Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Manipulacja i propaganda

No description
by

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Manipulacja i propaganda

"Świadoma i inteligentna manipulacja zorganizowanymi opiniami i nawykami mas jest ważnym elementem w demokratycznym społeczeństwie. Ci, którzy manipulują tym niewidocznym mechanizmem społeczeństwa, tworzą niewidzialny rząd, który jest prawdziwa władzą rządzącą naszym krajem."
Bernays Socjotechnika jako biała i czarna magia.

Przykład: wzrost solidaryzmu społecznego. 2 prądy w globalnym strumieniu informacji:
- wiadomości,
- propaganda. Koncepcja Ritzera – media podlegają procesowi makdonaldyzacji.
Efektywność, kalkulacyjność, przewidywalność, możliwość manipulacji.
Organizacje medialne – mają przynosić wymierny, merkantylnie rozumiany zysk jak również zysk symboliczny czyli możliwość brania udziału w kreowaniu środowiska politycznego. Komunikowanie polityczne
a manipulacja i propaganda Prezentujący:
Marta Bernat
Dawid Gał Media polityczne. Literatura:
P. Pawełczyk, D. Piontek,
Socjotechnika w komunikowaniu politycznym,
Poznań 1999 Propaganda Komunikowanie - "proces magiczny".

Komunikowanie polityczne, odmiana hegemoniczna.

Socjotechnika - celowe oddziaływanie podmiotu sterującego na przedmiot oddziaływania dla osiągnięcia jego pożądanego stanu. Wywieranie efektywnego wpływu na przekonania, poglądy oraz postawy jak największej liczby członków danego społeczeństwa i to niezależnie od panującego systemu. Cel! Propaganda Komunikowanie polityczne "Propaganda jest instrumentem polityki,
władzą sprawowania kontroli społecznej."
Joseph Goebbels Propaganda - zorganizowana perswazja.
"Odbiorcy tarczowi". 2 typy propagandy:
1. Propaganda nakazująca, poszukująca szczególnej, natychmiastowej odpowiedzi.
2. Propaganda warunkująca, modelująca opinię publiczną i postawy w dłuższym czasie. Często stanowi wstęp do propagandy nakazującej. Propaganda oraz komunikowanie polityczne spełniają wymagania definicyjne komunikowania masowego.

Propaganda - zwykle jednokierunkowy przepływ informacji.
Komunikowanie polityczne - bardziej zrównoważony przekaz (+ sprzężenie zwrotne). Badania Ellula, 1990 r. Propaganda w sensie szerokim; elementy:
1. Akcja psychologiczna.
2. Wojna psychologiczna.
3. Reedukacja i pranie mózgów.
4. Publiczne i ludzkie relacje. Propaganda w sensie wąskim:
charakter instytucjonalny propagandy:
techniki organizacyjne + oprogramowanie propagandy. Promowanie pewnych wartości. Obniżenie lub całkowite zniszczenie morali. Badania Jowetta i O'Donnnella. Propaganda:

informacja
(komunikowanie informacyjne)
+
perswazja
(komunikowanie perswazyjne) Komunikowanie polityczne
(czym sie odróżnia):
1. wszystkie formy komunikowania,
2. nie tylko politycy, ale np. felietoniści,
3. działania nie tylko polityków. Np. doniesienia prasowe, artykuły wstępne, inne formy medialnej dyskusji o polityce. Lub
inaczej: 1. Komunikowanie elitarne i hegemoniczne.
2. Komunikowanie petycyjne.
3. Komunikowanie asocjacyjne. Komunikowanie polityczne
jest
incydentalne i niezamierzone,
zawiera także
komunikaty niewerbalne. Nowe polskie pojęcia:
marketing polityczny,
reklama polityczna,
polityczne public relations. Produkt:
organizacja polityczna Wytworzenie sympatii. Jak marketing rynkowy. Schemat. Uwagi:
płynne granice,
niemożność całkowitej transplantacji pojęć,
finansowanie kampanii poliycznych ściśle określa prawo,
w polityce liczy sie tylko pierwsze miejsce. Pseudowydarzenia. Zaplanowane lub zainspirowane, nie spontaniczne
Wykreowane w celu wytworzenia natychmiastowej relacji
Niejasna relacja pomiędzy pseudowydarzeniem a rzeczywistością
Charakter samo spełniającego się proroctwa
Ma znaczenie tylko jako wydarzenie medialne, brak autentyczności i realności Medialność wydarzenia. Wydarzenie powinno:
Być aktualne
Wzbudzać zainteresowanie
Dotyczyć ludzi
Być dramatyczne, wypełnione konfliktem i intensywnością emocji
Dać się opowiedzieć w krótkiej, prostej historii
Wywierają wpływ na postawy i zachowania ludzi
Przekazują informacje dodając własny komentarz lub interpretacje
Są podmiotem politycznym mającym własne interesy Media: Dziękujemy za uwagę. Efektywność komunikowania „magiczny pocisk”, „zastrzyk podskórny” – media mają wszechmocny wpływ na opinie, postawy i zachowania.
Słuchowisko radiowe O. Wellesa (1938), propaganda wojenna w faszystowskich Niemczech
Dalsze badania nie potwierdzają tezy o wszechmocy mediów Lata 60: efekt działania mediów jest ograniczony, podlega różnym wpływom
Koncepcje: dwustopniowego przepływu informacji, wielostopniowego przepływu informacji, rozprzestrzeniania się nowości, umiarkowanego oddziaływania mediów Sposoby dekodowania przekazu. Zależne od cech demograficznych i socjologicznych odbiorcy, afiliacja polityczna

Dominująco-hegemoniczne
Wynegocjowane
Opozycyjne

Charakter konsumencki relacji obywatel-wyborca Komercjalizacja polityki. Potrzeba tworzenia atrakcyjnych medialnie zasobów informacyjnych – potrzeba zatrudnienia specjalistów – wzrost kosztów
USA – przeznaczanie ogromnych kwot na kampanie wyborcze
Im więcej wydanych pieniędzy na kampanię, tym większa szansa na sukces w wyborach Socjotechnika. Przystosowanie lub wykształcenie pewnych postaw, ustalonych przez nadawcę
Wybitnie jednokierunkowy przekaz, przedmiotowe traktowanie odbiorców
Zainteresowana trwalszymi i głębszymi zmianami w świadomości
W warunkach demokratycznych: sposób wywierania wpływu na porządek publiczny, przywiązywanie do wartości, kształtowanie postaw politycznych Mechanizmy socjotechniki Metoda sytuacji deprywacyjnej
Metoda potęgowania potrzeb nieelementarnych
Metoda kanalizacji ideałów
Metoda intensyfikacji lęku Kształtowanie potrzeb i celów w skali masowej: autonomizacja, naśladownictwo
Mechanizm grupy wiodącej
Język: funkcja perswazyjna – redefinicja pojęcia lub rzeczywistości, nowomowa, świadome wykorzystywanie nieprecyzyjności języka, instrumentalne traktowanie języka
Full transcript