Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A szakszolgálatok és az óvoda újszerű kapcsolata 2013/14-től

No description
by

Nora Malyi

on 4 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A szakszolgálatok és az óvoda újszerű kapcsolata 2013/14-től

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
Fejlesztő nevelés
Nevelési tanácsadó
Logopédia
Konduktív pedagógiai ellátás
Gyógytestnevelés
Óvodapszichológia
Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
Őszi Óvodapedagógiai Konferencia 2013.
2013. október 4.

A köznevelés intézményrendszere
Nevelési -oktatási intézmények
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tankerületi tagintézmények
Tankerületi szakszolgálatok
Az együttműködés mérföldkövei
óvoda,
általános iskola,
középiskola,
alapfokú művészeti iskola
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
kollégium
Szakszolgálatok
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
b) a fejlesztő nevelés,
c) szakértői bizottsági tevékenység,
d) a nevelési tanácsadás,
e) a logopédiai ellátás,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
g) a konduktív pedagógiai ellátás,
h) a gyógytestnevelés,
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Szakmai szolgáltatás
a pedagógiai értékelés,
a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
a pedagógiai tájékoztatás,
a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.
Megyei szakértői bizottság
Pályaválasztás
Tankerületi tagintézmény
Tankerületi tagintézmény
Tankerületi tagintézmények
Főigazgatóság
Főig. h 1.
Főig. h. 2.
admin, HR
A szakszolgálatok és az óvoda újszerű kapcsolata 2013/14-től

Áttekintés
A köznevelési intézmények típusai
A szakszolgálat feladatai
A szakszolgálat új szerkezete
Az óvoda és a szakszolgálat együttműködése
Az együttműködés szabályozás
Kényes helyzetek
Szatmáriné Mályi Nóra
Oktatási Hivatal
szakmai szakértő
Tankerületi szakértői bizottság
Iskolakezdési vizsgálatra jelentkezés: február utolsó napjáig kérelem beérkezés
Vélemény elkészítése: május utolsó napja
Kontroll
Magatartási probléma
Szakértői bizottság:
Tankerületi tagintézmény
Tankerületi tagintézmény
Tankerületi tagintézmény
Tankerületi tagintézmény
Ha a gyermek szakértői vizsgálata szükséges, az óvónő, az indok közlésével javasolja a szülőnek a szakértői vizsgálaton való megjelenést és részvételt, az óvoda gondoskodik arról, hogy a vizsgálati kérelem
tíz napon belül kiállításra kerüljön
és megküldi a tankerületi szakszolgálatnak
A szakértői vizsgálat indítható:
hivatalból,
hatósági megkeresésre,
szülői kérelemre,
illetve a szülő egyetértésével
a viszgálat időpontját a szakértői bizottság határozza meg, a kérelem megérkezését követő naptól számított harminc
napon belüli időpontra
kérelem megérkezését követő naptól számított
tizenöt napon belül,
a vizsgálat időpontja előtt legalább
tíz nappal
meg kell küldeni a szülőnek.
A szakértői véleményt - a vizsgálat lezárását követő
huszonegy napon belül - kézbesíteni kell a szülőnek.
A szülőnek - a kézhezvételétől számítva -
tizenöt nap
áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére
Nevelési tanácsadás
Tankerületi szakértői bizottság
Változás!
SNI ellátás
Nevelési év közben megállapított sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt óvoda akkor veszi át, ha a gyermekett fogadni tudja.
Ha a gyermeket a kijelölt óvoda nem tudja fogadni, illetve a gyermek a többi gyermekkel közösen vesz részt az óvodai nevelésben, az óvodai csoport átlaglétszámának számításánál az adott nevelési évben egy gyermekként kell figyelembe venni.
Ha nincsen a jegyzékben kijelölhető óvoda, akkor a szakértői
bizottság a szakértői véleményét megküldi a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi igazgatónak, aki intézkedik arról, hogy a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda kijelölésre kerüljön. A
tankerületi igazgató harminc napon belül
tájékoztatja az intézkedéséről a szakértői bizottságot.
A folyamatos figyelemmel kísérés kezdetén a szakértõi bizottság meghatározza a megfigyelésben közremûködõ pedagógus feladatait. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a szakértõi bizottság képviselõje legalább három alkalommal az óvodai foglalkozáson megfigyeli a gyermeket.
Az óvónő a gyermek fejlődéséről rendszeresen, de legalább kéthavonta részletes értékelést készít, legalább havonta egyszer ismerteti a szülővel megállapításait, és segítséget nyújt az otthoni neveléshez.
Köszönöm a türelmet és a figyelmet!
Jogszabályok:
15/2013 (II.26) EMMI rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Ha a szülő nem ért egyet az óvodával?
Full transcript