Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bioteknologi og genteknologi

No description
by

Endre Madsbu

on 29 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bioteknologi og genteknologi

Bioteknologi og genteknologi
Etikk
Genspleising!
Prinsipp:
Arvematerialet fra en art tas ut. Man klipper ut en DNA-sekvens (gen) og setter inn en DNA-sekvens (gen) fra en annen art. Veldig ofte bruker man en menneskecelle og en bakterie.
Man tilsetter
restriksjonsenzymer
som kan klippe opp og lime sammen dna
på helt bestemte steder (koder).
Plasmider
er DNA-molekyler som bakteriene har. Disse er ringformete.
Et gen som f.eks. koder for insulin tas ut av en tilfeldig menneskecelle
Den "nye" plasmiden blandes sammen med bakterier i et reagensrør. Bakteriene tar til seg plasmidet. Så formerer de seg i hopetall. Og vips har vi masse insulin.
...dette er lett...
http://www.viten.no/?gmo-gammel
Andre teknikker
Mikroinjeksjon:
Gener sprøytes direkte inn i celler. Går som regel skeis.
Virus:
Man setter gener inn i virus. Så "smitter" man mottagercellen med dette viruset.
Genpistol:
Skyter gener rett inn i planteceller. Vanskelig.
Hvorfor driver man med dette?
Landbruk!
Medisin
Industri
Bakterier som lager insulin, veksthormon, vaksiner osv.
Vaskemidler, hygiene osv
Problemer?
Genmodifisert mat
Embryoteknologi!
Assistert befruktning:
Fellesnavn på ulike metoder som benyttes for å hjelpe par som ikke kan få barn. Mest omtalt som prøverørsmetoden
ca. 2000 barn pr. år i Norge
Mennesker
Husdyravl
Surrogatmødre
Eggtransplantasjon
Kloning
Prinsipp:
Lage mange like.
Nøyaktig kopi av arvematerialet bringes videre til nytt individ
Kloning av gener
PCR
(polymerase chain reaction)
Kopierer gener i en maskin, slik at man får nok materiale til analyse
Kloning av DYR
Enten ved "fostermødre" eller vha.
reproduktiv kloning
Kloning av stamceller
Stamceller: En umoden celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper. Vi kan også kalle den "opphavscelle" eller "morcelle".
Drømmen:
Dyrke nye organer
Utfordring:
De beste stamcellene finnes i embryoer
Utfordring 2:
Masse lureri!
Prinsipp:
Kunstig befruktning av eggceller og behandling av befruktede egg.
Dyr
Temainndeling:
Genspleising
Kloning
Embryoteknologi
Etikk
DNA-testing
DNA-testing
Prinsipp:
Arvematerialet fra en art tas ut. Man klipper ut en DNA-sekvens (gen) og setter inn en DNA-sekvens (gen) fra en annen art. Veldig ofte bruker man en menneskecelle og en bakterie.
Etikk
Prinsipp:
Arvematerialet fra en art tas ut. Man klipper ut en DNA-sekvens (gen) og setter inn en DNA-sekvens (gen) fra en annen art. Veldig ofte bruker man en menneskecelle og en bakterie.
Embryoteknologi

omfatter kunstig befruktning og behandling av og forskning på befruktede egg.
Assistert befruktning
Lovverk
og genterapi
Ved
DNA-analyser
lages det DNA-profiler som kan gi identifikasjon av en person.
En
DNA-profil
er "fingeravtrykk" av alt DNA'et som ikke virker som gener. Dette DNA utesettes for elektroforese. Det dannes da et bilde.
testing
DNA-
profilene
brukes til
identifisering og påvisning
av slektskap (mennersker, dyr, planter)
Krimsaker
Påvise virus
Farskap
terapi
...glem DNA-profil...
Hår
Blod
Sæd
http://localhost/prezivideo/gentester.wmv
Dna-
testene
handler om å finne
genfeil
, gener for sykdommer, stille diagnoser osv
Prinsippet
er at man
erstatter gener
som koder for en sykdom med gener som koder for "frisk".
Hvorfor så vanskelig?
De nye genene skal inn i riktige celler
In vivo (i en levende organisme):
Metoden går ut på å føre det friske genet direkte inn i pasientens kropp ved hjelp av et virus. Viruset
"
smitter" cellene med nytt gen
.
Ex vivo (utenfor en organisme):
Stamceller fra pasienten tas ut og
behandles i laboratoriet
. Deretter settes cellene tilbake i pasienten.
http://www.ted.com/talks/paul_root_wolpe_it_s_time_to_question_bio_engineering.html
Deretter skal de tas opp i cellekjernen hvor de skal aktiveres.
Så må man unngå at immunforsvaret angriper de nye genene
Genterapifeltet fikk sitt alvorligste tilbakeslag da 18-åringen Jesse Gelsinger fra USA døde etter genterapibehandling mot en mild form for leversykdom i 1999. Han døde av multiorgansvikt som skyldtes en immunreaksjon mot adenovirusvektoren som ble brukt for å frakte genet inn i cellene (se faktaboks under).
Ingen genterapiprodukter godkjent for salg av verken det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (Food and Drug Administration – FDA) i USA eller EMA i Europa.
To måter å utføre genterapi på
Utfordring
Gentarapi er lett i teorien, men
teknisk vanskelig
. Selv om man ofte vet hvilke gener som er involvert i en sykdom, er det ikke rett frem å behandle sykdommen ved hjelp av genterapi.
Genterapi er enkelt i teorien: gener overføres til celler for å lage proteiner som erstatter ødelagte eller fraværende proteiner. Deretter kan disse nye proteinene kurere sykdommer.
Lett i teorien?
Genterapi er på pionerstadiet
Hva med økte idrettsprestasjoner eller annet misbruk?
Kompetansemål:
Drøfte etiske problemstillinger knyttet til bioteknologi
Sensor:
Kan du si litt om etiske utfordringer vi står overfor?
Sorteringssamfunn
Krysning mellom genmodifiserte planter og naturlige planter
Patent på gener - lisenser for matproduksjon
Fattige og rike - hvem får nye organer?
Full transcript