Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vi vil - vi kan forebygge vold!

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vi vil - vi kan forebygge vold!

1. Skabe øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet.
2. Nedbringe sygefraværet med 1 % om året
I gennemsnit har de tre ældrecentre nedbragt sygefraværet med 1,21 % på to år. Nørremarken har som det eneste sted opnået succeskriteriet.
3. Nedbringe antallet af trussels- og voldsepisoder.
Det fremgår af undersøgelsen, at en del af de trusler og den vold der forekommer ikke anmeldes.
4. Skabe større åbenhed om konflikter, truende og voldelige situationer og gøre dem til genstand for fælles refleksion og løsninger.
Der er kommet større åbenhed i hverdagen og mere videndeling.
Vi vil - vi kan forebygge vold!
Medarbejderne har fået større
viden
om og
færdigheder
til
konflikthåndtering
og
voldsforebyggelse
. De oplever også et større sammenhold i personalegruppen. Det betyder, at de bedre kan tale sammen og lægge fælles planer. De fortæller eksempelvis, at de ikke længere oplever utryghed ved at modtage en borger med udfordrende adfærd.
Succeskriterier og resultater
5. Uddanne 17 ansatte som ressource-personer indenfor det voldsfore-byggende område samt etablere et netværk, der kan fungere under og efter projektperioden.
18 ansatte er udnævnt til ressourcepersoner og klædt på til rollen. Kompetenceudvikling blev prioriteret højt.
Vil I vide mere?
Læs Nyhedsbrev + Blog
http://www.denoffentlige.dk/niv-spark-kritik-og-rummelighed
6. Indarbejde en systetik for refleksion og fælles håndtering af episoder med risiko for fysisk og psykisk vold.
Der er indført daglige refleksions- og koordina-tionsmøder 15-30 min. om formiddagen. Overlap er genindført ved vagtskifte. Overblikstavle er oprettet i nogle afdelinger. Supervision er blevet et tilbud til alle ansatte.
7. Opnå øget kendskab, fællesskab, tillid og samarbejde (social kapital).
Forundersøgelsen af social kapital viste, at tilliden mellem ledere og medarbejdere havde det nogenlunde. Samme undersøgelse antydede også, at der var en vis grad af oplevelse af uretfærdighed på arbejdspladsen. Dette billede er vendt i slutundersøgelsen, og der ses bl.a. en markant fremgang i oplevelsen af retfæridghed relateret til konfliktløsning.
Ledere og brobyggere har fået større kendskab til og netværk med hinanden på tværs.
Der er opnået mere åbenhed og kommet mere fokus på kommunikation i personalegrupperne. Samt en øget anerkendelse af at forskellighed er en styrke.
8. Projets materialer og erfaringer fremadrettet anvendes i relevante udvalg og arbejdsmiljøgrupper.
Det er aftalt hvordan:
Projektets materialer og erfaringer videreformidles til øvrige ansatte, nyansatte og andre boformer i Køge Kommune.
Brobyggernes netværk fortsætter efter projektet er afsluttet.
Hvad kan SUS lære af den rejse?
Det vil være en fordel at aftale rolle- og arbejdsfordeling inden projektstart og skrive det ind i samarbejdsaftalen.
Samarbejdet med en lokal projektleder har mange facetter.
Der er både fordele og ulemper ved at dele af projektet planlægges undervejs.
Fordele: Ansatte kan inddrages, aktiviteter kan planlægges ud fra lokale behov.
Ulemper: Svært at få afstemt med estimeret timeforbrug.
Full transcript