Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

wypalenie zawodowe- warsztaty

No description
by

Kamil Lolo

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of wypalenie zawodowe- warsztaty

1. Uczestnicy:
Kadra średniego i wyższego szczebla działu marketingu i reklamy dużej firmy państwowej (20 osób) Piotr Sielc,
Justyna Witecka,
Katarzyna Woźniacka,
Ewa Żakowska,
Beata Żurek Wypalenie
zawodowe –
rozpoznaj i zwalcz! 2. Czas trwania :
ok. 8 godzin; od 9.00 do 17.00 Przebieg zajęć : 1. Cześć powitalna: przedstawienie sie, zapoznanie z tematyka, rozdanie identyfikatorów, kontrakt- ok. 20 min 6. Portret Człowieka
Wypalonego-
ok. 25 min 7. Podsumowanie teoretyczne
dotyczace skutków wypalenia-
ok. 15 min 11. Ćwiczenie :
Diagnoza w miejscu pracy
( zał. 5)- ok. 40 min 12. Wykład :
konkretne rozwiazania- 30 min Konspekt szkolenia opracowali: Informacje ogólne 3. Cele zajeć :
Ogólny: Zwiekszenie świadomości kadry zarzdzajcej na temat wypalenia zawodowego, nabycie przez nich umiejetności profilaktyki i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Operacyjne: • co to jest syndrom wypalenia zawodowego,
• komu zagraża wypalenie zawodowe,
• jakie sa przyczyny i skutki wypalenia zawodowego,
• jakie sa objawy towarzyszce kolejnym fazom wypalenia zawodowego, • mechanizm powstawania wypalenia zawodowego,
• potrzeb działań profilaktycznych, • sygnały ostrzegawcze wskazujce na zjawisko wypalenia sie,
• możliwości i sposoby zabezpieczenia sie przed wypaleniem zawodowym,
• sposoby radzenia sobie z zaistniałym wypaleniem zawodowym. 4. Metody: 5. Pomoce: praca w grupach, praca indywidualna, mini-wykład, rundka, burza mózgów, dyskusja, gry symulacyjne, case study Bibliografia 2. Wykład na temat wypalenia zawodowego- ok. 30 min 3. Ćwiczenie: "Praca" (zał. 2), Dyskusja-ok. 20 min 4. Wykład-mechanizmy powstawania,
symptomy wypalenia- 20 min 5. Case Study ( zał. 3)- ok. 30 min PRZERWA- 15 MIN IDENTYFIKATOR ZAŁ. 2- TY W PRACY ZAŁ. 3- CASE STUDY 8. Wielki Paleciak- Race –
gra symulacyjna- ok. 55 min PRZERWA- 5 MIN 9. Mini-wykład: Zapobieganie wypaleniu- 15 min 10. Burza mózgów:
„ Jak możesz sie obronić?” (ok.15 min) PRZERWA OBIADOWA- 40 MIN 13. Gra symulacyjna :
Podsumowanie wiadomości
teoretycznych (zał. 7)- ok. 30 min 14. Podsumowanie
i zakończenie warsztatów-
ok. 60 min ZAŁ. 5- DIAGNOZA Przeanalizuj poniższe przykłady pod ktem wypalenia zawodowego. 2. M. jest nauczycielka w szkole średniej. Podczas pierwszych lat kariery nauczycielskiej była niezwykle ambitnym pedagogiem, organizujcym wiele olimpiad, wycieczek szkolnych, prowadziła koło naukowe, czesto zostawała po godzinach, poświecajac czas uczniom. Po 6 latach pracy, jej zapał i energia znaczaco zmalały. Wycofała sie z wielu aktywności, twierdzac, że uczniom nie zależy na samorozwoju. Popadła w konflikt ze współpracownica, stała sie przygnebiona, rozdrażniona. Obecnie, ze wzgledu na zły stan psychofizyczny, przebywa na rocznym zwolnieniu lekarskim. . wiedzieć rozumieć znać Przebieg: Prowadzacy dzieli uczestników na 2 grupy po 10 osób (poprzez odliczanie do dwóch). Każda grupa wybiera spośród siebie osobe, która pełnić bedzie role lidera koordynujacego działania grupy. Prowadzacy przedstawia grupie zadanie : Za pomoca recznego wózka paletowego, z Punktu A do punktu B( trasa ma ok 15 metrów, wyznaczona jest poprzez krzesełka stojace na krańcach trasy) „Wózkowy” musi przewieźć jak najwiecej osób z grupy. Na to zadanie maja 5 minut. Musza wykonać 3 okrażenia, ograniczeniem jest to, że podczas pierwszego okrażenia na wózek moga zabrać maksymalnie 2 osoby. W kolejnych okrażeniach ilość osób na wózku jest dowolna. Za każda przewieziona w czasie osobe grupa dostaje 15 punktów, za każda pozostała w punkcie A osobe odejmujemy 5 punktów. Punkty ujemne naliczane sa również za błedy na trasie (również –5 pkt.), w tym za: utrate „ładunku”, ( cała osoba poza wózkiem), nieprawidłowe ominiecie krzesełka na trasie, komunikowanie sie werbalne. Prowadzacy daje 5 minut na zaplanowanie działania, po tym czasie grupy nie moga komunikować sie werbalnie. Prosi grupy, aby wyznaczyły spośród siebie obserwatora, który obserwować bedzie wykonanie zadania w grupie. Obserwator dostaje kartke, na której notuje błedy grupy oraz zachowania w grupie : zachowanie lidera, zachowanie „wózkowego” oraz „ładunku”. Grupy przystepuja do wykonania zadania. W trakcie, prowadzecy czesto podkreśla upływ czasu. Po zakończeniu przejazdów, zliczamy punkty. Prowadzecy pyta uczestników o wrażenia z zadania, emocje dotyczece wykonania zadania, uczucia zwiazane z rywalizacja podczas gry. W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniaja sie doświadczeniami. Prowadzacy dziekuje wszystkim za uczestnictwo w zadaniu, podkreśla zakończenie rywalizacji. Prowadzacy pyta czy uczestnicy widza zwiazek miedzy wykonanym ćwiczeniem a wypaleniem zawodowym. Porównuje „wózkowego” do człowieka wypalonego, „ładunek” do obciażenia zawodowego, podkreśla role zasobów osobistych i wsparcia społecznego. arkusze papieru format A1, mazaki, Zeszyt Uczestnika (zał. 1), prezentacja multimedialna, załączniki z instrukcjami ( zał. 2, 3, 4,5), identyfikatory dla uczestników( zał.6), 2 ręczne wózki paletowe ( udźwig 2500 kg), tablica i mazaki do niej, stoper. Bibliografia przedmiotu

Wypalenie zawodowe dotknło także Polsk [online] 2011, [dostp: 14.12.2012]. Dostepny w Internecie:
<http://enel.pl/enelmed/aktualnosci/article/21%3Ftx_emplacowki_pi1%5Bwoj%5D%3Dopolskie-wypalenie-zawodowe-dotknelo-takze-polske/tag/1-poznan.html?city=21&cHash=65e44e42db0f686ca905cf705c8d5cc4 >
Anam R. , Wypalenie zawodowe czestsze u menedżerów [online] 2009, [dostp:14.12.2012]. Dostepny w Internecie: < http://www.egospodarka.pl/47987,Wypalenie-zawodowe-czestsze-u-menedzerow,1,39,1.html>
Bartman K. , Przemeczonym specjalistom i menedżerom w Polsce grozi wypalenie zawodowe [online] 2008, [dostp:14.12.12]. Dostepny w Internecie: <http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/91351,przemeczonym_specjalistom_i_menedzerom_w_polsce_grozi_wypalenie_zawodowe.html>
Paszkowska-Rogacz, A.(2002) , Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej Łaguna, M ( 2004), Szkolenia, Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne Maslach, C. (2011) . Prawda o wypaleniu zawodowym: co robić ze stresem w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Leiter, M. (2010), Pokonać wypalenie zawodowe : sześć strategii poprawienia relacji z praca, Wolters Kluwer Polska
Sek, H. (2009), Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Schroder , J-P. (2008), Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia : jak dokonać trwałej przemiany. Warszawa: edu Wydawnictwo
Bibliografia Paleciak- Race
Full transcript