Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kinh tế vĩ mô 2

No description
by

Tommy Nguyễn

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kinh tế vĩ mô 2

Nhóm: 4
Chương 1
Chương 2
...Nền kinh tế Việt Nam từ sau đổi mới năm 1986 đã đạt được nhiều thành tựu to lớn song cũng mắc phải không ít những khó khăn, sự biến động liên tục trong nền kinh tế, có những năm nền kinh tế tăng trưởng cao và kéo dài trong nhiều năm song cũng có những năm lạm phát cao cùng với tỉ lệ thất nghiệp cao, nền kinh tế lâm và tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Nhà nước đã có điều chỉnh nền kinh tế, phát triển nền kinh tế theo những mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, do xuất phát điểm từ nền kinh tế nông nghiệp nhỏ bé, cùng với cơ chế kế hoạch hóa tâp trung kéo dài bước sang nền kinh tế cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức...
Cấu trúc bài
Khái niệm và
định nghĩa cơ bản
Lạm phát
“Lạm phát là sự tăng lên của mức giá trung bình theo thời gian”.
Thất nghiệp
“Thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nhu cầu việc làm, hiện đang chưa có việc làm nhưng đang tích cực tìm kiếm việc làm hoặc đang chờ đợi trở lại làm việc”.
Tỷ lệ thất nghiệp = (số người thất nghiệp / lực lượng lao động)*100%.
Tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng = (tổng số ngày làm việc thực tế / tổng số ngày công có nhu cầu làm việc)*100%.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = (lực lượng lao động/ dân số trưởng thành)*100%.
Một số chỉ tiêu đo lường
Các loại hình thất nghiệp
Thất nghiệp tạm thời
Thất nghiệp cơ cấu
Thất nghiệp nhu cầu
Công thức tính lạm phát
Chỉ số CPI.
Chỉ số PPI.
Chỉ số giảm phát (D).

Một số lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa Lạm phát và Thất nghiệp
Thực trạng mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở VN giai đoạn 1990-2010
Lời mở đầu
Mối quan hệ giữa
Lạm phát và Thất nghiệp
Đường Phillips ban đầu
Đường Phillips trong ngắn hạn
Đường Phillips trong dài hạn
Đường Phillips mở rộng
Năm 1990 tỷ lệ thất nghiệp là 13% và năm 1991 là 10%.
Giai đoạn 1998-1999 tỷ lệ thất nghiệp là 6-7%, tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn đạt mức rất cao 28.9%.
Sau năm 2002 tỷ lệ thất nghiệp nằm trong khoảng 2%-5% , thấp nhất đạt mức 4.2% năm 2007.
Thất nghiệp tăng lên 4.6% năm 2008 và năm 2010 là 4.65%.
Bảng số liệu thể hiện tỷ lệ lạm phát và
thất nghiệp trong giai đoạn 1990-2010
Chương 3
Một số đề xuất, kiến nghị đối với việc cắt giảm tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng việc làm ở
Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015
Các giải pháp
kiềm chế lạm phát
Ngắn hạn
Dài hạn
- Chính sách tiền tệ: tăng lãi suất, tăng dự trữ bắt buộc, phát hành các tín phiếu bắt buộc,...
- Khuyến khích sản xuất để tăng cung hàng hóa, nâng cao chất lượng của sản phẩm.
- Tăng quỹ hàng hóa tiêu dùng để cân đối với số lượng tiền có trong lưu thông...
- Chính sách tài khóa: thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt...
- Rà soát lại các hạng mục đầu tư, hạn chế tối đa chi từ vốn vay nợ nước ngoài...
- Hoạt động trên thị trường mở, phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước...
- Các biện pháp tiền tệ và tín dụng:
+ Cần tính toán tổng lượng tiền của ngân hàng trung ương phù hợp với sự khống chế mức tăng tổng phương tiện thanh toán.
+ Bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả,nâng cao chất lượng tín dụng và thu hồi được nợ. Đẩy mạnh phát hành tín phiếu, trái phiếu kho bạc, trái
+ Bảo đảm việc mua bán ngoại tệ được thực hiện ổn định ở các tổ chức tín dụng.
...
- Chính sách tài khóa:
+ Giữ mức bội chi ngân sách nhà nước ở mức hợp lý so với GDP bằng cách tăng thu, tiết kiệm chi,quản lý chặt chẽ các khoản thu,chống tham nhũng
+ Đi đôi với việc nghiên cứu chính sách thuế. Vì mỗi một chính sách thuế đều ảnh hưởng đến giá cả, gián tiếp ảnh hưởng tới lạm phát
+ Tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tổ chức sử dụng vốn ngân sách nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả và phải có trách nhiệm.
....
Giải pháp
tăng trưởng
việc làm
Kinh tế
Chính sách
Nhóm giải pháp về tăng cường quản lí của Nhà nước và sự phối hợp của các tổ chức Đoàn thể trong việc giải quyết việc làm
Phát triển toàn diện khu vực nông thôn: tập trung vào việc tạo thu nhập, tăng số công ăn việc làm, cải thiện các dịch vụ y tế và giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng…Phát triển khai thác các yếu tố tăng việc làm tự thân. Mở rộng các ngành sản xuất có qui mô nhỏ, lựa chọn các công nghệ sản xuất phù hợp sử dụng nhiều lao động.
Chính sách về dân số: công tác kế hoạch hoá gia đình, phân bố lại dân cư, lao động trên địa bàn từng địa phương nhằm thay đổi qui mô cơ cấu dân số, lao động.
Xuất khẩu lao động...
Gắn kết giáo dục, đào tạo với công việc làm.
Tăng qui mô đào tạo, đặc biệt là đào tạo tay nghề.
Quản lí yếu tố giá cả, tiền lương, phân phối thu nhập và các hình thức tiêu dùng.
Nâng cao hiệu quả sử dụng Ngân sách nhà nước trong việc giải quyết việc làm.
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ việc làm, thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm.
Có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi và chính sách thuế phù hợp cho các DN phát triển sản xuất, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.
Có chính sách hỗ trợ cho người lao động có điều kiện học nghề.
Sử dụng phương trình Phillips kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát
và thất nghiệp ở
Việt Nam giai đoạn 1990-2010
Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam
giai đoạn 1990-2010
Kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam 1990-2010 sử dụng phương trình Phillips
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về Lạm phát, Thất nghiệp và mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Chương 2: Thực trạng mối quan hệ giữa Lạm phát và Thất nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 1990 - 2010

Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị đối với việc cắt giảm tỷ lệ Lạm phát và tăng trưởng việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015
Thank
You

Tình hình lạm phát ở nước ta giai đoạn 1990-2010
Kết Luận
Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 1990-2010 không tương thích với đường cong phillips chuẩn
Giai đoạn 1990-1991: lạm phát phi mã.
Giai đoạn 1992-1995: lạm phát còn cao, nhưng đã thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước
Giai đoạn 1996 - 2003: được coi là thiểu phát, khi CPI tăng rất thấp
Giai đoạn 2004 - 2010: là thời kỳ lạm phát cao trở lại, gần như lặp đi lặp lại, cứ 2 năm tăng cao mới có 1 năm tăng thấp hơn
Full transcript