Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szakmai-módszertani útmutató - Képben vagy? Médiatábor a sokszínűségről

No description
by

Menedék Egyesület

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szakmai-módszertani útmutató - Képben vagy? Médiatábor a sokszínűségről

Én: kulturális idenetitás
(2014. június 17., kedd)

A napkezdő energetizáló, csoportkohéziót erősítő rövid gyakorlatot követően a résztvevők az ún. „Identitáshagyma” gyakorlat segítségével
megismerkednek az identitás foglamával, és feltérképezik saját identitásukat
is. A foglalkozásvezetők facilitálásával meghatározzák identitás és kultúra viszonyát, továbbá
tudatosítják az interkulturális konfliktusok kialakulásának lehetséges okait.
A nap első felének főként elméleti, bevezető jellegű gyakorlata után a résztvevők
megismerhetik a divatfotózás technikai alapjait.
Ennek kapcsán elgondolkodhatnak azon, hogy az emberek miként konstruálják meg önmagukról a mások felé közvetített képet.
A fotósgyakorlatok során tudatosul bennük a média üzeneteinek attitűdformáló szerepe is
, s mindez előkészíti és segíti a médiával kapcsolatos kritikai szemlélet kialalkulását.
A fotózás technikájával (divatfotó, riportfotó, önportré) újraértelmezik az "identitáshagyma” gyakorlatot, és közösen elemzik, hogy az egyes fotós műfajok mit és hogyan közvetítenek az egyénről, az adott képek az identitásnak mely rétegét mutatják meg.

A
Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület
, mint a neve is mutatja, Magyarországon élő bevándorlók társadalmi intergrációjának elősegítésével foglalkozik.

Az egyesület majdnem két évtizedes munkája során kialakított egy olyan komplex szolgáltatási rendszert, amelynek segítségével menekültek és más külföldiek ezreit támogatta és támogatja abban, hogy hazánkban új otthonra találjanak.

Az egyesület egyik fő tevékenysége, hogy
segít menedékkérőknek, menekülteknek és más bevándorlóknak
a bürokratikus ügyeikben való eligazodásban, a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, az intézményekkel való kapcsolattartásban, a magyar kultúra, nyelv, és társadalmi berendezkedés megismerésében, a közösségben való részvételben.

Az egyesület másik fő tevékenysége, hogy képzéseket szervez olyan szakembereknek, akik munkájuk során bevándorlókkal dolgoznak – például szociális munkásoknak, pedagógusoknak, rendőröknek vagy idegenrendészeti őrzött szálláson dolgozó fegyveres biztonsági őröknek.

A bevándorlók és a szakemberek támogatása mellett nagyon fontos számunkra, hogy a
többségi társadalom
nyitottabbá, elfogadóbbá váljon a hazánkba érkező külföldiek iránt, hiszen ez a migránsok sikeres integrációjának egyik elengedhetetlen feltétele. Ennek érdekében különböző oktatási, kulturális témájú projektek, programok megvalósításával igyekszünk hidat építeni a befogadó társadalom és a bevándorlók között.

Az egyesület 2011 óta valósít meg olyan iskolai érzékenyítő programokat, amelyek célja a tanulók migrációval kapcsolatos ismereteinek bővítése, interkulturális és szociális kompetenciáik fejlesztése, nyitottságuk, befogadásuk, társadalmi tudatosságuk erősítése.

A BEAMS (Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes) projekt keretében szervezett médiatábor is a diákok nyitott, be -, és elfogadó és attitűdjének elősegítését tűzte ki általános céljául.
Egyesületünk munkáját számos önkéntes segíti.

A
BEAMS (
„A migráns/kisebbségi sztereotípiákkal szembeni európai attitűdök megváltoztatása” JUST/2011/FRAC/AG/2844) egy 15 partnert összefogó nemzetközi projekt, amely 2013. január és 2014. december között, az Európai Unió Alapvető Jogok és Polgárság Programja társfinanszírozásával valósul meg az EU 11 tagállamában. A projektben a Menedék egyesület is részt vesz, mint megvalósító partner.

A projekt elsődleges célja,
hogy feltérképezze, miként befolyásolják a populáris kultúra és a média által közvetített migráns és más kisebbségi csoportokkal kapcsolatos sztereotípiák a fogyasztók e csoportokkal szemben megnyilvánuló befogadó vagy elutasító attitűdjét, továbbá felhívja a figyelmet a populáris kultúra által kitermelt, a közvéleményben megjelenő sztereotípiák és a különböző csoportokon belüli diszkriminatív, rasszista és idegengyűlölő tendenciák közötti kapcsolatra. Mindezt a projekt első felében megvalósított kutatási munka teszi lehetővé. A projektben részt vevő partnerek a kutatások eredményeit és az általuk levont következtetéseket, megfogalmazott javaslatokat a projekt weboldalán tanulmányok formájában publikálják, és teszik elérhetővé a szélesebb közönség számára.

A partnerek
a projekt keretében zajló kutatás eredményeit figyelembe véve, közösségi figyelemfelkeltő programokat szerveznek hazájukban. E programok különösen a fiatalokat célozzák, iskolákban és közösségi csoportokban valósulnak meg. A programok célja a befogadással és elutasítással kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése, a kisebbségekkel szemben megnyilvánuló előítéletes attitűdök enyhítése és a nyitottság, elfogadás elősegítése a fiatalok körében.

A közösségi program tanulságait egy
szakmai-módszertani útmutató
formájában teszik elérhetővé a partnerek más szervezetek, szakemberek számára.

A projekt második felében a kutatási munka és a közösségi program eredményeinek disszeminációjára nemzetközi és országos konferenciákon nyílik lehetőség.

A projekt hivatalos weboldala:

www.beams-project.eu
A
BEAMS projekt
keretében végzett átfogó kutatás eredményei rávilágítottak arra, hogy a bevándorlókra vonatkozó ismeretek, a tájékozottság, az előzetes tapasztalatok és a populáris médiával kapcsolatos kritikai hozzáállás mértéke nagyban meghatározza a befogadó társadalomnak a migránsok iránt megnyilvánuló elfogadó vagy elutasító attitűdjeit.

A

fókuszcsoportos beszélgetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a bevándorlók befogadását negatívan befolyásolja a befogadó társadalom információ - és tapasztalathiánya. Az ismeretlentől való félelem elutasítást, sztereotip gondolkodást eredményez, s ezt az attitűdöt az emberek gyermekkoruktól folyamatosan belsővé teszik. A fiatalok körében egyre jellemzőbb előítéletes, elutasító magatartásformák megnyilvánulását tovább erősíti, hogy a migrációval kapcsolatos, sok esetben felületes ismereteiket többnyire a közmédiából szerzik, holott a média többnyire leegyszerűsítő, negatív képet közvetít a bevándorlókról.

A diákokkal folytatott beszélgetések és a Menedék egyesület korábbi, diákokat célzó programjainak tapasztalatai alapján világosan látszik, hogy a sztereotip gondolkodás, az előítéletesség és a xenofóbia elleni harc legfontosabb eszköze a tudásátadás és a személyes, pozitív tapasztalatok és élmények megerősítése.
A fiatalok oktatásának, nevelésének
fontos célja a toleranciára való nevelés, az interkulturális kompetenciák és szociális érzékenység, tudatosság fejlesztése. Noha a pozitív, befogadó hozzáállást nehéz kialakítani egy elutasító, berögzült normákkal rendelkező környezetben, az érzékenyítés és szemléletformálás leghatékonyabb formája az interaktív, teljes bevonódást, aktív, személyes részvételt igénylő foglalkozások tartása a témában, amelyek az ismeretátadás mellett a tapasztalati tanulásra, személyes élményszerzésre is hangsúlyt fektetnek.

A Menedék egyesület évek óta valósít meg olyan projekteket, amelyek célja a fiatalok és felnőttek interkulturális kompetenciájának és szociális érzékenységének fejlesztése, befogadó attitűdjük erősítése. A migráns hátterű tanulók integrációjának elősegítése céljából egy iskolai érzékenyítő projekt keretében médiaszakkört is szervezett, amely során a fotózás, videózás technikáját használták.

A BEAMS projekt keretében lehetőség nyílt ezeket a korábbi, diákokat érintő érzékenyítő projekteket továbbgondolni, s a diákok közösségi részvételén alapuló médiatábort szervezni
„Képben vagy? Médiatábor a sokszínűségről”
címmel.
A tábor célja
az volt, hogy a részt vevő diákok a különböző kultúrákkal, társadalmi csoportokkal szemben megnyilvánuló sztereotípiák, előítéletek témáját interaktív módon, fotózással és videózással dolgozzák fel, és személyes élményeket, tapasztalatokat szerezzenek a témához kapcsolódóan. Fontos volt, hogy személyes érintettségük és felelősségük felismerése mellett, tudatosítsák a média felelősségét a sztereotípiák közvetítésében, s ezáltal tudatosabb médiahasználókká váljanak, felkészüljenek a társadalmi diskurzusban való aktív részvételre is.

A tábor programjának
előkészítésén, tervezésén és megvalósításán olyan szakemberek dolgoztak, akik évek óta részt vesznek a fent említett projektekben, s ez jelentős szakmai erőforrásként járult hozzá a tábor sikeréhez. A korábban összegyűjtött tapasztalatok és visszajelzések alapján tudták jól átgondoltan, tudatosan tervezni és felépíteni a tábor tematikáját. A médiatábor során a diákok érzékenyítésére használt különböző módszereket ötvözték; a hagyományos tréninggyakorlatokat, a közösségi részvételen alapuló fotózás és videózás technikáival kapcsolták össze, így kidolgozva egy innovatív, új módszertant. A későbbiekben lehetőség nyílik arra, hogy a Menedék egyesület beillessze ezt az iskolai programjaikba, elérve a diákok és pedgógusok szélesebb körét is.
Kőleves Vendéglő, 1075 Budapest, Kazinczy utca 37-40.

A helyszín választásánál elsődleges szempont volt, hogy ne iskolaszagú, hagyományos épület/előadóterem legyen, mivel az feltehetően korlátozná a diákok kreativitását, és a tanévzárás után meghatározná a táborhoz való hozzáállásukat, lelkesedésüket. Fontos volt továbbá, hogy a helyszín a város azon részén legyen, ahol a diákok személyesen is találkozhatnak, interakcióba léphetnek bevándorlókkal, illetve más kisebbségekhez tartozó személyekkel, továbbá a külső helyszínes munkák során a diákok olyan környezetben dolgozzanak, ami biztonságos, informatív és inspiratív.
A kiválasztott helyszín belső térelrendezése is fontos volt, meg kellett, hogy feleljen a tematika elvárásainak, a csoportmunkákhoz külön álló terekre volt szükség, a fotós-, videotechnikához megfelelő technikai alapfelszerelés kellett (pl. projektor, vetíthető felület, hosszabbító, stb.). A tábor rugalmas menetéhez és a nyári, jó hangulatához nagymértékben hozzájárult, hogy volt kert, udvar, ahol szintén folyhattak tevékenységek napközben, és fel lehetett installálni a zárónapi kiállítást.
A csoport sokszínűsége önmagában segíti a témafeldolgozást, mivel érzékletesen modellezi a társadalom sokszínűségét; a témához kapcsolódó ismeretek, a korábbi fotóstechnikai gyakorlat, és a személyes élmények eltérő volta lehetőséget ad az aktív tapasztalatcserére, egymástól való tanulásra is.
A tábor egy olyan speciális közeget biztosít, amelyben a tematikába illesztett tréninggyakorlatok üzeneteit, céljait a résztvevők saját, tábori élményeik alapján is képessé válnak értelmezni, belsővé tenni. A tábor folyamán ugyanis a kezdetben még egymás számára ismeretlen résztvevők saját bőrükön tapasztalhatják meg a megismerés folyamatát, s erre a foglalkozásvezetők facilitálásával tudatosan is reflektálnak a gyakorlatok során.
A tábor programjában két résztvevő speciális „senior” szerepben volt jelen. Ők az egyik fotós szakember (foglalkozásvezető) tanítványaiként vettek részt a táborban, azzal a kettős céllal, hogy segítsenek a fotóstechnikai megvalósításban, és résztvevőként feldolgozhassák a témát. Mivel maguk is migráns hátterűek voltak, amellett, hogy a téma nagyban kapcsolódott hozzájuk, érdekelte és megérintette őket, személyes tapasztalataik megosztásával nagyban hozzájárultak a témafeldolgozás mélységéhez is. Jelenlétük jót tett a csoportkohéziónak, hidat képeztek a foglalkozásvezetők és a diákok között, odafigyeltek a résztvevőkre és a nehezebben megnyíló diákokat is segítették bevonni a programba.

Az ilyen programok többféle formában is megvalósulhatnak, úgy mint
bentlakásos
vagy
napközis tábor
,
heti
vagy
havi rendszerességgel megtartott foglalkozások
, vagy
szakkörszerű alkotónapok
keretein belül. Mindegyik megvalósítási formának megvan az előnye a téma feldolgozásának és elmélyítésének szempontjából. A program tervezése során érdemes figyelembe venni, hogy az adott megvalósítónak milyen keretek meghatározására van lehetősége, és minden esetben ahhoz igazítani a tematika felépítését, intenzitását is.
A tematika kidolgozásában és a tábor megvalósításában ugyanaz a szakmai csapat vett részt, támogatva ezzel a médiatábor programjának tesztelési folyamatát; biztosítva annak folyamatos értékelését, a tanulságok, következtetések levonását.
A szakmai csapat tagjai - összehangolva egyéni szakmai tapasztalataikat, illetve a Menedék egyesület korábbi iskolai érzékenyítő projekteiben szerzett élményeiket - újszerű megközelítéssel, innovatívan, a fotózás, videózás eszközeinek használatával gondolták újra, és dolgozták át a hagyományos, szociális és interkulturális kompetenciákat fejlesztő gyakorlatokat, módszereket.
A program minden egyes gyakorlatát tudatosan építették be a tematikába, emellett fontos volt, hogy a foglalkozásvezetők folyamatosan reflektálva a résztvevők igényeire, érdeklődésére, ötleteire, rugalmasan újratervezhessék, esetenként átalakíthassák az egyes, előre megtervezett programpontokat.
A megvalósítók a nap során folyamatosan konzultáltak, egyeztettek a foglalkozások menetével kapcsolatban, így az egyes helyzetekre, a gyakorlatok közben felmerült szükségletekre azonnal, szakszerűen tudtak reagálni.
A tábor minden napját közös szakmai értékelés követte, a csapat az aznapi tapasztalatok alapján a csapat újragondolta, pontosította a másnapra tervezett tevékenységeket.

Ahhoz, hogy a különböző kultúrákkal, társadalmi csoportokkal szemben megnyilvánuló sztereotípiák, előítéletek témáját a maga komplexitásában lehessen feldolgozni, először az egyéni identitás felépítésével kell foglalkoznunk, majd a megismerés folyamatának természetével. Továbbá annak érdekében, hogy a diákok a sztereotípiák működésével kapcsolatosan megélt személyes élményeiket azonosítani és értelmezni tudják, illetve maguk is felfedezzék a témában való érintettségüket, fontos, hogy az egyént érintő személyes tényezőktől haladjunk az általános, nagyobb spektrumú társadalmi folyamatok, jelenségek megismerése, értelmezése felé.
A tábor tematikája a fent említett tervezési szempontok alapján az alábbi, egymásra épülő egységekből áll:
- ismerkedés, csapatépítés, technikai alapok elsajátítása (1. nap);
- én: kulturális identitás (2. nap);
- mi és ők: másokról alkotott kép, referenciakeretek (3. nap);
- befogadás, kirekesztés: sztereotípiák és előítéletek (4. nap első fele);
- üzenetek megfogalmazása, kampánytermékek előállítása (4. nap második fele);
- kampánytermékek előállítása, zárórendezvény (5. nap).

Tapasztalatunk szerint ez a struktúra és koncepció hatékonyan szolgálja a tábor célját. Az egyes egységekben végzett gyakorlatok, alkalmazott módszerek alakíthatók, újragondolhatók a tematika használójának saját erőforrásai és ötletei, illetve a bevont csoport jellemzői és szükségletei alapján.
Ismerkedés, csapatépítés, technikai alapok elsajátítása
(2014. június 16., hétfő)

Délelőtt a
tábor kereteinek meghatározása, a közös szabályalkotás és az elvárások megbeszélése, a csapatépítés és ismerkedés
van a fókuszban. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy kialakuljon az a biztonságos közeg és a táborozók közösségérzete, amiben hatékonyan, lelkesen tudnak jelen lenni, dolgozni a hét folyamán.
Az első nap második felében
a résztvevők elsajátíthatják a fotózáshoz, videózáshoz kapcsolódó technikai alapismereteket
, és az egyes technikákat gyakorolva (különösen a pixillációt, ami sok állókép gyors egymás utáni levetítése, s ezáltal mozgókép előállítása)
felvezetésre kerül a tábor témája is.

Mi és ők: a másokról alkotott kép, referenciakeretek
(2014. június 18., szerda)

Az energetizáló napkezdő gyakorlat után az ún. „LÉÉ” gyakorlat segítségével
vizsgálják meg a résztvevők a megismerés és érzékelés folyamatát és annak típusait.
A gyakorlat során a foglalkozásvezetők rávilágítanak az egyén vonatkoztatási rendszerének eredetére és annak a sztereotipikus és előítéletes gondolkodásban betöltött szerepére.
A sztereotípiák, előítéletek témájának kiscsoportos megvitatása és az egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása
előtt a résztvevők elsajátítják a videózás technikai alapjait, így a beszélgetést már szakszerűen videózni is tudják majd.
A délután folyamán olyan meghívott emberekkel személyesen beszélgetnek és készítenek interjút, akik a mindennapjaikban tapasztalják a feléjük megnyilvánuló előítéleteket. A tapasztalatcsere után a diákok maguk is belehelyezkedhetnek olyan szerepekbe, amelyek feltehetően előítéletes megynilvánulást váltanak ki az emberekből, és kis csoportokban, a helyszín környékét bejárva tesztelhetik az emberek reakcióit, készíthetnek interjút a járókelőkkel az adott témákban. E gyakorlatok során nem csupán mások véleményét és tapasztalatait ismerhetik meg a diákok, hanem
felismerhetik és tudatosíthatják saját előítéleteiket is.
Befogadás – kirekesztés: sztereotípiák és előítéletek;
üzenetek megfogalmazása, kampánytermékek előállítása
(2014. június 19., csütörtök)

A napkezdő játékos gyakorlat után a „Citromország” gyakorlattal
dolgozzák fel a résztvevők a sztereotípiák, előítéletek, kirekesztés és befogadás témáit
. E játékos gyakorlat és annak valóságba helyezése által a diákok amellett, hogy megfogalmazzák azokat az előítéletes narratívákat, amelyekkel korábban találkoztak, realizálják is ezek problematikusságát. Az itt feldolgozott témák szorosan kapcsolódnak az előző napi tapasztalatokhoz, személyes élményeikhez, s ez lehetővé teszi, hogy a
diákok részletesen beszéljenek az általuk ismert, a társadalmunkban meglévő előítéletes, kirekesztő narratívákról.
E gyakorlat után egy kreatív feladat (arcmontázsos gyakorlat) és az előző napon készített videók megtekintése frissíti fel a résztvevőket, ami egyben lehetőséget ad arra, hogy az újabb ismeretek fényében reagáljanak az előző napi élményekre, illetve visszajelzést is kapjanak a videókészítés technikai megvalósításáról.
Délután a pénteki zárórendezvényre, kampánytevékenységre készülnek a résztvevők. Ennek célja, hogy a záróeseményen jelen lévő érdeklődőkhöz (szülőkhöz, ismerősökhöz) eljuttassák a hét során szerzett ismereteik, tapasztalataik, benyomásaik alapján megfogalmazott figyelemfelkeltő, elgondolkodtató üzeneteiket. Mielőtt a nagyközönség elé állnának, kis csoportokban, a foglalkozásvezetők facilitálásával szintetizáláják ismereteiket.
Az üzenetek megfogalmazásában és azok megfelelő formába öntésében egy meghívott előadó (reklámszakember) segít nekik, akinek tanácsai által a médiának
az emberek attitűdformálásában megjelenő szerepét és felelősségét is tudatosíthatják a résztvevők.
A délután második felében konkrét koncepciókat találnak ki a diákok a megjelenítendő kampánytermékekre, s ezek kivitelezésén kezdenek el dolgozni.
Kampánytermékek előállítása, zárórendezvény
(2014. június 20., péntek)

A tevékenységek ütemezése és csoportbeosztása a csütörtök délutáni kampánytermékek tervezése alapján alakul ki. A nap nagy része a délutáni
záróesemény előkészítéséről, a kampánytermékek kivitelezéséről szól.
Így a reggeli közös kezdést követően az előző délután kialakult munkacsoportok az egyes kampánytermékeken (figyelemfelkeltő poháralátét, két pixillációs kisvideó, figyelemfelkeltő plakátsorozat és képeslapok, szlogennel ellátott, szitált póló készítése, "zsákbamacska” plakát/installáció készítése) egy-egy foglalkozásvezető és önkéntes segítségével dolgoznak, illetve néhányan a korábban elkezdett feladatokat fejezik be, egészítik ki (pl. képek szövegezése, videóinterjú készítése, újrafelvétele).
Azoknak a diákoknak, akik elfáradtak, vagy befejezték a munkájukat, plusz játékos feladatot adnak a foglalkozásvezetők.
A tábor időkeretei viszonylag szűk határt szabnak a kampánytermékek kidolgozásának, kivitelezésének, a tábor során készült képekből összeállított kiállítás installálására is kevés az idő. Így annak érdekében, hogy a táborozókat egy nagy csoportban még meg lehessen szólítani a zárórendezvény előtt egy rövid értékelést tartanak a foglalkozásvezetők, és csoportkép készül a táborozókról.
A zárórendezvényen a tábor résztvevői, meghívott vendégeik és más érdeklődők együtt nézik meg a videóinterjú-részleteket, fotókat és pixillációs kisfilmeket.
Az esemény így lehetőséget ad a szülők felé való visszajelzésre és a tábor tartalmának disszeminációjára is. A zárás keretében kerül sor az egyes kampánytermékek átadására, így azokat emlékül haza is vihetik a résztvevők (póló, képeslap, poháralátét).

KÉPBEN
VAGY?

A tábor megvalósításában egy táborszervező-koordinátor, öt foglalkozásvezető és két (bizonyos alkalmakkor, szükség szerint több) önkéntes segítő vett részt.
A foglalkozásvezetők a feladatuk elvégzéséhez szükséges alábbi végzettségekkel, szakmai tapasztalatokkal rendelkeztek.
1. foglalkozásvezető:
felsőfokú pedagógiai végzettség, oktatásban szerzett tapasztalat, a migrációt és interkulturális témaköröket feldolgozó érzékenyítő foglalkozások tervezésében és levezetésében szerzett széleskörű tapasztalat;
2. foglalkozásvezető:
felsőfokú gyógypedagógiai végzettség, nehezen kezelhető, drop-out diákok oktatásában, nevelésében szerzett többéves tapasztalat, a migrációt és interkulturális témaköröket feldolgozó érzékenyítő foglalkozások tervezésében és levezetésében szerzett széles körű tapasztalat;
3. foglalkozásvezető:
felsőfokú interkulturális pedagógia-pszichológia szakos végzettség, iskolai érzékenyítő projektek megvalósításában szerzett tapasztalat, migránsspecifikus ismeretek;
4. foglalkozásvezető:
felsőfokú kulturális antropológus végzettség, széles körű tapasztalat a migrációs és vizuális antropológiai, többéves munka (kutatói és gyakorlati egyaránt) a fényképezés és videózás részvételi módszereihez kapcsolódóan;
5. foglalkozásvezető:
felsőfokú fotós, vizuális és környezetkultúra-pedagógusi végzettség, többéves fotós oktatási tapasztalat (felnőttképzésben és diákok körében egyaránt), részvétel egy migráns hátterű és magyar tanulókat együttesen foglalkoztató médiaszakkör szakmai megvalósításában.

A MENEDÉK
EGYESÜLETRŐL

A BEAMS
PROJEKTRŐL

A KÖZÖSSÉGI PROGRAM CÉLJA
SZAKMAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ
Jelen prezentáció egy szakmai-módszertani útmutató, amely a BEAMS projekt keretében megvalósított médiatábor programját mint jó gyakorlatot hívatott bemutatni pedagógusoknak, illetve olyan szervezetek, intézmények szakembereinek, akik munkájuk során a fiatalok valamiféle – nem kizárólagosan kulturális – mássággal szemben megnyilvánuló el- és befogadó attitűdjének, szociális érzékenységének fejlesztésével foglalkoznak.
Az útmutató tartalmazza a tábor tematikáját, bemutatja annak módszertanát és a tematika kidolgozóinak, a tábor megvalósítóinak konkrét szakmai javaslatait, észrevételeit is. Útmutatónk a tábor módszertanának, újszerű megközelítésmódjának és tematikájának bemutatásával olyan érdeklődő szakembereknek is hasznos anyag lehet, akik nem kimondottan a migránsokhoz kapcsolódó előítéletek, sztereotip gondolkodásmódok, hanem más kisebbségekkel szemben megnyilvánuló elutasító magatartásformák enyhítésén dolgoznak.
Célunk, hogy az érdeklődő szakemberek ne csupán ötleteket nyerjenek tematikánkból, s olyan gyakorlatokat, eszközöket ismerjenek meg, amikkel fejleszthetik diákjaik interkulturális kompetenciáit és szociális érzékenységét, hanem maguk is érzékenyebbé és tudatosabbá váljanak a másság elfogadásának, megismerésének témájával kapcsolatban, és maguk is egyetértsenek a tábor során megfogalmazott értékekkel és célokkal.

A médiatábor időpontja: 2014. június 16-20. (hétfő-péntek)
A tábori foglalkozások 9:00-16:00-ig tartottak.
A tábor napközis formában valósult meg.
HELYSZÍN
RÉSZTVEVŐK
MÉDIATÁBOR A SOKSZÍNŰSÉGRŐL
A programot megelőzően érdemes személyes találkozásra is lehetőséget adni a részt vevő gyerekekkel és/vagy szülőkkel. Ez nem csupán a résztvevők és szüleik személyes tájékoztatása és erősebb bevonása végett fontos, hanem mert ezáltal a szervezők és megvalósítók előzetesen feltudják mérni, hogy melyik diák igényel speciális figyelmet. Mivel lehetnek olyan résztvevők, akik alapvetően nagyobb személyes figyelmet igényelnek, több foglalkozásvezető és önkéntes bevonására lehet szükség.
Az ilyen programok többféle formában is megvalósulhatnak, úgy mint
bentlakásos
vagy
napközis tábor
,
heti
vagy
havi rendszerességgel megtartott foglalkozások
, vagy
szakkörszerű alkotónapok
keretein belül. Mindegyik megvalósítási formának megvan az előnye a téma feldolgozásának és elmélyítésének szempontjából. A program tervezése során érdemes figyelembe venni, hogy az adott megvalósítónak milyen keretek meghatározására van lehetősége, és minden esetben ahhoz igazítani a tematika felépítését, intenzitását is.
jkhycs
shgada
A tábor tematikájának szakszerű megvalósításához elengedhetetlen, hogy a foglalkozásvezetők az alábbi végzettségekkel, szakmai tapasztalattal rendelkezzenek: oktatás-nevelési gyakorlat, a migrációt és interkulturális témaköröket feldolgozó érzékenyítő foglalkozások tervezésében és levezetésében szerzett széles körű tapasztalat, fotós oktatói gyakorlat, illetve a fényképezés és videózás részvételi módszereihez kapcsolódó munkatapasztalat.
A táborba olyan 13-18 éves fiatalok jelentkezését vártuk, akik érdeklődnek a fotózás, videózás és a közösségi média iránt, és szívesen foglalkoznának a sztereotípiák, előítéletesség kérdésével.
A táborban 20 diák vett részt. Mind korban, fotóstechnikai tapasztalatban, mind pedig kulturális háttérre vonatkozóan meglehetősen heterogén csoport alakult ki, ami ugyan tudatos tervezést és komoly körültekintést igényelt a foglalkozásvezetőktől, mégis nagyban hozzájárult a tematika/program megvalósulásának sikerességéhez, a témafeldolgozás mélységéhez.
A csoport heterogenitásából fakadó kihívásként, nehézségként értelmezhetőek az eltérések a figyelem, érdeklődés fenntartása, a téma megértése, és az ahhoz való kapcsolódás, a személyes tapasztalatok és ismeretek terén. Mindez azonban a foglalkozásvezetők tudatos tervezése és hatékony csapatmunkája által erőforrássá is konvertálható. Például megfelelő csoportalakítás: a csoporttagok tudatos összeválogatása figyelembe véve az egyes csoporttagok igényeit és jellemzőit; tudatos feladatválasztás, alternatív tevékenységek biztosítása: több lehetőség, technika felajánlása; differenciálás: a résztvevők képességeihez, ismereteihez igazodó, egymástól különböző gyakorlatok vezetése; rugalmas feladatszervezés: a foglalkozásvezetők reagálnak a résztvevők igényeire, szükség esetén szünetet, alternatív feladatokat illesztenek be a programba, eltérve a tervezettől stb.

MEGVALÓSÍTÓK
A TEMATIKA
1. NAP
2. NAP
3. NAP
4. NAP
5. NAP
A tábor első délelőttjén minden megvalósítónak javasolt jelen lennie, annak is, aki csak egy-egy napra, tevékenységre kapcsolódik be a hét további részében. Hasonlóképpen a későbbiekben is, a reggeli napkezdő energetizáló gyakorlatokban is mindenkinek érdemes részt vennie, hogy a csoportkohézió erősödjön, illetve hogy a diákok és a megvalósítók között közvetlen, biztonságos, jó kapcsolat alakulhasson ki.
jkhycs
shgada
Habár a tábor kereteit nagymértékben meghatározzák az első nap délelőttje folyamán közösen megalkotott szabályok és a mindennap megbeszélt napirendek, érdemes a programba tudatosan beleépíteni olyan tevékenységeket, amelyek visszatérő elemként megjelennek a tábor során, és mint egy-egy rítus, összekapcsolják a diákokat. Ilyenek lehetnek például az állandó, közös napkezdő játékok és napzáró beszélgetések, értékelések, de hasonló céllal fel lehet állítani egy paravánt is, amelyre mindennap záráskor feltűzhetik a diákok az aznap elkészített képeket, így közösen nyomon követve és megjelenítve a tábor eseményeit, közös élményeiket.
Hasonló funkciója lehet egy közös Facebook - vagy blogoldal szerkesztésének, gondozásának is.
jkhycs
shgada
Érdemes odafigyelni, hogy a videótechnikai, fotótechnikai részek rendszeresen váltsák az elméletibb gyakorlatokat, ezzel színesítve, izgalmasabbá téve a programot, egyszersmind könnyítsék a résztvevők koncentrációjának, figyelmének fenntartását.
Hasonlóképpen hosszabb gyakorlatot követően érdemes beilleszteni egy játékos, kreatív feladatot.
jkhycs
shgada
jkhycs
shgada
jkhycs
shgada
FENNTARTHATÓSÁG

A médiatábor keretében kipróbált módszertan, a tematikának struktúrája és koncepciója tapasztalatunk szerint eléri célját. A szakmai-módszertani útmutató segítségével célunk, hogy a koncepciót és a tematika egyes elemeit továbbadjuk, tapasztalatainkat megosszuk a témával foglalkozó szervezetek dolgozóival, pedagógusokkal. Egyesületünk várja az érdeklődő szakembereket, nyitott szakmai konzultációra, együttműködésre.

A projekt keretében készült egy diákoknak szóló interaktív kiállítás, amely a médiatábor során feldolgozott témákat és elkészített anyagokat mutatja be. A jövőben ez a kiállítási anyag iskolák és egyéb érdeklődő közösségek, intézmények számára is elérhető lesz, elősegítve ezzel a program fenntarthatóságát. Továbbá ezzel az anyaggal is szeretnénk az oktatási-nevelési folyamatban a toleranciára való nevelés és az interkulturális kompetenciák és szociális érzékenység fejlesztésére vonatkozó munkát megerősíteni, támogatni, s egy olyan eszközt adni a pedagógusok és más oktatással foglalkozó szakemberek kezébe, amellyel kiegészíthetik saját, erre a célra használt eszközeiket, gyakorlataikat.

Kiállításunkkal az érdeklődőket azon a megismerési folyamaton szeretnénk végigvezetni, amely a témával kapcsolatos személyes érintettség és felelősség megismerése mellett, a média sztereotípiák közvetítésében betöltött felelősségének megismerésére is irányul. A kiállítási tablókon szereplő feladatokkal, gyakorlatokkal az a célunk, hogy az érdeklődő diákok - a táborozók nyomdokán haladva – feldolgozzák a sztereotípiák és előítéletek témáját.
A médiatábor kapcsán lehetőség nyílt egy olyan tematika és módszertan kidolgozására és kipróbálására, amelyet a Menedék egyesület be tud illeszteni több éve működő iskolai programjaiba, és használni tud majd a célcsoportjait érintő programjai keretében, a diákok és pedagógusok szélesebb köre számára is elérhetővé téve.

A szakmai-módszertani útmutató elkészítéséért felel a
Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület elnöke
Cím:
1081, Budapest, Népszínház utca 16. III./3.
Telefon:
(36-1) 322 1502
Fax:
(35-1) 479 0272
E-mail:
menedek@menedek.hu
Honlap:
http://menedek.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/menedekegyesulet

Szerkesztette :Barcza Ildikó
A tematikát kidolgozta Berecz Diána, Hetzer Katalin, Jagodits Eszter, Szabó Adrienn
Design: Jekli Ágnes

A médiatábor és a szakmai-módszertani útmutató a BEAMS („Breaking down European Attitudes Towards Migrants/Minority Stereotypes” JUST/2011/FRAC/AG/2844) nemzetközi projekt keretében valósult meg, az Európai Unió Alapvető Jogok és Polgárság Programja társfinanszírozásával.

A szakmai-módszertani útmutatót illusztráló fotókat, videókat a „Képben vagy? Médiatábor a sokszínűségről” című tábor résztvevői készítették.

A BEAMS nemzetközi projektről az alábbi címeken lehet tájékozódni:
http://www.beams-project.eu/,
http://menedek.hu/projektek/beams-breaking-down-european-attitudes-towards-migrantminority-stereotypes,
http://menedek.hu/hirek/kepben-vagy-mediatabor-a-sokszinusegrol

Fontos, hogy a jelentkező diák szülője (törvényes képviselője) egy beleegyező nyilatkozat aláírásával hozzájáruljon, hogy gyermeke a szervezett programon részt vegyen. Továbbá nyilatkozzon arról is, hogy a tábor keretei között, a gyermeke által készített fényképek, videók és a róla készült felvételek a tábor és a megvalósító szervezet internetes felületein megjelenhetnek, a tábor bemutatásáról szóló leírásokban, cikkekben felhasználhatók.
jkhycs
shgada
A tábor megvalósításába bekapcsolódó önkéntesek esetében kiválasztási szempont volt, hogy a tábor témája és/vagy a vizuális nevelés terén szakmai tapasztalattal rendelkezzenek, illetve legyen gyakorlatuk az adott korosztállyal való közös munkában.
A tábor során két állandó önkéntes segítette a foglalkozásvezetők munkáját.
A tábor céljainak elérése végett a tematika egyes részeihez szükséges volt bekapcsolni külsős, meghívott előadókat is a programba.
Ilyen meghívottak voltak azok az emberek, akik maguk is érintettek voltak a témában, maguk is gyakran szembesülnek előítéletes attitűdökkel (pl. kerekesszékes fiatal nő, kendőt viselő muszlim kamaszlány, tetovált fiatal nő), ők személyes tapasztalataikról meséltek a diákoknak.
Meghívott vendégként volt jelen továbbá egy reklámszakember is, aki a tábor végén részt vett a táborozók élményeinek és ismereteinek szintetizálásában, majd segített a diákokban megfogalmazódott gondolatokat a külvilág felé kommunikálható üzenetek formájába önteni, továbbá bepillantást engedett a média üzenetközvetítő, formáló szerepébe és működésébe is.
jkhycs
shgada
Az olyan programrészeknél, amelyek során a diákok egyénileg, vagy kiscsoportban dolgoznak, és nagyobb igényük van a személyes figyelemre, állandó visszajelzésekre, a tevékenységük folyamatos facilitálására, több önkéntes bevonására van szükség.
jkhycs
shgada
Olyan önkénteseket érdemes bevonni, akik értenek az egyes kreatív tevékenységekhez (pl. pólószitázás, videókészítés), így hatékonyabban, szakszerűbben zajlik a munka.
jkhycs
shgada
Érdemes az online jelenlétet (például Facebook-megjelenés) tudatosan tervezni, és a foglalkozásvezetőknek a diákokat a felületek szerkesztésében facilitálni, és ezt folyamatosan monitorozni.
A Facebook mint kommunikációs eszköz közel áll a fiatalok korosztályához, és szívesen is szerkesztik, foglalkoznak vele. A Facebook-oldal szerkesztése kapcsán fontos személyesen megszólítani a diákokat, kijelölni a felelősöket, ugyanakkor hagyni kell, hogy akit érdekel, s szívesen foglalkozik vele, mindig kapjon lehetőséget a szerkesztésre.
jkhycs
shgada
Előfordulhat, hogy valaki a gyakorlatok során szembesül saját előítéletességével. Erre, illetve ennek feldolgozására, oda kell figyelniük a foglalkozásvezetőknek, s meg kell erősíteniük az ilyen diákokat abban, hogy a negatív érzés, a félelem az ismeretlen dolgoktól természetes, csak az problematikus, ha emiatt kirekesztővé válnak.
Fontos tehát a félelem, ellenérzés tudatosítása; ha konfliktus adódik, az természetes, ellenérzése is lehet mindenkinek, azonban tudni kell helyén kezelni ezeket az érzéseket, illetve magát a folyamatot is tudatosítani kell.
jkhycs
shgada
A kampányüzenetek megfogalmazása és a tábor során szerzett tapasztalatok, élmények megmutatása, a média témájában való elmélyedés nagy feladat a résztvevőknek. A program zárásaként megvalósítandó kampányzáró rendezvényt, mint célt érdemes már a program elején alaposan előkészíteni, hangsúlyozni és tudatosítani a diákokban, hogy tudjanak rá készülni.
Mivel a kiállítási anyagok és a kampánytermékek gondos tervezése és kivitelezése hosszabb időbe telik, előfordulhat, hogy a zárórendezvény megvalósítása mellett kisebb hangsúly kerül a közös értékelésre. Praktikus tehát a kiállítást és a rendezvényt külön-külön megrendezni.
jkhycs
shgada
Full transcript