtır. Grup Araştırması: İşbirliğine dayalı bu öğrenme stratejisi, öğrencilere ilgi alanlarına dayalı bir konuda akarar vermeleri, konuyla ilgili savunulabilir taraflar bulmaları, birlikte çalışmaları ve bulguları kendine güven duygusuyla sunmaları için harikadır. Web Araştırmaları: Web araştırması, araştırmalarında ya da bilgiye ulaşma sürecinde öğrencileri destekleyecek öğretmen tarafından tasarlanmış, belirli amaçları olan, konuyla ilgili ve belirli internet sayfaları, yönergeleri olan internet dersidir.

Öğretmen web araştırmasını, bir konu ya da soru hakkında bilgi elde etme sürecinde yol alırken, sonuçlar çıkarırken ya da ürün geliştirirken bireylerin ya da küçük grupların, araştırmalarına, problem çözmelerine ve temel becerileri kullanmalarına olanak sağlamak üzere tasarlar. Yapboz: İşbirliğine dayalı bu stratejide öğrenciler arkadaşlarıyla bir konunun bir yönünü araştırırlar. Daha sonra, öğrendiklerini paylaşmak için merkez gruplarına geri dönerler. Merkez grupları, bir konunun farklı yönlerinde uzmanlaşmış öğrencilerden oluşur. Merkez gruplarındaki öğrenciler, uzmanlık konularını gruplarındaki öğrencilere açıklamaktan ve diğer öğrencilerin açıkladıklarını öğrenmekten sorumludurlar. Edebiyat Çemberleri: Öğrenciler tarafından yönlendirilen bu tartışma formatı, öğrencilerin ilgi alanları hakkında okumalarını ve aynı materyali okuyan öğrencilerin okuduklarını diğerleriyle paylaşmalarını sağlar. Üzerinde Uzlaşılmış Ölçütler: Bu formatta öğretmen, ürünün ya da çalışmanın başarısı açısından bütün sınıfa yönelik şartlar belirler. Ayrıca öğrenci de kişisel ilgi alanı ile ilgili ölçütlere katkıda bulunur. Son olarak, öğretmen, öğrenciye yönelik bir ya da daha fazla ölçüt belirleyebilir. Öğrenme Profiline Göre Farklılaştırılmış Derslerin Planlanması Öğrenme Biçimine
Dair Tercihler Zekaya Dayalı Tercihler Kültürün Etkisindeki Tercihler Cinsiyete Dayalı Tercihler Bileşik Tercihler Öğrenme Profiline Göre Farklılaştırma İçin Bazı Yönergeler Hepsi olmasada bazı öğrencilerinizin sizin öğrenme profilinize sahip olduğunu unutmayınız. Öğrencilerinizin kendi tercihleri üzerinde kafa yormalarını sağlayınız. Öğrenme profiline göre farklılaştırma için hem öğretmen tarafından yapılandırılmış seçimleri hem de öğrencilerin seçimlerini kullanınız. Başlarken, vurgulamak üzere birkaç öğrenme profili kategorisi seçiniz. Öğrencilerinizin öğrencisi olunuz. Öğrenme Profiline Göre Farklılaştırma Stratejilerine Bakış Karmaşık Öğretim: Bu etkili yöntem, öğretmenin, sınıfa hangi zihinsel güçlerle geldiklerini belirlemek için öğrencileri incelemesini vurgular. Daha sonra öğretmen, işbirliği içinde çalışan gruptaki her öğrencinin zihinsel güçlerini kullanan ileri düzeyde, karmaşık öğrenme çalışmaları tasarlar. Giriş Noktaları: Öğrencileri bir konuya başlarken ya da onu araştırırken öğrenim tercihlerini kullanarak teşvik etmek, böylece ilk deneyimin uygun olmasını sağlamak mümkündür.

Giriş noktası çalışmaları, anlatıma yönelik (hikaye anlatmak), nicel (bilimsel yaklaşımlar), temele yönelik (konunun temelindeki anlam çerçevelerine, inançlarına bakmak), estetik (duyusal, sanata dayalı yaklaşımlar) ya da deneysel (katılımı sağlamak için uygulamalı, kişisel fırsatlar) olabilir. 4-MAT (Dörtlü Format): Bu planlama yaklaşımı, farklı öğrencilerin bir konuyla ilgili;
1. Bilgide uzmanlaşmayı
2. Anahtar fikirleri anlamayı
3. Kişisel katılımı
4. Yeni bir şey oluşturmayı tercih ettiklerini ileri sürer.

Dörtlü format yöntemini kullanan bir öğretmen, dört tercihin her birinin vurgulandığı bir ders planlar. Böylece her öğrencinin, konuyu tercih ettiği bir yaklaşım doğrultusunda tecrübe etmesi ve daha az tercih edilen yöntemler kullanarak öğrendiklerini pekiştirmesi sağlanır. Fikirleri Düzenlemeye Yönelik Farklı Yaklaşımlar: Öğrencilerin fikirlerini düzenlemesi önemlidir. Böylece fikirlerden anlam çıkarabilir, daha açık biçimde iletişim kurabilir, bilgiyi akıllarında tutabilir ve ona ulaşabilirler. Çoğu kez bir öğrencinin düzenleme için kullandığı yaklaşım, kendileri için çalışan bir düzen yaklaşımından önemsizdir. Her öğrencinin aynı örgütsel yaklaşımı kullanmasını gerektiren bir sebep olmadığında, öğrencileri özetleme, akıl haritası, öykü taslağı, kavram haritası ya da taslak çıkarma çalışmaları için teşvik ediniz. Elbette öğrencilerinizin çeşitli seçenekleri öğrendiğinden emin olmalısınız, ancak bu başarıya ulaştığında, hemen, bazı öğrencilerin bir yaklaşıma yöneldiğini, diğerlerinin ise başka seçimlerde bulunduğunu göreceksiniz. Bu muhtemelen öğrenme profiliyle ilgilidir. Öğrenme Profili Etmenlerinin Kategorileri İlgiye Göre Farklılaştırılmış
Derslerin Planlanması Eşitleyici (Ekolayzır) 1. Bütün öğrencilerin tutarlı, yararlı, sağlam, aktarılabilir, özgün ve anlamlı derslere ihtiyacı vardır. 2. Öğrenciler için yararlı olan bir öğretim programı, onları rahat ve kolay bulduklarının bira zötesine geçirmeye zorlar. 3. Öğrencilerinizi ilerlemeye teşvik etmek üzere plan yapınız. Yani öğrencilerinizi zorlayıp geliştirecek çalışmalar tasarlamaya hazır olunuz. Ortaokul öğretmenlerinde oluşan bir takım da, öğrencilerin hazır olma düzeylerine göre ürün çalışmalarını birkaç şekilde farklılaştırdı. İzledikleri yollardan biri, farklı öğrencilerle farklı değerlendirme ölçekleri (rubrikler) ya da kalite göstergeleri kullanmaktı. Her bir öğrenci, beş sütunlu ölçeğin iki ya da üç sütununu alırdı. Her bir öğrenci, ürün çalışması için hedeflerini belirlemek amacıyla öğretmen ile çalışırdı. Öğrenciye yetkinlik düzeyinde ya da bu düzeyin üzerinde görünen değerlendirme ölçeği sütunları vermek ve sonra öğrenciye, ölçekteki her bir kategoriden kendi seçtiği hedeflere ulaşmak için "kendini geliştirerek çalışma" doğrultusunda rehberlik etmek, öğretmenin amacıydı. Bir Matematik öğretmeni, genellikle öğrencilerine, hazır olma düzeylerine göre, aynı konuda ancak farklı zorluk seviyelerine sahip ev ödevleri vererek süreci ve etkinlikleri farklılaştırdı. Bir Fransızca öğretmeni, iki güncel Fransızca haber dergisine abone olarak öğrencileri için içeriği farklılaştırdı. Fransızca yazılmış metinleri okumakta ve tercüme etmekte daha çok zorlanan öğrenciler, ilk kez Fransızca öğrenen ABD'li öğrencilere yönelik hazırlanan bir dergiden yararlandılar. Fransızca çeviri yapmada daha yetkin öğrenciler, ana dili Fransızca olan yetişkinlere yönelik hazırlanmış bir dergi okudular. İki dergide de genelde aynın konularla ilgili pek çok makale yer alıyordu ancak ana dili Fransızca olan yetişkinlere yönelik hazırlanmış dergi, daha gelişmiş çeviri becerilerini gerekli kılıyordu. Öğrencilerin ilgi alanlarına dayanan ve bunları eğitim-öğretim programına bağlayan pek çok yöntem vardır. (cc) photo by theaucitron on Flickr İÇERİK SÜREÇ ÜRÜN Birkaç etkinlik örneği: http://www.ted.com/talks/lang/en/itay_talgam_lead_like_the_great_conductors.html Türkçe altyazılı izlemek için: Kaynak: Carol Ann Tomlinson, Farklı Yeteneklere Sahip Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğretimi Farklılaştırma
Sunum: M.Koray Köseoğlu
Full transcript